E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (1)
13 Ağustos 2022 Cumartesi

 

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli geçenlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erzurum ve Uludere’yi ziyaretlerinden sonra şu açıklamayı yaptı:

(Millet) “ittifakı partileri ‘kimliğini’ kaybetmenin yanında, ülkemizin gerçeklerinden tamamıyla kopmuşlardır”. 

Burada, daha kapsamlı bir makale konusu olan millet ittifakı üyesi bütün partilerin değil, sadece CHP’nin belirginsizleşen kimliğinin bazı yönleri üzerinde duracağız.

Kimlik

Kimlik ne demektir?

Önce bu soruya cevap vermeye çalışacağız.

Kısaca kimlik, bir kişinin tanımlayıcı özelliklerini gösteren bir belgedir. Daha ayrıntılı bir tanımlamayla, toplum içinde yaşayan her bir insana mahsus ayırd edici belirtiler, nitelikler ve özelliklerle, bir kimsenin belirli bir kimse olmasını sağlayan, bir insanın kim olduğunu ortaya koyan kişiliğine ilişkin özelliklerin tümü onun kimliğidir. Kişi, sahip olduğu kimliği ile, toplum içinde diğer kişilerden farklı hale gelir.

Farklı kimlik türleri mevcuttur. Resmi belge şeklinde kimlikler olabileceği gibi, soyut mahiyette özellikleri haiz kimlikler de mevcuttur.

Kimlik, bazı kereler, resmi bir belgeden ibarettir. Bu belge, kişinin kim olduğunu belli eder. Bu kimlik sayesinde kişi başkalarından ayırd edilir. Türkiye Cumhuriyeti Nüfus cüzdanı belgesi gibi. Yeryüzünde, belli bir ülkenin resmi vatandaşı olan her bir kişinin bir resmi kimliği mevcuttur ve hiç bir kişinin kimliği diğer kişilerinki ile aynı değildir.

Bazı kereler de kimlik, kişinin belli bir kuruma aidiyetini gösterir. Kişinin, bu kimliği sayesinde hangi özel ya da kamusal kurumda çalıştığı, görevi vs. belli olur.

Bazı kereler resmi bir görünüme sahip olmayan, varlığı varsayılan soyut kimlikle, kişinin, dinî, siyasî, felsefî, kültürel vb. yönlerden haiz olduğu özellikler belirlenir. Mesela, Müslümanlık, sekülerlik, muhafazakârlık, liberallik, sosyalistlik, faşistlik vb. bu kimlik türlerinden bazılarıdır. Kişinin, bu kimliklerden birine sahip olduğundan söz edilmesi halinde, bu kimliğin varlığını gösteren bazı özelliklere sahip olduğu ifade edilmiş olunur. Mesela bir kişinin muhafazakâr kimliğe sahip olduğundan söz edilmesi ile, bu kişide muhafazakâr olmanın göstergesi olan bazı özelliklerin varlığına işaret edilmiş olunur.

Bazen de kimlik, kişilerden farklı olarak tüzel kişilikler için kullanılır. Bu durumda, söz konusu tüzel kişiliğin, sahip olduğu belirtilen liberal, muhafazakâr, seküler, laik, sosyalist vb. kimliklerden birine aidiyeti sebebiyle sahip olduğu özellikler ifade edilmiş olunur.

Bazen bir tüzel kişiliğin bir kimliğe sahip olduğu belirtildiğinde, söz konusu kimliğin lüzumlu kıldığı özelliklere sahip olduğu varsayılır. Bu varsayım, bazen fiiliyatla uyumlu olurken, bazı kereler kimlik sadece göstermelik, söylem ya da program düzeyinde kalır.

Bazen bir tüzel kişiliğin kimlik özelliklerinde zamanla değişim yaşanabilir. Mesela bir tüzel kişiliğin resmi belgelerinde ya da söylemlerinde ifadesini bulan muhafazakâr kimlik zamanla kısmen liberalize olabilir. Klasik liberal kimlik sosyal devletçi kimliğe dönüşebilir. Otoriter militan dışlayıcı laiklik, liberal pasif laikliğe evrilebilir.

Bazen de tüzel kişilik adına icra edilen fiiller, uygulamalar, söylemler arasındaki çelişkiler sebebiyle, resmi olarak açıklanan kimlikle, tüzel kişilik adına ya da tüzel kişiliğe mensup kişiler tarafından ortaya konulan söylem ve uygulamalar çelişebilir. Bazı kereler de tüzel kişilik içinde birbirinde değişen ölçülerde çelişen uygulama ve söylemler olabilmektedir. Bu durumda, bu açıklama ve uygulamalardan hangisinin tüzel kişiliği temsil ettiği konusunda belirsizlikler yaşanır. Bazı kereler de tüzel kişilik içerisindeki en yetkili kişilerin değişik tarihlerde birbiri ile çelişen açıklama ve uygulamaları ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda söz konusu tüzel kişilikte “kimlik kaosu ve belirsizliği” ortaya çıkar.

Yukarıda sözünü ettiğimiz kimlik ile alakalı ihtimaller, bir tüzel kişilik olan siyasi partiler için de evleviyetle söz konusu olabilmektedir.

Partiler, gerek resmi programlarıyla gerekse partili yetkililerin söylem ve uygulamaları ile şekillenen kimlikleri ile seçmen karşısına çıkarlar. Seçmenler, her bir partinin programı, yetkililerin söylem ve uygulamaları ile şekillenen kimliğine bakarak oylarını kullanırlar. Siyasi partiler, kamuoyuna yansıttıkları kimlikleri ile seçmenleri ikna ettikleri ölçüde seçmenlerden oy ve destek alırlar. Siyasi partilerin, kimliklerindeki belirsizlik veya belirliliğe, kimliklerinin zayıf ya da güçlü olmasına bağlı olarak seçmenler nezdindeki inandırıcılıkları az ya da güçlü olduğu oranda aldıkları oylar ve siyasi destekler azalır ya da artar. Bu sebepledir ki, siyasi partilerin kamuoyuna yansıttıkları kimlikleri son derece önemlidir.

Siyasî partilerin zamanla, küresel ve/veya ülkesel değişikliklere bağlı olarak kimlikleri değişen ölçülerde değişime uğrayabilir. Bir zamanlar katı bir ideoloji ile şekillenen kimliği, zamanla ılıman bir kimliğe bürünebilir. Bu tür değişimler çoğu kereler resmi programlarından ziyade söylem ve uygulamalar şeklinde meydana gelebilir. Bu bağlamda, resmi programla çelişen söylem ve uygulamaların ortaya çıkması durumu meydana gelir.

CHP’nin Kimliğindeki Belirsizlik

CHP’nin ilk dönemlerdeki kimliği ile son yıllardaki kimliğinde bazı yönlerden esaslı değişikliklerin meydana geldiği görülmektedir. Bu değişiklikler, genellikle parti yetkililerinin söylem ve uygulamaları şeklinde meydana gelmekte, parti programına yansımamaktadır.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geçenlerde “‘Muhafazakâr kesim CHP adayına oy vermez’ iddiasına katılmıyorum” dedi.

Peki, bu söylem, fiili gerçeklikleri ne ölçüde yansıtıyor?

Bu sorunun cevabı, diğer sebepler yanında bir de CHP’nin resmi ve kamuoyuna yansıyan siyasî kimliği ile çok yakından alakalıdır.

Ayrıca CHP’nin önceki yıllarda sahip olduğu kimliğinde belirginlik söz konusu olduğu halde, son yıllarda ciddi manada kimlik belirsizliği ve bulanıklığı söz konusudur.

Burada CHP’deki kimlik belirsizliği ile alakalı kapsamlı bir inceleme ve ayrıntıya girmeksizin, sadece kimliksel belirsizliğin bazı öne çıkan yönleri üzerinde durulacaktır.

Bir konuya ayrıca temas etmek istiyorum. Burada CHP’nin kimliği ile alakalı incelemeyi yaparken salt resmi programı ekseninde bir değerlendirme yapılmayacak. Elbette ki, bir partinin kimliğinin belirlenmesi için resmi programı çok önemlidir. Fakat parti kimliği salt programla alakalı değildir. Çünkü kimlik, kamuoyuna yansıyan görünürlükle de yakından alakalı bir meseledir. Burada, CHP’nin kimliği ile alakalı belirlemede parti programı yanında partililerin söylem ve uygulamaları ile şekillenen toplumdaki algılar da dikkate alınacaktır.

Laiklik ile Alakalı Belirsizlik

CHP’nin kimliği ile alakalı birinci belirsizlik laiklik ile alakalıdır.

CHP’nin ilk yıllardaki laiklikle alakalı kimliği gayet belirgindi. CHP’nin eski kimliğini belirleyen özelliklerden biri olan laiklik özelliği, otoriter, militan, dışlayıcı laiklik idi. Bu telakkiye göre laiklik “din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması”nı da kapsayan, “din ve dünya işlerinin ayrılığı”dır. Laiklik, bireylerin hayatının, gelenek, din vb. değişmez kurallara göre değil, günün gereklerine ve maddi zorunluluklara göre düzenlenmesidir. Bu telakkinin temelini, toplumun yukarıdan aşağıya dönüştürülerek pozitivizm temelinde sekülerleştirilmesi, ruhunu da, dinin her türlü toplumsal görünürlüğünün tamamen ortadan kaldırılması teşkil etmektedir. Nitekim Atatürk döneminde uzun süre bakanlık ve CHP Genel Sekreterliği görevlerinde de bulunan Şükrü Kaya, dinlerin, vicdanlarda ve mabetlerde kalması gerektiğini, maddi hayat ve dünya işine karışmasına izin vermeyeceklerini açıklamıştır. Bu laiklik telakkisi, CHP’nin günümüzde geçerli olan parti programında da mevcuttur.

CHP’nin eski kimliğinin en belirgin özelliğini teşkil eden laiklik telakkisine uygun olarak ezanın Arapça okunması, Kur’an’ın öğrenilmesi ve hacca gidilmesi yasaklandı, din dersleri okullardan kaldırıldı. Çok katı bir başörtüsü yasağı getirildi. Camilerin bir kısmı kapatıldı, bir kısmı hayvanlar için ahır olarak kullanıldı, bir kısmı da kışlaya döndürüldü.

Burada, CHP’nin kimliğine ilişkin belirlemede laikliğin bütün özellikleri yönünden değil, başörtüsü, Ayasofya, tarikatlar ve şeyhlerle alakalı konular üzerinde yoğunlaşılacaktır.

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 27931 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (5)
8/2/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (4)
7/23/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (3)
7/13/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (2)
7/3/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (1)
6/22/2022
AMERİKADA BİR CİNSEL SAPIK DAHA “VAHŞİCE” İDAM EDİLDİ(!?!?)
6/10/2022
II. ABDÜLHAMİD: MUTLAK İSTİBDADÇI, KIZIL SULTAN MI?
6/2/2022
EVLADLARINI BU VATAN UĞRUNA ŞEHİD VERENLER İÇİN EN ACI OLAN…
5/26/2022
DEMOKRATİK YOLLARLA DEMOKRASİYE GEÇİŞ: 14 MAYIS 1950
5/17/2022
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ KARARININ İPTALİ: YENİ BİR 367 VAKASI OLUR
5/7/2022
VAAAYYY BEEEE OSMAN KAVALA MELEKMİŞ(!?!?)
4/27/2022
PAÇALARI KANLA KİRLİ BİR ÜLKE “TÜRKİYENİN SİCİLİ BOZUK” DEMİŞ
4/20/2022
MANSUR SAVAŞ’IN CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLME İHTİMALİ VAR MI?
4/12/2022
PAKİSTAN’DA NELER OLUYOR?
4/5/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: SİSTEMİN “FİŞ”LE CİHAZA BAĞLANMASI
3/27/2022
AYM’NİN MEVCUT HÜKÜMET SİSTEMİNİ KİTLEYEN KARARI
3/19/2022
UKRAYNA: BÜYÜKLER TEPİŞİR, OLAN KÜÇÜKLERE OLUR!
3/11/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM AÇIKLAMASI: BOOOOM
3/4/2022
TÜRKİYE’DE MUHALEFET NEDEN İKTİDAR OLAMIYOR?
2/25/2022
HDP AYM TARAFINDAN KAPATILMAZSA NE OLUR?
2/17/2022
İNSAN HAKLARI AVRUPA SINIRLARINDAN İÇERİ GİREMİYOR!!!
2/9/2022
DEMOKRASİ NEREDEN GEÇER; DİYARBAKIRDAN MI YOKSA…?
2/2/2022
İNANANLARIN İNANCINI YARALAYAN SERÇE (!?!?)
1/26/2022
ENES KARA İNTİHAR ETTİ, CEMAAT VE TARİKAT DÜŞMANLIĞI DEPREŞTİ
1/19/2022
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK (CUMHURBAŞKANLIĞI) SİSTEMİ NEDEN YERLEŞEMEDİ?
1/12/2022
CHP, HALA DİNDARLAR İÇİN KORKUTUCU VE ÜRKÜTÜCÜ
1/5/2022
CHP’NİN “FETÖCÜLERLE DE HELALLEŞMEK” POLİTİKASI
12/29/2021
TÜRKİYE’DE İTTİFAKLAR VE MİLLET İTTİFAKI-HDP İLİŞKİSİ
12/22/2021
QUEBEC’DE BAŞÖRTÜSÜ TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE İSLAMA YÖNELİK FARKLI UYGULAMALAR
12/15/2021
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETİMDE DİN EĞİTİMİ VE LAİKLİK TARTIŞMALARI
12/8/2021
28 ŞUBAT ZİHNİYETİ “CELLADINA ÂŞIK” BAZI MAĞDURLARINDA DEVAM EDİYOR
12/1/2021
CHP’DEN HDP’YE “PKK İLE İLİŞKİLERİNİ MİNİMİZE ETME” ÖNERİSİ
11/24/2021
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE %50+1 ÇOĞUNLUK DEĞİŞMELİ Mİ?
11/17/2021
İYİ PARTİNİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI?
11/10/2021
ANAYASADAKİ DEĞİŞTİRİLMESİ YASAK HÜKÜMLERİN VESAYETÇİ TEMELİ
11/3/2021
İŞKENCE YAPMAK, DEMOKRATİK(!?) ABD İÇİN MEŞRU, TÜRKİYE İÇİN SUÇ!
10/27/2021
ÇAĞDAŞ UYGARLIK KAVRAMININ ANAYASADA NE İŞİ OLABİLİR Kİ?
10/20/2021
“YÜCE DEVLET”TEN GÜÇLÜ DEVLETE
10/13/2021
1982 ANAYASASININ İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMELİ MİDİR?
10/7/2021
KASETÇİ DÜKKÂNININ ÜSTÜNDEKİ MAHKEMELERDEN YENİ YARGITAY BİNASINA
9/28/2021
YENİ BİR 367 ÖZLEMİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023’DE ADAY OLAMAZ
9/19/2021
YENİ YARGITAY BİNASINDA DUA EDİLDİ, LAİKLİK ELDEN GİTTİ(!!!)
9/10/2021
YÜZDE ON MİLLİ SEÇİM BARAJI NE OLMALI?
9/1/2021
28 ŞUBATIN KUDRETLİ(!) PAŞALARI LAYIK OLDUKLARI YERE MARŞ MARŞ
8/23/2021
FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HANGİ PARTİLER ACABA?
8/9/2021
TUNUS’TA CUMHURBAŞKANLIĞI DARBESİ
7/29/2021
ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZA: KAHRAMAN HALKIMIZIN VATAN SAVUNMASI
7/15/2021
TÜRKİYE’DE YAKIN GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLABİLİR Mİ?
7/8/2021
BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
6/28/2021
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
Toplam 1 yorum var, 1 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
ADNAN METİN 19 Ağustos 2022 Cuma 12:12

YÜREĞİNİZE SAĞLIK SAYIN HOCAM BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUZ CUMANIZ MÜBAREK OLSUN. SELAMÜNALEYKÜM.

Yorumu oyla      39      39  
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
abd
hollanda
Afganistan
Mehmet Şimşek
Zlatan Ibrahimoviç
EURO2016
yusuf ziya özcan
Jan Wouters
Zengin