E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (1)
22 Haziran 2022 Çarşamba

 

 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında tüm dünyayı etkileyen soğuk savaş ortamında iki rakip bölgesel güç ortaya çıktı.

Birincisi hürriyetçi demokratik yönetimlerin cari olduğu Amerika ve Batı Avrupa ülkelerin içinde yer aldığı bölgesel güç yapılanması.

İkincisi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’nin başını çektiği Doğu Avrupa ülkelerinden teşekkül eden bölgesel güç yapılanması.

II. Dünya Savaşı sonrasında SSCB, sahip olduğu güçlü ordusunu (Kızılordu) ideolojik ve iktisadi amaçlı yayılmacı politikaları hayata geçirebilmek amacıyla terhis etmemiş olmasının, dönemin Avrupa Devletleri için yeni bir Hitler korkusunu meydana getirmiş olması, Kızılordu’nun müttefik kuvvetlerden önce Berlin’e girerek bayrağını dikmiş olmasının Batılı Devletler nezdinde çok ciddi travmalara yol açmış olması, totaliter diktatörlük rejiminin cari olduğu SSCB’de yönetimin, yayılmacı arzularla komünizmi ihraç etmek isteği vb. hadiseler, Avrupa’da yeni organizasyonların, doktrinlerin ve savunma planlarının yapılmasına sebep olmuştur. Bütün bu gelişmeler neticesinde bugün de hala mevcudiyetini sürdüren NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) kurulmuştur.

Hürriyetçi demokratik yönetimlerin cari olduğu Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa ülkeleri soğuk savaş zemininde mukabil güç olarak NATO şeklinde örgütlendi.

NATO’nun kuruluşunu sağlayan uluslararası antlaşma 12 ülkenin katılımıyla, 4 Nisan 1949’da Washington’da imzalandı. 24 Ağustos 1949'da yürürlüğe giren NATO Andlaşması metnine imza koyan ülkeler şunlar:

ABD, Kanada,  Norveç, Belçika, Danimarka, Hollanda, Lüksemburg, İngiltere, Fransa, Portekiz, İzlanda, İtalya.

Türkiye ve Yunanistan'ın NATO'ya katılımına ilişkin Protokol, 22 Ekim 1951'de Londra'da imzalandı. Türkiye, NATO Antlaşmasını 18 Şubat 1952 günü onaylayarak (5886 sayılı kanun) NATO’ya üye oldu.

Bu sebepledir ki, Türkiye 1952 yılından bu yana NATO’nun resmi üyesidir.

14 Mayıs 1955 günü SSCB’nin organizasyonunda NATO’ya karşı dengeleyici bir güç organizasyonu olarak Varşova Paktı kuruldu. Bu karşı güç yapılanması, Batı Avrupa’da NATO’nun ihtiyaç ve önemini çok daha artırdı.

NATO, esasen hukukun üstünlüğü, bireysel haklar, demokrasi, çoğulculuk, hürriyet vb. değerleri temsil eden ülkeler tarafından kurulmuştur. En azında, NATO üyeleri, güçlü bir şekilde bu değerlere dayandığı iddiasında bulunmaktadırlar.

Varşova Paktı, demokrasi yerine totalitarizmin, çoğulculuk, bireysel haklar, hukukun üstünlüğü, demokrasi, hürriyet vb. yerine diktatörlüğün cari olduğu ülkelerce kurulmuştur.

Soğuk savaş sürecinde, bu iki güç yapılanması arasındaki ilişkiler çok katı olmuş, sürekli birbirlerini dengeleyici, birbirlerinin yayılmasını önleyici politikalar uygulanmıştır.

Bu çatışmacı süreç içinde, NATO’nun Varşova Paktına karşı en etkili askeri gücü Türkiye olmuştur.

1970 yılların son dönemlerinde, bu iki güç arasındaki çatışmalar, Türkiye’de sağ-sol şeklindeki çatışmalara sebep oldu ve Türkiye bu çatışmaların bedelini çok ağır şekilde ödedi.

NATO’nun Kuruluş Amacı

Başta Amerika olmak üzere NATO üyelerinin uyguladıkları politikaların layıkıyla değerlendirilebilmesi için, bu örgütün amacının çok iyi bir şekilde ortaya konması gerekir. Bunun için de, NATO Andlaşmasına bakmamız lazım.

NATO’nun kuruluş amacı, Birleşmiş Milletler (BM) Kanunu ile bütünlük içinde, NATO’nun kuruluş andlaşmasında belirlenmiştir.

Bu kuruluş amacı ve bu amaca ulaşmayı sağlayacak temel ilke ve kaideler, sade, açık ve daha anlaşılabilir tarzda kısaca şu şekilde sıralanabilir:

* BM Kanununun amaçlarının ve ilkelerinin esas alınması;

* Bütün halklar ve hükümetlerle barış içinde bir arada yaşama arzularının teyid edilmesi;

* Bütün halkların, hürriyetlerinin, ortak miraslarının ve uygarlıklarının, demokrasi, bireysel hürriyet ve hukukun üstünlüğü ilkeleri temelinde korunması;

* Kuzey Atlantik bölgesinde istikrar ve refahın geliştirilmesi;

* Toplu savunma ve barış ile güvenliğin korunması için çabaların birleştirilmesi;

* BM Kanunu'nda ortaya konulduğu üzere, taraf devletlerin karışmış olabilecekleri herhangi bir uluslararası anlaşmazlığın, uluslararası barış, güvenlik ve adaleti tehlikeye sokmadan barışçıl yollarla çözülmesi;

* Uluslararası ilişkilerde BM’nin amaçlarına aykırı olacak şekilde güç kullanımı ya da tehdidinden sakınılması;

* Uluslararası ilişkilerin, barışçıl ve dostane bir şekilde geliştirilmesine katkı yapılması;

* Tek tek ve ortaklaşa olarak, sürekli ve etkin öz-yardım ve karşılıklı yardımlarla, silahlı bir saldırıya karşı bireysel ve toplu bir şekilde direnme kapasitelerini korumak ve geliştirmek;

* Taraflardan herhangi birinin, toprak bütünlüğünün, siyasi bağımsızlığının ya da güvenliğinin tehdit edildiğinin düşünüldüğü zamanlarda, tüm Tarafların birlikte dayanışma içinde, mukabil şekilde hareket etmeleri; 

* Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da, NATO üyelerinden bir veya daha fazlasına yöneltilecek silahlı bir saldırının NATO üyelerinin hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirilmesi;

* NATO üyelerinden bir ya da daha fazlasına yönelik bir saldırının olması halinde BM Kanunu’nun 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkı kullanılarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliğin sağlanması ve korunması için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvetlerin kullanımı da dâhil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olunması.

NATO Andlaşmasında BM Kanununda ifadesini bulan amaç ve ilkelerin esas alınması gerekliliğine yer verildiği için, biraz da BM Andlaşmasındaki, NATO Andlaşmasına dayanak teşkile den bazı amaçlara, tekrardan kaçınarak yer vermek istiyorum.

* Gelecek kuşakları, insanlık hayatında iki kez insanlığa tarif olunmaz acılar getiren savaş felaketinden korumak;

* Uluslararası barış ve güvenliği korumak;

* Barışın uğrayacağı tehditleri önlemek ve bunları boşa çıkarmak;

* Saldırı ya da barışın başka yollarla bozulması eylemlerini bastırmak üzere etkin ortak önlemler almak;

* Barışın bozulmasına yol açabilecek nitelikteki uluslararası uyuşmazlık veya durumların düzeltilmesini ya da çözümlenmesini barışçı yollarla, adalet ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak gerçekleştirmek;

* İktisadî, sosyal, kültürel ve insancıl nitelikteki uluslararası sorunları çözmede ve ırk, cinsiyet, dil ya da din ayrımı gözetmeksizin herkesin insan haklarına ve temel hürriyetlerine saygının geliştirilip güçlendirilmesinde uluslararası işbirliğini sağlamak.

NATO, BM kaynaklı amaçların, bölgesel ölçekte gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak odaklanmıştır.

SSCB’nin dağılması sürecinde 1991 yılının Temmuz ayında, birbirine rakip iki güçlü yapılanmadan Varşova Paktı tarihe karıştı.

Varşova Paktının yıkılışı ile birlikte NATO’nun da geleceği dönem dönem tartışma konusu oldu, hatta bazı NATO üyesi etkili Batılı ülkelerin Devlet başkanları NATO’nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylese de, bu örgüt hala varlığını sürdürmektedir. Rakipsiz olarak kalan NATO’nun, varlığını sürdürebilmek için yoğun çabalar sürdürülmektedir

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 27866 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
AMERİKADA BİR CİNSEL SAPIK DAHA “VAHŞİCE” İDAM EDİLDİ(!?!?)
6/10/2022
II. ABDÜLHAMİD: MUTLAK İSTİBDADÇI, KIZIL SULTAN MI?
6/2/2022
EVLADLARINI BU VATAN UĞRUNA ŞEHİD VERENLER İÇİN EN ACI OLAN…
5/26/2022
DEMOKRATİK YOLLARLA DEMOKRASİYE GEÇİŞ: 14 MAYIS 1950
5/17/2022
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ KARARININ İPTALİ: YENİ BİR 367 VAKASI OLUR
5/7/2022
VAAAYYY BEEEE OSMAN KAVALA MELEKMİŞ(!?!?)
4/27/2022
PAÇALARI KANLA KİRLİ BİR ÜLKE “TÜRKİYENİN SİCİLİ BOZUK” DEMİŞ
4/20/2022
MANSUR SAVAŞ’IN CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLME İHTİMALİ VAR MI?
4/12/2022
PAKİSTAN’DA NELER OLUYOR?
4/5/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: SİSTEMİN “FİŞ”LE CİHAZA BAĞLANMASI
3/27/2022
AYM’NİN MEVCUT HÜKÜMET SİSTEMİNİ KİTLEYEN KARARI
3/19/2022
UKRAYNA: BÜYÜKLER TEPİŞİR, OLAN KÜÇÜKLERE OLUR!
3/11/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM AÇIKLAMASI: BOOOOM
3/4/2022
TÜRKİYE’DE MUHALEFET NEDEN İKTİDAR OLAMIYOR?
2/25/2022
HDP AYM TARAFINDAN KAPATILMAZSA NE OLUR?
2/17/2022
İNSAN HAKLARI AVRUPA SINIRLARINDAN İÇERİ GİREMİYOR!!!
2/9/2022
DEMOKRASİ NEREDEN GEÇER; DİYARBAKIRDAN MI YOKSA…?
2/2/2022
İNANANLARIN İNANCINI YARALAYAN SERÇE (!?!?)
1/26/2022
ENES KARA İNTİHAR ETTİ, CEMAAT VE TARİKAT DÜŞMANLIĞI DEPREŞTİ
1/19/2022
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK (CUMHURBAŞKANLIĞI) SİSTEMİ NEDEN YERLEŞEMEDİ?
1/12/2022
CHP, HALA DİNDARLAR İÇİN KORKUTUCU VE ÜRKÜTÜCÜ
1/5/2022
CHP’NİN “FETÖCÜLERLE DE HELALLEŞMEK” POLİTİKASI
12/29/2021
TÜRKİYE’DE İTTİFAKLAR VE MİLLET İTTİFAKI-HDP İLİŞKİSİ
12/22/2021
QUEBEC’DE BAŞÖRTÜSÜ TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE İSLAMA YÖNELİK FARKLI UYGULAMALAR
12/15/2021
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETİMDE DİN EĞİTİMİ VE LAİKLİK TARTIŞMALARI
12/8/2021
28 ŞUBAT ZİHNİYETİ “CELLADINA ÂŞIK” BAZI MAĞDURLARINDA DEVAM EDİYOR
12/1/2021
CHP’DEN HDP’YE “PKK İLE İLİŞKİLERİNİ MİNİMİZE ETME” ÖNERİSİ
11/24/2021
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE %50+1 ÇOĞUNLUK DEĞİŞMELİ Mİ?
11/17/2021
İYİ PARTİNİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI?
11/10/2021
ANAYASADAKİ DEĞİŞTİRİLMESİ YASAK HÜKÜMLERİN VESAYETÇİ TEMELİ
11/3/2021
İŞKENCE YAPMAK, DEMOKRATİK(!?) ABD İÇİN MEŞRU, TÜRKİYE İÇİN SUÇ!
10/27/2021
ÇAĞDAŞ UYGARLIK KAVRAMININ ANAYASADA NE İŞİ OLABİLİR Kİ?
10/20/2021
“YÜCE DEVLET”TEN GÜÇLÜ DEVLETE
10/13/2021
1982 ANAYASASININ İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMELİ MİDİR?
10/7/2021
KASETÇİ DÜKKÂNININ ÜSTÜNDEKİ MAHKEMELERDEN YENİ YARGITAY BİNASINA
9/28/2021
YENİ BİR 367 ÖZLEMİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023’DE ADAY OLAMAZ
9/19/2021
YENİ YARGITAY BİNASINDA DUA EDİLDİ, LAİKLİK ELDEN GİTTİ(!!!)
9/10/2021
YÜZDE ON MİLLİ SEÇİM BARAJI NE OLMALI?
9/1/2021
28 ŞUBATIN KUDRETLİ(!) PAŞALARI LAYIK OLDUKLARI YERE MARŞ MARŞ
8/23/2021
FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HANGİ PARTİLER ACABA?
8/9/2021
TUNUS’TA CUMHURBAŞKANLIĞI DARBESİ
7/29/2021
ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZA: KAHRAMAN HALKIMIZIN VATAN SAVUNMASI
7/15/2021
TÜRKİYE’DE YAKIN GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLABİLİR Mİ?
7/8/2021
BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
6/28/2021
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
Toplam 2 yorum var, 2 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
ADNAN METİN 23 Haziran 2022 Perşembe 01:19

YÜREĞİNİZE SAĞLIK SAYIN HOCAM BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUZ KOLAY GELSİN. SELAMÜNALEYKÜM.

Yorumu oyla      39      39  
ADNAN METİN 23 Haziran 2022 Perşembe 01:19

YÜREĞİNİZE SAĞLIK SAYIN HOCAM BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUZ KOLAY GELSİN. SELAMÜNALEYKÜM.

Yorumu oyla      40      40  
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
Almanya
seçim
Kobani
haşim kılıç
Manchester City
serdar ortaç twitter
Microsoft
Danimarka
Ahal