E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (3)
13 Temmuz 2022 Çarşamba

 

 

NATO’nun Amaçları, Terör Yapılanmaları ve Eylemlerinin Organize Edilmesi

NATO’nun bireysel haklar, hukukun üstünlüğü, demokrasi, çoğulculuk, hürriyet vb. değerlerin yaşatılması temeli üzerine inşa edilen amaçlarının, hukuk dışı, şiddet yoluyla hedefte olan ya da hedefe giren kişilerin hayatına, vücut bütünlüğüne ve diğer bazı haklarına değişen ölçülerde zararlar veren, meşru bir hükümetin, yönetimin hukuk düzenine şiddet silahı ile karşı çıkan, onu hukuk harici yollarla yıkmayı ya da yıpratmayı amaçlayan, birçoğu başka ülkeler hesabına vekâlet savaşı adı altında yıkıcı eylemlerde bulunan terör örgütleri ve fiilleri ile ne oranda uyumlu olduğu meselesi, çok çelişik bir zeminde gündeme gelmektedir.

Terör Örgütü ve Eylemleri Meselesi

Burada terörizmin akademik bir tanımlamasını yapmayacağım. Zaten bu kavramın tanımlamasını yapanların da üzerinde mutabık kaldıkları bir tanımlama mevcut değildir. Bu vesileyle, terör örgütleri, terörizm ve terör eylemlerinin, hukuk, demokrasi, hürriyet ve insan hakları bağlamında bir tahlilini yapacağım.

Terörizm, nasıl tanımlanırsa tanımlansın, esasen hedef aldığı toplumların istikrarına ve orada yaşayan sıradan insanların, güven içinde yaşamalarına, barış ve huzuruna yönelik bir meydan okumadır. Terör eylemlerinin gerçekleştirildiği toplumlarda, eylemlerin yoğunluğu ve yaygınlığı oranında, hedef kitlelerin barış ve huzur içinde yaşamaları mümkün değildir.

Günümüzde terörizmin etkileri sadece hedef aldığı alan ve bölgelerle sınırlı değildir. İnternet, uydu yoluyla sağlanan iletişimler, yaygın sosyal medya ağı vb. yollarla haberlerin küresel ölçekte hızla yayıldığı çağımızda, terör olayları ile alakalı görüntü ve haberler bir anda milyarlarca insanın evlerine giriyor. Dünyanın her hangi bir yerinde gerçekleşen bir terör eyleminden, bazen birkaç saat, bazen de beş on dakika içinde insanların çok büyük ekseriyeti haberdar olabiliyor. Terör örgütleri bu görüntü ve haberlerin etkin gücünü bildikleri için, bunları mümkün mertebe kendi lehlerine yönlendirme yönünde yoğun çabalar sergiliyorlar.

Günümüz dünyasında, terör örgütlerinin birçoğu, müteharrik-i bizzat (bir başkasının yönlendirmesi olmaksızın, kendiliğinden) eylemlerde bulunmuyorlar. Bazı devletler, terör örgütlerini diğer ülkelere karşı kullanıp organize etmekte, her türlü desteği verebilmektedir. Bu yolla yapılan terör eylemlerine genellikle “vekâlet savaşları” adı verilmektedir.

Günümüzde çoğu terör eylemleri “vekâlet savaşları” şeklinde gerçekleştirilmektedir. Vekâlet savaşı kavramındaki “vekâlet” kelimesindeki hukukîlik izlenimi sizleri aldatmasın. Adında “vekâlet” kelimesi olsa da, eylemler bildiğiniz terör eylemleridir. Kesinlikle bunların hukukiliğinden ve masumiyetinden söz edilemez.

“Vekâlet savaşları”, aslında, geçmişte yapılan klasik savaş yöntemlerinde kısmi bir revizyon yapılarak, savaşların yöntem değiştirmesinden başka bir şey değildir.

Bir devlet, gözüne kestirdiği bir başka devletle doğrudan askerler, tanklar, uçaklar göndererek savaşmıyor; bu ülkeye karşı, ya bir terör örgütü oluşturuyor ya da mevcut terör örgütlerini paravan olarak kullanarak terör eylemlerini gerçekleştiriyor. Yani söz konusu devlet aslında o ülkeye karşı bu yolla savaşmış oluyor.

Devletlerin Terör Örgütleri İle Olan İlişki Türleri

Terör örgütleri ile devletler arasında çeşitli şekillerde ilişkiler olabilmektedir.

Terör örgütleri ile ilişkili olan bir devlet, bazen terör örgütlerinin arkasında görünmek istemeyebilmektedir. Ama olayların gidişatından bu destek ve ilişkileri görebilmek pek ala mümkün olabilmektedir.

Bazen yapılan resmi açıklamalarla, bir devletin gerçekte terör örgütleri ve eylemleri ile olan ilişkilerinin gizlenmesi amaçlanmaktadır. Resmi açıklamalarla bu ilişkiler gizlenmeye çalışılsa da, daha başka politika ve uygulamalarla bu ilişkiler bilinir hale gelebilmektedir. Batılı ülkelerin PKK ile olan ilişkilerinin bu şekilde olduğu söylenebilir. Bu ülkeler, PKK’yı terör listesinde gösterdikleri halde, fiiliyatta bu örgütle ilişkilerini sürdürmekte, bu örgüt mensuplarının ülkelerinde faaliyetlerine izin vermekte, hatta Türkiye’ye silah satarken, bu silahların PKK ile mücadelede kullanılmaması şartını bile ileri sürebilmektedirler.

Bazı kereler bir devlet, terör örgütleri ve eylemleri ile olan ilişkilerinin deşifre olması, kendi menfaatleri ya da savunduğu hukuk devleti, insan hakları, hürriyet, demokrasi gibi ilke ve değerlerle çeliştiği için, terörle olan ilişkilerinin gizli kalmasını ister.

Bazen fiiliyatta o kadar karmaşıklıklar yaşanmaktadır ki, zahirde yaşananlardan hareketle bazı devletlerle terör örgütleri arasındaki karmaşık ve çelişik görünümlü ilişkileri görebilmek aşırı derecede zorlaşabilmektedir. Bu bağlamda, bir devlet, bir başka devlette, hürriyet ve demokrasiyi getirmek adına kurtarıcı olarak yerleşmek (hakikatte işgal etmek) istediği zaman, önce bu ülkede kendisinin mutlak karşıtı, düşmanı olduğu görünümü verdiği terör örgütlerini kurdurmaktadır. Ortaya konulan düşman terör örgütü algısı öylesine yaygın ve güçlü olarak verilmektedir ki, bu terör örgütünü kurduran ülke ile terör örgütü arasındaki gizli ilişkilerin deşifre olması ya da varlığının iddia edilmesi, fiiliyatta oluşturulan yaygın algılarla çok açık şekilde çelişkili görünebilmektedir. Bu gizli ilişkilerin varlığını iddia eden kişilere “bu kadar saçma iddia olamaz, ilişkili olduğunu söylediğin devlet, bu örgütü yok etmeye çalışıyor” denebilmektedir. Oysa bu ülkeler, demokrasi, hukuk devleti, insan hakları, hürriyet gibi ilke ve değerlerle çelişme görüntüsü vermemek için, bu ilişkileri sıkı bir şekilde saklanmak yolunu tercih etmektedirler.

Bu bağlamda bir devlet, düşman görünümlü olarak kurdurduğu terör örgütünün şiddet eylemleri gerçekleştirmesi neticesinde hayatın cehenneme çevrildiği, yaşanamaz hale geldiği bir ülkeyi bu örgütün dehşetinden kurtarmak bahanesi ile o ülkeye yerleşmektedir. Bu yolla işgal tamamlandıktan sonra da, bu örgüt bir müddet sonra buhar olmakta veya bir başka işgal girişimi meşrulaştırmak için gizlenmekte ya da teröristler bir başka ülkeye nakledilmektedir.

Amerika’nın Irak’ta, Suriye’de yaptıkları bunun en bariz misalleridir.

Bu tür terör yapılanmaları ile devletler arasındaki çelişik ve karmaşık görülen ilişkilere misal olarak DEAŞ gösterilebilir. ABD, demokrasi ve hürriyet getirmek bahanesi ile Suriye ve Irak’a yerleşerek, bu ülkeleri bölüp parçalamak, istedikleri doğal kaynaklara hükmetmek, buralarda bulunmasını (işgalini) meşrulaştırmak için, DEAŞ terör örgütünü kurdurdu. DEAŞ, zahiren Amerika’ya düşman bir terör örgütüdür. Böyle bir görüntü veriliyor. Asıl maksat, bu terör örgütü ile mücadele etmek görüntüsü vererek, Suriye ve Irak’ı işgal etmek, buralardaki doğal kaynaklara hükmetmek, bu ülkeleri bölüp parçalamak, bunların iç barışların bozmaktır.

PYD/YPG kökleştiği ölçüde, DEAŞ pek görünmemekte, ihtiyaç hâsıl olduğunda birden DEAŞ ile mücadele dile getirilmektedir. ABD, Suriye’de kamyonlarla basının gözünün önünde DEAŞ militanlarını farklı yerlere nakletti. Bu nasıl düşmanlıksa. ABD, düşman olarak ilan ettiği ve kendisi ile savaştığı izlenimi verdiği DEAŞ’ı, Suriye ve Irak’tan Afganistan’a naklederek, Taliban Yönetimini kontrol etmeyi amaçlamaktadır. Bütün bu karmaşık ve çelişik görünümlü ilişkiler karşısında EL-Bûtî’nin, biraz sonra nakledeceğim sözünün ne kadar haklı olduğu görülmektedir.

Burada bir belirleme yapmak istiyorum. İster demokratik, isterse diktatörlük rejimleri olsun, devletlerin resmî olarak görünen, açıklanan, bilinen politika ve uygulamaları ile dünya kamuoyunun açık bilgilenmesinden gizlenen fiili politika ve uygulamaları çoğu kereler farklı olmaktadır. Tabiri caizse, devletler, görünen politika ve uygulamaları ile gizlenen politika ve uygulamalarında ikiyüzlü, üç yüzlü, beş yüzlü tutumlar sergileyebilmektedirler. Bunlar bilinmeksizin uygulanan politika ve uygulamaların mahiyeti ve içyüzü, gerçekliği bilinemez.

Bu belirlemeler bağlamında, resmin ayrıntısına, olayların birbirini tamamlayan yönlerine bakılarak bu gizlenmiş ilişkiler sezgi ve kanaat olarak tespit edilebiliyor. Bu ilişkiler çelişik ve gizli olduğu için, bu ilişkilerin tespiti mutlak kanaat olarak mümkün olamaz.

Hukuk devleti, insan hakları, demokrasi gibi ilke ve değerlerle çeliştiği için, bu ilke ve değerlerle çelişkili görüntü vermek istemeyen bu devletlerin, bu ilke ve değerleri benimsedikleri yönünde verdikleri algı ile çelişen terör ilişkilerini gizleme yönündeki uygulamalarını, 21.03.2013 günü Şam’daki İman Camiinde düzenlenen bombalı saldırı esnasında şehid edilen Şeyh Muhammed Said Ramazan El Bûtî şu cümle ile ifade etmiştir:

“Müslümanlar, Batılı ülkelerin politikalarına karşı etkili politikalar geliştirmek bir yana, onları çözmekten bile acizdirler”.

Dolayısıyla, özellikle Müslüman toplumlar, Batılı ülkelerle terör örgütleri ve eylemleri arasındaki ilişkileri çözme ve anlama noktasından aciz kalabilmektedirler.

Sosyal Darwinizm’le uyumlu olarak uygulanan politikalar kapsamında Batılı ülkelerle terör örgütleri arasındaki örtülü ya da açık ilişkiler bilinmeksizin milli ve milletlerarası ilişkilerde başarılı olabilmek ya da gerçek failleri tespit edebilmek mümkün değildir.

Bazen de devletler, terör örgütleri ile aleni olarak ilişkiler kurarak bazı amaçları gerçekleştirmek isterler. Amerika DEAŞ’a karşı savaşmak bahanesi altında, PKK’nın uzantısı ve onunla doğrudan ilişki ve işbirliği içinde olan PYD/YPG terör örgütünü kurdu. Bu örgüte onbinlerce TIR dolusu silah ve mühimmat yardımı yaptı, bu terör örgütünün devletleştirilmesi için ne gerekiyorsa, aleni olarak yapmaktan kaçınmadı. ABD ve Batılı ülkeler, FETÖ terör örgütünü, İran Hizbullah’ı aleni olarak desteklemekte ve himaye etmektedirler.

Bazı ülkeler, meşru gördüğü amaçlar için kurduğu terör örgütleri vasıtasıyla, esasen resmiyette terör örgütü olduğunu söylediği bazı terör örgütlerine lojistik destekler vererek, onu dolaylı olarak yönlendirebilmektedirler. Mesela ABD, PYD/YPG terör örgütü yoluyla, Türkiye’ye karşı yıkıcı faaliyetler yapan PKK’ya yönelik her türlü desteği vermekten imtina etmemektedir. Bu yardımları, resmi olarak terör örgütü olduğunu söylediği PKK’ya dolaylı olarak yapmaktadır. Burada, ABD’nin resmi beyanları ile fiiliyatta yaptıkları çelişmektedir.

Bazı kereler, küresel güçler, bir ülkede darbe yaparak demokrasiye son vermek, söz konusu ülkeyi çok yönlü istikrarsızlaştırmak için, hedef ülkede terör eylemlerini organize edebilmektedirler. Maksat, yapılması planlanan darbe zemininin olgunlaşması ve görünürde fiili bir meşruiyet sağlanması için zemin oluşturmak, toplumları darbeye mahkûm etmektir.

Türkiye’de 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbeleri ya da muhtıraları öncesinde yaşananlar bunun bariz misalleridir. Benzer vakalar, 1970’li, 1980’li, 1990’lı yıllarda Latin Amerika ve diğer bazı ülkelerde de yaşanmıştır.

Bazen de, terör örgütleri ile ilişkili olmayı, kendileri için HAK olarak gören bazı devletler, kendilerine rakip ya da hasım gördükleri bazı ülkeleri terör örgütleri ile ilişkili göstererek, onları itibarsızlaştırma, mümkünse savaş suçlusu olarak göstererek uluslararası mahkemelerde yargılama çabası içine girebilmektedirler. Türkiye’de MİT TIR’larındaki silahların terör örgütü EL-Nusra’ya gönderildiği yönünde oluşturulmak istenen algılarla bu amaçlanmaktadır. Burada, bazen aleni, bazen gizli olarak terörü destekleyen bir devlet, yanlış bir algı oluşturarak, Türkiye ile El-Nusra’nın ilişkili olduğu izlenimi vermek suretiyle, olmayan bir ilişkiyi var gibi göstererek Türkiye’nin itibarının lekelenmesini amaçlamaktadır.

Her ne kadar MİT TIR’ları olayı FETİ ihanet örgütü tarafından gerçekleştirildi ise de, harici güçler, içerideki bazı uzantıları (FETÖ’cü savcılar) vasıtasıyla bu işi yaptılar. Harici güçler FETÖ ihanet örgütünü bu işte MAŞA olarak kullanırken, içerdeki bazı siyasi kesimler de, ABD’nin bu amacına bilerek ya da bilmeyerek aleni bir şekilde katkı sağladılar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 2016 yılında yabancı basın kuruluşlarının Türkiye temsilcililerine yönelik söylediği “mevcut hükümetin El-Nusra’ya destek verdiğini hepimiz biliyoruz. Tüm dünya biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bile, El Nusra’nın, IŞİD’le mücadelesine destek verilmesi yönünde açıklaması oldu. Türkiye’nin Suriye’ye silah gönderdiğini artık bütün dünya biliyor. Karargâhı bir dönem Türkiye’deydi. Bizim bir milletvekilimiz, Hatay’da, onların kampına girmek istedi. Milletvekilimize izin vermediler çünkü orada silahlı eğitim veriliyordu” şeklindeki sözü, maalesef bu belirlemeyi güçlü bir şekilde teyid etmektedir. 

Hülasa olarak belirtmek gerekirse, NATO’nun en büyük ve güçlü üyesi, hatta NATO’nun politikalarının belirlenmesinde en baskın şekilde etkili olan Amerika’nın terör örgütleri ve eylemleri ile bu kadar haşir-neşir olması, gizli ya da aleni olarak bu örgütlerle ilişkisini sürdürmesi, diğer NATO üyelerinin de bu genellikle bu ilişkileri desteklemeleri, NATO’nun resmi amaçları ile %100 çelişme arz etmektedir.

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 27631 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (2)
7/3/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (1)
6/22/2022
AMERİKADA BİR CİNSEL SAPIK DAHA “VAHŞİCE” İDAM EDİLDİ(!?!?)
6/10/2022
II. ABDÜLHAMİD: MUTLAK İSTİBDADÇI, KIZIL SULTAN MI?
6/2/2022
EVLADLARINI BU VATAN UĞRUNA ŞEHİD VERENLER İÇİN EN ACI OLAN…
5/26/2022
DEMOKRATİK YOLLARLA DEMOKRASİYE GEÇİŞ: 14 MAYIS 1950
5/17/2022
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ KARARININ İPTALİ: YENİ BİR 367 VAKASI OLUR
5/7/2022
VAAAYYY BEEEE OSMAN KAVALA MELEKMİŞ(!?!?)
4/27/2022
PAÇALARI KANLA KİRLİ BİR ÜLKE “TÜRKİYENİN SİCİLİ BOZUK” DEMİŞ
4/20/2022
MANSUR SAVAŞ’IN CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLME İHTİMALİ VAR MI?
4/12/2022
PAKİSTAN’DA NELER OLUYOR?
4/5/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: SİSTEMİN “FİŞ”LE CİHAZA BAĞLANMASI
3/27/2022
AYM’NİN MEVCUT HÜKÜMET SİSTEMİNİ KİTLEYEN KARARI
3/19/2022
UKRAYNA: BÜYÜKLER TEPİŞİR, OLAN KÜÇÜKLERE OLUR!
3/11/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM AÇIKLAMASI: BOOOOM
3/4/2022
TÜRKİYE’DE MUHALEFET NEDEN İKTİDAR OLAMIYOR?
2/25/2022
HDP AYM TARAFINDAN KAPATILMAZSA NE OLUR?
2/17/2022
İNSAN HAKLARI AVRUPA SINIRLARINDAN İÇERİ GİREMİYOR!!!
2/9/2022
DEMOKRASİ NEREDEN GEÇER; DİYARBAKIRDAN MI YOKSA…?
2/2/2022
İNANANLARIN İNANCINI YARALAYAN SERÇE (!?!?)
1/26/2022
ENES KARA İNTİHAR ETTİ, CEMAAT VE TARİKAT DÜŞMANLIĞI DEPREŞTİ
1/19/2022
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK (CUMHURBAŞKANLIĞI) SİSTEMİ NEDEN YERLEŞEMEDİ?
1/12/2022
CHP, HALA DİNDARLAR İÇİN KORKUTUCU VE ÜRKÜTÜCÜ
1/5/2022
CHP’NİN “FETÖCÜLERLE DE HELALLEŞMEK” POLİTİKASI
12/29/2021
TÜRKİYE’DE İTTİFAKLAR VE MİLLET İTTİFAKI-HDP İLİŞKİSİ
12/22/2021
QUEBEC’DE BAŞÖRTÜSÜ TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE İSLAMA YÖNELİK FARKLI UYGULAMALAR
12/15/2021
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETİMDE DİN EĞİTİMİ VE LAİKLİK TARTIŞMALARI
12/8/2021
28 ŞUBAT ZİHNİYETİ “CELLADINA ÂŞIK” BAZI MAĞDURLARINDA DEVAM EDİYOR
12/1/2021
CHP’DEN HDP’YE “PKK İLE İLİŞKİLERİNİ MİNİMİZE ETME” ÖNERİSİ
11/24/2021
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE %50+1 ÇOĞUNLUK DEĞİŞMELİ Mİ?
11/17/2021
İYİ PARTİNİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI?
11/10/2021
ANAYASADAKİ DEĞİŞTİRİLMESİ YASAK HÜKÜMLERİN VESAYETÇİ TEMELİ
11/3/2021
İŞKENCE YAPMAK, DEMOKRATİK(!?) ABD İÇİN MEŞRU, TÜRKİYE İÇİN SUÇ!
10/27/2021
ÇAĞDAŞ UYGARLIK KAVRAMININ ANAYASADA NE İŞİ OLABİLİR Kİ?
10/20/2021
“YÜCE DEVLET”TEN GÜÇLÜ DEVLETE
10/13/2021
1982 ANAYASASININ İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMELİ MİDİR?
10/7/2021
KASETÇİ DÜKKÂNININ ÜSTÜNDEKİ MAHKEMELERDEN YENİ YARGITAY BİNASINA
9/28/2021
YENİ BİR 367 ÖZLEMİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023’DE ADAY OLAMAZ
9/19/2021
YENİ YARGITAY BİNASINDA DUA EDİLDİ, LAİKLİK ELDEN GİTTİ(!!!)
9/10/2021
YÜZDE ON MİLLİ SEÇİM BARAJI NE OLMALI?
9/1/2021
28 ŞUBATIN KUDRETLİ(!) PAŞALARI LAYIK OLDUKLARI YERE MARŞ MARŞ
8/23/2021
FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HANGİ PARTİLER ACABA?
8/9/2021
TUNUS’TA CUMHURBAŞKANLIĞI DARBESİ
7/29/2021
ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZA: KAHRAMAN HALKIMIZIN VATAN SAVUNMASI
7/15/2021
TÜRKİYE’DE YAKIN GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLABİLİR Mİ?
7/8/2021
BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
6/28/2021
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
Toplam 1 yorum var, 1 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
ADNAN METİN 4 Ağustos 2022 Perşembe 23:41

YÜREĞİNİZE SAĞLIK SAYIN HOCAM BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUZ KOLAY GELSİN CUMANIZ MÜBAREK OLSUN. SELAMÜNALEYKÜM

Yorumu oyla      39      39  
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
Avrupa Ligi
moskova
ölüm haberi
Manchester City
pkk
FED
Kayseri Erciyesspor
özgecan
anayasa mahkemesi