E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
28 Haziran 2021 Pazartesi

 

 

Türkiye’de başörtüsü, Türban yaftalaması altında bazı çevreleri sürekli rahatsız etti. Başörtüsünü, hayat felsefeleri ile hesaplaşma, tabiri caizse kendi saltanatlarına “göz dikme”, olarak görenler, bu mevzuyu sürekli kaşıdılar; hatta güçleri yettiği dönemlerde, başörtüsünü “cumhuriyete karşı meydan okuma”, “cumhuriyet düşmanlığının sembolü” olarak gördüler, başörtüsü takmanın bir hak olduğunu inkâr ettiler, onu yok etmeye çalıştılar. 
Yakın tarihe kadar siyasetin ve toplumun gündemini en çok meşgul eden konuların başında başörtüsü ile alakalı tartışmalar gelmekte idi. 
Son zamanlarda belli çevreler bu konuyla pek ilgili görünmüyorlardı. 
Bazen bu çevrelerin içinden biri başörtüsüne yönelik aşağılayıcı, inkâr edici bir söz söylediğinde, açıklamayı yapan kişinin üyesi olduğu partinin yetkilileri siyasî kaygılarla bu sözün üzerini örtülmeye çalıştılar. Yapılan açıklamalarla, “biz artık bu meseleyi aştık, kimsenin inancıyla, kılık kıyafetiyle sorunumuz yoktur” kabilinden yuvarlak ifadeler kullanılarak, kendi içlerinden çıkan başörtüsüne yönelik itirazların; bunun bir hak olduğunun inkârı yönündeki teşebbüslerin üzeri örtülmeye çalışıldı.
Aslında burada söz konusu olan husus, hala içlerinde şiddetli bir şekilde mevcut olan başörtüsü düşmanlığını gizleme yönündeki çabaların arada bir yetersiz kalmasından, parti yönetiminin bu hıncın dışa vurumunu yeterince dizginleyememesinden başka bir şey değildir. 
Bununla, açıkça olmasa da, ima yoluyla topluma verilmek istenen mesaj şudur: 
“Bizim, iktidara geldiğimiz zaman yapacağımız ilk iş, başörtüsünü yasaklayarak, 28 Şubat sürecini bu millete tekrardan yaşatmaktır”.
Doğrudan bu niyetlerinin açık edilmesi amacıyla sorulsa, bu çevreler şimdilik kaydıyla bu niyetlerini açık etmezler. Ama arada bir başörtüsünü inkâr edici, aşağılayıcı yöndeki sözlerin söylenmesi, tepkilerin verilmesi, sonra da bunların üzerinin örtülmeye çalışılması, esasen iç dünyalarında hala başörtüsüne yönelik kinin devam ettiğini gösteriyor. Bu kinin dışa vurumu toplumda tepki çekeceği için de, açıklamayı yapan partiliye hiçbir şey yapılmaksızın, üzeri örtülüyor. Bunun manası şudur: 
“Biz hala başörtüsünü içtenlikli olarak kabullenebilmiş değiliz. Başörtüsü, otoriter militan laikist cumhuriyetimiz için düşmanlığın, vampirliğin sembolüdür, ama toplumun geniş kesimlerinin tepkisinden çekindiğimiz için bu duygu ve düşüncelerimizi açık yüreklilikle paylaşamıyoruz, camiamız içerisinde kendilerini dizginleyemeyenlerin, bu yöndeki düşüncelerini açık edenlerin de derhal üzerini örtmeye çalışıyoruz”. 


Üzeri örtülmeye çalışılan ama arada bir dışarı fışkıran başörtüsü düşmanlığı bu çevrelerde mevcut olduğu müddetçe, bu çevrelerin bu millete yeniden 28 Şubat benzeri bir süreci yaşatması tehlikesi hala varlığını sürdürüyor demektir.
Başörtülü Tercümanın Şahsında Yeniden Depreşen Düşmanlık
Şimdilerde malum belli çevrelerde başörtüsü düşmanlığı tekrardan depreşti. İçlerindeki başörtüsüne yönelik hınç dışa vurdu. Yine hınçlarını gizlemeyi beceremediler.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın son günlerde katıldığı NATO zirvesinde ABD Başkanı Biden’le görüşmesinde kendisine başörtülü biri tercümanlık yaptı. 
Tercümanlık yapan hanım kişi, kamuoyunda ilk defa görünse de ailesi tanıdık biri. Tercüman’ın adı Fatma Gülhan Abushanab. Kendisi, 1999 seçimlerinde TBMM’de DSP’li milletvekillerinin mutlak hışmına ve saldırısına uğrayan Merve Kavakçı’nın kızı. 
Merve Kavakçı’nın Yaşadıkları
Abushanab’a gösterilen tepkiye değinmeden önce, bu tepkinin dozunun artmasına sebep olan, annesi Merve Kavakçı hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 
18 Nisan 1999 seçimlerinde iki başörtülü kadın aday TBMM'ye girmeye hak kazandı. Biri MHP’den Nesrin Ünal, diğeri Fazilet Partisi’nden Merve Kavakçı idi. 
O dönemin psikolojik baskıları ortamında MHP’li Nesrin Ünal, TBMM Genel Kurulundaki çalışmalara başörtüsünü çıkararak katılacağını açıkladı. Merve Kavakçı ise, Genel Kurul’da başörtüsüyle milletvekili yemini edeceğini söyledi. 
Merve Kavakçı, 3 Mayıs 1999 günü TBMM Genel Kurul’undaki yemin törenine başörtüsüyle girdi. Kavakçı’nın Meclise bu kıyafeti ile girmesini, Fazilet Partililer alkışlarken, DSP’liler ellerini sıra kapaklarına vurarak protesto ettiler. 
Kavakçı’nın DSP’lilerin bütün protestolarına rağmen Genel Kurul’u terk etmemesi üzerine Başbakan Bülent Ecevit Kürsüye gelerek şu konuşmayı yaptı: 
“Devletin gelenek ve kurallarına burada görev yapanlar uymak zorundadır. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz”.
Bu yaşananlar üzerine, Kavakçı Milletvekili yeminini edemeden Genel Kurul’u terk etmek durumunda kaldı. Esasen çifte vatandaşlık milletvekilliğine mani olmadığı halde, ABD vatandaşlığı bahane edilerek milletvekilliğinin düşürülmesi süreci başlatıldı. 
Ağustos 1999’da dönemin DGM cumhuriyet başsavcısı Nuh Mete Yüksel, Kavakçı’nın milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’ye fezleke gönderdi. Fezleke sonucunda, önce Kavakçı’nın dokunulmazlığı kaldırıldı, sonra da Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı. 
Vatandaşlığın sona ermesiyle birlikte Kavakçı’nın milletvekilliği resmen düşmüş oldu.
Bu sebeple, otoriter militan laikist cumhuriyetçilerin, başörtüsü için ortaya koyduğu bu kararlı duruşu sebebiyle Merve Kavakçı’ya karşı sürekli dışlayıcı, ötekileştirici yönde bir bakış ve tutumları vardır. Fatma Gülhan Abushanab’a gösterilen şiddetli reddiyeci tepkide, annesi Merve Kavakçı’ya duyulan şiddetli antipatinin de etkili olduğu söylenebilir. Fakat bu üst düzey tepkinin asıl kaynağı, başörtüsüne karşı duyulan hınçtır. Kavakçı’nın kızı olmasının bu hıncı sadece biraz daha artırdığı söylenebilir.
Fatma Gülhan Abushanab’a Yönelik Tepkiler
Tepki veren partilerden birinin en yetkili ağızlarından çıkan sözler şu şekilde: “Tercüman demek zor. Merve Kavakçı'nın kızı”. Bu şeklindeki sözlerle bu tercüman bayana yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanıldı. Aşağılamanın ruhunu başörtüsü teşkil ediyor.


 
Bu resimle verilen mesaj şu: “Ey Biden, Türkiye’nin modern İslam kimliği budur”.

Tepki veren diğer partinin yetkilisinin sözleri çok daha dehşet verici ve tahrik edici: 
“Cumhuriyetin değerlerine taban tabana zıt. Bazı sembol isimleri vampir gibi hepimizin vergilerinden cumhuriyetin kasasına çökmüşler, VAMPİR GİBİ KAN EMİYORLAR. Bu da bir tür sistem ile hesaplaşma belli isimleri taltif etme falan, …geçmişte işte başörtüsü meselesinin sembol isimlerinden bir tanesi bunları son derece kritik görevlere getirip bir de vampir gibi ülkenin kanını emdirerek cumhuriyetten öç alıyorlar gibi bir hissiyata da kapılıyor insan”.
Her ne kadar, birinci açıklama ile ikinci arasında bir ton farkı mevcut ve ikincisi çok daha tahripkâr ve nefret içerikli ise de, esasen her ikisinde de ortak hedef başörtüsüdür.
Bu sefer, söz konusu partinin yetkilileri bu açıklamayı örtme ihtiyacı hissetmediler.
Bunlar Hala Otoriter Militan Laikist Cumhuriyet Peşindeler
Anlaşılan bunlar, İnönü dönemindeki otoriter militan laikist cumhuriyetçi zihniyetten vazgeçeceğe benzemiyorlar. Bu “otoriter ruh” gizlenmeye çalışılsa da, bir vesile olunca derhal açığa çıkıyor. Bunlar, hala Cumhuriyetle, laiklikle kendilerini özdeş görüyorlar. Hatta bu değerlerin gerçek sahibinin kendileri olduğuna mutlak olarak inanıyorlar. Bu bir saplantıdır.
Peki, laik cumhuriyetle özdeşleşmek çok kötü bir şey midir? 
Bu sorunun cevabı biraz izaha muhtaçtır. 
Bu milletin kahir ekseriyetinin cumhuriyetle, anayasal demokratik hürriyetçi laiklikle bir sorunu yoktur. Ama bu kesim, laikliği, “din karşıtlığı” temeline dayalı pozitivizmle kaynaştırarak otoriter ve militanlaştırıyorlar. Bu manada laiklik, başörtüsünü reddeden, din ve vicdan hürriyetini sadece vicdanlara hapseden dışlayıcı laikliktir. Bu laiklik telakkisinin toplumun geniş kesimlerinin laiklik anlayışı ile uyumluluğu yoktur. Hatta bu laiklik anlayışı, toplumumuzun kahir ekseriyetini din ve vicdan hürriyetinin uygulamaları bağlamında taciz etti. Sayısını bilemediğimiz kişiler hakkında, “dini siyasete alet etmek” bahanesi ile davalar açıldı, görevlerine son verildi ya da hiç göreve alınmadı. Kısaca, dindarlara yönelik despotik bir laiklik uygulaması ortaya çıktı. Yargı mercileri de bu telakkiyi 2012 yılına kadar sürdürdü.
Toplumumuzun kahir ekseriyeti bu laiklik uygulamasını kesinlikle reddediyor. Kendileri için sorunlu olarak görmedikleri laiklik, kamu düzeni ve güvenliği bozulmadığı, başkalarına zarar verilmediği sürece, başörtüsü de dâhil her türlü dini gerekliliklerin yerine getirilmesini koruyucu yönde işlev görmektedir. Bu telakkiye göre, din, sadece kalbe mahkûm edilemez; hem kalbde olmalı, hem de yaşantıya yansıyabilmeli. Buna, anayasal demokratik laiklik ya da pasif laiklik de denilmektedir. Bugün çoğulcu anayasal demokrasi ile ve başta din ve vicdan hürriyeti olmak üzere temel insan hakları ile uyumlu olan laiklik budur.
Fakat bu tür laiklik, maalesef bazı köhneleşmiş otoriter militan laikist cumhuriyetçileri rahatsız ediyor. Fatma Gülhan Abushanab’ın başörtülü kimliği ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Zirvesi sonrasında ABD Başkanı Joe Biden ile olan görüşmesinde tercümanlık yapması, çoğulcu anayasal demokrasi ile uyumluluğu SIFIR olan otoriter militan laikist cumhuriyetçi felsefeye inananları kahretmişe benziyor.
Abushanab’ın tercümanlığına en üst perdeden itiraz eden otoriter militan laikist cumhuriyetçiler bugünden yarına değişirler mi? bilemem. Ama bu siyasi kesim, bu zihniyetle parlamenter sistemde de, başkanlık sisteminde olsa, bu millet tarafından iktidara getirilmezler. 
Bu kesimlerin bu siyasetle Türk siyasetine olumlu yönde katkı sağlamaları çok zordur.
Bu kesimlerin artık şunu anlamaları gerekiyor:
(1) Cumhuriyet, sadece otoriter militan laikist cumhuriyetçilerin değil, tüm Türk halkının malıdır. Bunun bir diğer ifade şekli anayasal demokratik cumhuriyettir.
(2) Laiklik, din ve vicdan hürriyetini aşırı derecede budayıcı yönde işlev gören otoriter militan dışlayıcı laiklik değil, her bir hak ve hürriyet gibi din ve vicdan hürriyetinin de dini ve siyasi çoğulculuk içinde teminat altında olduğu anayasal demokratik ya da pasif laikliktir.
(3) Bu kesimdekilerin, toplumun geniş kesimleri ile sorunlu laiklik telakkisini terk etmiş gibi görünmeleri toplumun geniş kesimlerini tatmin etmiyor. Tatmin olmamakta haksız da değiller. Çünkü bu kesime mensup siyasi aktörlerden biri, içlerinde mündemiç otoriter militan laikist cumhuriyetçi felsefeyi, toplumun geniş kesimlerini rahatsız edecek şekilde arada bir ortaya koyuyorlar. Her ne kadar, bu açıklamayı yapan kişilerin üyesi olduğu partili yöneticiler fazla geçmeden bu açıklamaları örtmeye çalışsalar da, bu yöndeki uygulamaların belli aralıklarla tekrarlanması, geniş halk kesimlerinin kuşkularını haklılaştırıyor.
Türkiye’nin geleceğe yönelik daha istikrarlı bir demokrasiye kavuşması, iktidar muhalefet ilişkilerinde, ileri demokrasilerdekine benzer şekilde, “otoriter militan laikist cumhuriyetçi”-“anayasal demokratik hürriyetçi laik cumhuriyetçi” tartışmaların terk edilmesi ile mümkün olacaktır. Herkesin üzerinde uzlaştığı değerlerin, anayasal demokrasi, din ve vicdan hürriyetinin maksimum düzeyde teminat altında olduğu pasif laiklik, bütün bunlarla bütünleşen cumhuriyet olduğu bir zeminde, siyasetin hedefi dar ve kısır çekişmeler değil, ufku yüzlerce sene öteye uzanan politikalar olacaktır. Yarış, ideolojik zeminde çatışmacı değil, uzun hesaplı, metrajlı, geniş ufuklu ilerlemeci siyaset ekseninde gerçekleşecektir. 
Bu zeminde, harici güçlerin ülkemizin içerisini karıştıracak etkili maşaları kullanım imkânları da ya daralacak ya da etkisizleşecektir. 
Bu yöndeki dönüşüm neticesinde, toplumdaki katı çatışmaların yerini, medeni ilişkiler alacaktır. Bu ılımlılık bilim dünyasına da yansıyacak, bu cenahta ideolojik çatışmaların yerini ilmi çabalar alacaktır. İşte o zaman, akademik kalite yükselecektir. Bilim insanları, ideolojik saplantılar yerine, ilmi çalışmalara odaklanacaklardır. Bunun neticesinde, ilmi çalışmalarda devasa ilerlemelerin yolu açılmış olacaktır. Akademik kalite üst düzeye çıkacaktır. “Armudun sapı, üzümün çöpü” hesabını yaparak nitelik zaafı yaşayanlar devre dışı kalacaklardır. Bu yöndeki gelişmeler yargıda da kalitenin üst düzeye çıkmasına katkı sağlayacaktır. 

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 20877 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
Toplam 1 yorum var, 1 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
ADNAN METİN 3 Temmuz 2021 Cumartesi 23:36

MAALESEF CUMHURİYET İN BAŞLATTIĞI HALKA ATTIĞI EN BÜYÜK KAZIĞI İSLAM DÜŞMANLIĞI HAALA DEVAM EDEN KANAYAN İYİLEŞMEYEN BİR YARADIR. GÖRÜŞLERİNİZİ EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KATLIYOR DESTEKLİYOR VE BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUM ALLAH''A EMANET. SELAMÜNALEYKÜM.

Yorumu oyla      40      41  
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
Club Brugge
İsrail
ihracat
Chelsea
ölüm haberi
Ferit Şahenk
Tarsus
deprem
Houston Rockets