E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

AMERİKADA BİR CİNSEL SAPIK DAHA “VAHŞİCE” İDAM EDİLDİ(!?!?)
10 Haziran 2022 Cuma

 

 

Dünya genelinde, ileri demokratik ülkelerin de içinde bulunduğu bazı ülkelerde idam cezası olduğu gibi, AB ve Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin de içinde olduğu bazı ülkelerde idam hukuken mevcut değildir.
Bazı ülkelerde kanunlarda idam öngörüldüğü halde, fiiliyatta uygulanmamaktadır. 
Dünyada idam cezasının hâlihazırda uygulandığı birçok ülkede idamın ya tamamen kaldırılması ya da sadece bazı özellik arz eden ağır suçlar hakkında verilmesi tartışılıyor. 
İdam cezasının tamamen kaldırıldığı bazı ülkelerde idamın yeniden getirilmesinin istendiği de görülmektedir. 
BM, uzun yıllardan beri aralıksız olarak dünya ülkelerinde uygulanan idam cezalarını durdurulması ve kaldırılması için çok yoğun çabalar sarf ediyor. 
21. Yüzyılda idamın uygulandığı ülkelerin sayısı gittikçe azalmaktadır. 2019 verilerine göre, dünyada sadece 53 ülkede idam uygulaması var. Her ne kadar idamın uygulandığı ülkelerin sayısı az ise de, Dünya Nüfusunun takriben yüzde 60’ının yaşadığı ve içinde Hindistan, Çin, ABD ve Japonya’nın da yer aldığı ülkelerde idam cezası uygulanmaya devam etmeketdir.
ABD’de idam eyaletlere göre farklılık gösteriyor. 31 eyaletin kanunlarda idam yer almaktadır. Bazı eyaletlerde, idam kanunlarda mevcut olduğu halde fiiliyatta uygulanmıyor. 
“İdam, Devlet Eliyle İşlenen Cinayettir” İddiası
İdama karşı olanlara göre, idam cezası, telafisi olmayan bir yaptırım türüdür. Bazı yargısal hatalar, dikkatsizlikler, aksinin ispatlanmasındaki zorluklar ya da imkânsızlıklar sebebiyle, bazı masum kişiler de idama mahkûm edilebilir. Bu da, masum bir kişinin canice katledilmesidir. Bir kişiyi, bir başka kişinin canice katletmesi ile devletin idam kararının infazı yoluyla katletmesi arasında bir fark yoktur.
İdama karşı olanlara göre, idam edilen kişilerin yakınları çok elim ıstıraplar çekerler. Bunun manası, bir kişinin idam edilmesi sebebiyle idam edilenin yakınlarının cezalanmasıdır. 
İdama karşıtlarına göre, “hayat, en kutsal haktır, bütün diğer hakların varlığının ön şartıdır, bir kişi kaç kişiyi öldürürse öldürsün, o kişinin hayatının mutlaka korunması gerekir”.
Bir başka gerekçe, idamın hiçbir caydırıcılığının mevcut olmadığı yönündedir. 
Bu kesime göre, idam isteğinin temelinde “kin ve intikam duygusu” vardır. Cezalar, intikam aracı olarak kullanılamaz. Temel değer “insancıllık” olmalıdır.
İdamın kaldırılmasını savunanlara göre, “insanın tabiatı ve vicdanı, idamdan nefret etmekte, idamı reddetmektedir”.
Bunlara daha başka gerekçeler de eklenebilir.
Amerika’da İdam ve Yaşananlar
Burada önce Amerika’da icra edilen bir idam vakasına yer vereceğim, sonra da bu vaka üzerinden idamla alakalı bir değerlendirme yapacağım.
ABD’nin Arizona eyaletinde Frank Atwood, 1984 yılında 8 yaşındaki Vicki Lynne Hoskinson adındaki 8 yaşındaki küçük bir kızı, cinsel istismarda bulunarak öldürdü. 
Atwood, uzun yargılamalardan sonra, Vicki’e karşı cinsel istismarda bulunma ve öldürme suçundan dolayı idama mahkûm edildi. 
Atwood, işlediği cinsel saldırı ve öldürme fiilinin üzerinden 34 yıl geçtikten sonra, 8 Haziran 2022 günü Türkiye saatiyle gece yarısı 00.10'da zehirli iğne ile idam edildi. 
Atwood’un infazı sırasında aralarında katledilen Vicki’nin annesi Debbie Carlson’ın ve Atwood’un karısı Rachel Atwood’un da bulunduğu yaklaşık 40 kişi idam sahnesini dakikası dakikasına izlediler.
34 yıllık süreçte, Atwood ve avukatı idamdan kurtulmak için her türlü yolu denedi.
Bu 34 yıllık süre içinde, Vicki'nin ailesi, her gece gözyaşları, derin ızdıraplar içinde yatağa yattılar. Sabırla sapık sanığın layık olduğu cezaya çarptırılmasını beklediler.
Vicki'nin annesi Carlson, “Bugün kızımız Vicki için nihai adalet yerini buldu. Vicki, etrafındaki herkese bulaşan bir kahkahası ve kalbimizi eritecek gülümsemesi olan canlı küçük bir kızdı” diyerek gözyaşlarına boğuldu.
İdam Karşıtlarına Göre Frank Atwood’ın İdamı
İdam karşıtlarına göre, Atwood’ın idam edilmesi ile ABD büyük bir cinayet işlemiştir. Atwood, Vicki’yi öldürmekle nasıl canice davranmışsa, ABD de bu caniyi idam etmekle, aynı derecede canice cinayet işlemiş olmaktadır.
Peki, Atwood’ın işlediği cinsel sapıklığı ve cinayeti anladık da, bu cinayet sebebiyle verilen mahkeme hükmünün icrası nasıl cinayet oluyor?
Sizce bu mantıkta bir terslik yok mudur? Bu sorunun cevabını SAFİ vicdanlara havale ediyorum.
İdam karşıtlarına göre, Atwood bin kişiyi de öldürse, insancıllık gereği idam edilmemeli, mutlaka yaşatılmalı. 
Bir soru: Vicki’nin canice ve sapkın bir şekilde öldürülmesinin hiçbir manası yok mudur? Bu sorusunun cevabı maalesef açıkta kalıyor.
Bu kesime göre, Vicki’yi öldüren Atwood’in cezaevinde yaşatılması insancıllıkmış. Hatta bu sapık adam, bin kişiyi de öldürse, yaşatılması, insancıllık gereği imiş.
Peki, sapık katilin öldürdüğü Vicki ya da bin kişi, yoksa insan değiller mi? Bunlar insan ise, insancıllık, bunların yakınlarının vicdanlarını rahatlatmayı gerektirmiyor mu?
Bu fikri savunanların acaba yakınları hiç cinayete kurban gitti mi?
Bu sorular daha da çoğaltılabilir.
Hunharca ve canice işlenen cinayetle ocaklarına KOR ateşi düşmeyenler, bu acıyı yaşayanları anlayamazlar. Bunların kalp gözleri kapalı ve vicdanları duyarsızdır. 
İdam karşıtları sürekli, idam edilen caninin yakınlarının, idam sebebiyle yaşamaları muhtemel olan acıları öne çıkarıyorlar.
Peki, idam karşıtlarına sormak lazım, yakınları cinayet ya da cinsel sapkınlıkla öldürülen kişinin yaşadıkları acı değil mi? bir diğer halk deyişi ile Katillerinki, canilerinki, sapkınlarınki CAN da, cinayete kurban gidenlerin ve yakınlarınınki PATLICAN mı?
Elbette ki, masum kişilerin idam edilmesi kesinlikle kabul edilemez.
Bir kişiyi canice katleden, belki de yüzlerce, binlerce kişinin hayatına hunharca son verenlerin, bu fillerinin maddi gerçeklikle uyumlu olarak kesin olduğu mahkeme kararı ile sabit olan kişilerin mutlaka yaşatılması çabası niçin bu kadar önemli?
Burada bir terslik var. Yani, yüzlerce, binlerce kişiyi hunharca katleden kişinin yaşatılmasını savunup, katledilenlerin yakınlarının acılarını görmemek, hafifsemek, yok edilen hayatları değersizleştirmek, “öldüyse ne oldu sanki” demek, insancıllık değil, bilakis insafsızlık ve vicdansızlıktır. Caninin idam yoluyla devlet tarafından öldürülmesini, canice öldürülenlerden çok daha büyük bir cinayet olarak değerlendirmektir. Burada bir ADALET terazisi yerine, canilerin her halükarda, cinayetleri ile birlikte yaşatılması çabası söz konusu.
Bu düşüncenin neticesi, canilerin, katillerin hayatını, katledilenlerin hayatından üstün tutmaktır. Benzer şekilde, sapık, cani ve katil olan kişinin yakınlarının, idam sebebiyle çekecekleri varsayılan acılarını, katledilenlerin, cinsel saldırıya maruz kalanların yakınlarının çektikleri acılardan çok daha üstün hale getirmek, bu acıları görmezden gelmektir. 
Adam kalkıyor birine, önce cinsel saldırıda bulunuyor, sonra da onu canice öldürüyor, hatta cesedini yüz parçaya bölüyor, sonra da bu adam gayet masum, aman yaşatalım deniyor. 
Birisi kalkıp, “bu cani adam, 8 yaşındaki çocuğa, önce cinsel istismarda bulunuyor, sonra da onu canice katlediyor, bu adam nasıl yaşatılır”? deyince, “efendim hukukta kin ve intikam duygusu ile hareket edilmez” denerek, bu sözün sahibi linç ediliyor. 
Allah aşkına, bu ülkede ve dünyada, kadına yönelik cinayetlerden, çocuklara yapılan cinsel istismarlardan, hunharca katliam yapmalara kadar çok sayıda hadiseler gerçekleşiyor. Bu hadiseleri yapanlar cezaevlerinde TIKA BASA doyuruluyor, kimse bunlara zarar vermesin diye devlet onlarca önlem alıyor, evlatları, anaları, babaları katledilenler, cinsel saldırıya maruz kalanlar da bu yaşananları gözyaşları içerisinde seyretmekle kalıyorlar. 
Kimse kusura bakmasın, bir veya bin ya da bir milyon kişinin hayatına son veren bir canavara verilecek hapis cezası, bir ceza değil, onu ödüllendirmektir. Belki, bu cani yaratık bir süre hürriyetinden alıkonulduğu için üzülecektir. Ama bir müddet sonra, katlettiği kişilerin sayısı arttıkça cezaevinin külhanbeyi, reisi olarak yaşamakta, orada kendi saadet düzenini kurmaktadır. Bazı İNSANCILCILAR da bunu ALKIŞLAMAKTA, aman bu düzen aksamasın diye bütün dünyayı ayağa kaldırmaktadırlar.
Bir hukukçu olarak, cinsel istismarla birlikte gerçekleştirilen katliamların, taammüden gerçekleştirilen insanı öldürmelerin vb. bazı ağır suçların yaptırımı mutlaka İDAM olmalıdır. Yargılamaya ilişkin bazı sorunlar olduğu söylenebilir. Elbette ki, bunların da mutlaka düzeltilmesi bir ön şart olarak gereklidir. 
Benim vicdanım, canice cinayet işleyenlerin, cinsel istismarla birlikte yapılan katliamların cezasının, ödüllendirilmesi mahiyetine bürünen bir hapis olmasını kabul etmiyor. 
Daha önce bir vesileyle belirtmiştim; tekrar ifade etmek istiyorum. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener 24.06.2018 tarihinde yapılan seçimlerden 4 ay önce “idam çözüm değil” açıklaması yapmıştı. Aynı Akşener, 18.08.2019’da Kırıkkale’de eski eşi tarafından kızının önünde hunharca katledilen Emine Bulut’un ailesini ziyaretinin ardından “Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti'nin genel başkanı. Partisine verecek talimatı, onlar hazırlayacak, ben de imzalayacağım” diyerek idamın getirilmesine destek verdi. Akşener’e göre, çocuk istismarı ve kadın cinayetleri için idam düzenlemesi yapılabilir.
Aile ocağına, hunharca işlenen cinayet, çocuk istismarı vb. ateşi düşmeyenler, kusura bakmasınlar, bu konuda bol keseden konuşmasınlar. 
Birazcık, yürekleri yanan, her gece vahşice ve canavarca kaybettikleri evlatlarının, eşlerinin, diğer yakınlarının şifa bulmaz acılarıyla sabahlara kadar uyuyamayanların, ağıttan göz pınarları kuruyanların yaşadıklarını empati yapmaksızın bu mesele çözülemez.
Bu vesileyle birilerinin “devletin vahşice işlediği cinayet” olarak değerlendirdikleri cinsel sapık ve cani katil Atwood hakkında verilen idam hükmünün infaz edilmesi bir hakkın yerine getirilmesi, adaletin hakkıyla tecelli etmesidir. 
Efendim “İdam caydırıcı değil” söylemlerinin de bir anlamı yoktur. İdam, sadece caydırıcılık için değil, bir hakkın ve adaletin yerine getirilmesi için gereklidir. İdam cezasının caydırıcılığı büyük ölçüde ahlaki, kültürel, dini inanç vb. etkenlere bağlıdır. Burada sözü edilen etkenlere de bağlı olarak, idam, bazı ülkelerde caydırıcı olabileceği gibi, diğer bazı ülkelerde olmayabilir. Sadece caydırıcı olmamak etkeni, bu yaptırım için tek ölçüt olamaz.
Nihai olarak ifade etmek gerekirse, VİCDANLAR, İNSANCIL hassasiyetler ve adalet ölçütünde, katillerin, canilerin, cinsel sapıkların yaşatılmasından değil, bilakis, bunların layık oldukları İDAM cezasına çarptırılmamasından rahatsız olur. Aksi yöndeki iddialar, sadece VİCDANLARI yok eden fiillerin faillerinin ödüllendirilmesine hizmet eder.
Belki bu sözlerim, Dünya genelinde yükselen bir trende sahip olan idam karşıtlığı ile çelişebilir. Ama, ben burada VİCDANIMIN sesini dillendiriyorum. İdam sebebiyle bazı VİCDANSIZLARIN üzülmeleri beni hiç de IRGALAMIYOR.

 

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 29236 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
II. ABDÜLHAMİD: MUTLAK İSTİBDADÇI, KIZIL SULTAN MI?
6/2/2022
EVLADLARINI BU VATAN UĞRUNA ŞEHİD VERENLER İÇİN EN ACI OLAN…
5/26/2022
DEMOKRATİK YOLLARLA DEMOKRASİYE GEÇİŞ: 14 MAYIS 1950
5/17/2022
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ KARARININ İPTALİ: YENİ BİR 367 VAKASI OLUR
5/7/2022
VAAAYYY BEEEE OSMAN KAVALA MELEKMİŞ(!?!?)
4/27/2022
PAÇALARI KANLA KİRLİ BİR ÜLKE “TÜRKİYENİN SİCİLİ BOZUK” DEMİŞ
4/20/2022
MANSUR SAVAŞ’IN CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLME İHTİMALİ VAR MI?
4/12/2022
PAKİSTAN’DA NELER OLUYOR?
4/5/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: SİSTEMİN “FİŞ”LE CİHAZA BAĞLANMASI
3/27/2022
AYM’NİN MEVCUT HÜKÜMET SİSTEMİNİ KİTLEYEN KARARI
3/19/2022
UKRAYNA: BÜYÜKLER TEPİŞİR, OLAN KÜÇÜKLERE OLUR!
3/11/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM AÇIKLAMASI: BOOOOM
3/4/2022
TÜRKİYE’DE MUHALEFET NEDEN İKTİDAR OLAMIYOR?
2/25/2022
HDP AYM TARAFINDAN KAPATILMAZSA NE OLUR?
2/17/2022
İNSAN HAKLARI AVRUPA SINIRLARINDAN İÇERİ GİREMİYOR!!!
2/9/2022
DEMOKRASİ NEREDEN GEÇER; DİYARBAKIRDAN MI YOKSA…?
2/2/2022
İNANANLARIN İNANCINI YARALAYAN SERÇE (!?!?)
1/26/2022
ENES KARA İNTİHAR ETTİ, CEMAAT VE TARİKAT DÜŞMANLIĞI DEPREŞTİ
1/19/2022
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK (CUMHURBAŞKANLIĞI) SİSTEMİ NEDEN YERLEŞEMEDİ?
1/12/2022
CHP, HALA DİNDARLAR İÇİN KORKUTUCU VE ÜRKÜTÜCÜ
1/5/2022
CHP’NİN “FETÖCÜLERLE DE HELALLEŞMEK” POLİTİKASI
12/29/2021
TÜRKİYE’DE İTTİFAKLAR VE MİLLET İTTİFAKI-HDP İLİŞKİSİ
12/22/2021
QUEBEC’DE BAŞÖRTÜSÜ TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE İSLAMA YÖNELİK FARKLI UYGULAMALAR
12/15/2021
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETİMDE DİN EĞİTİMİ VE LAİKLİK TARTIŞMALARI
12/8/2021
28 ŞUBAT ZİHNİYETİ “CELLADINA ÂŞIK” BAZI MAĞDURLARINDA DEVAM EDİYOR
12/1/2021
CHP’DEN HDP’YE “PKK İLE İLİŞKİLERİNİ MİNİMİZE ETME” ÖNERİSİ
11/24/2021
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE %50+1 ÇOĞUNLUK DEĞİŞMELİ Mİ?
11/17/2021
İYİ PARTİNİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI?
11/10/2021
ANAYASADAKİ DEĞİŞTİRİLMESİ YASAK HÜKÜMLERİN VESAYETÇİ TEMELİ
11/3/2021
İŞKENCE YAPMAK, DEMOKRATİK(!?) ABD İÇİN MEŞRU, TÜRKİYE İÇİN SUÇ!
10/27/2021
ÇAĞDAŞ UYGARLIK KAVRAMININ ANAYASADA NE İŞİ OLABİLİR Kİ?
10/20/2021
“YÜCE DEVLET”TEN GÜÇLÜ DEVLETE
10/13/2021
1982 ANAYASASININ İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMELİ MİDİR?
10/7/2021
KASETÇİ DÜKKÂNININ ÜSTÜNDEKİ MAHKEMELERDEN YENİ YARGITAY BİNASINA
9/28/2021
YENİ BİR 367 ÖZLEMİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023’DE ADAY OLAMAZ
9/19/2021
YENİ YARGITAY BİNASINDA DUA EDİLDİ, LAİKLİK ELDEN GİTTİ(!!!)
9/10/2021
YÜZDE ON MİLLİ SEÇİM BARAJI NE OLMALI?
9/1/2021
28 ŞUBATIN KUDRETLİ(!) PAŞALARI LAYIK OLDUKLARI YERE MARŞ MARŞ
8/23/2021
FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HANGİ PARTİLER ACABA?
8/9/2021
TUNUS’TA CUMHURBAŞKANLIĞI DARBESİ
7/29/2021
ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZA: KAHRAMAN HALKIMIZIN VATAN SAVUNMASI
7/15/2021
TÜRKİYE’DE YAKIN GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLABİLİR Mİ?
7/8/2021
BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
6/28/2021
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
Toplam 4 yorum var, 4 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
Raziye Ünal 13 Haziran 2022 Pazartesi 18:41

Yazarımıza teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum. Bu önemli bir konuya parmak bastığı için. Vahşice cinayet işleyenlerin kendine yapıldığını düşünecek olursa insanlar o zaman idamın gerekli olduğuna inanırlar. Lakin kendilerinde s düşünce olanlar sapıkları da korumak duygusunu yaşıyorlar bence

Yorumu oyla      40      39  
Şerife Kaya 11 Haziran 2022 Cumartesi 23:37

Ey akıl sahipleri kısasta sizin için hayat vardır.

Yorumu oyla      40      39  
Adnan METİN 10 Haziran 2022 Cuma 20:49

YÜREĞİNİZE SAĞLIK SAYIN HOCAM BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUZ KOLAY GELSİN. SELAMÜNALEYKÜM.

Yorumu oyla      39      40  
Süleyman Kızıl 10 Haziran 2022 Cuma 20:13

Ağzınıza yüreğinize kaleminize sağlık çok güzel ifade etmişsiniz saygıdeğer hocam... İdam kesinlikle uygulanmalı ağır suçlara bulaşacaklar bu işin sonunun idam ile sonuçlanacağını bilmeliler bu ağır suçlara bulaştıkları zaman kellelerinin gövdelerinden ayrılacağını bilmeliler...

Yorumu oyla      40      39  
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
Sağlık
İstanbul Başakşehir
passolig
Netanyahu
kardeş
BBP
Okan Buruk
Milwaukee Bucks
Edward Snowden