E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (5)
2 Ağustos 2022 Salı

 

Türkiye’nin Vetoyu Çekmesinin Şartları

Amerika NATO’nun zayıflamasından ciddi manada rahatsız idi. Ukrayna Savaşıyla birlikte, NATO’nun hem güçlendirilmesi hem de genişlemesi ihtiyacı arttı. Bu ihtiyacın giderilmesi kapsamında İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelikleri gündeme geldi.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üye olmak isteğini veto edeceğini açıkladı.

Türkiye, vetoyu kaldırmanın ön-şartı olarak, bu iki ülkenin, PKK ve uzantıları ile FETÖ gibi terör örgütlerine destek vermekten vazgeçmeleri, Türkiye tarafından iadeleri talep edilen kendilerindeki teröristlerin (PKK’lı, FETÖ’cü vd.) Türkiye’ye iade edilmeleri, Türkiye’ye uyguladıkları silah ambargosunun kaldırılması, vb. şartları koşmuştur.

Türkiye adına yapılan bu açıklamalar, NATO içinde değişik tepkilere sebep oldu.

Bazıları, bu açıklamaları önemsemediler ve Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğine karşı açıkladığı veto engelinin kolay aşılacağı yönünde açıklamalar yaptılar.

İsveç ve Finlandiya adına yapılan açıklamaların çoğu, Türkiye’nin kaygılarının dikkate alınacağı yönünde oldu. Ama yine de, bu ülkeler, kendi tezlerinden pek tavizkar görüntü vermek istemediler. Onların bu direnci sebebiyle NATO’nun zarar görebileceğini düşünen bazı güçlü üye ülkelerin, bu iki ülkeye baskı yaptıkları görüldü.

Bu dönemde, İsveç ve Finlandiya’ya baskı yapan iki ülke öne çıktı. Bunlar, ABD ve İngiltere’dir. Amerika ve İngiltere, bu iki ülke ile sık sık temas kurarak, “Türkiye taleplerinde haklı ve adım atılması gerekiyor” mesajı verdiler. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de devreye girerek, Türkiye’nin istekleri yönünde adımların atılması için sıkı temaslar yaptı.

Üçlü Muhtıranın (Memorandum) Kabulü

Madrid'de NATO Zirvesinin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi’ndeki dörtlü görüşme gerçekleştirildi. Dörtlü görüşmeye, Türkiye Cumhuriyeti ve Finlandiya Cumhurbaşkanları, İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri katıldı.

Bu toplantı sonrasında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik süreçleri hakkında Üçlü Muhtıra (Memorandum) imzalandı.

Üçlü Muhtırada üzerinde mutabık kalınan hususlar özetle şu şekildedir:

PKK ve uzantılarıyla ve terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele edilmesi, bu konularda Türkiye’yle tam işbirliği ve dayanışma sergilenmesi. Bu bağlamda, PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdünde bulunulması. Savunma sanayii alanında ambargo kısıtlamalarının kaldırılması. İsveç ve Finlandiya’nın terörizmle mücadele ve savunma sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdünde bulunmaları. Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımların atılması. PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması. Türkiye’ye yönelik terör propagandasının engellenmesi.

Muhtıra kapsamında yapılan bu taahhütler üzerine, Türk yetkililer, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik için davet edilmesi işlemini veto etmeyeceğini açıkladı.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO'ya üyelik müzakerelerinin bir yıl sürebileceğini bildirdi.

Türkiye’nin veto yetkisini kullanmaması, her şeyden önce bu iki ülkenin Muhtırada belirtilen yükümlülükleri yerine getirmelerine bağlıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin veto yetkisini, bu şartların eksiksiz yerine getirilmesi şartıyla kullanmayacağını açıkladı.

Bu durumda Türkiye yapacağı bir değerlendirme ile, bu iki ülkenin Üçlü Muhtırada belirtilen taahhütleri yerine getirmediğine kanaat getirdiği takdirde veto yetkisini kullanacak; Türkiye, bu taahhütlerin yerine getirilmesinin tatmin edici olduğu kanaatine ulaşması halinde veto yetkisini kullanmayacaktır. Bu vesileyle, bu iki ülkenin üyelik ipi Türkiye’nin elindedir.

Muhtıranın İmzalanması Türkiye İçin Zafer mi Hezimet mi?

Dış basında ve kamuoyunda hâkim olan açıklamalara göre, Türkiye Üçlü Muhtırada yazılanlarla esasen istediklerini büyük ölçüde elde etmiştir.

İç kamuoyunda muhalif çevrelere göre, Türkiye muhtırayı imzalayarak hezimete uğramıştır. Bu çevrelere göre, muhtıranın hiçbir bağlayıcılığı yoktur.

İktidar çevrelerine göre ise, Türkiye Üçlü Muhtıra ile büyük kazanımlar elde etmiştir. Bu, Türkiye açısından masada elde edilen büyük bir zaferdir.

Peki, bu meseleyi nasıl tahlil etmeliyiz; bu iki görüşten hangisi daha haklıdır?

Bu sorunun cevabı son derece önemlidir.

Kanaatimize göre, bu süreçte zafer Türkiye’nindir. Bunun sebeplerini izah edeceğim.

(1) İlk defa, PKK-PYD/YPG ve FETÖ terör yapılanmalarının, NATO Andlaşması ile uyumlu olarak desteklenmemeleri, korunmamaları, cezalandırılmaları için Türkiye’ye yardımcı olunması yönündeki yükümlülüklerin, en azından İsveç ve Finlandiya yönünden yerine getirilmesi yükümlülüğü resmî olarak bir NATO belgesine girdirildi.

Nitekim Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan bu hususun ehemmiyetini şu şekilde ifade etmiştir: “NATO’nun kayıtlarına PKK, YPG, PYD, FETÖ bir terör örgütü olarak girmiştir. Bugüne kadar Sadece AB kayıtlarında olan PKK artık sadece AB kayıtlarında değil. Şimdi onunla birlikte PYD/YPG ve FETÖ de NATO'nun kayıtlarına girmek suretiyle gerçek anlamda terör örgütleri kimlermiş, şimdi NATO’nun resmi kayıtlarında yerini almıştır”.

Bu iş Türkiye’nin ısrarlı ve kararlı zorlamaları ile olmuştur.

(2) Türkiye, Muhtıra ile, teröre karşı mücadele imtihanında, sadece Finlandiya ve İsveç’e karşı değil, başta Amerika olmak üzere, demokrasi, hukuk devleti, insan hakları vb. değerlerin bayraktarlığını yapan, öyle görünen küresel güçlere karşı da zafer elde etmiştir.

Türkiye, bu mücadelesi ile en azından belli bir sürecin (İsveç ve Finlandiya’nın üyelik süreci) tamamlanması süresince, NATO’nun ağababalarını, insanlık suçu teşkil eden teröre karşı yürütülen adalet mücadelesini kabule mecbur bırakmıştır.

Burada, Türkiye lehine yazılan bu zaferde, Amerika ve diğer müstemlekelerin, fiili politikaları ile çelişen, iki ülkeye yönelik çabalarına kısaca temas etmek istiyorum.

İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği meselesi, Amerika’nın ikiyüzlülüğünü teşhir etmiştir. Esasen Amerika, PKK-PYD/YPG ve FETÖ terör örgütlerini sonuna kadar desteklediği, hatta onları mutlak olarak organize ettiği halde, NATO’nun tekrardan birlik ve dayanışmasının sağlanması ve genişlemesi ihtiyacının karşılanması, Türkiye’nin vetosunun aşılması şartına bağlı olduğu, artık Türkiye tehditlere pabuç bırakacak konumdan çok uzaklaştığı, bu sebeple tehdidin Türkiye için caydırıcılığının artık söz konusu olamayacağının anlaşılması üzerine, kendi fiili politikaları ile esaslı şekilde çelişecek şekilde Finlandiya ve İsveç’i, bu terör örgütlerini desteklememe yönünde karar almalarını sağlamaya sevk etmiştir.

Bu süreçte, Amerika, kendisinin kurdurduğu ve mutlak olarak himaye ettiği terör örgütleri PKK-PYD/YPG ve FETÖ terör örgütlerini, ikiyüzlü politika ile desteklemeye, onları organize etmeye devam ederek, İsveç ve Finlandiya’ya, “şimdilik kaydıyla, resmi üyelikleri kesinleşinceye kadar, bu terör örgütlerini destekleme işini bana bırakın, sizler Türkiye’nin isteklerini yerine getirin” demeye getirmiştir.

Peki, Amerika’nın bu politikaları nereye kadar devam edecektir; bu Protokolün geçerliliği ne kadardır? Bu soruya cevap verirken şu belirlemeyi yapmak gerekiyor.

Günümüz şartlarında, Amerika, sosyal Darwinist politikaları sürdürmeyi kendisinin varlık-yokluk meselesi gördüğü ve varlığını ve emperyal politikalarını sürdürebilmenin ön şartı olarak bu politikayı esas almaya devam ettiği sürece, terörü, terör örgütlerini, terör fiillerini, lehine kullanmak üzere desteklemeye devam edecektir. Hem de bunları, savunuyor göründüğü insan hakları ve demokrasi düşüncesini ters yüz ederek yapmayı sürdürecektir.

Her ne kadar İsveç ve Finlandiya, üyelik süreci nihayete erinceye kadar, terör örgütlerine yönelik desteklerinden kısmen (protokolde öngörülenlerle sınırlı olarak) vazgeçse de, üyelik kesinleştikten sonra, tekrardan AĞABABALARI (Amerika) ile birlikte terörü destekleme, besleme, yardımcı olma politikalarını sürdürmeye devam edebileceklerdir.

(3) Türkiye, ilk defa NATO’nun terörü reddeden misyon ve amacını, Amerika ve avaneleri olan devletlerin UTANMAYAN İKİYÜZLÜ yüzlerine ŞAMAR gibi vurmuştur.

Bu politikası ile Türkiye, hakkın, adaletin, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün, hürriyetin gerçek savunucusunun kendisi olduğunu NATO’nun diğer üyelerine haykırmıştır.

Türkiye, bu Muhtırayı kabule zorlayarak, Amerika ve diğer büyük NATO üyelerini, bu Muhtıranın kabulü yönünde çaba sarf etmeye sevk ederek, aslında, NATO’nun Türkiye haricinde kalan üyelerinin ikiyüzlülüklerini ve NATO Andlaşmasını nasıl istismar ettiklerini yüzlerine ŞİDDETLE vurmuş olmaktadır.

Türkiye, adalet, insan haklarının korunması, hukukun üstünlüğü gibi değerlerin samimi bir şekilde savunan ülkenin kendisi olduğunu, diğer NATO üyelerinin, gayrı insani, zulmânî, gayr-ı ahlaki politikaların kaynağını teşkil eden “amaca ulaşmak için her türlü araç meşrudur”, “salt menfaat eksenli politika” ve “Sosyal Darwinist politikaların” savunucuları olduklarını ortaya koymuştur.

Batı Medeniyeti Bu Hali İle Ne Kadar Devam Edebilir

Bir soru sormak istiyorum.

Batılı müstemleke güçlerin bu zalimane politikaları daha ne kadar sürecektir?

Bu soruya vereceğim cevaba temel teşkil edecek bir söze burada yer vereceğim:

“Küfür devam eder, ama zulüm ve adaletsizlikler ilanihaye devam etmez”.

Türkiye, bu Muhtırayı kabul ettirerek, adalet eksenli politikayı üstün kılmıştır. Türkiye ve mihverinde şekillenecek ülkeler, adalet eksenli politikaları güçlü şekilde geliştirdikleri ölçüde, Batının medeniyetinin, çağdaş görünümlü olmakla birlikte, aslında zalimane olan, gasp ve başkalarını bölme ve yutma esasına dayalı politikaları gerileyecektir. Önemli olan, Türkiye’nin adalet eksenli politikalarında destekçilerinin hissedilir şekilde artmasıdır.

Bütün bunların gerçekleşmesi, her şeyden önce adalet eksenli politikaları esas alan Türkiye’nin, maddi, fikrî, kültürel vb. yönlerden güçlenmesine bağlıdır.

Bunun yolu da, Batı medeniyetini temsil eden müstemleke güçlerin ikiyüzlü şekilde şiddetle savunduklarını iddia ettikleri insan hakları, adalet, hukukun üstünlüğü, hürriyet vb. insani değerleri, Türkiye ve mihverinde yer alacak ülkelerin, samimi ve hakikatli olarak savunmalarıdır. Yani Batı’nın ikiyüzlü, koyun postuna bürünmüş kurt misali politikalarının yerini, burada sözü edilen insani değer ve ilkelerin sahici manada alması icap ediyor.

Asıl kalıcı ve insanlığa huzur kazandırıcı politikalar, Batının yöneldiği ve uyguladığı zulmânî politikalar değil, Türkiye’nin bayraktarlığını yaptığı ADALET eksenli politikalardır. Adalet eksenli politikaların yayılması ve güç kazanması, Türkiye’nin her yönlü güçlenerek bu politikaları sahiplenmesine, bu sahiplenme politikalarının güçlü bir şekilde diğer samimi devletlerce de, güçlü şekilde ve ittifak halinde destekleniyor olmasına bağlıdır.

Türkiye, gerek Afrika’da gerekse diğer bazı bölgelerde adalet eksenli politikalarda önemli mesafeler kat etmektedir. Türkiye’nin bu politika tercihleri yaygınlaştığı ölçüde, şimdi çok korkutucu, karşı konulmaz güçler olarak görülen başta Amerika olmak üzere diğer müttefiklerinin gerileyeceği, bu bağlamda, adaletin zulme karşı mutlak zafer kazanacağı kanaatindeyim. Yeter ki Türkiye, bu politikalarını sürdürmede güçlü şekilde ısrarcı olsun, bu yöndeki politikaları, mazlum devletler nezdinde destek bulsun, bu yönde güçlü ittifaklar tesis edilebilsin. Bu, bir ütopya değildir; imanla, inançla, azimle, kararlı mücadelelerle, bir gün bu amacın tahakkuk edeceğini düşünüyorum.

İşte o zaman, ya Amerika ve müttefiklerinin ikiyüzlü politikaları, kalıcı olarak NATO’nun resmi amaçları ile uyumlu hale gelecek ya da NATO diye gerçekte terörü besleyen bir yapı kalmayacak, yerini adalet eksenli uluslararası örgütler alacaktır.

İşte o zaman Üçlü Muhtıra ile kazanılan zafer, bu şekilde daimileşebilecektir.

Bu zaferin neticesi, ADALET, insan hakları, hukuk devleti, demokrasi, hürriyet vb. insani değer ve ilkelerin, haksız ve ikiyüzlü şekilde istismarı döneminin sona ermesi olacaktır.

Kanaatimce, bir sonraki dönemde (bu dönem ne zaman gelir bilinmez; ama nasıl totaliter Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) rejimi en katı ve güçlü göründüğü bir dönemde çatırdayarak yıkıldı ise zalim Batı medeniyetinin akıbetinin de çok uzun olmama ihtimalinin olduğunu da ifade edebiliriz), medeniyet yer değiştirecektir. Bu yer değişikliği ile sahte insani görünümlü medeniyetin yerini adalet eksenli, insanın hakiki saadetini esas alan medeniyet alacaktır. Yeter ki, sabredilsin. Yeter ki, bu yöndeki politikalarda sebat edilsin.

Peki, bütün bu öngörülerim bir KEHANET midir?

Kesinlikle, kehanet değildir. Bazı temel ilkelerden hareketle gelecekte olabilecekleri şimdiden sezmektir bu. Şöyle ki;

Bir İslam Âlimi, SSCB rejiminin yıkılışından takriben 70-80 sene önce, Tiflis’te bir Rus polisine şu sözleri söyler: “Rusya’da birbiri üstünde üç zulmet (karanlık, yıkılış) inkişafa başlayacaktır. Şu istibdad perdesi yırtılacak, takallüs (büzülme, büzülerek küçülme) edecek”. Nitekim, 1990’lı yılların başlarında bu söz kısmen tahakkuk etmiştir.

Bu sözün gerisinde, “gayrı insani, zulmânî ve müstebidane yönetimlerin geleceğinin uzun süreli olmayacağı” yönündeki sosyolojik hakikat yer almaktadır.

Ben de bu hakikate istinaden, Batı medeniyetinin temelini oluşturan “amaca ulaşmak için her türlü araç meşrudur”, “salt menfaat eksenli” ve “Sosyal Darwinist” politikaların ve bu politikaları insani göstermek için ortaya konulan ikiyüzlü, koyun postuna bürünmüş kurt misali politikaların, gayrı insani olduğu ve bu politikaların ilanihaye sürdürülebilir olmadığı yönündeki sosyolojik hakikatten hareketle bu öngörüyü dile getiriyorum.

Bu sadece bir öngörüdür. Yarın neler yaşanır, onu Âlim-i Mutlak olan Allah bilir.

“Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler” demiş Mevlana. Biz de bu sözün gereğini yerine getirerek, gelecekte neler yaşanacağını ömrümüz olursa seyredeceğiz.

NOKTA

Her ne kadar Üçlü Muhtıra ile İsveç ve Finlandiya’nın teröre destek vermemeleri öngörülmüşse de, başta Amerika olmak üzere güçlü üyeler, PKK, PYD/YPG, FETÖ vd. bazı terör örgütleri ve eylemlerini desteklemeye devam ettikleri, bu terör örgütleri NATO’nun en büyük patronu olan Amerika tarafından sevk ve idare edildiği için, NATO, terörle olan imtihanı KESİNLİKLE ve MUTLAK olarak kaybetmiştir.

Üçlü Muhtıra, sadece İsveç ve Finlandiya açısından bağlayıcılık özelliğini haizdir. Bu Muhtıra ile bağlı olmayan Amerika ve NATO’nun diğer mevcut üyeleri, fiili olarak PKK, PYD/YPG ve FETÖ gibi terör örgütlerini ve eylemlerini desteklemeyi sürdürmektedirler. Bu yöndeki gayrı insani ve zalimane politikalar yanında, ileri sürdükleri insan hakları, hukuk devleti, hürriyet vb. söylemler, onların vahşetlerini, zalimane politikalarını, karanlık emellerini ve uygulamalarını örtmek çabasından başka bir şey değildir.

Peki, Türkiye dışındaki NATO üyeleri, bu ikiyüzlü, zulmânî politikaları bırakırlar mı?

Bu soruya iki türlü cevap verilebilir.

Birincisi, fiili olarak zalimane politikaları uygulayan NATO’nun güçlü üyeleri, adalet ve insan haklarını samimi olarak muhafaza etmeyi amaçlayan küresel ölçekli güçlü yapılara, güçler ittifakına toslamaları halinde, bu politikalarından, istemeyerek de olsa vazgeçmek mecburiyetinde kalabilirler.

İkincisi, birincide belirttiğim şartlar tahakkuk etmediği takdirde, NATO’nun güçlü üyelerinin kendi istekleri ile dürüstçe bu ikiyüzlü politikaları bırakmaları pek mümkün ve muhtemel görünmüyor. Çünkü salt menfaat eksenli sosyal Darwinist politikalar onların ruhunu ve temel felsefelerini teşkil ettiği sürece, onlar bu politikaları kıyamete kadar sürdürmek isteyeceklerdir. Bu da, NATO’nun güçlü üyelerinin ve avanelerinin fiili olarak terörü destekleyen yapısıyla devam etmesi demektir.

Nitekim, ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM’un, Suriye’de MİT operasyonuyla öldürülen PKK’lı teröristler için taziye mesajı paylaşımı yapması, Amerika’nın terörü desteklemekten vazgeçmeyeceğini göstermektedir. Öte yandan, İsveç’in Göteborg şehrinde PKK/PYD/YPG yandaşlarınca 21 Temmuz'da gerçekleştirilen terör propagandasının öğrenilmesi üzerine İsveç’in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması, en azından bu iki ülke yönünden Türkiye’nin işin peşini bırakmayacağını göstermektedir.

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 30788 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (4)
7/23/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (3)
7/13/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (2)
7/3/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (1)
6/22/2022
AMERİKADA BİR CİNSEL SAPIK DAHA “VAHŞİCE” İDAM EDİLDİ(!?!?)
6/10/2022
II. ABDÜLHAMİD: MUTLAK İSTİBDADÇI, KIZIL SULTAN MI?
6/2/2022
EVLADLARINI BU VATAN UĞRUNA ŞEHİD VERENLER İÇİN EN ACI OLAN…
5/26/2022
DEMOKRATİK YOLLARLA DEMOKRASİYE GEÇİŞ: 14 MAYIS 1950
5/17/2022
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ KARARININ İPTALİ: YENİ BİR 367 VAKASI OLUR
5/7/2022
VAAAYYY BEEEE OSMAN KAVALA MELEKMİŞ(!?!?)
4/27/2022
PAÇALARI KANLA KİRLİ BİR ÜLKE “TÜRKİYENİN SİCİLİ BOZUK” DEMİŞ
4/20/2022
MANSUR SAVAŞ’IN CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLME İHTİMALİ VAR MI?
4/12/2022
PAKİSTAN’DA NELER OLUYOR?
4/5/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: SİSTEMİN “FİŞ”LE CİHAZA BAĞLANMASI
3/27/2022
AYM’NİN MEVCUT HÜKÜMET SİSTEMİNİ KİTLEYEN KARARI
3/19/2022
UKRAYNA: BÜYÜKLER TEPİŞİR, OLAN KÜÇÜKLERE OLUR!
3/11/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM AÇIKLAMASI: BOOOOM
3/4/2022
TÜRKİYE’DE MUHALEFET NEDEN İKTİDAR OLAMIYOR?
2/25/2022
HDP AYM TARAFINDAN KAPATILMAZSA NE OLUR?
2/17/2022
İNSAN HAKLARI AVRUPA SINIRLARINDAN İÇERİ GİREMİYOR!!!
2/9/2022
DEMOKRASİ NEREDEN GEÇER; DİYARBAKIRDAN MI YOKSA…?
2/2/2022
İNANANLARIN İNANCINI YARALAYAN SERÇE (!?!?)
1/26/2022
ENES KARA İNTİHAR ETTİ, CEMAAT VE TARİKAT DÜŞMANLIĞI DEPREŞTİ
1/19/2022
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK (CUMHURBAŞKANLIĞI) SİSTEMİ NEDEN YERLEŞEMEDİ?
1/12/2022
CHP, HALA DİNDARLAR İÇİN KORKUTUCU VE ÜRKÜTÜCÜ
1/5/2022
CHP’NİN “FETÖCÜLERLE DE HELALLEŞMEK” POLİTİKASI
12/29/2021
TÜRKİYE’DE İTTİFAKLAR VE MİLLET İTTİFAKI-HDP İLİŞKİSİ
12/22/2021
QUEBEC’DE BAŞÖRTÜSÜ TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE İSLAMA YÖNELİK FARKLI UYGULAMALAR
12/15/2021
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETİMDE DİN EĞİTİMİ VE LAİKLİK TARTIŞMALARI
12/8/2021
28 ŞUBAT ZİHNİYETİ “CELLADINA ÂŞIK” BAZI MAĞDURLARINDA DEVAM EDİYOR
12/1/2021
CHP’DEN HDP’YE “PKK İLE İLİŞKİLERİNİ MİNİMİZE ETME” ÖNERİSİ
11/24/2021
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE %50+1 ÇOĞUNLUK DEĞİŞMELİ Mİ?
11/17/2021
İYİ PARTİNİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI?
11/10/2021
ANAYASADAKİ DEĞİŞTİRİLMESİ YASAK HÜKÜMLERİN VESAYETÇİ TEMELİ
11/3/2021
İŞKENCE YAPMAK, DEMOKRATİK(!?) ABD İÇİN MEŞRU, TÜRKİYE İÇİN SUÇ!
10/27/2021
ÇAĞDAŞ UYGARLIK KAVRAMININ ANAYASADA NE İŞİ OLABİLİR Kİ?
10/20/2021
“YÜCE DEVLET”TEN GÜÇLÜ DEVLETE
10/13/2021
1982 ANAYASASININ İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMELİ MİDİR?
10/7/2021
KASETÇİ DÜKKÂNININ ÜSTÜNDEKİ MAHKEMELERDEN YENİ YARGITAY BİNASINA
9/28/2021
YENİ BİR 367 ÖZLEMİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023’DE ADAY OLAMAZ
9/19/2021
YENİ YARGITAY BİNASINDA DUA EDİLDİ, LAİKLİK ELDEN GİTTİ(!!!)
9/10/2021
YÜZDE ON MİLLİ SEÇİM BARAJI NE OLMALI?
9/1/2021
28 ŞUBATIN KUDRETLİ(!) PAŞALARI LAYIK OLDUKLARI YERE MARŞ MARŞ
8/23/2021
FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HANGİ PARTİLER ACABA?
8/9/2021
TUNUS’TA CUMHURBAŞKANLIĞI DARBESİ
7/29/2021
ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZA: KAHRAMAN HALKIMIZIN VATAN SAVUNMASI
7/15/2021
TÜRKİYE’DE YAKIN GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLABİLİR Mİ?
7/8/2021
BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
6/28/2021
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.

Bu haber henüz yorumlanmamış...

SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
İstanbul
eyfel kulesi
Euro
sınav stresi
İlker İnanoğlu
işte benim stilim
Zlatan Ibrahimoviç
ROMA
Duygun Yarsuvat