E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

QUEBEC’DE BAŞÖRTÜSÜ TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE İSLAMA YÖNELİK FARKLI UYGULAMALAR
15 Aralık 2021 Çarşamba

 

 

Quebec, Kanada’nın en büyük eyaleti.

Bu Eyalette yaşayanların büyük ekseriyeti anadil olarak Fransızca konuşuyorlar.

Fransızların çoğunlukta olduğu Quebec’de Fransız kültürü hâkim. Quebec’de yaşayan 7 milyon Fransız’ın kendilerini Fransız kültüründen koparamadıklarını söylemek mümkün. 

Quebec’de, Kuzey Amerika’da hâkim olan çoğulcu kültüründen uzak şekilde, Fransız kültürünün etkisini, dayatmacı “Katı” laiklik anlayışında da kendini gösterdiği söylenebilir.

İslam’a Yönelik Çelişkili Uygulamalar

Son dönemlerde Batı’da İslam ile alakalı çok tuhaf ve çelişik uygulamalar yaşanıyor. Bir ülkede İslam ile alakalı olumlu bir uygulama duyulurken, çok geçmeden bir başka ülkede olumsuz olarak değerlendirilebilecek daha başka uygulamalarla karşılaşılmaktadır.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cumhuriyet Kanunlarına Saygıyı Güçlendiren Prensipleri” Kanunu kapsamında “2.600 camiden 99’unun ayrılıkçılık şüphesiyle istihbarat servisleri tarafından denetimden geçirildiğini, 21 caminin kapatıldığını, ayrılıkçı olduğundan şüphelenilen 6 caminin daha kapatılmasının planlandığını” açıkladı.

Burada ayrılıkçılığın ölçütü nedir; hakikaten ayrılıkçılık için aranan şartlar var mı; yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sebebiyle faşist eğilimli cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour’un, camilerin kapatılması yönündeki faşist içerikli uygulamalarla önünün alınması mı amaçlanmaktadır; salt “istihbarî” bilgilerle camilerin kapatılması ne kadar hukukidir?

Bu soruların hiçbirisinin cevabı yoktur. Camilerin kapatılması, Müslümanlar için çok vahim bir uygulamadır. Bu bilinmezlikler ve şüpheler sebebiyle, camilerin kapatılması yönündeki uygulamalar İslamofibik uygulama izlenimi vermektedir.

ABD Temsilciler Meclisinin ilk başörtülü Müslüman kadın vekili Ilhan Omar'ın sunduğu “Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Kanunu” başlıklı kanun önerisi, bugün (Salı) Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda görüşülecek. Biden yönetiminin, söz konusu kanun önerisinin bir an önce Kongre’den geçirilmesini beklediği kaydedildi.

Bazı ülkelerde başörtüsü lehine düzenlemeler yapıldığı halde, bazı ülkelerde maalesef başörtüsüne ilişkin yasaklayıcı yönde ayrımcı uygulamalara rastlanmaktadır.

Belçika’da Mahkemelerde Başörtüsü Serbestisi Sağlayan Kanuni Düzenleme

Belçika’da Müslüman bir kadın, 2018 yılında başörtüsünü çıkarmadığı gerekçesiyle mahkeme salonuna alınmadığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu. AİHM, Belçika'yı “inanç hürriyetini ihlal ettiği” gerekçesiyle mahkûm etti. 

AİHM’nin bu kararının üzerine, mahkemelere AİHM kararına işaret eden bir genelge gönderildi. Bazı hâkimler, bu karar doğrultusunda, mahkeme salonuna başörtüsü takılmasına göz yumarken, bazıları yasağı uygulamaya devam etti.

Belçika hükümeti, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin uyarısı üzerine, mahkemelerde başörtüsü takılmasını yasaklayan ceza kanununun 759. maddesini değiştirdi.

Quebec’de Başörtüsü Yasağı Uygulaması

Quebec’de, 2019 yılında “Bill 21” şeklinde ifade edilen bir kanun çıkarıldı. “Laiklik Kanunu” olarak da anılan bu kanuni düzenleme ile kamu kurumlarında çalışanlarının görev esnasında başörtüsü, haç, kipa vb. dini muhtevalı sembolleri takmaları yasaklanmıştı.

Başörtüsü yasağı getiren bu kanun, çeşitli eleştirileri kendisine çekti. Bu kanunun net sonucu, dini azınlıkların kamu sektöründe çalışmalarının etkin bir şekilde yasaklanmasıdır.

Bu kanun hükmüne istinaden, Quebec’de, Chelsea İlköğretim Okulunda Müslüman bir bayan öğretmen, başörtüsü taktığı için, okuldan çıkarılarak görevine son verildi.

Bu karara karşı, çoğulculuk ve dini ve siyasi temelli hoşgörü kültürünü benimseyen çok sayıda siyasetçiden ve çeşitli çevrelerden tepkiler geldi.

Batı Quebec Halk Okulları Kurulu Başkanı Wayne Daly, söz konusu kanunun temel insan haklarını ihlal edici mahiyette olduğunu hükümete bildirdiklerini, fakat kanunun gereğinin yerine getirilmesinin mecburi olduğunu ifade etti.

Montreal bölgesi milletvekili ve Kraliyet-Yerli İlişkileri Bakanı Marc Miller da, “bu tür bir ayrımcılığın, içinde yaşamak istediği Quebec toplumunu yansıtmadığını” açıkladı.

Üç çocuğunu okula gönderen bir ebeveyn olan Amanda DeGrace, okuldan atılan öğretmeni destekleyenlerin, desteklerini göstermek için bir çite yeşil kurdele astıklarını ve ebeveynleri bu durumu kınamaya çağıran mektup yazma kampanyası başlattıklarını söyledi.

“Bunu görmek bir ebeveyn olarak şok ediciydi” diyen DeGrace, Global News’e verdiği demeçte, “daha fazla kapsayıcılık ve çeşitlilik istiyoruz ve bu kanunun uygulanmasını görmek bizim için son derece yıkıcıydı” ifadelerini kullandı.

Bu eleştiriler kapsamında, başörtülü öğretmenin, herhangi bir şekilde kilise ile devlet arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdığını veya bu öğretmenin dini inançlarını başkalarına dayatmaya çalışmasına eşdeğer olacağını ileri sürmenin saçmalık olduğu belirtilmiştir.

Bu sebepledir ki, birçok grup, Bill 21’i ayrımcı olarak görüyorlar ve bu kanunu savunanlarla ayni fikirde olmalarının zor olduğunu belirtiyorlar.

Bu kanunun çıkarıldığı tarihlerde Başbakan olan Justin Trudeau, “Bill 21’e tamamen karşıyım. Bence hür bir toplumda kimseye karşı ayrımcılığı meşrulaştırmamalı veya buna kesinlikle izin verilmemeli” demiştir.

Bu sözlerin sahibi aynı Başbakan, 2021 yılında bu kanunun Müslüman bir öğretmen hakkında uygulanması sonrasında (10 gün önce), “Bill 21’i ayrımcı olarak tanımlamanın ‘saldırgan’ ve ‘uygunsuz’ olduğunu” açıkladı.

Başörtüsü Yasağına İlişkin Değerlendirmeler

İleri demokrasi olarak da anılan bazı Batılı ülkelerde başörtüsüne ilişkin yasaklamalar, laik devletlerin, dinlere karşı tarafsızlığı politikası adı altında yapılmaktadır.

Bu işi yaparken de “dini sembol” safsatasına sığınılmaktadır.

Bunun manası “dinin kamusal görünürlüğü”ne karşı tahammülsüzlüktür.

Bu uygulama neticesinde, dinler, seküler düşüncelere karşı kötürümleştirilmekte, bir ötekileştirme uygulaması ortaya çıkmaktadır.

Siyasi düşünce hürriyeti gibi din hürriyetini sınırlandırmanın ölçütü de, kamu düzeni ve güvenliğinin ihlal edilmesi; başkalarının hak ve hürriyetlerine zarar verilmesidir.

Siyasi düşüncelere, başkalarına zarar vermemek ve şiddeti içermemek şartıyla oldukça geniş hürriyet alanı sağlanırken, din hürriyeti, bu şartların gerçekleşmesine bakılmaksızın, “dini sembol” gerekçesi ile sınırlandırılmaktadır.

Kamu düzeni ve güvenliği, başkalarının haklarının ihlali, şiddetin önerilmesi ya da uygulanması vb. şartlar olmaksızın din hürriyetine getirilen bu sınırlamanın bir neticesi de, “kişinin inancının cezalandırılması”dır.

Bu durum sebebiyle, bu uygulamaya, Quebec’lilerin bir kısmı tepki göstermişlerdir.

Hala bazı ülkelerde, sadece siyasi düşünce temelli çoğulculuk güvence altına alınırken, din ve vicdan hürriyetinin, bu çoğulculuğun uzağında tutularak, alanı daraltılmaktadır.

Bir ülkede, “dini sembol” gerekçesi ile başörtüsünün yasaklanması ile teokratik bir devlette “seküler sembol” gerekçesiyle “başın açılması yasağı” arasında hiçbir fark yoktur.

Bu uygulamayla, “dayatmacı laiklik” kapsamında, “çağdaş” hayat tarzı adı altında dinin kamusal görünürlüğünün dışlanması durumu söz konusudur. 

Dayatmacı laiklik uygulamalarının, hukuk devleti ve anayasacılık düşüncesi temelli anayasal demokratik laiklikle uyumluluğu yoktur.

Anayasal demokratik laiklikle uyumlu olan laiklik türü “pasif laiklik”tir. Bu laiklik telakkisinde, devlet, başörtüsü vb. şekillerde dinin kamusal görünürlüğüne göz yumarak, dinlere karşı etkisiz bir pozisyon alır. Bu laikliğin temelini, “devletin, dinlere karşı dışlayıcı bir tutum almayarak tarafsız kalması, din ve vicdan hürriyetine siyasi düşünce hürriyeti ile eş düzeyde teminat sağlaması, siyasi fikirlerle birlikte değişik inanç grupları karşısında eşit mesafede durması, kamu düzeninin koruması amacı dışında dinin kamusal görünürlüğüne müdahale etmemesi” anlayışı teşkil etmektedir.

Hem ileri demokrasi, hukuk devleti, din ve vicdan hürriyeti, çoğulculuk, hoşgörü deyip, hem de kamu düzeninin koruması amacı olmaksızın dinin kamusal görünürlüğüne müdahale etmek, bu kapsamdan başörtüsü yasağı getirmek azim bir çelişkidir. Burada sayılan ilke ve değerlerin ters yüz edilmesidir.

Demek ki Freedom House vb. çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından her yıl yapılan hürriyet ve demokrasi standardı sıralamasında en üst puan almış olmak, Kanada Devletini ve bu ülkedeki Quebec yönetimini din hürriyeti karşısında ihlal edici konumdan kurtarmıyor.

Ya da bu kuruluşlar, “hürriyet ve demokrasi standardı”nı belirlerken, Müslümanlara yönelik yapılan bu tür kısıtlamaları görmezden geliyorlar.

Medenilere yakışan, farklı dini inançtan olanlara karşı da hoşgörülü olmaktır. Quebec yönetiminden de bu beklenir. Aksi halde, medeniyet görünümü/perdesi altında zulüm ve haksızlık yapmış olurlar.

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ifade ettiği gibi:

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;

Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,

Adam aldırmada geç git! diyemem aldırırım.

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 26244 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETİMDE DİN EĞİTİMİ VE LAİKLİK TARTIŞMALARI
12/8/2021
28 ŞUBAT ZİHNİYETİ “CELLADINA ÂŞIK” BAZI MAĞDURLARINDA DEVAM EDİYOR
12/1/2021
CHP’DEN HDP’YE “PKK İLE İLİŞKİLERİNİ MİNİMİZE ETME” ÖNERİSİ
11/24/2021
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE %50+1 ÇOĞUNLUK DEĞİŞMELİ Mİ?
11/17/2021
İYİ PARTİNİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI?
11/10/2021
ANAYASADAKİ DEĞİŞTİRİLMESİ YASAK HÜKÜMLERİN VESAYETÇİ TEMELİ
11/3/2021
İŞKENCE YAPMAK, DEMOKRATİK(!?) ABD İÇİN MEŞRU, TÜRKİYE İÇİN SUÇ!
10/27/2021
ÇAĞDAŞ UYGARLIK KAVRAMININ ANAYASADA NE İŞİ OLABİLİR Kİ?
10/20/2021
“YÜCE DEVLET”TEN GÜÇLÜ DEVLETE
10/13/2021
1982 ANAYASASININ İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMELİ MİDİR?
10/7/2021
KASETÇİ DÜKKÂNININ ÜSTÜNDEKİ MAHKEMELERDEN YENİ YARGITAY BİNASINA
9/28/2021
YENİ BİR 367 ÖZLEMİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023’DE ADAY OLAMAZ
9/19/2021
YENİ YARGITAY BİNASINDA DUA EDİLDİ, LAİKLİK ELDEN GİTTİ(!!!)
9/10/2021
YÜZDE ON MİLLİ SEÇİM BARAJI NE OLMALI?
9/1/2021
28 ŞUBATIN KUDRETLİ(!) PAŞALARI LAYIK OLDUKLARI YERE MARŞ MARŞ
8/23/2021
FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HANGİ PARTİLER ACABA?
8/9/2021
TUNUS’TA CUMHURBAŞKANLIĞI DARBESİ
7/29/2021
ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZA: KAHRAMAN HALKIMIZIN VATAN SAVUNMASI
7/15/2021
TÜRKİYE’DE YAKIN GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLABİLİR Mİ?
7/8/2021
BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
6/28/2021
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
Toplam 4 yorum var, 4 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
Hüseyin 18 Aralık 2021 Cumartesi 07:16

Hâlâ günümüz de yasakların olması ne içler acısı

Yorumu oyla      39      39  
Misafir 16 Aralık 2021 Perşembe 10:36

anlaşılan o ki uyanış başlamış...

Yorumu oyla      40      40  
Melih 16 Aralık 2021 Perşembe 07:15

Başörtüsü yasakları bugün avrupada bir bir kalkıyor bu güzel bir durum çünkü insanlik dişi bir olaydı peki eş zamanlı olarak uyuşturucu kullanımı neden yasallaştı?

Yorumu oyla      39      39  
Suzan 15 Aralık 2021 Çarşamba 07:14

Camilerin kapatılması, Müslümanlar için çok vahim bir uygulamadır. Üzücüdür insanlık dışıdır günümüz de böyle çağ dişi olayların yaşanması akıl alır gibi değildir

Yorumu oyla      39      40  
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
Vladimir Putin
trabzonspor
konya
DEAŞ
CEV Şampiyonlar Ligi
İsveç
A Milli Takım
Elif Erbakan
Binyamin Netanyahu