E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

EĞİTİM SİSTEMİMİZLE ALAKALI DEĞERLENDİRMELER: MEB’İN ÜCRETSİZ KİTAP DAĞITMASI (1)
22 Eylül 2023 Cuma

 

Cumhurbaşkanımızın Eğitime Katkı Çağrısı

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 15 Eylül 2023 günü Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde şunları söyledi:

“Eğitim meselesinde siyasi görüşü ne olursa olsun tüm paydaşların yapıcı eleştirilerine açığız. Önerisi olan getirsin. Fikri olan paylaşsın. Tenkidi olan iletsin. Yapılan her çalışmaya kapı duvar olmak yerine, eğitimde kaliteyi artıracak projeler sunulsun. Ama doğrudan istikbalimizi ilgilendiren eğitim konusu ideolojik kakofoniye mahkûm edilmesin. Akademisyeni, sendikası, derneği, gazetecisi, siyasi partisi dâhil herkesi, objektif bir anlayışla eğitim hamlelerine samimi katkı vermeye davet ediyorum. Türkiye, eğitim başta olmak üzere her meselesini konuşacak, tartışacak, ortak akılla çözüm yolları bulacak kapasiteye sahip bir ülkedir”.

Ne zamandır eğitim sistemimizle alakalı değerlendirmeler yapmayı planlıyordum.

Cumhurbaşkanımızın bu çağrısı üzerine, bu yazı serisini yazmaya karar verdim.
Tabii ki, eğitim sistemi, kapsamı çok geniş, ilgi alanları çeşitli, kademeleri farklı bir kamusal faaliyettir. Bu sebeple, eğitimle alakalı mevzular denizinden bir kaçına, yazı serisi halinde temas etmeyi planlıyoruz.

Bu yazımızda, devletimizin sosyal devlet ilkesinin bir icabı olarak ilk ve orta öğretim kademelerindeki talebelere ücretsiz kitap dağıtması mevzuunu tahlil edeceğiz.
Devletimizin bu kademelerdeki talebelere ücretsiz kitap dağıtması başlı başına köklü bir sorun değildir. Bu uygulama, hem sosyal devlet ilkesi ile uyumlu, hem de ebeveynlere önemli maddi katkılar sağlamaktadır. Fakat bazı çevreler tarafından, bu uygulamanın bazı sorunlu yönlerinin mevcut olduğu yönünde bazı eleştiriler getirilmektedir.

Bedava Kitap Dağıtımı ile Alakalı Bir Hatıram

Devletimizin ilköğretim kademelerine bedava kitap dağıtması uygulaması AK Partinin iktidara gelişinin ilk yıllarına rastlıyor. MEB, 2003 yılında aldığı bir kararla, zorunlu eğitimin ilk basamağı olan ilköğretimde okuyan talebelere ders kitaplarının ücretsiz olarak verilmesini amaçlayan “İlköğretimde Ücretsiz Kitap Dağıtımı Projesi”ni uygulamaya koydu. Dönemin Hükûmet programında da yer alan bu projeye göre ilköğretimde okutulacak ders kitapları beş yıl süreyle geçerli olacak ve talebelere ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

2003-2004 eğitim-öğretim yılında MEB’e bağlı ilköğretim kurumlarında talebelere kitaplar ilk kez ücretsiz olarak dağıtıldı. Bu öğretim döneminde, satın alınan ders kitapları için; özel yayınevlerine 108.360.055.138.770 TL, Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesine ise 27.810.070.000.000 TL ödenmiş. Takriben 80 milyon Dolar.

Bir Hatıram

Devletimizin ücretsiz kitap dağıtımı uygulamasına fiilen başlanmadığı, bu konuda hazırlıkların yapıldığı bir dönemde, yaz tatilinde memleketim Hatay’dayım.

Toplu taşıma aracı minibüsle Hassa’dan Dörtyol’a seyahat ediyorum. Seyahat ettiğimiz minibüse Kırıkhan’da birkaç yolcu daha bindi.

O günlerde kamuoyunda ücretsiz kitap dağıtımı konusu konuşuluyordu. Siyasi kimliği ve tarafgirliği baskın kişiler bu uygulamayı daha başlamadan şiddetli şekilde eleştiriyorlardı.

Eleştirinin temelini bedava kitap dağıtımı değil, kitap dağıtımı için bütçeden ayrılan kaynak miktarı ve bunların harcanma şekilleri teşkil ediyordu.

Maniplasyon, dezenformasyon, bilgi kirliliği ne derseniz deyiniz o zamanda mevcuttu.

2001 ekonomik krizine rağmen devletimiz o dönemde, bu hizmeti lüzumlu görmüş. O yıllarda evlatları okuyan ve mali imkânları zayıf olan ebeveynler için bu önemli bir katkı idi.

Arkamda oturan bir yolcu, “o dönemde hükümetin ilköğretim talebelerine dağıtacağı ücretsiz ders kitapları için ödeyeceği paranın 6 milyar dolar olduğunu, bunun çok büyük israf olduğunu, devlet kitapları çok pahalı satın alarak (mesela 100 TL’lik kitabı 1000 ya da 2000 TL’ye satın alarak) bazı yandaş çevrelere bu paraları peşkeş çekeceğini” söyledi.

Bu sözleri duyunca, tüm sigortalarım yandı. “Bey efendi, bey efendi! sen ne demek istiyorsun? Hükümet ilk defa hayırlı bir iş yapıyor, sen kalkmışsın uydurma ve yüz kat abartılı rakamlarla dezenformasyon yaparak, hayırlı bir işi şerli, kötü, hatta suç oluşturan bir iş olarak gösteriyorsun, 2001 krizinin etkilerine rağmen, hükümetin bu iş için ayıracağı paranın bu kadar olması imkânsız, insanların beyinlerini yalan yanlış haberlerle zehirleme!” dedim.

Bu tepkim üzerine, o yolcu, “ben öğretmenim, bu işin içindeyim, sen bilmezsin” dedi.

Ben de kendisine, “ben de akademisyenim, bu mevzuyla ben de ilgileniyorum, kusura bakma, yalanlarınla insanları taciz etme, ben, ilkokulda maddi imkansızlıklar sebebiyle bazı sınıfları kitapları olmaksızın okuyan birisiyim, bir öğrencinin kitabının olmamasının ne demek olduğunu çok iyi bilirim, bu acıları yaşamayanlar ücretsiz kitap dağıtmanın ne olduğunu hayal bile edemezler, ya hayır/doğruyu söyle ya da sus!” dedim.

Bu sözlerim üzerine, bu yolcu, Belen’e varıncaya kadar hiç ses çıkarmadı, Belen’e varınca da minibüsten indi.

Bu yolcu iner inmez, diğer yolcular derin bir ooooooh çektiler, “hocam senden Allah razı olsun, her gün bu adam aynı sözleri söyleyerek beynimizi ütülüyordu, biz bilemediğimiz için sesimizi çıkaramıyorduk; bundan sonra artık aynı yalanları söyletmeyiz” dediler.

Benzer uygulamalar sosyal devlet ilkesinin zayıf olduğu bazı Avrupa ülkelerinde de mevcuttur. Kitaplar, bu ülkelerin bazılarında ilköğretimde, bazılarında da hem ilköğretimde hem de ortaöğretimde ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

Ücretsiz Kitap Dağıtımı ile Alakalı Uygulamalar

MEB, ilerleyen yıllarda 2006-2007 eğitim-öğretim yılından itibaren ortaöğretim öğrencilerine, 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren açık öğretim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ile okuma yazma bilmeyen yetişkinlere, 2014’ten itibaren de özel okul öğrencilerine ders kaynak kitaplarını ücretsiz olarak dağıtma uygulamasına devam etmektedir.

Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2002-2021 arası dönemde, 3.372.507.000 ders kitabı dağıtıldığını, bunun toplam maliyetinin 7.622.370.000 TL olduğunu söyledi.

MEB’ce 2023-2024 eğitim öğretim döneminde, okul öncesi için 3, ilköğretim için 126, ortaöğretim için 292, özel eğitim için 97 ve mesleki eğitim için 648 olmak üzere toplam 1.166 farklı kitaptan oluşan yaklaşık 192 milyon ücretsiz ders kitabı ve yardımcı kaynak kitap okullara dağıtıldı. Talebeler yanında, öğretmenlere de ders kitabı ve öğrenci çalışma kitabı ile öğretmen kılavuz kitapları birlikte verildi.

2023–2024 eğitim-öğretim yılında "Ücretsiz Ders Kitapları Dağıtımı" kapsamında yer alan tüm ders kitaplarına ait “dinleme bölümleri” ile kitap içerikleri ve EK-1'de belirtilen, elektronik ortamda hizmete sunulacak kitaplar, PDF formatında http://www.eba.gov.tr adresinde hizmete sunulmuştur. 

Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve meslekî açık öğretim lisesinde okuyan talebelerle yetişkinler, I. ve II. kademe kitaplarını ve ders notlarını, halk eğitim merkezi müdürlüklerinden temin edebilmektedirler.

MEB, ayrıca görme engelli talebelere Braille kabartma yazıyla basılan ders kitaplarını ücretsiz dağıtmaktadır. İşitme engelli talebelere, 10 bin “Türk İşaret Dili Sözlüğü” dağıtıldı.

Özel eğitim uygulama merkezlerinde ve özel öğrenim sınıflarında öğrenim gören zihinsel yetersizliği olan öğrencilere de ders kitapları ücretsiz olarak verilmektedir.

Ders yılı sonunda, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, lise ve açık öğretim talebelerinin kullanmış oldukları ders kitaplarının, talebe çalışma kitapları, defterler ve atık kâğıtların, gönüllülük esasına göre toplanıp il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin koordinesinde satışı yapılarak, okul aile birlikleri için değerlendirilmesi planlanmaktadır.

Ücretsiz Kitap Dağıtımı Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeler

Ders kitaplarının ücretsiz dağıtımı konusu, her dönemde güncelliğini korumuş ve Millî Eğitim Şûralarında, parti ve hükûmet programlarında ve kalkınma planlarında çeşitli boyutlarıyla yer almıştır.

Kamuoyunda bazı çevreler, bu uygulamaya yönelik bazı eleştiriler getirmektedirler.
Bu eleştirilerden bazıları şu şekildedir:

(1) Bazı okullarda (kamu okullarında istisnai olarak, özel okullarda yaygın olarak) ücretsiz olarak dağıtılan kitapların okutulmadığı, bunun yerine talebelere daha başka kitaplar aldırılarak, onların okutulduğu iddia edilerek, bu uygulama ciddi şekilde eleştirilmektedir.

Bu eleştirilerde belirtilen iddiaların doğru ya da yanlış olduğunu bilemiyoruz. Özel öğretim kurumlarında bu iddiayı doğrulayan uygulamaların mevcut olduğu yönünde haberler çıkınca, MEB’in bu iddialara ilişkin inceleme başlattığı yönünde haberler medyada yer aldı. Ben kamu okullarında, bu iddianın doğruluk payının az olduğunu düşünüyorum. Bu konuda farklı uygulamalar varsa ve özel öğretim kurumlarında da bu iddiayı doğrulayan uygulamalar yaygınsa, ortada bazı sorunlar var demektir. Burada kısaca bunlara temas etmek istiyorum.

Türkiye’de ilkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar, talebeler, önce LGS’ye, sonra da üniversite giriş imtihanlarına motive olarak okumaktadırlar. Bu iki imtihan da test şeklinde yapılmaktadır. Bu testlerde başarılı olabilmek için, MEB bünyesindeki bazı kamu okullarında eğitim faaliyetlerinde yararlanılan ücretsiz dağıtılan kitapların yeterli görülmediği, bazı özel öğretim kurumlarında da, bu yetersizliklerin, farklı kaynaklardan farklı yöntemlerle yürütülen eğitim yöntemleri ile aşılmasının amaçlandığı belirtilmektedir. Dolayısıyla bu okullarda MEB tarafından ücretsiz olarak dağıtılan kaynak kitapların, LGS ve üniversiteye giriş imtihanları için yeterli görülmediği anlaşılmaktadır. Kâr amacına odaklanan bazı özel okullarda yöneticilerin, daha başka saiklerle farklı kaynak kitaplara yöneldikleri de söyleniyor. Esasen bunlar soyut iddialardan ibarettir, hakikaten bu bahsi edildiği şekilde usulsüzlüklerin mevcut olup olmadığı, ancak MEB’in yapacağı incelemelerden sonra ancak ortaya konulabilir.

Bu durumda, MEB’in yapması gereken, derhal cezalandırmak yerine, ciddi inceleme ve tahliller yaparak, aksaklıklar varsa onları giderme yolunu tercih etmesidir.

Diğer yandan, lise ve Üniversiteye girişlerde test sistemi devam ettiği müddetçe, liseye ve üniversiteye girişlerde başarı çıtasını üst düzeylere çıkarmayı amaçlayan özel ya da kamu okulları, mevcut müfredatla ve kitaplarla yetinmeme yoluna gidebilirler. Tek başarı standardının üst düzey eğitim veren liselere ve yüksek puanlı yükseköğretim kurumlarına daha fazla talebe girdirmek olan özel ya da kamu okullarının bu yönelimlerinin tutarsız olduğu söylenemez.

Bu durumda yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

Birincisi, ders kitaplarının, ilk ve orta öğretimdeki amaçlarla uyumlu hazırlanması.

İkincisi, salt test temelli imtihanlarla, başarı değil cambazlık öğretilmekte, düşünen insanlar değil, aksine düşünmeyen, sorgulamayan, tahlil ve muhakeme yapmayan, sadece önüne gelen seçenekler arasında tercih yapan nesil yetişmektedir. Bu sebeple, teknik bilgiler yanında, ucu açık sorular yoluyla yorumlama ve muhakeme yeterliğini ölçen uygulamalara yönelmelidir. Bu yöndeki uygulamalarla uyumlu kitaplar ve uygulamalar söz konusu olduğunda, özel okullar da kamu okulları da devletin göndereceği kitapları okutmaya daha iştihalı şekilde yöneleceklerdir.

(2) Bazılarına göre, “ücretsiz dağıtılan kitapların, kendilerinden sonra gelen talebelere verilmesi gerekir. Bu uygulama kapsamında kitapları tahrip eden veya vermeyen talebelere yaptırım uygulanmalı. Bu önerilere uyulmayarak milyonlarca ders kitabı geri dönüşüme gönderildiği için milyarlarca lira israf edilmektedir. Bu israfa mutlaka son verilmelidir”.

Mesele bütünlük içinde değerlendirildiğinde, bu eleştirilerde haklılık payının olmadığı söylenebilir. Şöyle ki.

Birincisi, bu öneri, kitaplarda yeniliklerin yapılması uygulaması ile uyumlu değildir.

İkincisi, talebelerin okudukları kitapların gıcır gıcır, hiç örselenmemiş olmasını beklemek, bu kitapları, ya hiç kullanmamalarını ya da kullanırlarken üzerlerinde hiçbir işaretleme yapmamalarını onlardan istemek demektir. Oysa talebeler, aldıkları kitapları evire çevire okurlar, bazı cümlelerin altını çizerler, bazı kereler, sayfaların altına üstüne, yan taraflarına notlar yazarlar, hatta belki de resimler çizerler. Bütün bunları yapmak, talebelerin motivasyon içerisinde çalışmalarının birer parçasıdır. Bu halde olan kitapların bir sonraki sene okuyacak talebelere verilmesi, uygun bir uygulama değildir. Olması gereken, bunların, çöpe gitmeksizin, geri dönüşüme gönderilmelerini sağlayacak organizasyonların yapılmasıdır.

(3) “Öğretmenler, Devletin talebelere ücretsiz olarak verdiği kaynak kitaplardan başka binlerce lira ödeme yaptırarak yardımcı kitaplar da aldırıyorlar, o zaman da MEB’in kitapları ücretsiz dağıtmasının pek bir manası kalmıyor” şeklindeki eleştiriler.

Şunu çok net bir şekilde ifade etmek gerekir ki; liselere ve üniversiteye girişlerde test uygulaması devam ettiği ve talebeler de bu imtihanlara hazırlanmaya motive oldukları sürece, öğretmenlerin talebeleri yardımcı kaynak kitapları almaya yönlendirmelerine lüzum yoktur, zaten talebeler kendileri lüzumlu gördükleri kitapları alıyorlar. İşlenen kaynak ders kitaplarını besleyici ve derslerin veriminin artırılmasını amaçlayan yardımcı kitapların alınmasının sağlanması konusunda öğretmenlere inisiyatif verilmesi kötü bir şey değildir. Önemli olan, derslerde maksimum ya da mümkün olan üst düzeyde verimin alınmasıdır. Bunu sağlayacak tüm kaynak kitapların dağıtımının devlete yüklenmesi, hem külfeti artırır, hem de devlet bu yöndeki ihtiyaçları karşılayacak yardımcı kaynak kitapları önceden bilemez.

Devlet, temel kaynak kitapları vermekle yetinsin, verimi artıracak yardımcı kaynak kitapları belirleme ve imkânları olan talebelere önerme inisiyatifi öğretmenler tanınsın. Bazı talebeler geliyorlar, “bana yardımcı kaynak kitap önerir misin” diyorlar. Öğretmen, bu talep karşısında “hayır, devlet ne veriyorsa onunla yetineceksin” mi desin? Bu saçma bir öneridir.

Daha başka eleştiriler de mevcut ise de, bu yazımızda bu kadarla iktifa ediyoruz.

Özet Olarak Şu Belirlemeler yapılabilir

(1) Bu uygulama, sosyal devlet ilkesi ile birebir uyumludur.
(2) Yoksulluğu ve imkânsızlığı yaşamayanlar, ücretsiz kitap dağıtımını anlayamazlar.
(3) Derslerdeki amaçlarla ders kitapları uyumluluğunun sağlanması, hem verimi artıracak hem de farklı yönelimlerin önü alınmış olacaktır. Burada, kitapların belirlenmesinde, maliyet hesaplarından çok, kitapların muhtevasındaki amaca uygunluk önem arz etmektedir.
(4) Teste dayalı eğitim sisteminden mutlaka vaz geçilmesi gerekiyor.
(5) Öğretmenlerin talebelere yardımcı kaynak kitapları aldırmaları, dersin verimliliğine katkı sağladığı ölçüde, arzu edilen bir uygulamadır. Hatta çoğu talebeler, öğretmenleri herhangi bir yönlendirme yapmaksızın, çoğu yardımcı kaynak kitapları kendiliklerinden almaktadırlar zaten.
(6) Bütün bunlardan sonra, bazı öğretmenler ya da yöneticiler, talebelere lüzumsuz yere ücretsiz kitaplar yerine başka kitaplar aldırıyorlarsa, bunların hesabı da sorulmalıdır.

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 19943 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
OTORİTER MİLİTAN LAİKÇİ KİMLİKLE BÜTÜNLEŞTİRİLEN KARMA EĞİTİMİN ÇOĞULCULAŞTIRILMASI
8/8/2023
15 TEMMUZ RUHU GÜCÜNÜ NE ÖLÇÜDE KORUYOR?
7/15/2023
DEPREM BÖLGESİ HATAY’DA BAYRAM VE HÜZÜN BİR ARADA
6/30/2023
CHP İktidar Olabilir mi?
6/20/2023
14 VE 28 MAYIS SEÇİMLERİ: “SAHTE” VE ÇELİŞKİLİ SİYASETİN YENİLGİSİ
6/6/2023
KILIÇDAROĞLU’NUN SEÇİM STRATEJİSİ: “KİMLİKSİZLİK VE OMURGASIZLIK”
5/23/2023
14 MAYIS SEÇİMLERİNDE REHAVETE KAPILAN KAYBEDER
5/9/2023
CHP VE HDP’NİN ÖZERKLİK VAADİ: TÜRKİYE’NİN PARÇALANMASININ ÖN AŞAMASI MI?
4/26/2023
MİLLET İTTİFAKININ PKK GÜDÜMLÜ HDP’YE MAHKÛMİYETİ
4/13/2023
14 MAYIS SEÇİMLERİ: İYİCE PRESLENEN İYİ PARTİ İLE HDP İTTİFAKI
4/1/2023
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ: BİRİNDEN NUR AKAR, BİRİNDEN KİR (3)
3/15/2023
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ: BİRİNDEN NUR AKAR, BİRİNDEN KİR (2)
3/4/2023
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ: BİRİNDEN NUR AKAR, BİRİNDEN KİR (1)
2/21/2023
VAKİT, KİN VE HUSUMET DEĞİL, DUA VE VEFA VAKTİDİR
2/10/2023
BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE SAĞLANMASINA GEREK VARMI?
1/27/2023
6’LI MASANIN 6+1 FORMÜLÜ YÖNETİMDE NE KADAR İŞLEVSEL OLABİLİR?
1/12/2023
İMAMOĞLU, MENDERES VE ERDOĞAN’IN MAHKÛMİYETLERİ: HANGİSİ MAĞDUR?
12/25/2022
CHP GAYRI MİLLÎ BİR PARTİ MİDİR?
12/12/2022
SAHİPSİZ KÖPEKLERE BARINAK YAPMAYAN BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVLERİNE SON VERİLMELİ
11/28/2022
PKK DİYE MÜSTAKİL BİR TERÖR ÖRGÜTÜ YOKTUR: “NOKTA”
11/17/2022
AB ÜYESİ ÜLKELERİN POLİTİKA ÜRETME YETERSİZLİĞİNİN AĞIR BEDELLERİ
11/8/2022
AİLENİN SAPKINLIK VE SALDIRILARA KARŞI KORUNMASI: 30 EKİM YÜRÜYÜŞÜ
10/28/2022
AVRUPA ADALET DİVANI: SEVSİNLER SİZİN ÇOĞULCULUK ANLAYIŞINIZI
10/16/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (6)
10/5/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (5)
9/25/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (4)
9/14/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (3)
9/4/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (2)
8/24/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (1)
8/13/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (5)
8/2/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (4)
7/23/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (3)
7/13/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (2)
7/3/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (1)
6/22/2022
AMERİKADA BİR CİNSEL SAPIK DAHA “VAHŞİCE” İDAM EDİLDİ(!?!?)
6/10/2022
II. ABDÜLHAMİD: MUTLAK İSTİBDADÇI, KIZIL SULTAN MI?
6/2/2022
EVLADLARINI BU VATAN UĞRUNA ŞEHİD VERENLER İÇİN EN ACI OLAN…
5/26/2022
DEMOKRATİK YOLLARLA DEMOKRASİYE GEÇİŞ: 14 MAYIS 1950
5/17/2022
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ KARARININ İPTALİ: YENİ BİR 367 VAKASI OLUR
5/7/2022
VAAAYYY BEEEE OSMAN KAVALA MELEKMİŞ(!?!?)
4/27/2022
PAÇALARI KANLA KİRLİ BİR ÜLKE “TÜRKİYENİN SİCİLİ BOZUK” DEMİŞ
4/20/2022
MANSUR SAVAŞ’IN CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLME İHTİMALİ VAR MI?
4/12/2022
PAKİSTAN’DA NELER OLUYOR?
4/5/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: SİSTEMİN “FİŞ”LE CİHAZA BAĞLANMASI
3/27/2022
AYM’NİN MEVCUT HÜKÜMET SİSTEMİNİ KİTLEYEN KARARI
3/19/2022
UKRAYNA: BÜYÜKLER TEPİŞİR, OLAN KÜÇÜKLERE OLUR!
3/11/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM AÇIKLAMASI: BOOOOM
3/4/2022
TÜRKİYE’DE MUHALEFET NEDEN İKTİDAR OLAMIYOR?
2/25/2022
HDP AYM TARAFINDAN KAPATILMAZSA NE OLUR?
2/17/2022
İNSAN HAKLARI AVRUPA SINIRLARINDAN İÇERİ GİREMİYOR!!!
2/9/2022
DEMOKRASİ NEREDEN GEÇER; DİYARBAKIRDAN MI YOKSA…?
2/2/2022
İNANANLARIN İNANCINI YARALAYAN SERÇE (!?!?)
1/26/2022
ENES KARA İNTİHAR ETTİ, CEMAAT VE TARİKAT DÜŞMANLIĞI DEPREŞTİ
1/19/2022
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK (CUMHURBAŞKANLIĞI) SİSTEMİ NEDEN YERLEŞEMEDİ?
1/12/2022
CHP, HALA DİNDARLAR İÇİN KORKUTUCU VE ÜRKÜTÜCÜ
1/5/2022
CHP’NİN “FETÖCÜLERLE DE HELALLEŞMEK” POLİTİKASI
12/29/2021
TÜRKİYE’DE İTTİFAKLAR VE MİLLET İTTİFAKI-HDP İLİŞKİSİ
12/22/2021
QUEBEC’DE BAŞÖRTÜSÜ TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE İSLAMA YÖNELİK FARKLI UYGULAMALAR
12/15/2021
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETİMDE DİN EĞİTİMİ VE LAİKLİK TARTIŞMALARI
12/8/2021
28 ŞUBAT ZİHNİYETİ “CELLADINA ÂŞIK” BAZI MAĞDURLARINDA DEVAM EDİYOR
12/1/2021
CHP’DEN HDP’YE “PKK İLE İLİŞKİLERİNİ MİNİMİZE ETME” ÖNERİSİ
11/24/2021
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE %50+1 ÇOĞUNLUK DEĞİŞMELİ Mİ?
11/17/2021
İYİ PARTİNİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI?
11/10/2021
ANAYASADAKİ DEĞİŞTİRİLMESİ YASAK HÜKÜMLERİN VESAYETÇİ TEMELİ
11/3/2021
İŞKENCE YAPMAK, DEMOKRATİK(!?) ABD İÇİN MEŞRU, TÜRKİYE İÇİN SUÇ!
10/27/2021
ÇAĞDAŞ UYGARLIK KAVRAMININ ANAYASADA NE İŞİ OLABİLİR Kİ?
10/20/2021
“YÜCE DEVLET”TEN GÜÇLÜ DEVLETE
10/13/2021
1982 ANAYASASININ İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMELİ MİDİR?
10/7/2021
KASETÇİ DÜKKÂNININ ÜSTÜNDEKİ MAHKEMELERDEN YENİ YARGITAY BİNASINA
9/28/2021
YENİ BİR 367 ÖZLEMİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023’DE ADAY OLAMAZ
9/19/2021
YENİ YARGITAY BİNASINDA DUA EDİLDİ, LAİKLİK ELDEN GİTTİ(!!!)
9/10/2021
YÜZDE ON MİLLİ SEÇİM BARAJI NE OLMALI?
9/1/2021
28 ŞUBATIN KUDRETLİ(!) PAŞALARI LAYIK OLDUKLARI YERE MARŞ MARŞ
8/23/2021
FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HANGİ PARTİLER ACABA?
8/9/2021
TUNUS’TA CUMHURBAŞKANLIĞI DARBESİ
7/29/2021
ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZA: KAHRAMAN HALKIMIZIN VATAN SAVUNMASI
7/15/2021
TÜRKİYE’DE YAKIN GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLABİLİR Mİ?
7/8/2021
BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
6/28/2021
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
Toplam 2 yorum var, 2 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
ADNAN METİN 11 Ekim 2023 Çarşamba 22:29

ADNAN METİN YÜREĞİNİZE SAĞLIK SAYIN HOCAM BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUZ KOLAY GELSİN İNŞAALLAH AMİN. SELAMÜNALEYKÜM.

Yorumu oyla      39      39  
Hatice SUNCİ 23 Eylül 2023 Cumartesi 18:37

Birileri para kazansın diye ,milleti hiçe sayan bir tutum ve buna ses çıkartmayan insanlar var ,susuyorlar . Dile getirdiğiniz için teşekkür ederiz Adan bey

Yorumu oyla      39      39  
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
rusya
bist
eyfel kulesi
Almazbek Atambayev
Bütçe
Kocan Kadar Konuş
Maden Ocakları
İslam
bugün