E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
19 Haziran 2021 Cumartesi

 

10 Haziran 2021 Günü SETA tarafından düzenlenen “Yeni Anayasa Tartışmaları” konulu Web Panelde konuştuk. Bu programda, hem mevcut hükümet sistemine ilişkin değerlendirmeler yaptık ve hem de yeni Anayasanın yapılması konusunda görüşlerimizi ortaya koyduk.

Fakat bu konuşmamız birilerinin yüreğine çuvaldız gibi batmış olmalı ki, bir gazetede, benim bazı sosyal medya paylaşımlarım öne çıkarılarak, bu konuşmayı itibarsızlaştırmanın ötesinde amaçları içeren bir haber yapılmıştır.

Bu yaftalardan bazıları şunlardır:

(1) Ben “üniversiteleri devlet katında yükselmek için kullananların cesur bir örneğiymişim”.

Bu, tamamen cehalet dolu, hiçbir gerçekliği olmayan bir iddiadır. Ben bugün mesleğimin 31’nci yılındayım. Hala Dr. Öğretim üyesiyim. Dedikleri doğru olsaydı, ben şimdi ya profesör, bir yerlerde Rektör ya da daha başka bir üst düzey görevdeydim. Şayet, bir yerlere geleceksem de, burada sözü edilen şekilde değil, liyakatimden dolayı gelirim.

Ama bu kesimin amacı, “çamur at izi kalsın” kabilinden, cehalet yüklü yaftalamada bulunmaktır. Amaç kara çalmak olunca, haberi yapanların hiçbir hakikat arayışı yoktur. Bu kesime göre, kendilerinden olan biri bir makama en liyakatsiz hali ile de gelse, onun için haktır, ama bu iktidar zamanında kim bir makama gelmişse, mutlaka, usul harici yollarla gelmiştir. Beyinleri bu yönde şartlandığı için, ben sadece bu tespiti yapmakla yetineceğim.

(2) Bu yayında, “SETA’ya çağrılan hukukçuların profillerine bakarak Yeni Anayasa’yı kimlerle yaptıklarını anlayabiliriz” denmiş.

Yani anlayacağınız, benim Cumhur İttifakının yeni Anayasa yapım ekibinde olduğum ifade edilmek istenmiş.

Ben şimdiye kadar, resmi olarak yeni Anayasa çalışmalarında hiç yer almadım. Sadece 2011-2013 yıllarında Anayasa Uzlaşma Komisyonunda Üniversitemizin yeni Anayasa konusuna ilişkin görüşünü, bir diğer Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi arkadaşla birlikte Komisyon’a takdim ettim. Bunun ötesinde bir iştirakim söz konusu değildir.

İnsanlar görüşlerini ortaya koyarlar. Bu görüşler, hükümetin görüşleri ile uyumlu olabilir. Hükümetin görüşleri ile uyumlu olan her hukukçu mutlaka Hükümetin Anayasa Komisyonunda doğrudan yer alıyor demek değildir.

Kaldı ki, Türkiye’de askeri vesayetçilerin eseri olan ve hala 12 Eylül kanlı Cunta yönetiminin vesayetçi ruhunu taşıyan 1982 Anayasasının yerine yeni demokratik, sivil bir Anayasanın yapılması, bir Anayasa hukukçusu olarak benim en büyük hayalimdir. Yeni Anayasanın yapılması konusunda katkım olacak olursa seve seve katkı veririm. Bu benim için en büyük şeref olur. Fakat bu sözüm bile, bu kesime dokunabilir. Ne yapalım, dokunursa da dokunsun, yapacak bir şey yoktur, hayatımızı bunlara göre tanzim edecek değiliz herhalde.

Kaldı ki, yeni Anayasa yapım sürecine katkı vermek sadece, gidip Anayasa Uzlaşma Komisyonunda yer almakla olmaz. Gazetelerde, dergilerde yazılacak yazılarla, makalelerle, televizyonlarda, Youtube yayınlarında konuşarak da bu katkı sağlanır.

Ben, yıllar yılı hükümet sistemi konusunda doğru bildiklerimi her platformda dile getiriyorum. Benim amacım, ün kazanmak, şöhret olmak değil, Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap verecek bir anayasanın yapılması konusunda “karınca kararınca” katkı sağlamaktır.

(3) Bu yayında, benim “militan”, “trol” olduğum yaftası da yapılmıştır. Ben hiçbir zaman, hiçbir partinin trolü ya da militanı olmadım, olmam da. Benim, Türkiye’deki hiçbir parti ile yüzde yüz/birebir uyumlu görüşlerim yoktur. Bunun böyle olduğu, şimdiye kadarki yayınlarımdan ve konuşmalarımdan bariz bir şekilde anlaşılır.

Trol de militan da, taşıdığı ve aktardığı fikirleri, incelemeksizin, hakikat olduğuna ikna olarak inanmaksızın yaymaya çalışan kişi demektir. Ben hiçbir fikrin militanı, trolü olmadım, doğruluğuna inanmadığım hiçbir fikri de yayma çabasına girmedim.

Ama bu yaftayı yapanlar, benim ortaya koyduğum fikirlerle alakalı bir kelime bile etmemişler. Keşke bu tür yaftalar yerine, fikirlerime yönelik, toplum açısından katkı sağlayıcı, makul, seviyeli fikirler ortaya koysalardı. Ama demek ki, benim fikirlerimi tartacak, toplumu ikna edecek fikirlerden mahrumlar ki, yaftalarla, çamurlarla itibar kazanmaya çalışmışlardır.

Burada nihai olarak şunu ifade etmek isterim ki, benim hiçbir fikrime karşı bir fikir ortaya koymayan bu kesim, asıl bir başka zihniyetin trolü ve militanıdırlar. Ama trollüklerini ve militanlıklarını örtbas etmek için, beni bu sıfatlarla yaftalıyorlar.

Bu sebepledir ki, militanlık ve trollük yaftalarını kendilerine aynen iade ediyorum.

Başkanlık Sistemi Niçin Şahane

Türkiye’de 2107 Anayasa değişikliği ile başkanlık (cumhurbaşkanlığı) sistemi kabuk edildi, 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra da bu sistem fiilen uygulanmaya başladı.

Ben yıllar yılı bu sistemi savundum. Türkiye’de başkanlık sistemi ve uygulamaları ile alakalı en kapsamlı kitabı yazdım. Ayrıca başkanlık sistemi ile alakalı yüzlerce programlarda, panellerde konuştum, yazılar yazdım. Bütün bu yaptıklarımın tamamında, belli bir mantık bütünlüğü içerisinde bu sistemin gerekliliğini ortaya koymaya çalıştım.

Bu fikirlerimi hala savunuyorum. Mevcut sistemin bazı aksayan ya da aksamaya müsait bazı yönleri var, ben onları da ifade ediyorum. Yani mevcut uygulanan sistemin körü körüne militan taraftarı değilim. Zaten öyle olsaydım, yazdıklarımın, konuştuklarımın birçoğunu yazmamam ve konuşmamam lazımdı.

Yeni Anayasada Neden Parlamenter Sistem Olmamalı?

Türkiye’de takriben 110 yıldır, bazı istisnai dönemler hariç, parlamenter sistem uygulanmaya çalışılıyor. Ama Türkiye’de hem parlamenter sistem klasik manasına uygun bir şekilde hiç uygulanamadı, hem de çoğu kereler sorunlar yaşandı. Şöyle ki;

Parlamenter sistemin en temel gereklerinden biri, devlet başkanının sembolik yetkili olmasıdır. Burada sembolik yetkili olmak, yetkilerinin az olması manasına gelmemektedir. Aslında devlet başkanı hükümetin bütün yetkilerinin kullanımına ortaktır. Bu sebeple, metin üzerinde yetkileri çok geniştir. Mesela parlamenter sistemin anavatanı İngiltere’de, Kralın (Kraliçenin) imzalamadığı hükümetin hemen hemen hiçbir tasarrufu yoktur. Fakat bu yetkileri fiiliyatta etkin olarak kullanmamaktadır. Siyasî etkinlik tamamen başbakanın başkanlığındaki hükümete aittir. Devlet başkanı bu yetkileri, fiiliyatta hükümetin icraatlarına sahici manada ortak olacak şekilde değil, adı üstünde sembolik olarak kullanmaktadır.

Türkiye’deki uygulamalara gelince. Bazı istisnai dönemler hariç, cumhurbaşkanları hiçbir zaman sembolik yetki kullanan mevkiinde kalmamıştır. Cumhurbaşkanlarının siyasi etkinlikleri, ya görünür şekilde çatışmaya (cumhurbaşkanı-başbakan çatışması) dönüşmüş ya da cumhurbaşkanı perde gerisinde hükümetin bir çok kararlarına mani olmuşlardır.

Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’den, Turgut Özal’a kadar hemen hemen bütün cumhurbaşkanları, yürütmede yetkilerini, bazen eşit partner, bazen de baskın aktör olarak etkin olarak kullanmışlardır. Mesela, Atatürk döneminde gerek İnönü’nün gerekse Celal Bayar’ın başbakanlığı dönemlerinde, Cumhurbaşkanı büyük ölçüde baskın olmuş, hatta Bayar’ın başbakanlığında Atatürk mutlak belirleyici olmuştur. Benzer durum İnönü için de söz konusudur. Bu dönemlerde, fiiliyatta bazen yarı başkanlık, bazen de başkanlık sistemine benzer uygulamalar ortaya çıkmıştır.

Kenan Evren, Turgut Özal, Recep Tayyip Erdoğan ve diğer Cumhurbaşkanları dönemlerinde de benzer uygulamalar ortaya çıkmıştır. Bütün bu uygulamalar, parlamenter sistem uygulamaları ile uyumlu değildir. Bu dönemlerde, Cumhurbaşkanları, bazen vesayetçi saiklerle, bazen de demokratik iradeye karşı, devletin sahibi pozisyonunu takınmışlardır.

Cumhurbaşkanlarının parlamenter sistemle uyumlu olmayan bu baskınlıkları içinde çoğu kereler cumhurbaşkanı-başbakan çatışmaları da yaşanmıştır. Bu çatışmalar beraberinde sistemsel tıkanıklıklara sebep olmuştur. Mesela, Ahmet Necdet Sezer (güya tarafsız ve siyasi eğilimi yok) cumhurbaşkanlığı döneminde, hükümetlerin kararlarının birçoğunu engellemiş, yapılan atamaların birçoğu Sezer tarafından imzalanmadığı için, tabiri caizse bürokrasi vekillerden teşekkül eder hale gelmiştir. En tarafsız zannedilen bir cumhurbaşkanının bu kadar siyasî etkinliğe eriştiği bir uygulamanın parlamenter olduğu söylenemez.

Parlamenter sistemin bir diğer aksayan yönü, koalisyonlara sebep olmasıdır. Türkiye’de çoğu dönemlerde koalisyon hükümetleri görev yapmıştır. Bu sistemin uygulandığı diğer ülkelerin birçoğunda da bazı sorunlara sebep olan koalisyon uygulamaları yaşanmıştır.

Fransa’da IV. Cumhuriyet döneminde 13 yıllık zaman diliminde 27 hükümet kurulup dağıldı. III. Cumhuriyet döneminde koalisyon hükümetlerinin ortalama ömrü 9 ay, IV. Cumhuriyet döneminde 6 aydır. 1958 yılından önceki 70 yılda kurulan hükümetlerin sayısı 104’tür. İtalya’da, 1948-1992 yılları arasında (44 yılda) 50, son 69 yılda 63 farklı hükümet kuruldu. Belçika’da, 1944-1953 yılları arasında 11, 1972-1981 yılları arasında 13 kabine kuruldu. Hükümetlerin ortalama ömrü, 1945-1971 yılları arasında 28 ay, 1971-1987 yılları arasında 16 ay olarak gerçekleşti. Belçika’da, 2010 yılında yapılan seçimlerden sonra tarihinin en uzun siyasî krizi yaşandı ve hükümet tam 541 gün sonra ancak kurulabildi.

Benzer sorunlar Türkiye’de de yaşandı. 1960-1980 yılları arasında (20 yılda) 21 kere hükümet kuruldu. Türkiye’de iki partili, üç partili ve dört partili koalisyonların kurulduğu dönemler oldu. 1989-2002 yılları arasında 13 hükümet kuruldu. Bunlardan bir kısmının ömrü 8 gün (Ali Bozer Hükümeti: 31.10.1989-09.11.1989), bir kısmının ömrü 25 gün (Tansu Çiller azınlık hükümeti: 05.10.1995-30.10.1995), bir kısmının ömrü 1 ay 8 gün (Erdal İnönü DYP-SHP koalisyonu hükümeti: 16.05. 1993-25.06.1993) sürmüştür. Bu dönemde en uzun ömürlü koalisyon hükümeti Bülent Ecevit’in Başbakanlığındaki DSP-MHP-ANAP koalisyonu hükümetidir (28.05.1999-18.11.2002 tarihleri arası).

Koalisyon hükümetleri, etkin yönetimin ortaya çıkmasına mani olmuştur. Çoğu kararlar, koalisyon içi ihtilaflar sebebiyle zamanında alınamamıştır. Koalisyon içi uyumsuzluğa bir de cumhurbaşkanı eklenince, tıkanıklık bir kat daha artmıştır. Ben bu uyumsuzluğu, bir aracı birden fazla şoförün sürmesine benzetiyorum. Bu durumda, ya kaza yaşanır ya da söz konusu araç istikrarlı bir şekilde istenilen süratte kullanılamaz.

Kısa süreli hükümetlerle, uzun vadeli politikaları uygulamak imkânsız yakın derecede zordur. Üç aylık, beş aylık, bir aylık hükümetlerin uygulayabileceği bir politika olamaz. Olsa olsa zevahiri kurtaracak uygulamalar olabilir. Kısa süreli her bir koalisyon dönemi ziyandır.

Koalisyonlar döneminde, hükümet politikalarının uygulamalarında istikrarsızlık ve disiplinsizlikler de yaşanmaktadır. Çünkü, bir müddet sonra koalisyon ortağı partilere mensup bakanlarının, ya hükümetin yıkılması ihtimalinin belirdiği ya da seçimlerin yaklaştığı dönemlerde, siyasi rant hesapları ile hareket ederek yaptıkları harcamalar sebebiyle bütçe disiplini kalmamakta, bunların da değişen ölçülerde ekonomik bedelleri olmaktadır.

Niçin Başkanlık Sistemi Gerekli?

Başkanlık sisteminde, burada bahsi edilen sorunların yaşanma ihtimali yoktur. Bir kere yürütme içinde bir başbakan-başkan çatışması yaşanma ihtimali söz yoktur. Her ne kadar ittifaklar koalisyon gibi değerlendirilse de, karar mercii sadece başkan olduğu için, kararların alınmasında sorun yaşanmayacaktır.

Parlamenter sistemlerde de başkanlık sistemlerinde de yürütmenin güçlü olması, küresel ölçekli bir eğilimdir. Bu bağlamda başkanlık sistemi bu eğilimle çok daha uyumludur.

Bazen parlamenter sistem uygulamalarında bir günde alınması gereken bir kararın, koalisyon içi ihtilaflar sebebiyle, bir ay, üç ay, altı ay sonra alındığına şahit olunmuştur. Bir karar zamanında alınmadığında, bunun bir manası ve etkinliği kalmayacaktır. Başkanlık sisteminde böyle bir ihtimal yoktur. Bu da başkanlık sistemi lehine bir avantajdır.

“Parlamenter sistem heyet yönetimi, başkanlık sistemi tek adam rejimi” şeklindeki iddia da sorunludur. Burada asıl olan alınan kararların yargı tarafından etkin bir şekilde denetlenmesidir. Parlamenter sistemdeki uygulamalarda (Türkiye’deki uygulamalar hariç) başbakanın etkinliği ile başkanlık sistemindeki başkanın etkinliği arasında bir fark yoktur. Hatta parti disiplininin mevcut olduğu tek partili hükümetler döneminde, başbakanın parlamentodaki desteğe istinaden yapamayacağı hiçbir icraat yoktur. Başkanlık sisteminde özellikle bölünmüş hükümetler (Meclisteki çoğunluğun bir partiye, başkanın başka parti ait olması) döneminde, bir de parti disiplini varsa, başkan, yasamaya karşı çok daha zayıf konumda olacaktır.

Şayet başkanlık sistemi tek adam rejimi ise Amerika’daki ve demokrasinin olduğu diğer ülkelerdeki başkanlık sistemi uygulamalarının da tek adam rejimi olarak nitelenmesi gerekir. Benzer şekilde parlamenter rejimin olduğu ülkelerde her halükarda demokrasi var demek, Almanya’daki Hitler dönemi ile Türkiye’de İnönü döneminin de demokrasi olarak nitelenmesi gerekir ki; bunun gerçeklikle uyumluluğu mevcut değildir.

Burada nihai olarak şu değerlendirme yapılabilir. Hangi hükümet sistemi olursa olsun, önemli olan, sistemin işleyişinde keyfiliklerin ve baskıcı uygulamaların yaşanmaması, bu yönde bir uygulama olduğunda, bunların yargısal denetim yoluyla engellenmesidir. Yargısal denetimle, halkın siyasi denetiminin etkinliği ölçüsünde, hükümet sistemi hangisi olursa olsun, demokrasi ve hukuk devleti özelliği baskın olacaktır, aksi yöndeki uygulamalar, demokrasi ve hukuk devletinden uzaklaşmaya sebep olabilecektir.

Şimdi bana militan ve trol diyenleri, burada sözünü ettiğim fikirler zemininde tartışmaya davet ediyorum. Kendilerine güvenleri varsa, çıksınlar ortaya.

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 16025 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
Toplam 2 yorum var, 2 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
Misafir 24 Haziran 2021 Perşembe 08:59

"geri" ve "iade" aynı cümlede, harika bir ifade, kutlarım.

Yorumu oyla      42      40  
Adnan METİN 19 Haziran 2021 Cumartesi 11:54

YÜREĞİNİZE SAĞLIK BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUM ALLAH''A EMANET OLUNUZ. SELAMÜNALEYKÜM.

Yorumu oyla      39      48  
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
abd
Gökhan Töre
yangın
Cüneyt Çakır
Tehdit
DEAŞ
Çankaya
Kırgızistan
Endonezya