E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ: BİRİNDEN NUR AKAR, BİRİNDEN KİR (3)
15 Mart 2023 Çarşamba

Depremde Milletin Maneviyatını Güçlendiren Dini Hassasiyetlere Yönelik Sözler

Tarifi imkânsız derin acılarla dolu Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası dönemde, İslâmî değerlere, Müslümanlara ve Diyanet İşleri Başkanlığına kin ve nefretleri olanların akıl almaz kirli sözlerine, sataşma ve saldırılarına şahit olduk. 

Bunlardan bazıları şunlardır:

Halk TV’nin bir muhabiri canlı yayında, “Diyanet görevlilerini görmedim. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB)’nın 140.000’den fazla personeli var. DİB’nın bir tek ekibi olmaz mı, hiç eğitim verilmedi mi? Afet zamanlarında neler yapılır eğitimi vermek zorundayız” dedi.

Halk TV’nin bu yayını sebebiyle yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, depremin ilk gününden itibaren bölgeye çok sayıda din adamının gönderildiği ifade edildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Halk TV muhabirinin tam aksine şu açıklamaları yaptı: “Bölgeye diyanet personeli gönderiliyormuş. Bu kadar olamaz ya. Ne diyanet personeli ya, psikolog göndereceksin bölgeye, imam mı halledecek psikolojiyi” dedi.

Muharrem İnce Fatih Altaylı’nın “Teke Tek” programında da şu açıklamaları yaptı: “Deprem bölgelerine imam gönderiyorlar. 2023 yılındayız. Beyaz zambaklar ülkesi olacakken Orta Doğu’nun çukuruna düşmeyelim. Bu zihniyeti yok etmek lazım”.

Burada meselenin iki veçhesi mevcuttur.

Birincisi, deprem bölgesinde vefat edenlerin defnedilmesi durumu söz konusudur. Dînî inancımız gereği, vefat edenlerin yıkanmaları ve cenaze namazlarının kıldırılması konularında din adamlarına ihtiyaç vardır. Şayet İnce bunu bilmiyorsa, onun, toplumdaki bu değerlere bu kadar yabancı kalması çok tuhaf bir şeydir. Ama o, bu durumu bile bile din adamlarına yönelik bu çok sert ve dışlayıcı, aşağılayıcı açıklamayı yapıyorsa, miladı dolmuş otoriter militan dışlayıcı, din hürriyetini inkârcı laiklik temelli zihniyeti temsilen hükümetle birlikte halkın dinî değerlerine saldırmış oluyor. Burada, hem din adamlarına yönelik tezyif, hem de defin işlemlerinin dini usullere göre yapılması ihtiyacının inkârı söz konusudur.

İkincisi, esasen Batı’da da, askerlik hizmeti yapanların, cezaevinde bulunanların, hastalık ve musibetlere maruz kalan kişilerin manevi yönden ruhî rahatlamalarının sağlanması maksadıyla din adamları telkinlerde bulunurlar. Bazı kişiler ruhî yönden rahatlamak için psikologlara giderler, bazıları da dinî telkinler yoluyla rahatlarlar. Dinî telkinlerin insanların ruhunu rahatlatması konusunda bir İslam Âliminin belirlemeleri şu şekildedir: “Hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imândadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur”; Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma, onlara tezellül edip minnet çekme, onlara temellûk edip (köleleşip) boyun eğme, onların arkasına düşüp zahmet çekme, onlardan korkup titreme. Çünkü Sultan-ı Kâinat birdir, her şeyin anahtarı O’nun (Allah) yanında, her şeyin dizgini O’nun elindedir, her şey O’nun emriyle halledilir. O’nu bulan her matlubunu bulur, hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtulur”. Erkan-ı İmaniyeyi ve dini inanç değerlerini hayatının merkezine koymayanlar bu hakikati kesinlikle kavrayamazlar.

Devletimiz, İnce’nin psikolog gönderin talebi ile uyumlu işler de yapmıştır. Deprem bölgesinde 7.000’ne yakın psikososyal destek personelinin olduğu, 1.400-1.500’e yakın araçla depremzedelere psikososyal destek hizmetlerinin sağlandığı açıklandı.

İnce, dînî telkinlerin ruhî rahatlamayı sağlamayacağına inanmakta olacak ki, bazı insanlarımızın bu yöndeki taleplerini, “Orta Doğu’nun çukuruna düşmek” olarak nitelemiştir. Dînî telkinlerin ruhî rahatlamayı sağlaması, İnce’nin ihtisas alanına girmez; “Elhamdülillah Müslümanız” demesi, onun açıklamalarının dine yönelik saldırganlık ve tezyifini kaldırmaz.

Otoriter militan laikist İnce, “sala” ile alakalı da şu kirli sözleri söylemiştir: “Enkazın altında insanlar inim inim inlerken sala okuttunuz ya, ne utanmaz adamsınız ya, sala nedir sala, insanlar ölünce verilir ölünce. Birileri çıkıp da bunları eleştirmedi ya. Bana bakın, bizim abdestimizden şüphemiz yok. Elhamdülillah Müslümanız. İnsanlar enkazın altında iken sala verdiriyorsunuz. Sağlık bakanlığı psikiyatr gönder, psikolog gönder”.

İnce’nin sala ile alakalı bilgileri de eksik ve hatalı. Sala, sadece vefat eden kişiler için okunmaz; Cuma günleri öğle ezanından, Cuma gecesi yatsı ve sabah ezanlarından ve Bayram namazlarından önce de sala okunabilmektedir. Sala, aslında Peygamber Efendimize (SAV) salavat getirmektir. Peygamber Efendimizin (SAV) mübarek ruhuna salat ve selam okumak (sala) Peygamberimize olan sevgi ve bağlılığın bir ifadesidir. Peygamberimizin bir hadisi şu şekildedir: “Kıyamet gününde insanların bana en yakın olanları, bana en çok salât-ü selam getirenleridir” (Tirmizi). Dolayısıyla, salaya karşı bu kadar katı bir tepki vermek, deprem ortamında dindar vatandaşlarımızın maneviyatına yönelik çok yaralayıcı kirli bir saldırıdır.

Ünlü oyuncu olduğu rivayet edilen Farah Zeynep Abdullah, twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, dînî inancı yaralayıcı şu kirli ifadelere yer vermiştir: “DEVLET ve ALLAH kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter”.

Celal Şengör “coğrafya dersini kaldırıp din dersi koyarsanız netice bu (deprem) olur” diyerek, toplumun inancına yönelik ayrıştırıcı ve dışlayıcı bir açıklama yapmıştır.

Gazeteci Murat Yetkin: “kimler yok biliyor musunuz deprem bölgelerinde, madenciler var, gittiler gönüllü olarak gittiler, bütün sivil toplum örgütleri var, öğrenci dernekleri var, herkes var. Ne oluyor, hafızlık kursunu bitirdiği zaman ordu gibi resmigeçit yapan entarili, sarıklılar, nerede onlar, bir işin ucundan tutamazlar mı, soruyorum nerede onlar”.

Yetkin’in, “depremde sarıklı hafızlar nerede” sorusunu sorduğu esnada, onlar, deprem bölgesindeki depremzedelere sıcak çorba, ekmek dağıtmanın derdindelerdi; defin ve çadır dağıtım işlerini yapıyorlardı. Yetkin, muhtemelen hafızları kendisi gibi zannetmiş olmalı ??.

Nitekim Yetkin’in bu sözlerine karşı hafızlardan birinin açıklaması şu şekildedir: “Kırıkhan devlet hastanesine şu anda bin kişilik yemek getirdik, bizler (hafızlar) ilk günlerden beri sahadayız, bazı kişiler ekranda istedikleri gibi konuşuyorlar, ama sahada olduğumuz için ve buralarda telefonlar, internet çekmediği için, bizim bunlardan haberimiz yok, sahada olmayanların bunlardan haberi olamaz zaten, sahada olsalardı bizleri görebilirlerdi”.

Hafızlara ve din adamlarına yönelik tezyif edici açıklamalar yapanlar, devletle milletin el ele vererek depremin yaralarını sarmaya çalıştıkları bir zeminde, Hıristiyan misyonerlerin, depremzedelerin içinde bulundukları zor durumu fırsata çevirerek Hıristiyanlık propagandası ve telkinleri yapan broşürler dağıtmaları, çocuklara ve yaşlılara yönelik kutsamalarda bulunmaları konusunda hiçbir kelam etmiyorlar. Bu da bir diğer tuhaflıktır.

Enkaz altında hayatta kalanların kurtarıldığı anlarda, bazı kurtarma ekiplerinde yer alanların tekbirler getirmelerini, Cumhuriyet Gazetesi, “gösteri” olarak nitelerken, laikist ilahiyatçı Nazif Ay, “Allahu Ekber” demenin laikliği ihmal etmek olduğunu söyledi.

Kurtarma ekiplerinde yer alan bazı kişilerin, enkaz altındakileri sağ salim kurtardıkları sırada “Allahu Ekber” diyerek sevinç gözyaşları dökmelerinden rahatsız olan Tele1’in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, “Kurtarma çalışmaları sırasında ‘Allahu Ekber’ diye slogan atmak nasıl bir zihniyettir? Bir ibadet ifadesini, bir ayeti şeriatçı eylemlerde slogan haline getirenler, bu zihniyeti kurtarma işine de taşıdılar. Pes artık. Herkes kendi sloganını mı atsın? Böyle kamu yönetimi olur mu?” dedi.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan da, “tekbir getirmek çok aykırıydı, kurtulanlara ‘kader’ diye avundurmaya kalkmak hiç yakışmadı. Deprem takdiri ilahi değil, takdiri siyasettir” şeklinde açıklamalar yaptı.

Her şeyin fani, her şeyin zayıf olduğunu, her şeye hükmeden nihayetsiz güç ve kudret sahibi, Hay ve Kayyum olanın mülkün asıl sahibi olan Allah olduğunu bilmeyenler, anlamayanlar, bu hakikate inanmayanlar, “Tekbir”in ne olduğunu ve mana ve ehemmiyetini idrak edemezler. “Allahu Ekber” diye haykırmak, aslında, yüce kudret sahibi yaradana karşı “şükür ve tâzim”dir. Bu nidadan rahatsız olanlar, kusura bakmasınlar, tam da tekbir getirecek bir ortamda, rahatsız oluyorlarsa kulaklarını kayalarla, moloz taşları ile tıkasınlar, kimsenin en zor zamanlarında yaradanına sığınmalarını tahkir ve tezyif etmesinler. Bunun adı, inanca saygısızlık, inancın inkârıdır. Topluma yabancılıktır. Bunun siyasî karşılığı çöplüktür.

Yardım kuruluşlarının çok önemli bir bölümünün belli kesimlerce “irticacı, dinci” olarak etiketlenmeleri de diğer bazı kirli işlerdir. Olması gereken, bu kirli tahkirci kesimlerin depremzedelere yardım yapmak istiyorlarsa yapmaları, yapmak istemiyorlarsa da hiç olmazsa yardım yapanları tahkir ve tezyif etmemeleridir. Hamiyetli insanlara çamur atmasınlar yeter.

Nihaî Değerlendirme

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında ülkemizde, bireysel olarak kurtarma ve yardım gönüllüleri, kurumsal olarak AFAD, UMKE, Emniyet, Jandarma, TSK, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar) gibi resmî ve sivil kuruluşlar ilk günden itibaren arama ve kurtarma konusunda çok ciddi gayretler gösterdiler.

Kısa süre içinde deprem bölgesindeki her türlü ihtiyaçların anında karşılanabildiğini söyleyebilmek mümkün değildir. Bunun çeşitli sebeplerinin olduğu söylenebilir.

Birincisi, depremin yıkıcı etki alanının çok geniş olması. Depremin aynı anda 11 ilde yaşanması kurtarma birimlerinin işlerini zorlaştırdı. Geniş bir sahada etkili olan deprem için alınan önlemlerin ilk anlarda yetersiz kalması işin tabiatı gereğidir. Depremin çok geniş bir alana yayıldığını belirten Hatay BB Başkanı Lütfi Savaş’a göre, “Meseleyi iyi tartmak lazım, 10 ilde birden olmuş… Hepsine bütün dünyadaki AKUT’çuları getirseniz anca yetişirler”. 

İkincisi birbirine derhal yardım etmekle yükümlü komşu illerde de deprem olduğu için, komşu iller arası yardımlaşma imkânı ortadan kalktı.

Üçüncüsü, Hatay gibi depremin en yıkıcı etkilerinin olduğu bazı illere kara ve hava yollarıyla ulaşım imkânlarının aşırı derecede zorlaşması beraberinde kurtarma hizmetlerinde aksama ve gecikmelere sebep oldu. Ağır hava şartları, bu zorlukları bir kat daha artırdı.

Bütün bu olumsuz şartlar, ilk müdahalenin istenildiği kadar hızlı yapılamamasına sebep oldu. Ancak kısa süre içinde sorumlu birimler üzerine düşenleri yapmaya başladılar.

Deprem sonrasında, insanlar ve kurumlar, iki tür odaklanma gerçekleştirdiler.

Birincisi, bütün motivasyonlarını depremin yaralarının sarılmasına yoğunlaştıranlar. Buna hamiyet-i diniye ve hamiyet-i millîyenin cem etmesi de denebilir.

İkincisi, bütün motivasyonlarını, depremin devasa geniş bir alana yayılmış olmasının ve diğer bazı olumsuz şartların neticesi olarak ortaya çıkan bazı aksamalara, bu aksamaları tamamlayıcı mahiyetteki dezenformasyonlar yoluyla devleti, hükümeti, kurtarma faaliyetlerini yürüten kurumları, gönüllü fedakâr kişileri ve STK’ları yıpratmaya yoğunlaştıranlar.

Milletimizin deprem karşısındaki umumi tutumunun belirlenmesinde ve tartımında, bu iki kesimin millet içindeki etkinlik ve belirleyicilikleri esas alınacaktır.

Birinci kesimde yer alanlar, motive oldukları neticeye ulaşmak için, dünyada emsaline rastlanması mümkün olmayan çaba ve gayretler sergilediler.

Enkaz altından çıkarılacak yakınlarını bekleyenlerin ortaya koydukları sabır, tevekkül ve metanetleri; kendilerine uzatılan yardımları “iyilik yap ki iyilik bulasın” düsturunu esas alarak “ben aldım diğerlerine ver; onlara da kısmet olsun”, “ekmeğe ihtiyacımız yoktur, bana verdiklerin yeter” diyenlerin “tok gözlülükleri”; canları pahasına, hiçbir maddi menfaat gözetmeksizin sırf rıza-yı ilahi için yardıma koşanların fedakârlıkları; başına bir felaket geldiğinde anında herhangi bir davet vaki olmaksızın organize olan milletimizin feraseti, hamiyeti, her zorluğun üstesinden gelmemizi sağlayan en değerli manevî toplumsal sermayemizdir. Bütün bu ulvî hasletler, iyilik yolunda yer alanların hanesinde yer almaktadır.

Her ne kadar deprem öncesinde cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri bağlamında ülkemizde siyasî tartışmaların merkezinde katı kutuplaşmalar söz konuş olmuşsa da, depremle birlikte, toplumumuzdaki birlik duygusu ve millet olma bilincinin hiç kaybolmadığı bariz bir şekilde ortaya çıktı. Genellikle bazı sosyologlar, Türkiye’de, coğrafî fay hatları yanında siyasî topografyada da çatlaklar mevcut olduğunu belirtseler de, her türlü farklılıklar ve aynı coğrafyada birlikte olmanın getirdiği duygusal şartların ötesine geçilerek, insanlarımız, aralarındaki siyasî görüş, dinî inanç veya hayat tarzı farklılıklarını bir kenara bırakarak depremin yaralarını sarmak için güçlü bir şekilde birlikte hareket etme dirayetini gösterdiler.

Depremzedeler, kurtarma faaliyetlerine katılan STK’lar ve gönüllü kişilerle depremin yaralarının sarılmasına odaklanan kurumlar, devlet-millet bütünleşmesini ortaya çıkardılar. Milletimizin emsalsiz dayanışma, bütünleşme, depremin yaralarının sarılması konusunda sergilediği fedakârane dayanışma, milletimizin emsalsiz meziyetlerini gün yüzüne çıkarmıştır.

Kirli yolun yolcularının da, milletimizin üstün meziyetlerini yaralamak üzere yoğun çabalara giriştiklerine şahit olundu. Çoğu sosyal medyada belli ifsat merkezleri tarafından yayılan ve doğruluğu teyit edilmeyen paylaşımların bir kısmının bilinçsizce, bir kısmının da bilerek ve istenerek yayılması, toplumsal infial oluşmasına sebep oldu.

Bazı kirli yolun yolcuları, çarpıtma ve asılsız açıklamalarla depremin sebep olduğu travmatik sonuçları kirli siyasî ya da ideolojik hesaplarına alet etmek çabası içinde oldular. Bu kişiler, çok sayıda manipülasyon ve dezenformasyonlarla, hem devlet kurumlarının hem de sivil toplumun fedakârca çabalarını lekelemeye çalıştılar. Deprem sonrasında ortaya çıkan az sayıda yağmacının yağma faaliyetleri, bu kesimlerce abartılarak, bütün başarılı çabaların önüne geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “bize yapılan ihbarların %99’u boş çıktı ama biz gitmekle mükellefiz” diyerek, yağmalarla alakalı abartıyı çarpıcı şekilde ortaya koydu.

Ayrıca, aslında Türkiye’nin diğer illerindeki hırsızların büyük ekseriyetinin deprem bölgesine gelmiş olmasına rağmen, bazı Suriyeli yağmacılar öne çıkarılarak, bir Türk-Suriyeli çatışması ve kinleşmesinin fitilinin ateşlenmek istendiği görülmüştür.

Depremle ortaya çıkan kaotik ortamı kendi hesaplarına kullanmaya çalışan kirli çevrelerin temel hedeflerinin başında toplumda ortaya çıkan güçlü dayanışma gelmektedir.

İkinci hedef, devletle milletin en zor zamanlarda kaynaşması ve bütünleşmesidir.

Üçüncü hedef, kirli haber ve bilgilerle, depremin sebep olduğu duygusal hasarları suiistimal ederek, devlete ve siyasi iktidara karşı güvenin yıkılmasıdır.

Dördüncü hedef, sosyal ve görsel medyada yayılan dezenformasyon ve manipülasyonlarla, organize bir şekilde toplumun derin ve taze olan yaralarını eşeleyerek, depremden etkilenen insanların psikolojilerini kendi lehlerine siyasî ranta çevirmektir.

Beşinci hedef, toplumun manevi mayasını teşkil eden inanç değerlerine saldırmaktır. Bazı kirli yolun yolcuları, depremzedelerin enkaz altından çıkarılırken “Allahu Ekber” diyenlere, okunan salalara, deprem veya can kayıplarıyla ilgili “kader” ifadesini kullananlara, dua ve tevekkülle yüce yaradana sığınan herkese yönelik saldırgan bir dil kullanarak, milletimizin kahir ekseriyetini teşkil edenlerin vicdanlarını yaralamışlardır. Toplumun büyük bölümünün bu tür felaketlerden sonra hayata tutunmak ve geleceğe umutla bakmak için ihtiyaç duydukları inanç değerlerine sarılmaları, bu kesimleri ciddi manada rahatsız etmiştir.

Her ne kadar kirli yolun yolcularının sayıları, iyilik yolunun güzel insanlarının sayılarının yanında anlam ifade etmeyecek kadar az ise de, kötülüklerini organize ve gürültülü bir şekilde gerçekleştirerek meydana getirdikleri etki ve algılar yoluyla, hem depremzedelerin hem de geniş toplumsal kesimlerin acılarını artırmaları, yaraları sarmaya çalışanları kötülemeleri, devlet kurumlarını yıpratma çabaları içinde olmaları ve sahada alın teri döken yüz binlerce insanı görmezden gelmeleri ya da hakir görmeleri oldukça hazin bir manzaradır.

Deprem döneminde ortaya çıkan ve burada bahsi edilen az sayıdaki kirli örneklerden hareketle, toplumda külliyetli bir yozlaşma ve manevi bozulmanın varlığından söz etmek, günlerdir tek yürek hâlinde hareket eden insanlara büyük haksızlıklar oluşturacaktır.

Her ne kadar kirli yolun yolcuları, bilinçli tahkirlerle, tezyiflerle, haberlerle, iftiralarla, dezenformasyonlarla, nefret ve kinlerinin enkazları içinde debelenseler de, depremin bütün yıkıcılığına karşı, toplumuzun büyük ekseriyetinde, kardeşlik erdeminin, dayanışma ruhunun, “insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır” (Buhari, Magazi, 35) hakikatinin tahakkuk edeceğine gönülden inananlardanım. Her ne kadar bazıları kirletmek, lekelemek isteseler de, kardeşlik/uhuvvet temelli kenetlenme kesinlikle leke tutmaz; sadece lekelemek isteyenlerin kendileri tepelerinden tırnaklarına kadar “KİR DENİZ”inde banyolarını yapmış olurlar. 

Sahada çalışan binlerce fedakâr insanlarımızın emeklerini ve alın terlerini tüm dünya gözlemledi. Bu süreçte, günde sadece birkaç saat uykuyla bölgedeki milyonlarca depremzede insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan, güvenliğini sağlayan, kurtarma ve sağlık hizmetlerini yerine getiren, ihtiyaçlarını gideren insanlarımız, kendi acılarını unutup depremzedelerin yaralarını saran gönüllü erenlerimiz, depremde çok sayıda yakınını kaybettiği ve kendisi enkaz altından çıkarıldığı halde, sağlığına kavuşur kavuşmaz depremzedelere aş dağıtan depremzedelerimiz, asker-millet kaynaşması kapsamında, ayağı yalın olan depremzede vatandaşımıza kendi botunu veren askerlerimiz, tüm milletimizin gönlündeki ulvi yerlerini aldılar. Tüm bu ve buna benzer binlerce güzel misalleri görünce “ne güzel insanlarımız var” diyoruz. Diriliş Ertuğrul’un baş aktörü Engin Altan Düzyatan’ın ifadesiyle, “Türk milleti, dünyada karşılığını/benzerini görebileceğiniz bir millet değildir”. Dolayısıyla, Türk milletinin dünya milletler ailesi içinde yardımlaşma ve dayanışma vasfının bir emsali yoktur.

Bazı kirli yolun yolcuları tarafından gerçekleştirilen istisnalar, toplumumuzun kahir ekseriyetinde maksimum düzeyde mevcut olan dayanışma ve birlik ruhuna nakise getirmez.

Her ne kadar kirli yolda yürüyen bazı organize siyasî ve sosyal yağmacılar, toplumun motivasyonunu düşürmek için var güçleriyle çalışsalar da, bu olumsuzluklara takılmaksızın, tüm maddi ve manevi potansiyellerimizi kullanarak Türkiye’nin geleceğinin inşa edilmesine yoğunlaşılması gerekir. Milletimizin toplumsal gücü, maddî ve manevî potansiyeli bu ağır durumun altından kalkmaya yetecek kadar büyüktür.

Toplumun manevi dinamiklerine saldırarak ortaya konulan kirli işlerin toplumda bir siyasî karşılığının olduğu kanaatinde de değilim. Özellikle iyilik yolunun yolcuları, en zor ve acılı zamanlarında oynanan çirkin ve saldırgan oyunları, bu yolla kendilerine verilen manevi zarar ve acıları gayet açık bir şekilde görmektedirler. Yani aslında kirli yolun yolcuları, hırslarının esiri olarak, her ne kadar iyilik yolunun yolcularını hedef alsalar da, netice itibariyle kendi ayaklarına kurşun sıkmış olmaktadırlar.

Yazımızı, İtalya yardım ekibinden Nicola Ciannelli ile Japon Kyodo News muhabiri Hiromi Yasui’nin, milletimize hayranlıklarını belirten sözleri ile tamamlamak istiyorum:

Ciannelli: “Kimsesizlik ve ölümle karşılaştık, ama aynı zamanda da yaralı ancak parçalanmamış bir halkın gururuyla karşılaştık. Her şeyini kaybetmiş insanlar bize kamp kuracak yer bulmamızda yardımcı oldular. İnsanlar çok az olan yiyeceklerini bile bizimle paylaşmaya hazırdı”.

Yasui: “Ülkede depremle ortaya çıkan sorunlar 10-11 şehri etkiledi. Desteklerin nasıl dağıtılacağı önemli bir sorun olmakla birlikte, insanlar çok işbirliği yapıyorlar. Türk halkında dayanışma çok güzel. Bir Japon doktor arkadaşım, 2000 Türk doktorun yardım için gönüllü olduğunu söyledi. Biz buna pek sahip değiliz. Türk insanının bu noktasını takip etmeliyiz”. 

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 24043 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ: BİRİNDEN NUR AKAR, BİRİNDEN KİR (2)
3/4/2023
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ: BİRİNDEN NUR AKAR, BİRİNDEN KİR (1)
2/21/2023
VAKİT, KİN VE HUSUMET DEĞİL, DUA VE VEFA VAKTİDİR
2/10/2023
BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE SAĞLANMASINA GEREK VARMI?
1/27/2023
6’LI MASANIN 6+1 FORMÜLÜ YÖNETİMDE NE KADAR İŞLEVSEL OLABİLİR?
1/12/2023
İMAMOĞLU, MENDERES VE ERDOĞAN’IN MAHKÛMİYETLERİ: HANGİSİ MAĞDUR?
12/25/2022
CHP GAYRI MİLLÎ BİR PARTİ MİDİR?
12/12/2022
SAHİPSİZ KÖPEKLERE BARINAK YAPMAYAN BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVLERİNE SON VERİLMELİ
11/28/2022
PKK DİYE MÜSTAKİL BİR TERÖR ÖRGÜTÜ YOKTUR: “NOKTA”
11/17/2022
AB ÜYESİ ÜLKELERİN POLİTİKA ÜRETME YETERSİZLİĞİNİN AĞIR BEDELLERİ
11/8/2022
AİLENİN SAPKINLIK VE SALDIRILARA KARŞI KORUNMASI: 30 EKİM YÜRÜYÜŞÜ
10/28/2022
AVRUPA ADALET DİVANI: SEVSİNLER SİZİN ÇOĞULCULUK ANLAYIŞINIZI
10/16/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (6)
10/5/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (5)
9/25/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (4)
9/14/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (3)
9/4/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (2)
8/24/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (1)
8/13/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (5)
8/2/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (4)
7/23/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (3)
7/13/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (2)
7/3/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (1)
6/22/2022
AMERİKADA BİR CİNSEL SAPIK DAHA “VAHŞİCE” İDAM EDİLDİ(!?!?)
6/10/2022
II. ABDÜLHAMİD: MUTLAK İSTİBDADÇI, KIZIL SULTAN MI?
6/2/2022
EVLADLARINI BU VATAN UĞRUNA ŞEHİD VERENLER İÇİN EN ACI OLAN…
5/26/2022
DEMOKRATİK YOLLARLA DEMOKRASİYE GEÇİŞ: 14 MAYIS 1950
5/17/2022
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ KARARININ İPTALİ: YENİ BİR 367 VAKASI OLUR
5/7/2022
VAAAYYY BEEEE OSMAN KAVALA MELEKMİŞ(!?!?)
4/27/2022
PAÇALARI KANLA KİRLİ BİR ÜLKE “TÜRKİYENİN SİCİLİ BOZUK” DEMİŞ
4/20/2022
MANSUR SAVAŞ’IN CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLME İHTİMALİ VAR MI?
4/12/2022
PAKİSTAN’DA NELER OLUYOR?
4/5/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: SİSTEMİN “FİŞ”LE CİHAZA BAĞLANMASI
3/27/2022
AYM’NİN MEVCUT HÜKÜMET SİSTEMİNİ KİTLEYEN KARARI
3/19/2022
UKRAYNA: BÜYÜKLER TEPİŞİR, OLAN KÜÇÜKLERE OLUR!
3/11/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM AÇIKLAMASI: BOOOOM
3/4/2022
TÜRKİYE’DE MUHALEFET NEDEN İKTİDAR OLAMIYOR?
2/25/2022
HDP AYM TARAFINDAN KAPATILMAZSA NE OLUR?
2/17/2022
İNSAN HAKLARI AVRUPA SINIRLARINDAN İÇERİ GİREMİYOR!!!
2/9/2022
DEMOKRASİ NEREDEN GEÇER; DİYARBAKIRDAN MI YOKSA…?
2/2/2022
İNANANLARIN İNANCINI YARALAYAN SERÇE (!?!?)
1/26/2022
ENES KARA İNTİHAR ETTİ, CEMAAT VE TARİKAT DÜŞMANLIĞI DEPREŞTİ
1/19/2022
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK (CUMHURBAŞKANLIĞI) SİSTEMİ NEDEN YERLEŞEMEDİ?
1/12/2022
CHP, HALA DİNDARLAR İÇİN KORKUTUCU VE ÜRKÜTÜCÜ
1/5/2022
CHP’NİN “FETÖCÜLERLE DE HELALLEŞMEK” POLİTİKASI
12/29/2021
TÜRKİYE’DE İTTİFAKLAR VE MİLLET İTTİFAKI-HDP İLİŞKİSİ
12/22/2021
QUEBEC’DE BAŞÖRTÜSÜ TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE İSLAMA YÖNELİK FARKLI UYGULAMALAR
12/15/2021
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETİMDE DİN EĞİTİMİ VE LAİKLİK TARTIŞMALARI
12/8/2021
28 ŞUBAT ZİHNİYETİ “CELLADINA ÂŞIK” BAZI MAĞDURLARINDA DEVAM EDİYOR
12/1/2021
CHP’DEN HDP’YE “PKK İLE İLİŞKİLERİNİ MİNİMİZE ETME” ÖNERİSİ
11/24/2021
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE %50+1 ÇOĞUNLUK DEĞİŞMELİ Mİ?
11/17/2021
İYİ PARTİNİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI?
11/10/2021
ANAYASADAKİ DEĞİŞTİRİLMESİ YASAK HÜKÜMLERİN VESAYETÇİ TEMELİ
11/3/2021
İŞKENCE YAPMAK, DEMOKRATİK(!?) ABD İÇİN MEŞRU, TÜRKİYE İÇİN SUÇ!
10/27/2021
ÇAĞDAŞ UYGARLIK KAVRAMININ ANAYASADA NE İŞİ OLABİLİR Kİ?
10/20/2021
“YÜCE DEVLET”TEN GÜÇLÜ DEVLETE
10/13/2021
1982 ANAYASASININ İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMELİ MİDİR?
10/7/2021
KASETÇİ DÜKKÂNININ ÜSTÜNDEKİ MAHKEMELERDEN YENİ YARGITAY BİNASINA
9/28/2021
YENİ BİR 367 ÖZLEMİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023’DE ADAY OLAMAZ
9/19/2021
YENİ YARGITAY BİNASINDA DUA EDİLDİ, LAİKLİK ELDEN GİTTİ(!!!)
9/10/2021
YÜZDE ON MİLLİ SEÇİM BARAJI NE OLMALI?
9/1/2021
28 ŞUBATIN KUDRETLİ(!) PAŞALARI LAYIK OLDUKLARI YERE MARŞ MARŞ
8/23/2021
FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HANGİ PARTİLER ACABA?
8/9/2021
TUNUS’TA CUMHURBAŞKANLIĞI DARBESİ
7/29/2021
ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZA: KAHRAMAN HALKIMIZIN VATAN SAVUNMASI
7/15/2021
TÜRKİYE’DE YAKIN GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLABİLİR Mİ?
7/8/2021
BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
6/28/2021
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
Toplam 1 yorum var, 1 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
ADNAN METİN 16 Mart 2023 Perşembe 15:24

BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUZ KOLAY GELSİN HAYIRLI CUMALAR. SELAMÜNALEYKÜM.

Yorumu oyla      39      39  
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
fransa
Recep Tayyip Erdoğan
Tedavi
Mehmet Şimşek
Okan Buruk
Slaven Bilic
anap
Anayasa
ceza