E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

31 MART SEÇİMLERİ: DERSLER, MESAJLAR, TEPKİLER, RUH KAYBI (7)
20 Haziran 2024 Perşembe

 

AK Parti’nin Tekrardan Yükselebilmesini Mümkün Kılacak Şartlar

AK Parti de diğer partiler gibi inişli çıkışlı seyir izleyebilir. İktidarda olan partilerin, konjonktürel şartlara bağlı olarak dönem dönem toplumsal tepkilerle karşılaşması olağandır. Bu vesileyle AK Parti’nin de benzer süreçleri yaşaması, siyasetin tabiatı ile uyumludur.

AK Parti, kurulduğu yıldan bu yana, 31 Mart seçimleri benzeri bir toplumsal tepki ile karşılaşmadı. Bu seçimlerde seçmenler, AK Partiye karşı memnuniyetsizliğini, kızgınlığını, küskünlüğünü en üst perdeden dile getirdi.

Elbette ki, küskünlük, kızgınlık, tepkisellik, kökten terk etmekten farklıdır. AK Partiye konjonktürel şartlara bağlı olarak küsen, kızan, tepki veren seçmenler, olumlu şartlar oluştuğunda yumuşar, yeniden yuvaya dönüş yapabilir. Hatta tepki olarak başka partiye gidenler de, olumlu şartlar tahakkuk ettiğinde partilerine geri dönebilirler.

Fakat bazı seçmenler, şartlar değişse de, geri dönmeyebilir, gittikleri partilerde kalıcı hale gelebilirler. Bu vesileyle, şartlar değişse, küskünlük, kızgınlık, tepkiye sebep olgular ortadan kalksa da, bazı seçmenler dönmeyebiliyorlar. Fakat onlar dönmese de, daha başka seçmenler de değişen şartlara bağlı olarak eğilim değişikliği yapabilirler.

Bu izahatlardan sonra, AK Parti’nin oylarının, 31 Mart seçimlerinde ciddi boyutlarda gerilemesine sebep olan olumsuzluklardan kurtularak tekrardan oylarını artırması mümkün müdür? Sorusunun cevabına gelecek olursak.

Bu soruya olumlu cevap verebilmek için aşağıdaki şartların tahakkuk etmesi gerekir.

(1) Önceki yazılarımızda bahsini ettiğimiz 31 Mart seçimlerinde AK Parti’nin oylarının ciddi boyutlarda gerilemesine sebep olan etken sebeplerin tamamı aynı özelliklere sahip değildir. Bazı etken sebepler, yıllara sârî bir geçmişi var ve bunların kısa sürede ortadan kaldırılması pek mümkün ve muhtemel görünmüyor. Mesela yolsuzluklarla ilgili algılar, bürokrasi ve kibirlilikle alakalı etken sebepler, gençlikle alakalı politikalar basit önlemlerle bugünden yarına kısa süre içinde çözülebilecek gibi görünmüyor.

Bunun böyle olması, AK Parti’li yöneticilerin bu konulara karşı tamamen duyarsız kalmalarını gerektirmiyor. Bu yöndeki algıları azaltıcı önlemlerin mutlaka alınması, bu amaca yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması gerekiyor.

Uzun sürelere sârî olarak, ısrarlı bir şekilde tatbik edilmesi gerekli önleyici ve telafi edici politikaların kısa sürede belki etkileri hissedilmeyebilir. Ama siyasi partilerin imajları birden oluşmuyor; bu imajların aşınması nasıl ki zaman alıyorsa, yeniden inşa edilmesi de zaman alacaktır. Bu sebepledir ki, bu uzun süreli politikaların uygulanmasına da gecikme olmaksızın başlanması, bu konuda kısa, orta ve uzun vadeli politikaların geciktirmeksizin mutlaka uygulamaya konulması gerekiyor.

Alınacak ve uygulanacak bazı önlemlerin, kısa ve orta vadede alınmasıyla, 31 Mart seçimlerinin meydana getirdiği bazı hasarların giderilmesi kısmen de olsa mümkündür. Bunların başında ekonomik önlemler, refahın artırılması ve başta emekliler olmak üzere toplumun bazı dezavantajlı kesimlerinin refahtan payının artırılması, özellikle küçük çiftçiler lehine bazı iyileştirmelerin yapılması bu kapsamda yer almaktadır.

(2) Sayın Erdoğan, öz eleştiri yaptığı açıklamalarında, 31 Mart seçimlerinin AK Parti’ye verdiği zararlar ve bu zararların temelinde yer alan çoğu marazi hallere temas etmişti. Bunlar, oldukça ehemmiyetli teşhis ve tespitlerdir. Bu açıklamalarda ayrıca 31 Mart seçimlerinin meydana getirdiği hasarları giderici yönde yapılacaklara da temas edilmiştir.

Kamuoyunda Talat Atilla’nın önemle vurguladığı şu yönde tereddütler söz konusudur:

“Erdoğan sahaya inmez, kontrolü tam anlamıyla eline almaz, işi ehline vermez, gelirdeki sosyal adaleti düzenlemezse ilk seçimde yenilmesi fizik kuralı kadar kesindir. Palyatif üç beş kişiyi değiştirme meselesini çoktan aşan ağır bir sıkıntı ile karşı karşıya Erdoğan. Herkes ceketini alır gider, olan Erdoğan'a olur. Parti aynı zamanda misyonunu da güncellemeli. Mesela ANAP’ın 2024 model versiyonu iktidar için bir çıkış noktası olabilir. Fakat iktidar güç unsurlarının çoğunun kendi mevziisini korumaya çalışacağından ve Erdoğan'ı manipüle etmeye çalışacağından zerre kadar da şüphem yoktur! İktidar unsurlarının bazılarındaki kibir, kovulan şeytanda bile yoktur!” (Erdoğan ya Sahaya İnecek ya da Bu Şarkı Bitecek! Kim Bu Asi Yeniçeriler? İktidar Kiminle Çarpışıyor?, Türk Time, 08.04.2024)

Sayın Atilla kaygı ve tereddütlerinde pek haksız sayılmaz. Burada, önemli olan, Sayın Erdoğan’ın 31 Mart seçimlerinin meydana getirdiği hasarın ciddiyetinin farkına varması ve bu ağır hasarın meydana getirdiği tahribatı giderici yöndeki “acı ve yakıcı neşteri” vurması, zorunluluk arz etmektedir. Burada meselenin sadece ekonomi ile sınırlı görülmesi, hükümet için bir tuzak olabilir.

Bu vesileyle, hükümet cenahından açıklanan 4 Komisyonun çalışmaları hayati derecede önemlidir.

Sadece bu Komisyonların varlığı da tek başına yeterli değildir. Burada AK Parti yönetimi için, “hasar tespit çalışması” kapsamında en hayati konu, saha araştırmalarıdır. Bu saha araştırmaları sağlıklı zeminde yapıldığı takdirde, 31 Mart seçimlerinin gerçek manada MR’ı çekilmiş, temel hasarlı alanlar keşfedilmiş olunacaktır.

Unutmayalım ki, iyileştirici tedavilerin tatbik edilmesinin ön şartı, isabetli teşhislerin yapılmasıdır. Bu sebepledir ki her şeyden önce, 31 Mart seçimlerinin AK Parti bünyesinde meydana getirdiği hasarların toplumsal temellerinin isabetli bir şekilde teşhis edilmesi hayati derecede önem arz etmektedir.

(3) Sayın Atilla’nın “İktidar güç unsurlarının çoğunun kendi mevziini korumaya çalışacağından ve Erdoğan’ı manipüle etmeye çalışacağından zerre kadar da şüphem yoktur” şeklindeki kaygılarının da, mutlaka ciddiye alınması gerekir.

Bazen tabiri caizse “bıçak kemiğe dayandığında” en acı reçetelerin tatbik edilmesi söz konusu olabilmektedir. Sayın Erdoğan’da bunu tatbik edebilecek iktidarın mevcut olduğu söylenebilir. Önünde takriben 4 yıllık bir süre var.

Peki, bu süre, AK Parti içinde ve yönetimde karşılaşabileceği direnç ya da farklı tutumlar, aksi yönde ikna çabaları, acı reçetelerin tatbik edilmesi konusunda Sayın Erdoğan için yeterli olabilecek midir; ya da Erdoğan bu reçeteyi tatbik etmekten vaz geçirilebilecek midir? Ayrıca, (Meclis seçimlerin yenilenmesi yönünde karar almadığı ya da anayasa değişikliği yoluyla Erdoğan’ın yeniden aday olmasının yolu açılmadığı takdirde) Erdoğan’ın AK Parti’deki son dönemi olduğu düşünüldüğünde, AK Parti içindeki güç dengelerinin yeni döneme yönelik izleyecekleri politikalar sebebiyle bu acı reçetelerin uygulanması ne kadar mümkün olacaktır?

Bir lider değişikliği ihtimali ya da değişikliğin gerçekleşmesi olgusu, bu süre içinde lüzumlu acı önlemlerin alınmasını zorlaştıracağı düşünülebilir.

Yukarıdaki sorulara verilecek olumsuz cevaplar sebebiyle, 2028 ve 2029 yıllarında yapılacak seçimlerde sürecin AK Parti aleyhine işleyeceği söylenebilir.

Kanaatimizce, Sayın Erdoğan, her ne kadar diğer seçenekler gerçekleşmediği takdirde görevi 2028 yılında sona erecek olsa da, bizzat kendisinin kurduğu partinin “güneşi gören buz misali erimesine” müsaade etmeyecektir. Sayın Erdoğan’ın görevinin sona ermesi demek, AK Parti üzerindeki etkinliğinin mutlak olarak sona ereceği manasına gelmeyecektir.

Ayrıca Sayın Erdoğan, AK Parti’yi tekrardan sağlam temeller üzerine oturtmadan yeni yönetime bırakmayacağı kanaatindeyim. Bu sebeple de, alınacak önlemler konusunda ağırlığını ortaya koyacaktır.

Ama siyasi şartlar, AK Parti’nin bünyesi, parti içindeki dengeler bu reçetenin tatbik edilmesine hangi düzeylerde izin verir? Bunu gelecek gösterecektir. Ama Sayın Erdoğan’ın yapabileceği tüm önlemleri alacağı kanaatindeyim. Yapabileceği diyorum; çünkü bu partinin bütünlüğünün korunması, güç dengeleri, karar mekanizmalarının işleyişindeki manüpleye açık süreçlerin işletilmesi ihtimali gibi sebepler, yapılacakları tabii olarak kısıtlayabilecektir.

(4) Yukarıda sözünü ettiğimiz nitelikte etkili tedbirlerin alınması konusunda aksamalar yaşanması, Sayın Erdoğan’ın bazı palyatif tedbirlerin alınması yoluyla bu sürecin atlatılması konusunda ikna edilmesi halinde, 31 Mart seçimlerinin kartopuna dönüşerek artan etkilerinin neticeleri, belediye başkanlıkları ve il genel meclisi üyeliklerinin ötesine geçerek, yasama ve yürütme seçimleri yönünden de farklı siyasi sonuçlar meydana getirebilir.

Burada bazı somut önerilere de yer vermek istiyorum:

* Gerek milletvekilliği, gerekse mahalli idareler seçimlerinde adayların belirlenmesi konusunda yaşanan aksaklıklar mutlaka giderilmeli, daha isabetli, halkla daha güçlü gönül köprüleri kuracak, halkın gönlünde taht kuracak adayların belirlenmesi usulü tercih edilmeli.

* Yeni bir siyaset diline; kutuplaştırıcı değil kucaklayıcı bir siyasete ihtiyaç var. CHP’de bu yönde bir dönüşüm var ve bunun ödüllerini de 31 Mart seçimlerinde aldılar.

AK Parti cenahında siyasî propagandalarda tercih edilen sert ve dışlayıcı dil, esasen en fazla küskün oylara ve karşı cenahtan gelebilecek seçmenlere yansımakta ve bunların AK Parti’ye dönüşü ya da yönelimi zorlaşmaktadır.

Bir seçmenin şu sözleri önemli: “Oyumuzu Ekrem İmamoğlu’na vereceğiz, Fir’avun’a, Nemrud’a, Netenyahu’ya oy vereceğiz, ama AK Parti’ye oy vermeyeceğiz”.

Nefretin bu düzeylere gelmesinin sebepleri mutlaka araştırılmalı, bulunmalı, çözümler geliştirilmeli. Bu bağlamda kullanılacak “kavl-i leyyin” dili ile bunların da kazanılabileceği bir siyasi söylem atmosferi yakalanmalı, AK parti buna da ön ayak olmalıdır.

* AK Parti, tekrardan hürriyetleri genişletici, adalet duygusunu tamir edici, refahı artırıcı, milletle AK Parti arasındaki gönül köprülerini yeniden güçlendirici, AK Parti’nin kurucu ruhunda yer alan adalet, refah, demokrasi gibi ilkelere işlerlik sağlayıcı kanallar etkili bir şekilde işletilmeli. AK Parti bünyesinde lüksleşme ve konforla gelen dejenerasyonla birlikte tezahür eden elitizm, kibirlilik, şımarıklık gibi marazi haller sebebiyle AK Parti bürokrasisinin, bu partiyi sosyolojik tabanından koparmasına müsaade edilmemeli. Kısaca, AK Parti’nin tekrardan fabrika ayarlarına dönüşünü sağlayıcı politikalar hayata geçirilmeli.

* Cumhur İttifakı’nın muhtevası tekrardan gözden geçirilerek, kaybedilen seçim çevrelerinde ittifakın yapısı tekrardan belirlenmeli. Bu kapsamda, ittifak üyelerinin ayrı aday göstermeleri halinde belediye başkanlıklarının kaybedileceğinin öngörüldüğü seçim çevrelerinde mutlaka ortak adayla seçimlere girilmeli.

* Gençlik, hem AK Parti’nin, hem ülkemizin, hem de İslâm Âleminin mukadderatını ve geleceğini yakından alakadar eden en temel mevzudur. Eğitim sistemi yoluyla gençlik, tahkiki imanla güçlendirilmeli, güzel ahlakla donanımlı hale getirilmeli, tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet bilinci üst düzeylere çıkarılmalı.

Bu belirlemelerimizle uyumlu politikalardaki aksaklıklar, Batı özentisi yoluyla, bu vatan için kılını kıpırdatmayacak gençliğin yetişmesine sebep olabilecektir.

Kesinlikle, 200-300-500-1000 kişilik özenle seçilmiş gençlik grupları ve bunların sergiledikleri pozitif politikalar hükümeti aldatmamalı. Mutlaka, yukarıda sözünü ettiğimiz yönlerden donanımlı gençliğin yetişmesi için lüzumlu politikalar uygulanmalı.

Gençliğin manevi ihtiyaçlarının tespitini sağlayıcı sosyolojik araştırmalar mutlaka yapılmalı. Masa başı politikalarla ihtiyaç belirlemesi yapılarak politikalar belirlenmemeli.

Kısaca ifade etmek gerekirse, gençliğin sadece aklına, maddi ihtiyaçlarına cevap veren politikalar değil, bunlara ilave olarak manevi ihtiyaçlarına da tatmin edici cevaplar verici politikalar belirlenmeli. Bu işler de, zorlamalarla değil, talebe ve isteğe bağlı, benimsetici, ikna edici, onların gönüllerini ferahlatıcı usul ve yöntemlerle yapılmalı.

* Her ne kadar yukarıda ayrıca temas edilmedi ise de, mutlaka, Türk toplumunun manevi temelini teşkil eden aile kurumu ile alakalı, Batılı bozuk, yıkıcı, tahrip edici alışkanlıklardan kurtarıcı, köklü, kalıcı, etkili politikalar benimsenmeli ve uygulanmalı. Aile ve gençliğin tahrip olduğu Türk toplumu, sadece Batı’ya esir olur. Türk ailesine, mutlaka, kendi toplumsal, manevi, ahlaki, kültürel yapımızla uyumlu kimlik kazandırılmalı.

Burada önce, toplumsal değerlerimiz ortaya konulmalı, sonra da bu değerlerin aile ve gençlik üzerinde müessiriyeti tesis edilmeli. Kısaca, eğitin ve diğer etkili araçlar yoluyla, aile ve gençlik, sarsılmaz, güçlü, Batının kokuşmuş yaşantılarından uzak, faydalı denebilecek yeniliklerden de istifade edilerek, yeni, özgün, güçlü, alternatif bir kimliğe kavuşturulmalı.

Bu yöndeki politikalar, “Türk modeli”ni, önce tüm İslâm âlemi için emsal alınır hale getirecektir. Orta ve uzun vadede, bu model, insanlığa sunduğu huzur ve hürriyet ortamında diğer bazı gelişmekte olan, Batı’dan etkilenen toplumlar için de emsal olabilecektir.

Çok daha iddialı bir söz daha söyleyeyim. Bu model, eksiksiz, kusursuz geliştirilmesi ve insanlığına sağladığı huzur, manevi tatmin neticesinde, Batılı toplumlar için de emsal teşkil edebilecektir. Çünkü Batıdaki “başkalarına zarar vermemek şartıyla” diye başlayan ve kişiye kendi hayatında dizginsiz bir hürriyet alanı sağlayan anlayışın neticesi, toplumlara güç veren manevi değerlerin yok olması, hamiyet-i milliye ve vataniyenin tahrip olması, aile kurumunun yok olmasıdır. Bütün bunlardaki yıkılışlar ve yok oluşlar, bu toplumların yıkılışlarına ya da güç aşınmalarına maruz kalmalarına sebep olabilecektir.

Aşırı bireyci hürriyet temelli Batılı anlayışın neticesi, toplumların ve toplumsal değerlerin, kurumların yok olması, sadece devlet ile bireyin kalması demektir. Bu ortamda, bireyler, devlete karşı sahip oldukları toplumsal güç mekanizmalarından mahrum kalacaktır.

Bu yazı serimizi Gazeteci Abdülkadir Selvi’nin şu final sözü ile tamamlayalım:

“2019 yerel seçimlerinde sağlıklı bir değerlendirme yapılmamıştı. Dilerim bu kez seçim sonuçları rakam olarak görülmez. Siyasi analizleri de yapılır”.

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 23327 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
31 MART SEÇİMLERİ: DERSLER, MESAJLAR, TEPKİLER, RUH KAYBI (6)
6/7/2024
31 MART SEÇİMLERİ: DERSLER, MESAJLAR, TEPKİLER, RUH KAYBI (5)
5/23/2024
31 MART SEÇİMLERİ: DERSLER, MESAJLAR, TEPKİLER, RUH KAYBI (4)
5/10/2024
31 MART SEÇİMLERİ: DERSLER, MESAJLAR, TEPKİLER, RUH KAYBI (3)
4/30/2024
31 MART SEÇİMLERİ: DERSLER, MESAJLAR, TEPKİLER, RUH KAYBI (2)
4/20/2024
31 MART SEÇİMLERİ: DERSLER, MESAJLAR, TEPKİLER, RUH KAYBI(1)
4/9/2024
“ZİBİDİ”LİK İTHAMINI SAHİBİNE AYNEN İADE EDİYORUM!
3/29/2024
31 MART SEÇİMLERİ DEM’LENEN CHP İÇİN HÜSRANLA SONUÇLANABİLİR
3/21/2024
6 ŞUBAT 2023: UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ (3)
3/7/2024
6 ŞUBAT 2023: UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ (2)
2/20/2024
6 ŞUBAT 2023: UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ (1)
2/6/2024
TERÖR ÖRGÜLERİ İÇİN ÖNEMLİ OLAN İDEOLOJİ DEĞİL KULLANILIR APARAT OLMALARIDIR
1/22/2024
İŞGALE MEŞRU MÜDAFAA, HAKLI DİRENİŞE DE TERÖRİZM DENİYOR
1/10/2024
CUMHURİYET HALK PARTİSİ İSMİNİ KORUMA KANUNU ÇIKARILMALI
12/25/2023
CAN ATALAY VAKASINDA NİHAÎ ÇÖZÜM TBMM’NİN DEVREYE GİRMESİDİR
12/14/2023
GAZZE’DE MÜSTEMLEKE GÜÇLERİN GERÇEK KİMLİĞİ PAZARA SERİLDİ
11/27/2023
EĞİTİMİMİZİN TEMEL SORUNLARI: DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ (3)
11/13/2023
EĞİTİMİMİZİN TEMEL SORUNLARI: DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ (2)
10/22/2023
EĞİTİM SİSTEMİMİZLE ALAKALI DEĞERLENDİRMELER: MEB’İN ÜCRETSİZ KİTAP DAĞITMASI (1)
9/22/2023
OTORİTER MİLİTAN LAİKÇİ KİMLİKLE BÜTÜNLEŞTİRİLEN KARMA EĞİTİMİN ÇOĞULCULAŞTIRILMASI
8/8/2023
15 TEMMUZ RUHU GÜCÜNÜ NE ÖLÇÜDE KORUYOR?
7/15/2023
DEPREM BÖLGESİ HATAY’DA BAYRAM VE HÜZÜN BİR ARADA
6/30/2023
CHP İktidar Olabilir mi?
6/20/2023
14 VE 28 MAYIS SEÇİMLERİ: “SAHTE” VE ÇELİŞKİLİ SİYASETİN YENİLGİSİ
6/6/2023
KILIÇDAROĞLU’NUN SEÇİM STRATEJİSİ: “KİMLİKSİZLİK VE OMURGASIZLIK”
5/23/2023
14 MAYIS SEÇİMLERİNDE REHAVETE KAPILAN KAYBEDER
5/9/2023
CHP VE HDP’NİN ÖZERKLİK VAADİ: TÜRKİYE’NİN PARÇALANMASININ ÖN AŞAMASI MI?
4/26/2023
MİLLET İTTİFAKININ PKK GÜDÜMLÜ HDP’YE MAHKÛMİYETİ
4/13/2023
14 MAYIS SEÇİMLERİ: İYİCE PRESLENEN İYİ PARTİ İLE HDP İTTİFAKI
4/1/2023
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ: BİRİNDEN NUR AKAR, BİRİNDEN KİR (3)
3/15/2023
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ: BİRİNDEN NUR AKAR, BİRİNDEN KİR (2)
3/4/2023
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ: BİRİNDEN NUR AKAR, BİRİNDEN KİR (1)
2/21/2023
VAKİT, KİN VE HUSUMET DEĞİL, DUA VE VEFA VAKTİDİR
2/10/2023
BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE SAĞLANMASINA GEREK VARMI?
1/27/2023
6’LI MASANIN 6+1 FORMÜLÜ YÖNETİMDE NE KADAR İŞLEVSEL OLABİLİR?
1/12/2023
İMAMOĞLU, MENDERES VE ERDOĞAN’IN MAHKÛMİYETLERİ: HANGİSİ MAĞDUR?
12/25/2022
CHP GAYRI MİLLÎ BİR PARTİ MİDİR?
12/12/2022
SAHİPSİZ KÖPEKLERE BARINAK YAPMAYAN BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVLERİNE SON VERİLMELİ
11/28/2022
PKK DİYE MÜSTAKİL BİR TERÖR ÖRGÜTÜ YOKTUR: “NOKTA”
11/17/2022
AB ÜYESİ ÜLKELERİN POLİTİKA ÜRETME YETERSİZLİĞİNİN AĞIR BEDELLERİ
11/8/2022
AİLENİN SAPKINLIK VE SALDIRILARA KARŞI KORUNMASI: 30 EKİM YÜRÜYÜŞÜ
10/28/2022
AVRUPA ADALET DİVANI: SEVSİNLER SİZİN ÇOĞULCULUK ANLAYIŞINIZI
10/16/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (6)
10/5/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (5)
9/25/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (4)
9/14/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (3)
9/4/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (2)
8/24/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (1)
8/13/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (5)
8/2/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (4)
7/23/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (3)
7/13/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (2)
7/3/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (1)
6/22/2022
AMERİKADA BİR CİNSEL SAPIK DAHA “VAHŞİCE” İDAM EDİLDİ(!?!?)
6/10/2022
II. ABDÜLHAMİD: MUTLAK İSTİBDADÇI, KIZIL SULTAN MI?
6/2/2022
EVLADLARINI BU VATAN UĞRUNA ŞEHİD VERENLER İÇİN EN ACI OLAN…
5/26/2022
DEMOKRATİK YOLLARLA DEMOKRASİYE GEÇİŞ: 14 MAYIS 1950
5/17/2022
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ KARARININ İPTALİ: YENİ BİR 367 VAKASI OLUR
5/7/2022
VAAAYYY BEEEE OSMAN KAVALA MELEKMİŞ(!?!?)
4/27/2022
PAÇALARI KANLA KİRLİ BİR ÜLKE “TÜRKİYENİN SİCİLİ BOZUK” DEMİŞ
4/20/2022
MANSUR SAVAŞ’IN CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLME İHTİMALİ VAR MI?
4/12/2022
PAKİSTAN’DA NELER OLUYOR?
4/5/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: SİSTEMİN “FİŞ”LE CİHAZA BAĞLANMASI
3/27/2022
AYM’NİN MEVCUT HÜKÜMET SİSTEMİNİ KİTLEYEN KARARI
3/19/2022
UKRAYNA: BÜYÜKLER TEPİŞİR, OLAN KÜÇÜKLERE OLUR!
3/11/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM AÇIKLAMASI: BOOOOM
3/4/2022
TÜRKİYE’DE MUHALEFET NEDEN İKTİDAR OLAMIYOR?
2/25/2022
HDP AYM TARAFINDAN KAPATILMAZSA NE OLUR?
2/17/2022
İNSAN HAKLARI AVRUPA SINIRLARINDAN İÇERİ GİREMİYOR!!!
2/9/2022
DEMOKRASİ NEREDEN GEÇER; DİYARBAKIRDAN MI YOKSA…?
2/2/2022
İNANANLARIN İNANCINI YARALAYAN SERÇE (!?!?)
1/26/2022
ENES KARA İNTİHAR ETTİ, CEMAAT VE TARİKAT DÜŞMANLIĞI DEPREŞTİ
1/19/2022
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK (CUMHURBAŞKANLIĞI) SİSTEMİ NEDEN YERLEŞEMEDİ?
1/12/2022
CHP, HALA DİNDARLAR İÇİN KORKUTUCU VE ÜRKÜTÜCÜ
1/5/2022
CHP’NİN “FETÖCÜLERLE DE HELALLEŞMEK” POLİTİKASI
12/29/2021
TÜRKİYE’DE İTTİFAKLAR VE MİLLET İTTİFAKI-HDP İLİŞKİSİ
12/22/2021
QUEBEC’DE BAŞÖRTÜSÜ TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE İSLAMA YÖNELİK FARKLI UYGULAMALAR
12/15/2021
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETİMDE DİN EĞİTİMİ VE LAİKLİK TARTIŞMALARI
12/8/2021
28 ŞUBAT ZİHNİYETİ “CELLADINA ÂŞIK” BAZI MAĞDURLARINDA DEVAM EDİYOR
12/1/2021
CHP’DEN HDP’YE “PKK İLE İLİŞKİLERİNİ MİNİMİZE ETME” ÖNERİSİ
11/24/2021
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE %50+1 ÇOĞUNLUK DEĞİŞMELİ Mİ?
11/17/2021
İYİ PARTİNİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI?
11/10/2021
ANAYASADAKİ DEĞİŞTİRİLMESİ YASAK HÜKÜMLERİN VESAYETÇİ TEMELİ
11/3/2021
İŞKENCE YAPMAK, DEMOKRATİK(!?) ABD İÇİN MEŞRU, TÜRKİYE İÇİN SUÇ!
10/27/2021
ÇAĞDAŞ UYGARLIK KAVRAMININ ANAYASADA NE İŞİ OLABİLİR Kİ?
10/20/2021
“YÜCE DEVLET”TEN GÜÇLÜ DEVLETE
10/13/2021
1982 ANAYASASININ İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMELİ MİDİR?
10/7/2021
KASETÇİ DÜKKÂNININ ÜSTÜNDEKİ MAHKEMELERDEN YENİ YARGITAY BİNASINA
9/28/2021
YENİ BİR 367 ÖZLEMİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023’DE ADAY OLAMAZ
9/19/2021
YENİ YARGITAY BİNASINDA DUA EDİLDİ, LAİKLİK ELDEN GİTTİ(!!!)
9/10/2021
YÜZDE ON MİLLİ SEÇİM BARAJI NE OLMALI?
9/1/2021
28 ŞUBATIN KUDRETLİ(!) PAŞALARI LAYIK OLDUKLARI YERE MARŞ MARŞ
8/23/2021
FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HANGİ PARTİLER ACABA?
8/9/2021
TUNUS’TA CUMHURBAŞKANLIĞI DARBESİ
7/29/2021
ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZA: KAHRAMAN HALKIMIZIN VATAN SAVUNMASI
7/15/2021
TÜRKİYE’DE YAKIN GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLABİLİR Mİ?
7/8/2021
BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
6/28/2021
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.

Bu haber henüz yorumlanmamış...

SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
Kasımpaşa
Ak Parti
şampiyonlar Ligi
TÜFE
burçin terzioğlu
konuk oyuncu
Fatih Erbakan
Necmettin Erbakan
Hidayet Türkoğlu