E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

CHP İktidar Olabilir mi?
20 Haziran 2023 Salı

CHP’nin Tarihi Hikâyesi

CHP, 09 Eylül 1923 günü “Halk Fırkası” adı ile kuruldu.

10 Kasım 1924’de Halk Fırkası’na “Cumhuriyet” kelimesi eklendi. Bu şekilde bu partinin resmi adı “Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF)” haline geldi.

CHF’nin adı, 29.05.1935 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olarak değiştirildi.

CHP, kurulduğu günden bu yana kendini Cumhuriyetin kurucusu olarak vasıflandırır.

CHP, 1923’den 1950’de yapılan demokratik seçimlere kadar tek başına iktidara geldi.

CHP, 21 Temmuz 1946 tarihinde açık oy gizli tasnif usulüne göre hileli bir şekilde yapılan genel seçimlerde son kez tek başına ezici çoğunlukla iktidara geldi.

1950-1960 arasında yapılan tüm seçimleri, Demokrat Parti tek başına kazandı.

27 Mayıs askeri darbesinden sonra 15 Ekim 1961 günü yapılan seçimlerde CHP tek başına iktidar olabilmesi için yeterli çoğunluğu sağlayamadı. CHP bu seçimlerde, 450 milletvekilinden oluşan Millet Meclisinde 173 milletvekilliği elde edebildi. CHP, askeri cunta yöneticilerinin ağır baskıları altında, 1961-1965 yılları arasında koalisyon hükümetleri kurdu.

CHP14 Ekim 1973 tarihinde yapılan TBMM seçimlerinde geçerli oyların % 33'ünü alarak 185 milletvekilliği kazandı ve birinci parti oldu. Fakat tek başına iktidar olamadı ve Milli Selamet Partisi ile koalisyon hükümeti kurdu.

CHP, 05.06.1977 günü yapılan TBMM seçimlerinden geçerli oyların % 41.3’ünü alarak 213 milletvekilliği kazandı ise de, tek başına iktidar olabilmek için 226 milletvekili kazanamadı. Bu çoğunluk, CHP’nin tek başına hükümet kurmasına yetmedi.

CHP, Cumhuriyetçi Güven Partisi, Demokratik Parti ve bağımsızların desteğiyle 5 Ocak 1978 tarihinde koalisyon hükûmeti kurdu. Bu hükümetin ömrü çok uzun sürmedi ve 12 Kasım 1979 tarihinde Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel tarafından kurulan azınlık hükûmetine kadar devam etti.

Milli Güvenlik Konseyi tarafından çıkarılan 16 Ekim 1981 tarih 2533 sayılı kanunla diğer partilerle birlikte CHP de feshedildi ve bütün malvarlığı Hazine’ye aktarıldı.

20.12.1989 tarihinde Halk Partisi kuruldu. 13 Temmuz 1990’da alınan kararla partinin adı “Cumhuriyet Halk Partisi” olarak değiştirildi. Bu partinin, 1980 Askerî Darbesi’nden sonra 16 Ekim 1981’de tüm siyasî partilerle birlikte kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi adını almasının ardından, bu parti hakkında AYM’nde kapatma davası açıldı. CHP kurucular kurulu 25.01.1991’de aldığı kararla partinin adından “Cumhuriyet” kelimesini çıkardı. Bu ad değişikliğine rağmen, AYM 24.09.1991’de verdiği kararla bu partinin “2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 96. maddesine aykırı davranışları” gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.

19.06.1992 Tarih ve 3821 sayılı kanunla 12 Eylül sonrasında kapatılan partilerin yeniden açılabilmelerinin önündeki kanunî engel kaldırıldı. Bu kanunun 2. maddesine göre, “2533 Sayılı kanuna göre kapatılan partilerle AYM dışında başka mahkeme veya kurullarca kapatılan partiler, son büyük kongre veya kurultay üyelerinin hayatta kalanlarınca alınacak kararla aynı ad, rumuz, amblem, rozet ve benzeri işaretleri kullanılarak yeniden açılabilir”.

3821 Sayılı kanunun kabulünden sonra, CHP’nin 1981 yılında kapatılmasından önce son kez 1979 yılında yapılan 8. Olağanüstü Kurultay delegelerinin büyük çoğunluğunun katılımıylaoluşan Kurultayda, oybirliği ile alınan kararla 09.09.1992’de CHP yeniden açıldı.

CHP, 1992 yılında kurulduktan sonra girdiği hiçbir seçimde tek başına iktidara gelemedi.

Aslında, bu hikâye, CHP, açısından belki kurumsal devamlılık yönünden bir başarı olarak görülse de, demokratik zeminde tek başına iktidar olarak icraatlarını hayata geçirebilmesi açısından bir başarı hikâyesinden söz edilemez.

Ülkemizde Siyasi Partilerin Tek Başına İktidar Hikâyeleri

Burada 1923-1950 arası süreçte CHP için bir başarıdan söz edilemez. Çünkü CHP, 1923-1946 arasında tek başına seçimlere katıldı, 1946 seçimlerini de hile ile kazandı. Asıl başarı hikâyesi demokratik zeminde yapılan seçimlerlde söz konusu olabilir. CHP, bu başarıyı 1950 seçimlerinden sonra hiçbir zaman yakalayamadı.

Demokrat Parti, 14 Mayıs 1950 seçimlerinden itibaren 27 Mayıs askeri darbesine kadarki dönemde demokratik zeminde yapılan üç seçimde de büyük zaferler kazandı.

Adalet Partisi, 1965-1971 yılları arasında tek başına iktidar olarak, zaferlere imza attı

Turgut Özal’ın kurucu genel başkanlığını yaptığı Anavatan Partisi, 1983-1991 yılları arasında tek başına iktidara gelerek büyük zaferler elde etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi, 2001 yılında kurulduktan kısa süre sonra 2022 yılında girdiği ilk seçimlerden bu yana sürekli iktidara gelerek, ülkemizde demokratik zeminde emsaline şimdiye kadar rastlanamayan büyün zaferlere imza attı.

CHP’nin Başarısızlık Hikâyesinin Temel Sebepleri

CHP’nin başarısızlığının temel sebeplerinin kaynağını, bu partinin program, söylem ve halkın muhafazakâr çoğunluğuna yönelik tavırlarındaki dışlayıcılıkta aramak gerekir.

Burada, önce son devrin büyük İslâm Âlimlerinden Bediüzzaman Said Nursi’nin CHP ile alakalı tespitine yer vermek istiyorum:

“Asil Türk milleti ihtiyarıyla Halk Partisinikat’iyyen iktidara getirmeyecektir. Çünkü Halk Partisi iktidara gelecek olursa, komünist kuvveti aynı partinin altında bu vatana hâkim olacaktır. Hâlbuki bir Müslüman kat’iyyen komünist olamaz, anarşist olur” (Said Nursi, Emirdağ Lahikası 2, s. 206).

Burada, şu söylenebilir: Bu tespit, “CHP kanadı altında ülkemize komünizmin hâkim olması tehlikesi devam ettiği sürece geçerli idi; şu anda böyle bir tehlikeden söz edilemez”.

Fakat şimdilerde, her ne kadar ülkemiz için, komünizm tehlikesi kalmamış ise de, hem bu tehlikenin yerine ikame olan bazı azim tehlikeler mevcuttur, hem de CHP’li yöneticilerin hala devam etmekte olan ciddi hataları söz konusudur; bunlar şu şekilde sıralanabilir:

- CHP’nin PKK’nın mutlak güdümünde olan siyasi uzantısı mahiyetindeki HDP ile yaptığıseçim ittifakı sebebiyle ülkenin birlik ve bütünlüğünün tehlikeye girmesi;

- CHP’nin, ülkemizin bekasını derinden etkileyecek şekilde emperyal güçlerin güdümünde olduğu yönünde izlenimvermesi; bu izlenimi haklılaştıran olguların yaşanması sebebiyle“Kılıçdaroğlu’nun dış güçlerin projesi” olduğu algısının güçlü şekilde oluşması;

- Halkın dindar kesimlerinin hala lümpen bir yaklaşımla aşağılanması;hala bazı CHP’lilerin, bir yandan helalleşme söylemi ile dindar kesime gül gösterirken, diğer yandan Ayasofya’nın tekrardan müzeye çevrileceğinden, ezanın Türkçe okunmasından söz ederek, başörtüsü ve aile ile alakalı anayasa değişikliğine karşı çıkarak sopa göstermesi, gösterilen bu sopanın, muhafazakar seçmenler nezdinde gül sunulmasını etkisizleştirmesi;

- Kırsal kesimlerde yaşayanlara yönelik aşağılayıcı açıklamalar yapılması;bu bağlamda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “kentlerde oturan insanların tamamı demokrasiden yana oy kullandı.Acaba kırsaldaki insan neden bu ekonomik yıkımdan etkilenmedi diye. Çok basit, ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok” diyerek, sadece CHP’ye oy verenleri demokrat, 28 Mayıs 2023 seçimlerinde Erdoğan’aoy veren 6 milyon 100 bin 355köylüyü de, cahil, demokrasiden anlamayan, oyunu 500 TL’ye satan, aşağılık, bidon kafalı kişilikler olarak nitelemesi;

- CHP’li yetkililerin ve CHP’li kimliği belirgin olan kişilerin, örgütlerin, medya kesimlerinin, dindar seçmenler nezdinde, aileyi tahrip etmeyi amaçlayan sapkın örgütlüyapılar olarak bilinen LGBT eğilimli kişi ve oluşumları hararetli ve güçlü bir şekildedestekleyici yönde açıklamalar yapmaları; CHP’li belediyelerin, LGBT’lilere yönelik imkânlar sağlamaları, onlara destek olmaları;

- Bazı CHP’li yöneticilerle, belediye başkanlarının ve CHP’li kimliği belirgin olan bazı toplumsal kesimlerin, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde depremzedelerin Cumhur İttifakına oy vermelerinde; deprem bölgesindeyaşayan halka verilen deprem paraları veimkânlarınınetkili olduğuna vurgu yaparak, bu kesimlerin de, tıpkı Erdoğan’a oy veren köylüler gibi “oylarını seçim paralarına satan aşağılık kişiler” olduklarını belirtmeleri; 

- En üst düzeyde CHP’li yöneticilerin, 15 Temmuz kanlı ihanet kalkışmasını gerçekleştiren FETÖ terör örgütü mensuplarını affedecekleri yönünde vaadlerde bulunmaları;

- CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun TRT’yi izleyen köylüleri14-28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin sorumlusu olarak görmesi; bu yolla köylüleri aşağılaması;

- CHP’nin genel Başkanı ve diğer yöneticilerinin, PKK’nın en üst düzey yöneticileri tarafından Kılıçdaroğlu’na ve Millet İttifakına yönelik desteklerini inkâr etmeleri, bu desteğin faili olarak AK Parti’yi görmeleri; bu çarpıtma yoluyla, CHP yönetiminin hala halkın terörle alakalı hassasiyetlerini görmeme konusunda ısrar etmesi; kasıtlı olarak PKK desteğinin siyasi yansımalarını yanlış okumaları;

- Kılıçdaroğlu’nun, 14 ve 27 Mayıs seçimlerindeki hezimetten sonra “her şey benim açımdan doğruydu. Bir pişmanlık söz konusu değildir” diyerek, hezimete sebep olan siyasi hatalarla alakalı hiçbir muhasebe yapmaması, bu hataların sonraki yıllarda yapılacak seçimlerde de tekrarlanmasının muhtemel olması;

- CHP yönetiminin, geçmişte meydana gelen hatalarla alakalı hiçbir özeleştiri yapmayarak, geleceğe yönelik seçmen tabanının genişlemesini sağlayıcı yönde umut vaat eden bir yol haritası sunmaması;

- Kılıçdaroğlu’na verilen %47.82’lik oyun Kılıçdaroğlu ve CHP’nin başarısı olarak görülmesi.Oysa CHP açısından asıl başarı ölçütünün, Millet İttifakından ziyade CHP’nin aldığı oylar olması gerekirdi. CHP, 14 Mayıs seçimlerinde %25.33 oy almış görünse de, esasen bu oyların bizce bilinmeyen orandaki miktarı, Millet İttifakı bileşenleri içinde CHP listesinden seçimlere giren Saadet Partisine, Gelecek Partisine, Deva Partisine ve Demokrat Partiye aittir. Bu partilere takriben %2 oy verilecek olursa, CHP’nin oylarında son on yıldır bir gıdım artış söz konusu değildir. CHP’nin oylarındaki bu donmuşluk görülmeksizin, Millet İttifakına verilen oyların başarı olarak lanse edilmesi, CHP’li yöneticilerin bir diğer hatasıdır.

- Tam 12 seçim yenilisinden sonra hala, CHP’nin donukluğunun aşılamaması, bu donukluğun sebebinin sahici manada sorgulanarak, gerekli derslerin çıkarılmamış olması; aynı hataların bundan sonra da devam edeceğinin muhtemel görünmesi.

Nihaî Değerlendirme

Lümpen bir yaklaşımla, kendilerine oy vermeyenleri aşağılayıcı üslupla itham eden CHP ve onunla bütünleşen partilerin, bu politikaları sürdürdükleri müddetçe, yakın gelecekte iktidar olma ihtimali zayıf görünmektedir.

Üst düzeyde ekonomik krizin yaşandığı bir ortamda seçimi kazanamayan CHP’nin ekonomik şartların daha da iyileştiği gelecekte, iktidar olma şansı daha da zayıflayacaktır.

CHP’li yöneticiler, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Recep Tayyip Erdoğan gibi merkez sağ partilerin karizmatik liderlerinin, halkın gönlüne dokundukları gibi hasbi ve samimi dokunuşlar sergilemedikçe, bu partinin yakın bir gelecekte tek başına ya da ittifak halinde iktidara gelebilmesi uzak ihtimal görülmektedir.

CHP’li yöneticiler, kendi tabanı dışındaki seçmenlere kesinlikle güven vermiyor. CHP, bu güven bariyerini aşmadıkça, iktidar olamaz. Çünkü CHP’nin iktidar olabilmesi, kendi tabanı haricinde kalan seçmenlere güven vererek oy devşirmesine bağlıdır.

CHP’li yöneticiler ve etkili taraftarları, lümpen tutumlarını sürdürdükleri sürece, merkez sağdan giden bazı emanet oylar, zamanla asıl adreslerine tekrardan dönecektir.

CHP, 12 seçimde yaşadığı hezimetlerin gerçek sebeplerine yönelik sahici bir sorgulama, hesaplaşma ve yaşanan hataları sahici manada giderme yönünde politikalar geliştirmediği sürece, iktidara yaklaşması mümkün ve muhtemel görünmemektedir.

CHP, PKK güdümlü HDP ve FETÖ ile sıcak diyaloglarını, bu terör yapılarının yabancı efendileri ile uyumlu ilişkilerini sürdürdüğü müddetçe iktidara yaklaşamaz.

Peki, bütün bu söylenen ikazlara CHP yönetimi ne kadar itibar eder?

Bu soruya şimdiden net cevap verebilmek oldukça zordur.

Bütün bu önerilerin yerine getirilmesi, esasen CHP’nin kimlik değiştirmesi demektir. CHP, bu yeni kimliği ile tabanını halkın geniş kesimlerine yönelik geliştirebilecektir. CHP’nin bu yeni kimliği, demokrasinin daha da güçlenmesini sağlayacaktır. Çünkü demokrasi gücünü, muhalefetin halkın geniş kesimlerine güven vermesinden alır.

Terörle ilişkili görüntüsü veren, müstemleke güçlerin Türkiye’deki uzantıları izlenimini güçlendiren, bazı toplumsal kesimleri aşağılayarak küstüren bir muhalefet partisi, hem demokratik iktidar değişiminin önünü aralayamaz, hem de muhalefetin zayıflığından demokrasi zarar görür.

Güçlü muhalefet, iktidarın da güçlenmesine katkı sağlar. Muhalefetin zayıflığı sebebiyle iktidarın da zayıflamasına rağmen iktidarını sürdürmesinden Türk demokrasisi ve ekonomisi olumsuz yönde etkilenir.

Muhtemelen, gelecekte iktidara gelme ümidini tamamen kaybeden muhalif seçmenler, ya zorlayarak CHP’nin milli kimliğe bürünmesini sağlayarak iktidara gelme şansını artırır, ya mevcut kimliğinisürdüren CHP’ni tasfiye ederek bir başka sahici manada milli görüntü veren, bu yolla geniş kesimlerde güven tesis eden bir başka partinin oluşumunu sağlar ya da daha uzunca bir süre, CHP bu lümpen kimliği ile iktidardan uzaklarda varlığını devam ettirir.

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 27444 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14 VE 28 MAYIS SEÇİMLERİ: “SAHTE” VE ÇELİŞKİLİ SİYASETİN YENİLGİSİ
6/6/2023
KILIÇDAROĞLU’NUN SEÇİM STRATEJİSİ: “KİMLİKSİZLİK VE OMURGASIZLIK”
5/23/2023
14 MAYIS SEÇİMLERİNDE REHAVETE KAPILAN KAYBEDER
5/9/2023
CHP VE HDP’NİN ÖZERKLİK VAADİ: TÜRKİYE’NİN PARÇALANMASININ ÖN AŞAMASI MI?
4/26/2023
MİLLET İTTİFAKININ PKK GÜDÜMLÜ HDP’YE MAHKÛMİYETİ
4/13/2023
14 MAYIS SEÇİMLERİ: İYİCE PRESLENEN İYİ PARTİ İLE HDP İTTİFAKI
4/1/2023
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ: BİRİNDEN NUR AKAR, BİRİNDEN KİR (3)
3/15/2023
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ: BİRİNDEN NUR AKAR, BİRİNDEN KİR (2)
3/4/2023
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ: BİRİNDEN NUR AKAR, BİRİNDEN KİR (1)
2/21/2023
VAKİT, KİN VE HUSUMET DEĞİL, DUA VE VEFA VAKTİDİR
2/10/2023
BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE SAĞLANMASINA GEREK VARMI?
1/27/2023
6’LI MASANIN 6+1 FORMÜLÜ YÖNETİMDE NE KADAR İŞLEVSEL OLABİLİR?
1/12/2023
İMAMOĞLU, MENDERES VE ERDOĞAN’IN MAHKÛMİYETLERİ: HANGİSİ MAĞDUR?
12/25/2022
CHP GAYRI MİLLÎ BİR PARTİ MİDİR?
12/12/2022
SAHİPSİZ KÖPEKLERE BARINAK YAPMAYAN BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVLERİNE SON VERİLMELİ
11/28/2022
PKK DİYE MÜSTAKİL BİR TERÖR ÖRGÜTÜ YOKTUR: “NOKTA”
11/17/2022
AB ÜYESİ ÜLKELERİN POLİTİKA ÜRETME YETERSİZLİĞİNİN AĞIR BEDELLERİ
11/8/2022
AİLENİN SAPKINLIK VE SALDIRILARA KARŞI KORUNMASI: 30 EKİM YÜRÜYÜŞÜ
10/28/2022
AVRUPA ADALET DİVANI: SEVSİNLER SİZİN ÇOĞULCULUK ANLAYIŞINIZI
10/16/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (6)
10/5/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (5)
9/25/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (4)
9/14/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (3)
9/4/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (2)
8/24/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (1)
8/13/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (5)
8/2/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (4)
7/23/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (3)
7/13/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (2)
7/3/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (1)
6/22/2022
AMERİKADA BİR CİNSEL SAPIK DAHA “VAHŞİCE” İDAM EDİLDİ(!?!?)
6/10/2022
II. ABDÜLHAMİD: MUTLAK İSTİBDADÇI, KIZIL SULTAN MI?
6/2/2022
EVLADLARINI BU VATAN UĞRUNA ŞEHİD VERENLER İÇİN EN ACI OLAN…
5/26/2022
DEMOKRATİK YOLLARLA DEMOKRASİYE GEÇİŞ: 14 MAYIS 1950
5/17/2022
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ KARARININ İPTALİ: YENİ BİR 367 VAKASI OLUR
5/7/2022
VAAAYYY BEEEE OSMAN KAVALA MELEKMİŞ(!?!?)
4/27/2022
PAÇALARI KANLA KİRLİ BİR ÜLKE “TÜRKİYENİN SİCİLİ BOZUK” DEMİŞ
4/20/2022
MANSUR SAVAŞ’IN CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLME İHTİMALİ VAR MI?
4/12/2022
PAKİSTAN’DA NELER OLUYOR?
4/5/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: SİSTEMİN “FİŞ”LE CİHAZA BAĞLANMASI
3/27/2022
AYM’NİN MEVCUT HÜKÜMET SİSTEMİNİ KİTLEYEN KARARI
3/19/2022
UKRAYNA: BÜYÜKLER TEPİŞİR, OLAN KÜÇÜKLERE OLUR!
3/11/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM AÇIKLAMASI: BOOOOM
3/4/2022
TÜRKİYE’DE MUHALEFET NEDEN İKTİDAR OLAMIYOR?
2/25/2022
HDP AYM TARAFINDAN KAPATILMAZSA NE OLUR?
2/17/2022
İNSAN HAKLARI AVRUPA SINIRLARINDAN İÇERİ GİREMİYOR!!!
2/9/2022
DEMOKRASİ NEREDEN GEÇER; DİYARBAKIRDAN MI YOKSA…?
2/2/2022
İNANANLARIN İNANCINI YARALAYAN SERÇE (!?!?)
1/26/2022
ENES KARA İNTİHAR ETTİ, CEMAAT VE TARİKAT DÜŞMANLIĞI DEPREŞTİ
1/19/2022
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK (CUMHURBAŞKANLIĞI) SİSTEMİ NEDEN YERLEŞEMEDİ?
1/12/2022
CHP, HALA DİNDARLAR İÇİN KORKUTUCU VE ÜRKÜTÜCÜ
1/5/2022
CHP’NİN “FETÖCÜLERLE DE HELALLEŞMEK” POLİTİKASI
12/29/2021
TÜRKİYE’DE İTTİFAKLAR VE MİLLET İTTİFAKI-HDP İLİŞKİSİ
12/22/2021
QUEBEC’DE BAŞÖRTÜSÜ TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE İSLAMA YÖNELİK FARKLI UYGULAMALAR
12/15/2021
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETİMDE DİN EĞİTİMİ VE LAİKLİK TARTIŞMALARI
12/8/2021
28 ŞUBAT ZİHNİYETİ “CELLADINA ÂŞIK” BAZI MAĞDURLARINDA DEVAM EDİYOR
12/1/2021
CHP’DEN HDP’YE “PKK İLE İLİŞKİLERİNİ MİNİMİZE ETME” ÖNERİSİ
11/24/2021
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE %50+1 ÇOĞUNLUK DEĞİŞMELİ Mİ?
11/17/2021
İYİ PARTİNİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI?
11/10/2021
ANAYASADAKİ DEĞİŞTİRİLMESİ YASAK HÜKÜMLERİN VESAYETÇİ TEMELİ
11/3/2021
İŞKENCE YAPMAK, DEMOKRATİK(!?) ABD İÇİN MEŞRU, TÜRKİYE İÇİN SUÇ!
10/27/2021
ÇAĞDAŞ UYGARLIK KAVRAMININ ANAYASADA NE İŞİ OLABİLİR Kİ?
10/20/2021
“YÜCE DEVLET”TEN GÜÇLÜ DEVLETE
10/13/2021
1982 ANAYASASININ İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMELİ MİDİR?
10/7/2021
KASETÇİ DÜKKÂNININ ÜSTÜNDEKİ MAHKEMELERDEN YENİ YARGITAY BİNASINA
9/28/2021
YENİ BİR 367 ÖZLEMİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023’DE ADAY OLAMAZ
9/19/2021
YENİ YARGITAY BİNASINDA DUA EDİLDİ, LAİKLİK ELDEN GİTTİ(!!!)
9/10/2021
YÜZDE ON MİLLİ SEÇİM BARAJI NE OLMALI?
9/1/2021
28 ŞUBATIN KUDRETLİ(!) PAŞALARI LAYIK OLDUKLARI YERE MARŞ MARŞ
8/23/2021
FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HANGİ PARTİLER ACABA?
8/9/2021
TUNUS’TA CUMHURBAŞKANLIĞI DARBESİ
7/29/2021
ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZA: KAHRAMAN HALKIMIZIN VATAN SAVUNMASI
7/15/2021
TÜRKİYE’DE YAKIN GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLABİLİR Mİ?
7/8/2021
BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
6/28/2021
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.

Bu haber henüz yorumlanmamış...

SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
ÖSYM
Serdar Ortaç
Ahmet Kural
big ben
Yeni Zelanda
TV8
kardemir karabükspor
madenci
İtalya