E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
14 Aralık 2020 Pazartesi

Adnan KÜÇÜK 

AK Parti kurucu üyelerinden Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu, 17 Ekim 2020 günü Covıd-19 teşhisi ile özel bir hastanede tedavi altına alındı, yaklaşık iki haftalık tedavi süreci sonrasında, 1 Kasım 2020 günü vefat ederek ruhunu Rahman’a teslim etti. 

Merhum Burhan Hoca, iktidarıyla muhalefetiyle herkesin sevdiği, razı olduğu mümtaz şahsiyetlerden biriydi. En muhalifleri bile, sevimli siması sebebiyle, O’na kin ve düşmanlık yerine sevgi ve muhabbet beslemiştir. Burhan Hoca o kadar sevimliydi ki, Gazeteci Ahmet Hakan’ın ifadesiyle?“ne zaman gülse, yüzü bir çocuğun yüzü gibi olurdu”. 

Siyasette o kadar samimiydi ve hile bilmezdi ki, vatandaş bir talepte bulunduğu zaman, olmayacaksa talep sahibine bunu eğmeden bükmeden izah ederek söylerdi. Talep sahibi de bu cevabın doğruluğuna mutlak inanırdı; “beni baştan savmak istiyor” kabilinden bir inanmama yapmazdı. Olabilecek bir iş için de, hemen talep sahibi yanında ya da o anda olmuyorsa müsait bir zamanda, vatandaşın talepleri için ne gerekiyorsa yapar, çabasını esirgemezdi. 

Hatta siyasette siyasetçilerin büyük ekseriyeti, liderine karşı nazlandığı ya da kızarak küstüğü zaman, ya bu durumu gizler, içinden homurdanır, bu homurtulardan liderinin haberdar olmasını istemez, ya da kökten küserek partiyi terk ederdi. Burhan Hoca bu konuda da o kadar samimiydi ki, siyasette beklentileri karşılanmadığı zaman bunu açık yüreklilikle ifade eder ve bu açık yüreklilik ve samimiyeti sebebiyle de parti yönetimi tarafından dışlanmak bir yana sevilirdi. Belki de siyasette uzun süre tutunmasını sağlayan da onun bu samimiyeti idi. 

Son seçimlerde aday gösterilmediği zaman, “hocam artık bundan sonra ne yapacaksın” dediğimde, “Adnan, her şey milletvekilliğinden ibaret değildir, bizleri bekleyen çok işler var, Ankara’dayım ve İstanbul’da inzivaya çekilmiyorum” dedi. Ne küstü, ne kırıldı, ne de uzaklaştı. 

Merhum Burhan Hoca’nın Bakış Açısında Başkanlık ve Parlamenter Sistem 

Başkanlık sisteminde, Başkan, yasama meclisine giremez, kanun teklifi veremez. Bunları milletvekilleri yapar. Başkanlık sistemi, aslında parlamentonun üstün olduğu “Kongre Hükümeti” sistemidir; fakat adı “Başkanlık” denilerek yanlış konulmuştur. 

Bazıları başkanlık sisteminden diktatör çıkar diyorlar. Bir kişinin, diktatör olabilmesi için, kanun çıkarabilme ve harcama yapabilme yetkilerine sahip olması lazımdır. Başkanlık sisteminde bu yetkilerin ikisi de Başkanda yoktur. Parlamenter sistemdeki Başbakan, başkanlık sistemindeki Başkandan üç kat daha fazla yetkiye sahiptir.  

Türkiye’de sistemin içinde “başkanlık” kelimesi geçtiği için, bazı insanlar bunu krallık ya da diktatörlük zannediyorlar. Başkanlık sisteminin Türkiye’ye diktatörlük getireceği fikri temelsizdir. Hitler Almanya’da, Franco İspanya’da, Mussolini İtalya’da parlamenter rejimde türemiş diktatörlerdir. Diktatörlüğe en müsait sistem, başkanlık değil, parlamenter rejimdir.  

Maurice Duverger’in “Seçilmiş Krallar” olarak nitelediği yöneticiler, “parti disiplini” sebebiyle, hem yasamayı, hem de yürütmeyi mutlak olarak kontrol edebilme imkânına sahip olan Başbakanlar sayesinde parlamenter sistem uygulamalarında ortaya çıkabilmiştir.  

Başkanlık sisteminin Türkiye’ye uymayacağı yönündeki görüşlerin temelinde milli iradeye güvensizlik yatmaktadır. 

Klasik parlamenter sistemde mevcut olan “kuvvetler dengesi”, parti disiplini sebebiyle, yeni parlamenter sistemlerde yürütme lehine bozulmuştur. Yeni parlamenter sistemde yürütme daha da güçlenmiştir. Güçlü partinin, hem hükümeti, hem de Meclisi kontrol ettiği bir hükümet sistemi olarak parlamenter sistemde yasama ve yürütme organları arasında rekabetten söz etmek zordur. Parlamenter sistemlerde yasama-yürütme ayrımı bitmiş, bunun yerini iktidar-muhalefet diyaloğu almıştır. Parlamento, yürütmeyi denetleyen bir organ olmaktan çıkarak icra organından gelen kanun önerilerini onaylamak için kurulmuş tasdik makamına dönüşmüştür. 

 

Başkanlık sistemi; kuvvetler ayrılığı ilkesini katı bir şekilde uygulayan, kuvvetleri birbirine kontrol ettirmekle beraber, yürütme organının üstün olduğu bir hükümet sistemidir. 

Başkanlık sistemi, parlamentoyu daha güçlü hale getirmekte, milli iradeye kuvvet vermekte ve hükümete istikrar sağlamaktadır. Bu sebepledir ki, başkanlık sisteminde esas güç Başkanda değil parlamentoda yoğunlaşmaktadır. 

Halkın hükümeti doğrudan belirlemiyor olması, koalisyon hükümetlerinde yaşanacak başarısızlıklarda hesap sorulacak partiyi teşhisin zor olması ve seçimlerde seçmenin hükümete ilişkin tercihinden emin olamaması, parlamentarizmin demokratik niteliğini zayıflatmaktadır. 

Burhan Hoca’nın Misyonu 

Türkiye’de misyon sahibi olarak istikrarlı bir şekilde bir fikri tüm samimiyeti ile uzun süreli olarak savunan bilim insanlarının sayısı çok azdır.  

Çoğu kişiler, belli dönemlerde belli fikirleri savundukları halde, dönemin şartlarının değişmesine bağlı olarak fikirlerini esnetebilmekte ya da değiştirebilmektedirler. Bir dönem bir fikri savunurken, bir başka dönemde başka fikirleri savunabilmektedirler. Bir başka dönemde, daha başka fikirlere sarılarak, tabiri caizse sürekli kendi ekseni etrafında dönen Mevleviler gibi bir fikirden bir başka fikre dönüşler gerçekleştirebilmektedirler. 

Bazen bilim adamı kimliğini gerileterek, siyasi liderinin peşine takılan kişilikler de var. Akademik titr olarak kendisinden Dr., Doç., Prof. olarak bahsedilse de bu kişiler, ya lideri konuşmadıkça konuşmamakta, ya da siyasi liderinin ne diyeceğini tahmin ederek belli bir yönde laflar etmekte, daha sonra lideri farklı bir söz söyleyince anında daha önce açıkladığı sözlerini değiştirerek siyasi liderinin söylediklerini papağan gibi tekrarlamaktadırlar. Bazen bu tip akademisyen siyasetçiler, siyasi liderini terk edip bir başka liderin eteğine yapışarak fikirlerini onunki ile benzeştirmekte, bazen partisinde yer edinemeyip partisiz kaldıklarında, önceki liderine yoğun eleştiriler getirerek önceki fikirleriyle esaslı şekilde çelişmekte, bazen de sık sık parti değiştirerek, her bir parti değişikliğinde fikirlerini de değiştirmektedirler. Fikri istikrarı en zayıf olan ya da bu konuda istikrarı hiç olmayanlar bu tür akademisyenlerdir.  

Bu tür akademisyen siyasetçilerin, belli bir partiye üye olsun ya da olmasınlar, hiçbir akademik titri olmayan, hiçbir fikri istikrara sahip bulunmayan “çevir kazı yanmasın”cı alelade siyasetçilerden pek farkı yoktur. Bunların sahip oldukları fikirler yönünden toplum nezdinde pek itibarları da yoktur.  

Doğru bildiği fikirleri, her dönemin şartlarında, kıvırmadan, eveleyip gevelemeden söyleyen akademisyen siyasetçiler ise, hakikatte fikri istikrar ve derinlik bağlamında makbul kişilerdir, ülkemizin bu türlere büyük ihtiyacı vardır; bunlar, toplum genelinde çok daha muteberdirler. Tekrar ifade edeyim, ülkemizde maalesef bunların sayısı oldukça azdır. 

Aramızdan ayrılan Burhan Hoca bu azlar arasında, yani son grupta yer almaktadır.  

Burhan Hoca’nın Şahsı Hakkında Kısaca Malumat Vermek İstiyorum. 

Burhan Hoca, 1 Ocak 1955'te (kendi ifadesiyle 1953’de) Kayseri’nin Develi ilçesinde doğdu. 1976 yılında İÜ (İstanbul Üniversitesi) Hukuk Fakültesini bitirdi. Kaymakamlık imtihanını kazanarak,?Tekirdağ’da bir süre kaymakamlık stajı yaptı. 1976 yılında, İÜ Hukuk Fakültesinde asistan olarak akademik hayata ilk adımını attı. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk Anabilim Dalında yaptı.? 

Belli akademik çevreler, sahip olduğu fikirleri sebebiyle, Doç. olmasına mâni olmak için çok ciddi çabalar sarf ettiler. Bütün bu zorlamalara rağmen 1989 yılında doçent olmaya muvaffak oldu. Bu sefer de aynı çevreler, 28 Şubat Sürecinin oluşturduğu karanlık ve bulanık ortamda uzunca süre Profesörlüğüne mâni olmak için direnç gösterdiler. Burhan Hoca bütün bu direnmelere rağmen 1998 yılında Prof. oldu.  

Burhan Hoca, çeşitli STK’larda üyelik ve yöneticilik yaptı, 2001’de Ak Parti’nin Kurucu Üyesi olarak siyasete atıldı, 22., 23., 24. ve 26. Dönemlerde İstanbul’dan Milletvekili seçildi, Anayasa Komisyonu Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Fahri Baş Danışmanlığı, AK Parti MKYK Üyeliği ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. 

Burhan Hoca ile Olan İlişkim 

Ben lisans eğitimimi İÜ Hukuk Fakültesinde yaptım ve 1988 yılında mezun oldum. Benim öğrenciliğim döneminde Burhan Hoca, Hukuk Fakültesine kayıtlı öğrencilerden numarası tek olan öğrenciler grubunun olduğu Anayasa Hukuku kürsüsünde öğretim üyesi idi. Ben çift numaralı öğrenci idim ve Anayasa Hukuku dersimize Prof. Dr. Erdoğan Teziç ve Doç. Dr. Bülent Tanör girmişti. Bu vesileyle Burhan Hoca, lisans döneminde benim derslerime girmedi. Ancak fakülteyi bitirdikten sonra kendisi ile görüşmelerim oldu.  

Burhan Hoca, benim hayatımda çok önemli bir yeri olan ilk tebliğ sunumumda, oturum başkanlığı yaptı. İfade hürriyeti ile alakalı ilk tebliğimi, 2003 yılında Ankara’da bir Otel’de sunmuştum. Sunum esnasında bana sağladığı manevi destek ve motivasyon, mesleki hayatım boyunca unutulmaz etkiler meydana getirdi. O zaman daha yeni Dr. olmuştum. İlk konuşmam olacağı için, heyecanım doruktaydı. İşte tam da bu zeminde, bana verdiği güçlü manevi destek neticesinde rahatladım. 

Burhan Hoca ile sonraki yıllarda da diyaloğumuz devam etti. Bir defasında kendisini Kırıkkale Üniversite’sinde başkanlık sistemi ile alakalı olarak konuşturduk, iki sene önce de başkanlık sistemi konusunda konuşturmak üzere Kırıkkale Üniversitesine davet ettik. Kendisini aradığımda, “Adnan çok yoğunum, aslında sen başkanlık sistemini benden daha iyi biliyorsun, artık sen konuş” dedi. Ben de “estağfurullah hocam, ne haddimize, siz bu sistemin Türkiye’deki fikir babasısınız” dedim. Ama Burhan Hoca yoğunluğu sebebiyle gelemedi. 

En son diyaloğumuz takriben 3 ay önce oldu. Genellikle kendisini ben arardım. Ama bu sefer kendisi beni aradı ve bana “bazı CHP’li akademisyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacağını söylüyorlar. Bu konuyu yaz” dedi. Ben de “baş üstüne yazarım” dedim. Söz konusu makaleyi yazdım ve 23 Eylül günü yayımlandı: “Recep Tayyip Erdoğan 2023 Seçimlerinde Cumhurbaşkanlığına Aday Olabilir Mi?” (Türk Time). Sonra yazıyı kendisine ilettiğimde çok mutlu olmuştu.  

Başkanlık Sistemini Savunan Burhan Kuzu 

Türkiye’de bazı akademisyenlerin fikirlerini değiştirdikleri konulardan biri de başkanlık sistemidir. Bazı akademisyenler, yıllar yılı başkanlık sistemini savundukları halde, AK Parti Türkiye’ye başkanlık sistemini getirmeye kalkışınca, derhal radikal başkanlık sistemi muhalifi haline geldiler. Bu kişilerin fikirlerinin değişmesine, AK Parti’nin icraatları yön verdi. Ak Parti karşıtlığı, bu kişileri daha önce savundukları başkanlık sistemine karşı tutum almaya sevk etti.  

Bazı akademisyenler de eskiden parlamenter sistemi savundukları halde, zamanla başkanlık sistemi Türkiye’de konuşulmaya başlandıktan sonra, bir kısmı AK Parti’nin politikalarına bağlı olarak, bir kısmı da “akademik fikri gereklilikler” çerçevesinde görüş değiştirerek, başkanlık sistemini savunur hale geldiler. Ben de, önceleri parlamenter sistemi savunduğum halde, 2010 yılından itibaren, akademik fikri gereklilikler çerçevesinde başkanlık sistemini savunmaya başladım.  

Burhan Hoca’nın Başkanlık Sistemiyle ilgili ilk makalesi (Türkiye İçin Başkanlık Sistemi I ve II) 1996’da Liberal Düşünce Dergisinde (2. ve 3. Sayı) yayımlandı. Daha sonra 1997’de Başkanlık sistemi ile alakalı bir kitabı yayımlandı: Türkiye İçin Başkanlık Sistemi. 2017 yılında Başkanlık Sistemi ile alakalı kitabı biraz daha geliştirilerek yeniden yayımlandı. 

Burhan Hoca’nın takip eden yıllarda, Başkanlık istemi ile alakalı çok sayıda makalesi yayımlandı. Son yıllarda Başkanlık Sistemi ile alakalı onlarca konferans verdi, sempozyum ve panellerde konuştu, televizyon programlarında başkanlık sistemini hararetle savundu. 

Burhan Hoca, her ne kadar başkanlık sistemi ile alakalı ilk akademik makalesi 1996’da yayımladı ise de, daha önceki yıllarda da başkanlık sistemini öneren fikirleri savunmakta idi. Cumhurbaşkanı Rahmetli Turgut Özal’a bu konuda ilham verdi, görüşlerini beyan etti. Bu sebeple, Burhan Hoca, 35-40 yıllık süre içerisinde başkanlık sistemini sürekli savundu. Bu konuda zikzak çizmedi, bir dönem parlamenter sistem, bir başka dönem başkanlık sistemi demedi. Hayatı boyunca hep başkanlık sistemini savundu. 

Burhan Hoca başkanlık sistemine dair fikirleri savunduğu için gerek akademik gerekse sair kesimlerden çok yoğun eleştirilere muhatap oldu. Özellikle bu sistemi bir akademisyen olarak ilk defa savunduğu dönemlerde bu konuya ilişkin fikirlerinde sürekli yalnız kaldı. Bir kısmı bilerek bir kısmı başkanlık sistemi hakkında yeterli birikimi olmadığı halde, Burhan Hoca’yı hep eleştirdiler. Bu konudaki yalnızlığı kesinlikle O’nu yıldırmadı. Bütün bu eleştiriler karşısında O daha yoğun bir şekilde başkanlık sistemi üzerinde yoğunlaştı.  

Burhan Hoca bu sistemi savunurken, bir yandan başkanlık sisteminin faziletlerinden bahsederken, diğer yandan da parlamenter sistemin, dünyada ve Türkiye’de sebep olduğu sorunlu alanlara temas etti. O, körü körüne başkanlık sistemi savunucusu değildi; bu sistemin gerekliliğine ilişkin onlarca gerekçeyi makul bir şekilde yılmadan usanmadan izah etti. 

2001 yılında AK Parti’de kurucu üye olarak siyasi hayata atıldığı zaman, başkanlık sistemine yönelik çalışmalarını daha da artırdı. Artık Burhan Hoca, Türkiye’de başkanlık sisteminin bir bileni, duayen savunucusu ve üstad-ı azamı olarak anılmaya başladı. 

Bu kadar uzun süre başkanlık sistemini savunmak sadece Burhan Hocaya nasip oldu. Bu sebeple, akademik camiada başkanlık sisteminin fikir babası olarak Burhan Hoca bilinir. Diğerleri, yıllar sonra ondan ilham alarak bu sistemi savundular. Bu sisteme karşı çıkanlar, Burhan Hoca’yı, bu fikirleri ilk savunmaya başladığı günlerden bu yana kıyasıya eleştirdiler.  

2017 Anayasa değişikliğiyle benimsenen ve 24.06.2018 genel seçimlerini müteakiben fiilen geçilen başkanlık sistemi Türkiye’de en çok Burhan Hoca’yı mutlu etmiştir. 

Merhum Burhan Hoca’nın mekânı cennet, ruhu şâd olsun. Cenab-ı Hak kendisine rahmet eylesin, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabırlar versin. Kendi berzah aleminde bizleri beklerken, fikir babalığını yaptığı başkanlık sistemi de muhtemelen yıllarca bu ülkede uygulanmaya devam edecektir. 

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 18522 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.

Bu haber henüz yorumlanmamış...

SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
yangın
DEAŞ
konuk oyuncu
Maden Ocakları
Anayasa
TÜBİTAK
100 . yıl
Avigdor Lieberman
Kırıkkale