E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

TÜRKİYE’DE İTTİFAKLAR VE MİLLET İTTİFAKI-HDP İLİŞKİSİ
22 Aralık 2021 Çarşamba

 

 

13.02.2018 Tarih ve 7102 Sayılı Kanunla siyasî partilerin ittifak yaparak seçimlere girmelerine ilişkin prosedür kanunî olarak belirlenmiş oldu. 
Bu kanunla yapılan iş, daha önceleri de arada bir yapılan seçim ittifaklarının bir türünün sistematik bir şekilde kanunî prosedürünü belirlemekten ibarettir.
İlk bakışta 7102 sayılı Kanunla seçim ittifakının ilk kez ortaya çıktığı izlenimi olabilir.
Fakat bu izlenim doğru değildir.
Önceki yıllarda da muhtelif kereler ve farklı şekillerde seçim ittifakları yapılmıştır. 
1991 Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP)-Halkın Emek Partisi (HEP) İttifakı
SHP ile HEP 20.10.1991 günü yapılan seçimlere ittifak yaparak girmiştir. 
Bu yıllarda her ne kadar Seçim Kanununda seçim İttifaklarına ilişkin kanuni düzenleme mevcut değil ise de, ittifakları yasaklayan bir hüküm de mevcut değildi.
Bu seçimlerde SHP 89 milletvekili çıkardı. Bunlardan 22’si HEP’in SHP listesinden gösterdiği adaylar arasından seçildi. Bu şekilde, HEP ittifak sayesinde 22 üye ile TBMM’de temsil imkânı elde etmiş oldu.
2011 Seçimlerinde Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku.
2010 yılında, 12.06. 2011 tarihinde yapılacak seçimlerde CHP ile Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)’nin ittifak yapması gündeme geldi ise de, bu ittifak gerçekleşmedi. 
BDP, 2011 seçimlerinde “Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku”‎ adaylarını destekledi. Emek Partisi (EMEP) genel başkanı Levent Tüzel, bu Bloktan bağımsız aday oldu. EMEP, bu Blokun aday göstermediği 44 ilde bağımsız aday göstererek seçime katıldı. 
Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı
Türkiye’de, 24.06.2018’de yapılan TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki ittifak kuruldu. Bunlar; “Cumhur İttifakı” ve “Millet İttifakı”dır.
Cumhur İttifakında AK Parti, MHP ve BBP yer alıyor. Bu üç parti 24.06.2018 günü yapılan TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, Cumhur İttifakı olarak katıldı.
Millet İttifakında CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP)  yer almaktadır. Bu partiler 24.06.2018’de yapılan TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, Millet İttifakı olarak katıldı.
31.03.2019 tarihinde yapılan yerel yönetimler seçimlerinde de partiler arasında farklı türlerden ittifaklar gerçekleşti. 
CHP ve İYİ Parti, 2019 yerel seçimlerinde işbirliği yapmak amacıyla yaptıkları görüşmeler sonucunda 23’ü büyükşehir olmak üzere toplam 50 ilde işbirliği ve işbirliği olan illerdeki birçok ilçede ortak aday kararı aldı. Bu karar doğrultusunda bazı illerde partilerden birisi aday göstermeyerek diğer partinin adayına oy verme yönünde karar aldılar.
Cumhur İttifakında MHP, 27 büyükşehir, bir il, 431 ilçe belediyesi olmak üzere toplam 559 adaylığı AK Parti’ye bıraktı. Diğer illerde kendi adayları ile seçimlere katıldı.
HDP de, bazı il ve ilçelerde belediye başkanlığına aday göstermeyerek, tabanını Millet İttifakı adaylarına oy vermeleri yönünde yönlendirdi. HDP bu seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir dâhil 7 büyükşehirde aday göstermedi. Bu illerde HDP seçmenleri, parti yöneticilerinin telkinleri doğrultusunda Millet İttifakına dâhil partilerin adaylarına oy verdiler.
Seçim sonrasında, HDP’li yetkililer, özellikle “İstanbul ve Ankara’da HDP’liler oy vermeseydi CHP’li Belediye Başkanları kazanamazlardı” şeklinde açıklamalar yaptılar.
HDP’nin Millet İttifakında Yer Alıp Almaması Meselesi
HDP’nin 2023 seçimlerinde Millet İttifakına dâhil olup olmayacağı tartışılıyor. 
Cumhur İttifakını destekleyenler, HDP’nin fiilî olarak Millet İttifakına dâhil olduğunu belirterek 2023 seçimlerinde HDP’nin Millet İttifakı içinde yer alacağını dile getirmektedirler.
İyi Partililer, HDP-Millet İttifakı ilişkilendirmesinden çok rahatsızlar. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “24.06.2018 seçimlerinde CHP, İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi arasında dörtlü bir ittifak kuruldu. İyi Parti ile HDP ittifak içinde olamaz. CHP, HDP ile ittifak kurmak isterse, İyi Parti böyle bir ittifakın içinde olmaz” şeklinde açıklama yaptı.
HDP’li yetkililer, “HDP olarak, 2023 seçimlerine doğru giderken, ittifaklara kapalı da değiliz, teşne de değiliz” şeklinde açıklama yaparak ittifaka kapıları kapatmamıştır.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu “Kürt sorununu gayri meşru İmralı ile değil, meşru HDP ile çözebiliriz. Bu nedenle HDP’nin, Meclis'te olması gerektiğini düşünüyorum” diyerek HDP’nin meşruiyetini kabul etmekle birlikte, formel ittifak konusunda bir açıklama yapmadı.
CHP, arada bir HDP’li yöneticilerle görüşmeler yapıyor, ama son zamanlarda HDP ile kamuoyuna yönelik “birlikte resim ve görüntü” vermekten kaçınıyor. 
Kısaca, CHP’li yöneticiler, “HDP’yi meşru görüyoruz, onunla bazı meseleleri müzakere de ediyoruz, ama kamuoyu bu ilişkilerimizi görmemeli, görürse partimize zarar gelir” demeye getiriyorlar.
“İttifak”tan Neyi Anlamalıyız
İttifak, “beraber hareket etmek için sözleşmek”, “ittihad ve muvafakat etmek”, “anlaşmak”, “birlikte hareket etmek için mutabakat sağlamak” manalarına gelmektedir.
Siyasetteki ittifaklar da, ittifak kelimesinin bu manasından farklı değildir ve çeşitli şekillerde meydana gelebilmektedir. Burada, partiler ittifak yaparak güç birliği sağlamayı, özellikle tek başlarına ulaşamayacakları neticeye birlikte ulaşmayı amaçlarlar.
Bu ittifak türlerinden biri, 7102 Sayılı Kanunla TBMM seçimleri için açıkça ve formel olarak düzenlenmiştir.
Fakat, seçimlere yönelik siyasi ittifaklar, sadece 7102 Sayılı Kanunla açıkça formel olarak öngörülenden ibaret değildir. 
Mahiyet itibariyle ittifak kapsamına dâhil olduğu halde, 7102 Sayılı Kanun kapsamına dâhil olmayan, kanunla da açık ya da zımnî olarak men edilmeyen ittifak türleri de mevcuttur. 
Bu tür uygulamalar için “biz ittifak yapmıyoruz, sadece işbirliği yapıyoruz” kabilinden söylenenler, ittifakın sadece 7102 Sayılı Kanundaki formel olana özgülenmesi çabasından başka bir şey değil. Oysa ittifak denilen şey de zaten “işbirliği”nden başka bir şey değildir.
Bu vesileyle, kanuni formel ve informel ittifak türleri kısaca şu şekilde sıralanabilir:
(1) Kanunî formel İttifak. 7102 Sayılı Kanuna göre, TBMM seçimlerine katılma yeterliliği taşıyan partiler, ittifak yaparak seçime katılabilir. İttifak yapan partiler, kendi aday listelerini verirler (md. 12/A). İttifak kapsamında oyların verilme ve milletvekillerinin ittifak partileri arasında dağılma usulü vb. hususlar kanunda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı 24.06.2018 seçimlerine Kanundaki bu ittifak şekline göre katıldılar.
(2) Partilerden bazıları TBMM seçimlerine girmeyerek diğer bir partiye oy verirler. Bu uygulama, bazen kapalı kapılar ardında, bazen de kamuoyuna açıklanarak yapılır. Oyların bu şekilde belli bir partiye yönelmesi, bir “İŞBİRLİĞİ” içinde gerçekleştiği için, bu uygulama FİİLİ İTTİFAK türlerinden biridir. 2011 seçimlerinde BDP’nin, seçimlere girmeyerek “Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku”‎na oy vermesi buna misal teşkil eder.
(3) Bir parti seçimlere katılmayarak, adaylarını bir başka partinin listesine yerleştirir ve seçmenlerini de adaylarını listesine yerleştirdiği partiye yönlendirir. Seçimlerden sonra genellikle bu şekilde seçilen milletvekilleri kendi partilerine dönerler. 1991 yılında yapılan seçimlerdeki SHP-HEP ittifakı buna misal teşkil etmektedir.
(4) Seçim ittifakı sadece TBMM seçimlerine özgü olmayabilir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de olabilir. Bazı partiler, kendi adaylarını göstermeyerek, seçmenlerini anlaştığı bir partinin adayına oy vermek için yönlendirir. Bu iş ilk tur seçimlerde olabileceği gibi, ikinci tur seçimlerde de söz konusu olabilir. 24.06.2018 seçimlerinde, sadece AK Parti, CHP, HDP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Vatan Partisi aday göstermiştir. MHP, TBMM seçimleri için oluşturduğu ittifakını Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de sürdürmüştür. Bu kapsamda, MHP, kendi adayını göstermemiş, seçmenlerini AK Parti’nin adayına yönlendirmiştir. Büyük Birlik Partisi (BBP) de, bu seçimlerde adayı göstermeyerek AK Parti’nin adayını desteklemiştir.
(5) Siyasi partiler Belediye başkanlığı seçimlerinde de, kanunda açıkça öngörülmese de, seçim ittifakı yapıyorlar. Burada, bazı partiler, Türkiye genelinde ya da bazı illerde aday göstermeyerek seçmenlerini belli bir partiye yönlendirmektedirler. Bu işbirliği bazen kapalı kapılar ardında, bazen de aleni olarak yapılmaktadır. Bu organizasyonda her ne kadar kanuni bir prosedür ve protokol mevcut olmasa da, taraflar aday konusunda anlaşırlar ve seçmenlerini üzerinde mutabık kaldıkları adaya yönlendirirler. 
AK Parti-MHP-BBP’nin ve CHP-İyi Parti-Saadet Partisi-Demokrat Partinin, Belediye seçimlerinde bazı seçim çevrelerinde ayrı, bazı seçim çevrelerinde de müşterek aday göstermeleri ve seçmenlerini de üzerinde mutabık kaldıkları adaya yönlendirmeleri, aleni olarak gerçekleştirilen görüşmelerle uygulanan işbirliği şeklinde yapılan bir ittifaktır.
HDP’nin bazı seçim bölgelerinde aday göstermeyerek CHP’li adaylara oy vermeleri ise aleni bir işbirliği şeklinde değil, gizli kapaklı görüşmeler neticesinde olmuştur. Fakat HDP’li yöneticiler ittifak adaylarını destekleyeceklerini aleni olarak açıklamışlar ve seçmenlerini de, aday göstermediği seçim bölgelerinde CHP’li adaylara yönlendirmişlerdir. 
Bu son durumda, Millet İttifakı kapsamında sadece CHP’nin aday gösterdiği İstanbul, Ankara gibi bazı seçim bölgelerinde, FİİLÎ olarak CHP-İyi Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti-HDP İTTİFAKI gerçekleştirilmiştir. Bu FİİLİ ittifak kapsamında, bu partilerin seçmenleri İTTİFAK halinde bir tek adaya (CHP’li adaya) oy vermişlerdir. 
Bu FİİLİ işbirliğinin bir ittifak olmadığını söylemek, Güneş’in ay olduğunu söylemek kadar abes ve saçmadır; gerçekliğin saptırılması çabasından başka bir şey değildir. Bir diğer ifadeyle, bu yöndeki iddialar, aynı havuza faklı bölgelerden su dökenlerin, biz aynı havuza su dökmüyoruz demelerine benzer ki, bundan daha saçma ve gerçeğin saptırılması olamaz.
Bu sebepledir ki, Millet İttifakının Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde müşterek (ortak) aday göstermesi halinde, HDP’lerin, hem ilk hem de ikinci tur seçimlerde ya da sadece ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakının müşterek adayına oy vermeleri, benzer uygulamanın TBMM seçimleri ile Belediye Başkanlığı seçimlerinde de tekrarlanması, FİİLİ ittifakın uygulama pratiklerinden başka bir şey değildir. 31.03.2019 günü yapılan Ankara ve İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçimleri bunun en BARİZ misalleridir.
Bu tür işbirliklerinin FİİLİ İTTİFAK olmadığının söylenmesi, bu işbirliğinin bazı partilerin tabanlarında meydana getireceği rahatsızlıkların giderilmesi amacına yönelik manipülasyon çabalardan başka bir şey değildir. Amaç ne olursa olsun, İTTİFAKIN mahiyeti değişmez. Aksi yöndeki iddialar, Halkın KANDIRILMASI amacına yönelik çabalardır.

 

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 25689 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
QUEBEC’DE BAŞÖRTÜSÜ TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE İSLAMA YÖNELİK FARKLI UYGULAMALAR
12/15/2021
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETİMDE DİN EĞİTİMİ VE LAİKLİK TARTIŞMALARI
12/8/2021
28 ŞUBAT ZİHNİYETİ “CELLADINA ÂŞIK” BAZI MAĞDURLARINDA DEVAM EDİYOR
12/1/2021
CHP’DEN HDP’YE “PKK İLE İLİŞKİLERİNİ MİNİMİZE ETME” ÖNERİSİ
11/24/2021
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE %50+1 ÇOĞUNLUK DEĞİŞMELİ Mİ?
11/17/2021
İYİ PARTİNİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI?
11/10/2021
ANAYASADAKİ DEĞİŞTİRİLMESİ YASAK HÜKÜMLERİN VESAYETÇİ TEMELİ
11/3/2021
İŞKENCE YAPMAK, DEMOKRATİK(!?) ABD İÇİN MEŞRU, TÜRKİYE İÇİN SUÇ!
10/27/2021
ÇAĞDAŞ UYGARLIK KAVRAMININ ANAYASADA NE İŞİ OLABİLİR Kİ?
10/20/2021
“YÜCE DEVLET”TEN GÜÇLÜ DEVLETE
10/13/2021
1982 ANAYASASININ İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMELİ MİDİR?
10/7/2021
KASETÇİ DÜKKÂNININ ÜSTÜNDEKİ MAHKEMELERDEN YENİ YARGITAY BİNASINA
9/28/2021
YENİ BİR 367 ÖZLEMİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023’DE ADAY OLAMAZ
9/19/2021
YENİ YARGITAY BİNASINDA DUA EDİLDİ, LAİKLİK ELDEN GİTTİ(!!!)
9/10/2021
YÜZDE ON MİLLİ SEÇİM BARAJI NE OLMALI?
9/1/2021
28 ŞUBATIN KUDRETLİ(!) PAŞALARI LAYIK OLDUKLARI YERE MARŞ MARŞ
8/23/2021
FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HANGİ PARTİLER ACABA?
8/9/2021
TUNUS’TA CUMHURBAŞKANLIĞI DARBESİ
7/29/2021
ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZA: KAHRAMAN HALKIMIZIN VATAN SAVUNMASI
7/15/2021
TÜRKİYE’DE YAKIN GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLABİLİR Mİ?
7/8/2021
BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
6/28/2021
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
Toplam 4 yorum var, 4 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
Misafir 27 Aralık 2021 Pazartesi 16:41

yerden göğe haklısınız, eksik bile yazmışsınız. İstanbuldaki belediye seçimleri öncesinde APOnun kardeşi Osman Öcalan'ı TRT Kurdî'ye çıkartıp Ekrem İmamoğlu'na oy verilmemesi için konuşturan , APOnun yazdığı ve Ekrem İmamoğluna oy verilmemesini emreden mektubu TRTde okutan, OSLOda PKK ile görüşen, HABURda seyyar mahkemeler kurup PKKlı teröristleri ayaküstü yargılatıp beraat ettiren, Dolmabahçede PKK ile ortak açıklamayla AÇILIM yapan da CEHAPE değil m? Unutmadık sayın Yazar . Teşekkürler.

Yorumu oyla      39      39  
Melih 24 Aralık 2021 Cuma 07:15

Türkiyede her zaman şaftlar değişiyor bir gecede doların bu kadar düştüğü bir ülkede neye guvenicez

Yorumu oyla      40      39  
Sinan 23 Aralık 2021 Perşembe 07:14

Chp ve iyi parti ittifakı bu ülkeye iyi gelmiştir 2023 seçimlerinde de aynı potansiyeli bekliyoruz

Yorumu oyla      40      39  
Murat 22 Aralık 2021 Çarşamba 07:16

Siyasî yazılarınız çok başarılı adnan bey turkiyenin gelmiş geçmiş siyasi analizini çok iyi değerlendirdiniz

Yorumu oyla      39      40  
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
Haber
Chelsea
Eczacıbaşı
premier lig
burçin terzioğlu
Ferit Şahenk
konuk oyuncu
emrah yılmaz
Ezgi Mola