E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

CHP, HALA DİNDARLAR İÇİN KORKUTUCU VE ÜRKÜTÜCÜ
5 Ocak 2022 Çarşamba

 

 

CHP, tuhaf ve çelişkilerle dolu bir parti; farklı günlerde farklı görünümler sergiliyor.

Bir bakmışsın, CHP’li bir yetkili dindarlarla yakınlık içinde, onlara şipşirin görünüyor.

Bir bakmışsın, bir başka günde, bazen aynı gün içinde, bir başka CHP’li yetkili dindarların kalbine bıçak saplayacak sözler sarf ediliyor, adeta onların dünyasını karartıyor.

CHP bu tutumunu sık sık tekrarlıyor.

Geçenlerde, CHP Lideri, dindarlara yönelik HELALLEŞME söylemini dile getirdi.

CHP genel Başkanı, bu açıklamalarında, 28 Şubat mağdurları ile bu bağlamda özellikle de başörtülü mağdurlarla HELALLEŞMEKTEN söz etti.

Kılıçdaroğlu, bu beyanlarıyla, “28 Şubat sürecinin başörtülü mağdurları hakkında devlet hata etti, biz iktidara gelirsek devlet namına sizlerden helallik dileyeceğiz” diyor.

Yani dindarlara karşı yapılan kötülüklerden, zulümlerden pişmanlık ifade ediyor.

Daha bu konuya ilişkin yazdığım yazımın mürekkebi bile kurumadan, bir başka CHP’li yetkili, Kılıçdaroğlu’nun (en yetkili kişi) CHP adına yaptığı açıklamalarla açıkça çelişen açıklamalar yaptı.

CHP’nin 1940’lı yıllardaki katı ideolojik kimliğini yansıtan bu açıklamayı geçen hafta içinde CHP Genel Başkanvekili Özgür Özel yaptı.

Özel’in TBMM’de yaptığı basın toplantısında, “Diyanetin Sıbyan Mektebi” açması ile alakalı otoriter, militan, dışlayıcı Laiklik kokan açıklamaları şu şekildedir:

“Diyanet, Okul Öncesi eğitim kurumları, eğitim birimi kuruyor. Okul öncesi eğitim, Diyanet’in işi mi, Milli Eğitimin işi mi? Sıbyan mekteblerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya, kalıcılaştırmaya, zorunlulaştırmaya çalışıyorlar. Bu kafayla, Bilim’in B’si, Fiziğin F’si, matematiğin M’si olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken, bir ‘ORTAÇAĞ’ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın, ne cumhuriyete, ne bu memlekete faydası var, ne de Anayasaya uygunluğu var”.

Özel’in yaptığı bu açıklamayla, Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları kandırmacı, dindarları aldatıcı mahiyette sözler mesabesine indirilmiş oldu.

Bu açıklamaların manası şudur:

“Her ne kadar Kılıçdaroğlu, dindarlara mavi boncuklar dağıtsa, sevimli görünse de, bu sözlere asla inanılmamalı, 1940’lı yılların CHP’si ile 2021’in CHP’si aynı. Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin inandırıcılığı, diğer CHP’li yetkililer tarafından derhal yok edilmektedir”.

CHP’nin Laiklik Anlayışı: Otoriter, militan, dayatmacı (dışlayıcı).

Otoriter ya da totaliter uygulamalara yol açan “dayatmacı laiklik”, dinin kamusal alandan tamamıyla çıkartılarak kişinin sadece “özel” alanında yaşamasına izin verilmesidir. 

Otoriter laiklik telakkisinde, devlete yüklenen temel siyasî yükümlülüklerden biri de ÇAĞDAŞ hayat tarzı adı altında Dinin kamusal görünürlüğünün dışlanmasının sağlanmasıdır.

Başörtüsü yasağının gerisinde bu dayatmacı laiklik telakkisi mevcuttur.

Okul öncesi din eğitiminin karşısında olunmasının arkasında bu laiklik anlayışı vardır.

Bu zihniyettekilere göre, İslam Dini, “ORTAÇAĞ” zihniyetini sembolize etmektedir.

Kökleri Fransız aydınlanma düşüncesine ve pozitivist felsefeye dayanan, insan gerçekliğini anlamada ve beşeri meselelere çözüm geliştirmede İlahî yaratıcılık inancına karşı, rasyonel bilgilere mutlak üstünlük sağlayan, dinde hiçbir hakikat görmeyen, iman ve inanç yerine, aklın mutlak hâkimiyetini esas alan, dini inançları, köhneleşmiş ORTAÇAĞ zihniyeti olarak telakki eden materyalist (maddeci) felsefeye dayanan dayatmacı laiklik telakkisinde, devlete, toplumu dinden uzaklaştırarak sekülerleştirme misyonu yüklenmektedir.

“Din karşıtlığı” temeline yaslanan bu laiklik telakkisinde, din ve vicdan hürriyetinin alanının, ya minimize edilmesi amaçlanır ya da bu hak tamamen reddedilir.

Çoğulcu temele dayalı anayasal demokratik Cumhuriyetle esaslı şekilde çelişen bu laiklik telakkisi otoriter ya da totaliter cumhuriyetle uyumludur. Çoğulcu demokratik cumhuriyetle dayatmacı laiklik, siyah ve beyaz kadar birbirine zıttır.

Batıda Hâkim olan ve Hükümet Tarafından Benimsenen Laiklik: Pasif Laiklik

İnsan hakları ve çoğulculuk temelli Anayasal demokrasi ile uyumlu “pasif laiklik”de, devlet, dinin kamusal görünürlüğüne göz yumarak, dinlere karşı etkisiz bir pozisyon alır.

Bu laikliğin temelini, “devletin, dinlere karşı dışlayıcı bir tutum almayarak tarafsız kalması, din ve vicdan hürriyetine siyasi düşünce hürriyeti ile eş düzeyde teminat sağlaması, siyasi fikirlerle inanç grupları karşısında eşit mesafede durması, kamu düzeninin koruması amacı dışında dinin kamusal görünürlüğüne müdahale etmemesi” anlayışı teşkil etmektedir.

Pasif laiklik, her türlü Otoritarizm ve totalitarizmi dışlayan, hukuk devleti temelli anayasal demokratik cumhuriyetle uyumludur.

Bu telakkide, din ve vicdan hürriyetinin alanı, siyasi düşünce hürriyeti ile birlikte alabildiğine geniştir.

Pasif laiklikte, din eğitimi de, seküler düşüncelerin eğitimi kadar önemlidir.

Okul Öncesi Eğitim Batı’da Nasıl.

Özgür Özel, açıklamasında, “Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken, …” demiş.

Yani Özel, bu açıklamasıyla, Batı’da Dini Kurumların okul öncesi eğitim faaliyetleri yürütmediğini ifade etmek istemiştir.

Oysa maalesef Özgür Özel, Batı’daki uygulamalardan hiç, ama hiç haberdar değil.

Mesela, Almanya’da bazı anaokulları (Okul Öncesi eğitim kurumu) Kilise tarafından işletilmektedir. Kiliseye bağlı anaokullarında din eğitimi de verilmektedir.

Amerika’da, her yaştan çocuğa haftada bir gün bir saatlik din eğitimi verilebilmekte ve anaokulları da dâhil olmak üzere çoğu okullar, dini kurumlar tarafından işletilmektedir.

Hollanda’da çoğu okullar dini kurumlar tarafından işletilmektedir ve din eğitimi anaokullarından başlar ve temel eğitim boyunca devam eder.

İtalya’da din eğitimi derslerine devam etmek isteyen çocuklar için bir yaş veya zaman sınırlaması yoktur. Katolik öğretisi, anaokulundan liseye kadar kilisenin doktrinlerine bağlı olarak bölge piskoposunun seçtiği öğretmenler tarafından her devlet okulunda okutulur.

Bunlar örnek kabilinden bazı ülkelerdeki uygulamalardır.

Diğer birçok Batılı ülkede de, benzer uygulamalar mevcuttur.

Bir Soru: CHP bu politikaları ile Dindarlarla Nasıl Helalleşecektir?

Hür Havadis İnternet Sitesinde tarafımdan yazılan bir yazı dizisi çıkıyor.

Başlığı aynen şöyle: Parayla Satılmayan ve Alınamayan En Büyük Servet: Güven”.

Bazı kavramların, doğrudan ya da dolaylı olarak meydana getirdikleri etkileri yönünden, mevcut olmalarına ya da olmamalarına bağlı olarak, farklı şekillerde, hem bireysel, hem de toplumsal ve kamusal ilişkilerde çok önemli sonuçları ortaya çıkabilmektedir.

Bu etkiler, bazen olumlu, bazen de olumsuz yönlerde olabilmekte, bir kısmının kısa, orta ya da uzun süreçte yıkıcı mahiyette neticeleri de söz konusu olabilmektedir.

Bu mahiyetteki kavramlardan biri “GÜVEN”dir.

Güvenin lügat (sözlük) manası, inanmak, itimat, kendini emniyette (güvende) hissetmek, birine bağlanmak, başkası tarafından aldatılmayacağına ya da ondan kendisine yönelik zarar gelmeyeceğine inanmak vb.’dir.

Güvende, taraflardan biri, diğer tarafın davranışlarıyla ilgili olumlu beklentiye sahip olmaktadır. Bireyler arasındaki ilişkilerde ve grup çalışmalarında güven, “bireylerin, ortaya çıkan davranışlardan ve alınan kararlardan karşılıklı olarak zarar görmeyeceklerinin teminatı” şeklinde nitelendirilmektedir.

Güvende, diğer tarafın, güvenen tarafın beklediği şekilde davranacağına ve olumlu anlamda beklentilerini karşılayacağına yönelik güçlü bir İNANÇ mevcuttur.

Bu esaslar çerçevesinde, CHP, dindarlara yönelik kesinlikle güven vermiyor.

Elbette ki, hiç bir parti mutlaka dindarlara güven vermek mecburiyetinde değildir. Ama bir yandan parti içinde en yetkili kişi dindarlara şirin görünmeye çalışırken, akabinde de bir başka partili yetkilinin aksi yönde sözler sarf etmesi ve bu sözleri de en keskin üslupla söylemesi, güven konusunu bir sorunlu bir KİMLİK meselesi haline getiriyor.

Bu şartlarda güven vermeyen bir partinin, başörtülülere yönelik helalleşme söylemleri, tamamen göz boyamadan ibaret, sahte; inandırıcılıktan uzak hale gelmektedir.

Bu sebepledir ki, dindar kesimlerden CHP’ye yönelik yaygın ve yoğun bir şekilde oy akışları gerçekleşmemektedir.

Belki bazıları, geçici bir kızgınlıkla, oy verdiği partide yaşadığı bazı sorunlar sebebiyle, CHP’ye bir ya da birkaç kez oy verseler de, kalıcı şekilde CHP’li olmamaktadırlar.

CHP’nin, bu politikayla tek başına iktidar olabilmesi, yakın gelecekte pek mümkün ve muhtemel görünmüyor.

CHP’li yetkililerin dindarlara yönelik güven sarsıcı neticelere sebep olan KESKİN tondaki söylemleri, muhtemelen bazı ittifak ortaklarını da rahatsız edebilecektir.

Bir ülkede, istikrarlı bir demokrasi açısından iktidar partisi kadar muhalefet partileri de çok ehemmiyetlidir. Çünkü muhalefet partileri, güçlenebildiği ölçüde, iktidar partisini siyasî olarak daha etkin olarak denetleyebilecek, muhtemelen yakın gelecekte iktidara gelebilecektir.

CHP, bu pozisyonun çok uzağındadır.

Nitekim bu partinin tek başına güçlenemeyeceği anlaşıldığı içindir ki, AK Parti’den bir şekilde soğuyan kişilerin gidebilecekleri bazı partiler de kurdurulmuştur. Fakat dindar seçmenlere GÜVEN vermeyen, hatta onları aşırı derecede rencide eden bir parti ile birlikte hareket etmeleri, bu yönde görüntü vermeleri, bu partiler için de bir handikap teşkil etmektedir.

Türk demokrasisinin, geniş kesimlere, samimi, sahici, inandırıcı ve gerçekçi manada GÜVEN veren muhalefet partilerine ihtiyacı vardır.

CHP’nin Dindarlara Yönelik Ürkütücü Kimliği

Son bir hususa daha temas etmek istiyorum.

CHP’nin, 1940’li yıllardaki ASLÎ kimliğini muhafaza ettiği halde, en üst yetkilisi tarafından dindarlara gülücükler dağıtması, onun sahte kimliğini teşkil ediyor. CHP’nin iktidara geldiği bir ortamda, helalleşmeler rafa kalkacağı gibi, başörtüsü ve din eğitimi temelli kısıtlamalar da derhal gündeme gelebilecektir. Çünkü bu uygulamalar, 1940’lı yıllardaki CHP’nin ASLİ kimliğinin tezahür şekilleridir.

Bu sebeple, CHP’nin, güven vermeyen söylemleriyle üzerini örtmeye çalıştığı gerçek kimliği, dindarlar açısından ciddî manada tehdit teşkil etmeye devam etmektedir.

CHP, asli kimliği ile hala dindarlar için ürkütücü ve korkutucu yüzünü korumaktadır. Her ne kadar bu yüzünü bazı ŞİRİN söylemlerle örtmeye çalışsa da, bunda başarılı olamamaktadır.

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 27803 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
CHP’NİN “FETÖCÜLERLE DE HELALLEŞMEK” POLİTİKASI
12/29/2021
TÜRKİYE’DE İTTİFAKLAR VE MİLLET İTTİFAKI-HDP İLİŞKİSİ
12/22/2021
QUEBEC’DE BAŞÖRTÜSÜ TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE İSLAMA YÖNELİK FARKLI UYGULAMALAR
12/15/2021
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETİMDE DİN EĞİTİMİ VE LAİKLİK TARTIŞMALARI
12/8/2021
28 ŞUBAT ZİHNİYETİ “CELLADINA ÂŞIK” BAZI MAĞDURLARINDA DEVAM EDİYOR
12/1/2021
CHP’DEN HDP’YE “PKK İLE İLİŞKİLERİNİ MİNİMİZE ETME” ÖNERİSİ
11/24/2021
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE %50+1 ÇOĞUNLUK DEĞİŞMELİ Mİ?
11/17/2021
İYİ PARTİNİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI?
11/10/2021
ANAYASADAKİ DEĞİŞTİRİLMESİ YASAK HÜKÜMLERİN VESAYETÇİ TEMELİ
11/3/2021
İŞKENCE YAPMAK, DEMOKRATİK(!?) ABD İÇİN MEŞRU, TÜRKİYE İÇİN SUÇ!
10/27/2021
ÇAĞDAŞ UYGARLIK KAVRAMININ ANAYASADA NE İŞİ OLABİLİR Kİ?
10/20/2021
“YÜCE DEVLET”TEN GÜÇLÜ DEVLETE
10/13/2021
1982 ANAYASASININ İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMELİ MİDİR?
10/7/2021
KASETÇİ DÜKKÂNININ ÜSTÜNDEKİ MAHKEMELERDEN YENİ YARGITAY BİNASINA
9/28/2021
YENİ BİR 367 ÖZLEMİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023’DE ADAY OLAMAZ
9/19/2021
YENİ YARGITAY BİNASINDA DUA EDİLDİ, LAİKLİK ELDEN GİTTİ(!!!)
9/10/2021
YÜZDE ON MİLLİ SEÇİM BARAJI NE OLMALI?
9/1/2021
28 ŞUBATIN KUDRETLİ(!) PAŞALARI LAYIK OLDUKLARI YERE MARŞ MARŞ
8/23/2021
FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HANGİ PARTİLER ACABA?
8/9/2021
TUNUS’TA CUMHURBAŞKANLIĞI DARBESİ
7/29/2021
ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZA: KAHRAMAN HALKIMIZIN VATAN SAVUNMASI
7/15/2021
TÜRKİYE’DE YAKIN GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLABİLİR Mİ?
7/8/2021
BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
6/28/2021
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
Toplam 4 yorum var, 4 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
Yunus Yaşa 8 Ocak 2022 Cumartesi 19:32

Toplumdaki herkes tarafından anlaşılabilecek açık net ve güzel bir yazı olmuş elinize sağlık

Yorumu oyla      40      39  
Unal 8 Ocak 2022 Cumartesi 07:15

Yazınız bir ders niteliğinde bilgi ve tecrübenize hayraniz.

Yorumu oyla      39      41  
ADNAN METİN 6 Ocak 2022 Perşembe 20:56

YÜREĞİNİZE SAĞLIK SAYIN HOCAM BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUZ CUMANIZ MÜBAREK OLSUN. SELAMÜNALEYKÜM.

Yorumu oyla      39      41  
Misafir 5 Ocak 2022 Çarşamba 18:34

mutfakta yangın var, mahalle yanıyor ama biz aynaya bakıp saçımızı tarıyoruz, afferim bize.

Yorumu oyla      40      39  
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
yangın
Suudi Arabistan
İran
nato
barcelona
Brezilya
Emre Belözoğlu
istanbul 10
kamu