E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (4)
14 Eylül 2022 Çarşamba

 

CHP’nin Ayasofya ile Alakalı Politikası

Muhafazakâr kimlikle yakından ilişkili konulardan biri de Ayasofya’nın tekrardan camiye dönüştürülerek ibadete açılmış olmasıdır.

Ülkemizde muhafazakâr camiaya göre, “Ayasofya’nın tekrardan cami olarak ibadete açılması İstanbul’un fethi kadar önemlidir. İleri sürülen bütün karşı argümanların hiçbir şekilde kabul edilirliği yoktur. Ayasofya’nın Feth-i Mübîn manasına uygun bir şekilde aslına rücu ettirilmesi, Müslümanları tarifi imkânsız derecede mutlu etmiş, İstanbul’un fethinden duyulan muhteşem ve tarifsiz manevî coşkuya benzer bir toplumsal coşkuya vesile olmuştur.

Ayasofya, 916 yıllık Kilise serüveninden sonra İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesinden sonra Fetyh-i Mübin’in sembolü olarak Camiye çevrildi. 

Bir çağ açıp bir çağ kapatan İstanbul’un fethi ile bütünleşen, Feth-i Mübin’in sembolü olarak Müslümanların gönül dünyasında yer alan Ayasofya Camii, 24 Kasım 1934 tarih ve 2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile müze haline getirildi. Müslümanların gönül dünyasını derin şekilde yaralayan Ayasofya’nın müze haline getirilmesi, CHP kimliğinin kurucu değerlerinden biridir. Bu sebeple, CHP’nin muhafazakâr değerlerle çelişen Ayasofya ile alakalı politikası, CHP’nin ilk dönem kimliği ile uyumludur. CHP’nin başörtüsü ile alakalı politikalarındaki kimlik karmaşası, Ayasofya konusunda söz konusu değildir.

Ayasofya konusundaki katı laikçi tutumunu sürdüren CHP’lilere göre, Ayasofya müze olarak kalmalı, hatta CHP’li İbrahim Ö. Kaboğlu’na göre, Ayasofya’nın yanında Sultanahmet Camii de müze haline getirilmeli. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’a göre, Danıştay’ın Ayasofya’yı müze haline getiren 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu Kararını iptal ederek Camiye çevrilmesini sağlayan “kararıyla; yıkılmış Osmanlı’nın hukukuna dayanarak, cumhuriyetin hukuku yok sayıldı. Gazi, Ayasofya’yı bütün insanlık âleminin ortak mirası olarak müze yapmıştı”. CHP İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir Yunan Gazetecinin “Ayasofya ibadete açılmalı mı? Konuyla ilgili düşünceleriniz nedir?” şeklindeki sorusuna “Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum” şeklinde cevap verdi. İstanbul’a dair görüntülerin yer aldığı  İBB’nin “İstanbul’u Seyret” isimli sitesinde 2022’nin başlarına (takriben 1,5 yıl) kadar Ayasofya müze olarak gösterildi. Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine “Ayasofya Müzesi” ibaresi kaldırılarak “Ayasofya-i Kebir Camii” yazısı eklendi. Dolayısıyla, Ayasofya’nın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olarak ibadete açılması CHP’lilerde büyük hazımsızlığa sebep oldu.

Her ne kadar bazıları, seküler bakış açısıyla Ayasofya konusunun, din ve vicdan hürriyeti ve başörtüsü konusundan farklı değerlendirilmesi gerektiğini savunsalar da, muhafazakâr kimlikte her iki konu da çok önemlidir. CHP’li bir kişi, bir yandan “başörtüsünü serbest bırakacağım, din hürriyetinin alanını genişleteceğim” derken, diğer yandan da “Ayasofya’yı tekrardan müze yapacağım” diyorsa, burada kimliksel değerler arasında derin bir çelişki vardır. Burada asıl inandırıcı olan başörtüsü serbestisi değil, Ayasofya’nın müze yapılması söylemidir. Bunun, bir muhafazakâr açısından kabul edilebilirliği yoktur.

CHP’nin Tarikatlarla ve Şeyhlerle İlişkileri

CHP’nin tarikatlarla olan ilişkilerinde bir tuhaflık söz konusu. CHP’nin ilk dönem kimliğinde tarikat ve cemaatlere karşı mesafeli olmak bir yana, bunlara karşı tam karşıtlık durumu söz konusudur. Cumhuriyetin ilk yıllarında 677 sayılı “Tekke ve Zaviyeler ile Türbelerin Kapatılmasına ve Bir Takım Ünvanların Yasaklanmasına ve Kaldırılmasına Dair” kanunla tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı. Türbedarlıklar ile şeyhlik, dedelik, seyitlik vb. yasaklanması, tarikat, şeyh gibi aracıların varlığının, halkın dini yönden sömürülmesi olarak görülmesi, tarikatlara karşı sıkı takibatın yapılması, bu kimliğin somut tezahür şekilleridir.

Nitekim CHP’nin kurucu lideri Atatürk, bu kimlikle uyumlu olarak, “Efendiler ve ey millet; biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler ve müritler, meczuplar memleketi olamaz” demiştir.

Atatürk’e göre, İslamiyet, şeriat ve tarikat şekilleri altında ve aracı kişilerin çıkarlarının elinde, dilinin ve fiillerinin anlaşılmazlığı ile fonksiyonel işlevlerini kaybetmiştir. Bundan dolayı halk, İslam dinini aracı kişilerin ortaya koyduğu biçimde anlamakta ve onun rasyonel taraflarını görememektedir.

CHP’nin, tarikat, cemaat ve şeyhlere yönelik bu katı ve karşıt tutumu sebebiyle, CHP kimliği, hiçbir tarikat ve cemaatle, şeyhle sıcak ilişkiler içinde olunmamasını lüzumlu kılar.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün milletvekili seçilmezden önce Suriye merkezli Haznevî Tarikatı’nın düzenlediği bir programa katılarak, tarikat liderinin konuşma yapmak üzere kürsüye yöneldiği sırada salondakilerle birlikte ayağa kalkması, ceketini iliklemesi ve elini öpmesi, Mecliste CHP’li milletvekillerinin soru önergesi vermesine sebep olmuştur.

CHP içinde, bir yandan Abdülhamid Gül hakkında katı tepki verilirken, diğer yandan da, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bir Mevlevi şeyhinin elini öpmesi kimliksel değerler bağlamında bir çelişki olarak görülmektedir. Her ne kadar bazı İlahiyatçılar “Mevlevilikte derviş ve şeyhin ellerinin öpülmesine ‘görüşme’ denir” diyerek tevil etmek isteseler de, bu tutumun hem CHP’deki kurucu kimliksel değerlerle, hem de AK Partili Abdülhamid Gül’e gösterilen tepki ile uyumsuz olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, CHP’nin ilk kimliğinde tarikat ve şeyhlere karşı o kadar katı bir tutum söz konusudur ki, bir şeyhin elinin öpülmesinin bu kimlikle uyumluluğundan söz edilemez.

Nakşibendiliğin Halidi koluna bağlı İsmailağa cemaatinin şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu için Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazına CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de katıldı. Bu katılım sonrasında Kesici CHP’nin laikçi seçmen topluluğunun ağır eleştirilerine maruz kaldı ise de, parti yönetiminden dışlayıcı bir tutum ortaya konulmadı.

2009 yılının Şubat ayında yerel seçimlere hazırlanan CHP Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Osman Nuri Bedir, Siirt’te Tillo aşiretinden Abdülkadir Geylani Hazretleri’nin torunu, Kadiri tarikatının İstanbul’daki liderlerinden Abdül Hafız Aydın’a CHP rozeti taktı.

Kılıçdaroğlu, Aleviliğin tasavvuf ekolünü temsil eden bir tarikatın kadın Dedesi Pir Zöhre Ana (Süheyla Gülen Hanım) ile aynı fotoğraf karesini paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun bu ziyareti, CHP’nin çekirdek kimliği ölçütünde şu şekilde eleştiri konusu olmuştur: “Tarikat liderlerine ziyarette bulunanlar, çağdaş uygarlık hedefi olan, laikliği benimseyen ve din simsarlarına karşı mücadeleyi ideallerinde dillendiren bir siyasal partinin, hem de Atatürk’ün kurduğu bir partinin lideri ve lider kadrosundaki kişiler olduğunda, durum çok vahim bir manzara arz etmektedir. … (burada sorunlu olan) CHP Genel Başkanlığı makamında oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun … hakkında türlü türlü dinî mistik ve mitolojik inanışların yoğunlaştığı bir tarikat liderine, (belki yanlış bir kullanımla) Alevi dedesi unvanlı, bir nevi şeyhlik postuna sahip şahsı ziyaret etmesidir”.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Milletimizin temiz, saf duygularını istismar eden bu insan müsveddesi  tutuklu Uşşaki tarikatı şeyhi Eyüp Fatih Şağban AK Parti protokolünde baş köşelerde yer alıyor.  AK Parti’li bakanlar ve belediye başkanlarıyla fotoğrafları var. ‘Tayyip Erdoğan ve çevresi bu tıynetteki insanlara açıkça cesaret veriyor’” diyerek, AK Partililerin tarikatlarla ilişki kurmalarını şiddetli bir şekilde eleştirdi.

Öztrak, AK Partiyi bu şekilde eleştirirken, bu sefer de, CHP’in Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin Uşaki Tarikatı Lideri Fatih Nurullah olarak bilinen Eyüp Fatih Şağban isimli  kişi ile 2019 yılında oy devşirmek maksadıyla, birlikte samimi görüntü veren resimleri medyada yer aldı. Hançerli’nin oy uğruna tarikatlarla görüşmesi parti içindeki çelişkiyi ortaya koymaktadır.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya “Odalarında zikir çeken rütbeliler olduğu”, “Genel Komutanlık Karargahına tarikat mensubu sivilleri davet eden rütbelilerin olduğu söyleniyor, Bu iddia araştırılmış mıdır? Araştırıldıysa nasıl sonuçlanmıştır? Araştırılmadıysa gerekçesi nedir? diye sordu. Burada, tarikatlara yönelik mutlak dışlayıcı bir düşünce söz konusudur.

CHP içinde, gerek tarikatlarla ilişkilerinden dolayı AK Parti’ye yönelik getirilen eleştiriler, gerek bazı CHP’lilerin, tarikat, cemaat ve şeyhlerle sıcak ilişki içinde görüntüler vermeleri, bazı CHP’lilerin de aksi yönde görüşler ortaya koymaları, gerekse Parti programı ve felsefesinin bu kesimlerle kesinlikle olumlu ilişki içinde olunmasını men ediyor olması gibi çelişkiler, CHP’nin tarikat, cemaat ve şeyhlere yönelik kimliksel özelliğini büyük ölçüde belirsizleştirmektedir. Ya da CHP’nin gerçek kimliği, oy uğruna gizlenmek istenmektedir.

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 24564 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (3)
9/4/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (2)
8/24/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (1)
8/13/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (5)
8/2/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (4)
7/23/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (3)
7/13/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (2)
7/3/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (1)
6/22/2022
AMERİKADA BİR CİNSEL SAPIK DAHA “VAHŞİCE” İDAM EDİLDİ(!?!?)
6/10/2022
II. ABDÜLHAMİD: MUTLAK İSTİBDADÇI, KIZIL SULTAN MI?
6/2/2022
EVLADLARINI BU VATAN UĞRUNA ŞEHİD VERENLER İÇİN EN ACI OLAN…
5/26/2022
DEMOKRATİK YOLLARLA DEMOKRASİYE GEÇİŞ: 14 MAYIS 1950
5/17/2022
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ KARARININ İPTALİ: YENİ BİR 367 VAKASI OLUR
5/7/2022
VAAAYYY BEEEE OSMAN KAVALA MELEKMİŞ(!?!?)
4/27/2022
PAÇALARI KANLA KİRLİ BİR ÜLKE “TÜRKİYENİN SİCİLİ BOZUK” DEMİŞ
4/20/2022
MANSUR SAVAŞ’IN CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLME İHTİMALİ VAR MI?
4/12/2022
PAKİSTAN’DA NELER OLUYOR?
4/5/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: SİSTEMİN “FİŞ”LE CİHAZA BAĞLANMASI
3/27/2022
AYM’NİN MEVCUT HÜKÜMET SİSTEMİNİ KİTLEYEN KARARI
3/19/2022
UKRAYNA: BÜYÜKLER TEPİŞİR, OLAN KÜÇÜKLERE OLUR!
3/11/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM AÇIKLAMASI: BOOOOM
3/4/2022
TÜRKİYE’DE MUHALEFET NEDEN İKTİDAR OLAMIYOR?
2/25/2022
HDP AYM TARAFINDAN KAPATILMAZSA NE OLUR?
2/17/2022
İNSAN HAKLARI AVRUPA SINIRLARINDAN İÇERİ GİREMİYOR!!!
2/9/2022
DEMOKRASİ NEREDEN GEÇER; DİYARBAKIRDAN MI YOKSA…?
2/2/2022
İNANANLARIN İNANCINI YARALAYAN SERÇE (!?!?)
1/26/2022
ENES KARA İNTİHAR ETTİ, CEMAAT VE TARİKAT DÜŞMANLIĞI DEPREŞTİ
1/19/2022
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK (CUMHURBAŞKANLIĞI) SİSTEMİ NEDEN YERLEŞEMEDİ?
1/12/2022
CHP, HALA DİNDARLAR İÇİN KORKUTUCU VE ÜRKÜTÜCÜ
1/5/2022
CHP’NİN “FETÖCÜLERLE DE HELALLEŞMEK” POLİTİKASI
12/29/2021
TÜRKİYE’DE İTTİFAKLAR VE MİLLET İTTİFAKI-HDP İLİŞKİSİ
12/22/2021
QUEBEC’DE BAŞÖRTÜSÜ TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE İSLAMA YÖNELİK FARKLI UYGULAMALAR
12/15/2021
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETİMDE DİN EĞİTİMİ VE LAİKLİK TARTIŞMALARI
12/8/2021
28 ŞUBAT ZİHNİYETİ “CELLADINA ÂŞIK” BAZI MAĞDURLARINDA DEVAM EDİYOR
12/1/2021
CHP’DEN HDP’YE “PKK İLE İLİŞKİLERİNİ MİNİMİZE ETME” ÖNERİSİ
11/24/2021
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE %50+1 ÇOĞUNLUK DEĞİŞMELİ Mİ?
11/17/2021
İYİ PARTİNİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI?
11/10/2021
ANAYASADAKİ DEĞİŞTİRİLMESİ YASAK HÜKÜMLERİN VESAYETÇİ TEMELİ
11/3/2021
İŞKENCE YAPMAK, DEMOKRATİK(!?) ABD İÇİN MEŞRU, TÜRKİYE İÇİN SUÇ!
10/27/2021
ÇAĞDAŞ UYGARLIK KAVRAMININ ANAYASADA NE İŞİ OLABİLİR Kİ?
10/20/2021
“YÜCE DEVLET”TEN GÜÇLÜ DEVLETE
10/13/2021
1982 ANAYASASININ İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMELİ MİDİR?
10/7/2021
KASETÇİ DÜKKÂNININ ÜSTÜNDEKİ MAHKEMELERDEN YENİ YARGITAY BİNASINA
9/28/2021
YENİ BİR 367 ÖZLEMİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023’DE ADAY OLAMAZ
9/19/2021
YENİ YARGITAY BİNASINDA DUA EDİLDİ, LAİKLİK ELDEN GİTTİ(!!!)
9/10/2021
YÜZDE ON MİLLİ SEÇİM BARAJI NE OLMALI?
9/1/2021
28 ŞUBATIN KUDRETLİ(!) PAŞALARI LAYIK OLDUKLARI YERE MARŞ MARŞ
8/23/2021
FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HANGİ PARTİLER ACABA?
8/9/2021
TUNUS’TA CUMHURBAŞKANLIĞI DARBESİ
7/29/2021
ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZA: KAHRAMAN HALKIMIZIN VATAN SAVUNMASI
7/15/2021
TÜRKİYE’DE YAKIN GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLABİLİR Mİ?
7/8/2021
BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
6/28/2021
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
Toplam 1 yorum var, 1 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
ADNAN METİN 15 Eylül 2022 Perşembe 23:51

YÜREĞİNİZE SAĞLIK SAYIN HOCAM BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUZ CUMANIZ MÜBAREK OLSUN. SELAMÜNALEYKÜM.

Yorumu oyla      39      40  
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
Kasımpaşa
fatih terim
eyfel kulesi
Tedavi
Mehmet Şimşek
Zlatan Ibrahimoviç
zonguldak maden
Gürcistan
ismail kartal