E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

AB ÜYESİ ÜLKELERİN POLİTİKA ÜRETME YETERSİZLİĞİNİN AĞIR BEDELLERİ
8 Kasım 2022 Salı

Gerek Kovid19 pandemisi gerekse Rusya-Ukrayna savaşı neticesinde sair ülkeler gibi AB (Avrupa Birliği) ülkelerinin de ekonomileri ciddi hasarlara maruz kaldı. 

Pandemi süreci, tüm dünya genelinde yaşandığı, herhangi bir failinin mevcut olup olmadığı bilinemediği ve ABD de dâhil bütün ülkeler bu süreçten olumsuz yönde etkilendiği için, AB üyesi ülkelerin ekonomilerinin de pandemiden etkilenmeleri olağan görülmektedir.
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasında belirleyici aktörler Rusya ve ABD olmuştur. Hatta bu savaşta, tahrik edici ve birinci derecede belirleyici etken aktör ABD olmuştur. 
AB ülkeleri, Rusya-Ukrayna savaşında, Amerika’nın uyguladığı politikalar karşısında büyük ölçüde pasif kaldı, bu savaşın ortaya çıkması sürecinde kendi menfaatlerini öne çıkaran politikalar geliştirerek ortaya koyamadılar.

Bir devlet ya da uluslararası kuruluşun, kendilerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemeyen küresel ya da bölgesel olaylarla ilgilenmemeleri tabii olarak görülebilir. Fakat bazı ülkelerin, kendilerini doğrudan ilgilendiren, ekonomik, sosyal, kültürel vb. altüstleri yaşamalarına sebep olan hadiselere karşı edilgen pozisyon almaları, bir diğer ifadeyle başka ülkelerin belirledikleri politikalara karşı her türlü bedellere rağmen pasif tutum sergilemeleri, onların bütüncül, etkili politikalar üretme yoksunu olduklarını göstermektedir.
Rusya-Ukrayna savaşı, belli aktörlerin kontrollü yönlendirmeleri neticesinde ortaya çıktı. Bu savaştan elbette ki Amerika başta olmak üzere birçok ülke de etkilendi. Özellikle enerji fiyatlarındaki olağanüstü artışlar, ekonomilerde ciddi hasarlara yol açtı. Fakat AB üyesi ülkelerin uğradıkları hasarlar Amerika ve diğer ülkelerinkine kıyasla çok kapsamlı ve ağırdır.


Türkiye’nin Ukrayna-Rusya Savaşını Önlemedeki Aktivizmi
Türkiye Rusya-Ukrayna savaşının önlenmesi için, hem Amerika’dan hem de AB üyesi ülkelerden bağımsız olarak, kişisel inisiyatif almak suretiyle çok büyük çabalar sarf etti. 
Türkiye’nin inisiyatif almasının en büyük sebebi, bu savaşın, hem küresel ölçekte hem de Türkiye için meydana getirebileceği sarsıntılara mani olmaktır. Fakat ABD’nin bu savaşın çıkmasını kendi menfaatleri için zaruri görmesi sebebiyle, Türkiye’nin çabaları bu savaşın önlenmesi konusunda yetersiz kaldı.

Türkiye sadece savaşın önlenmesi için değil, devam eden süreçte sona erdirilmesi için de çok uğraştı. Türkiye, başka ülkelerin telkin ve yönlendirmeleri ile değil, bizzat kendisi inisiyatif alarak bu çabaları sarf etti.
Hatta aldığı bağımsız ve özgün inisiyatif sayesinde, Türkiye, Rusya ile Batılı ülkeler arasında diyalog kuracak tek ülke olarak rol oynamaktadır. 
Muhtemelen Türkiye’nin diyalogcu ve sorun çözücü politikaları olmasa idi, tahıl sevkiyatının yapılması mümkün ve muhtemel olmayacaktı. Bu da küresel ölçekte çok ağır sonuçları olabilecek gıda krizine sebep olabilecekti.
Nitekim, son günlerde Rusya’nın tahıl sevkiyatı sözleşmesinden çekildiğini açıklaması üzerine, Türkiye tekrardan inisiyatif alarak, tahıl sevkiyatı sözleşmesinden ayrılan Rusya’yı sözleşmeye taraf olmaya ikna etti. 
Türkiye’nin bu pozitif ve sonuç alıcı politikalar geliştirmesi, Türkiye’nin küresel ve bölgesel ölçekte ağırlığını artırmasını sağlamaktadır. Türkiye’nin bu etkili siyaseti, çok sayıda ülkenin takdirine de mazhar olmaktadır.

AB’nde İnisiyatif Alma ve Politika Üretme Eksikliği
Şu anda, ABD’nin kuyruğuna körü körüne takılan AB üyesi ülkeler, ABD’nin telkinleri ve yönlendirmeleri istikametinde Rusya’ya uyguladıkları ambargonun ağır bedeli olarak çok büyük enerji krizi ile karşı karşıyadırlar.
Muhtemelen yakın gelecekte enerji krizi toplumsal ayaklanmalara sebep olabilecektir. 
AB üyesi ülkelerin enerji yetersizliğini acilen çözebilecek formülleri de henüz yoktur.
Bütün bu sorunlara bir de Ukraynalı göçmenler eklenmiştir. Amerika ve diğer küresel güçlerin, ülkelerinden, yerlerinden, yurtlarından ettikleri Ortadoğu, Afrika vd. bölgelerden kaçarak sığınmak isteyen milyonlarca göçmeni reddederek, açlığa, ölüme terk eden, bir kısmının denizlerde boğulmasına seyirci kalan AB üyesi ülkeler, kendilerinden olduğu için milyonlarca Ukraynalı göçmeni doyurmak ve barındırmak zorunda kalmıştır. 
Ukraynalı göçmenlerin yükledikleri ağır maliyetler, hayat pahalılığına eklendiğinde, AB üyesi ülkelerde toplumsal rahatsızlıklar çok daha artabilecektir.
Güçlü Batılı ülkeler, Ukrayna-Rusya savaşının önlenmesi için inisiyatif alabilirlerdi. AB’nin, kurumsal ve etkili bölgesel güç olarak inisiyatif alamsı neticesinde, karşılıklı kısmi tavizlerle bu savaş önlenebilirdi. 
Bir diğer ifadeyle, AB üyesi ülkeler, Türkiye’nin aldığı inisiyatifin bir benzerini etkin bir şekilde alsalardı, ya bu savaş hiç başlamaz ya da daha başka sonuçlar ortaya çıkabilirdi.
Amerika’nın tuzu kuru. Her ne kadar, savaşın olumsuz sonuçlarından kısmen etkilense de, AB ülkelerinin etkilendiğinin onda biri kadar etkilenmiyor. Savaşın olumsuz etkileri toplumda kısmen bazı hoşnutsuzluklara sebep olsa da, Avrupa’dakine kıyasla cüz’i kalıyor. 
Muhtemelen Amerika’da yönetim Kasım 2022’de yapılacak Temsilciler Meclisi (üyelerin tamamı) ve Senato (üyelerin üçte biri) seçimlerinde Kongre’de çoğunluğu kaybederek bu bedeli savuşturacaktır. Dünyanın açık ara en büyük ekonomisine sahip olan bu ülke, bir şekilde toplumsal tepkilerin gazı alabilecektir.
AB’deki politika eksikliği ve AB’nin çıkarlarını hesaba katmayan ABD politikalarının Avrupa’ya ödettiği bedeller o kadar ağır ki, kış yaklaştıkça enerji eksikliğinin vereceği zararlar yoğun bir şekilde karabasan gibi gündeme gelmektedir.
Bir yandan enerji bulunamıyor, diğer yandan da mevcut enerji maliyetleri yüzde yüzün çok üzerinde artış gösteriyor. Enerji fiyatlarındaki aşırı artışlar, hemen hemen bütün ürünlerde üretim maliyetlerinde tahammül edilemeyecek düzeylerde artışlara sebep olmaktadır.
Bütün bunlar, muhtemelen kış döneminde Avrupa’da hayatı büyük ölçüde çekilemez hale getirecek gibi görünüyor.
Nitekim bu ağır bedellerin yaşanacağını şimdiden sezen bazı Batılı ülkelerin varlıklı vatandaşları, Avrupa’da soğuktan donmamak için, Kış mevsimini Türkiye’nin güneyinde geçirmek için rezervasyonlar yaptırıyorlar. Şimdiden on milyondan fazla kişinin rezervasyon yaptırdığından söz ediliyor.
Şimdiden çoğu Avrupa ülkelerinde sokak eylemleri meydana geliyor. İnsanlar hayat pahalılığını, enerji kıtlığını şiddetli bir şekilde sokaklara dökülerek protesto ediyorlar.
Bu günler daha Avrupa’nın iyi günleri sayılır. 
Enerji yetersizliği sebebiyle bazı fabrikaların kapanması, insanların evlerinde ısınamaz hale gelmeleri, cadde ve sokakların, meydanların karanlığa bürünmesi, marketlerde alınacak ürünlerin bulunamaması ya da fiyatların çok yüksek olması vb. hadiseler toplumsal tepkilerin çok daha şiddetlenmesine sebep olabilecektir. 
Bir hususa daha temas etmek istiyorum.
Üst düzeyde refahın mevcut olmadığı ya da kanaat ve iktisat kültürünün baskın olduğu ülkelerde refah kaybının meydana getireceği toplumsal tepkiler kısmen zayıf kalabilmektedir. 
Ama en üst düzeyde tüketime alışmış Batılı toplumlarda, kanaat ve iktisat kültürü oldukça zayıf olduğu için, bu savaş sebebiyle ortaya çıkacak refah kayıplarına verilecek toplumsal tepkiler, iç karmaşalara sebep olabilecektir. 
Hatta demokrasi içinde yaşanan çaresizlikler, ödenen ağır bedeller, bütün bunlara bağlı olarak yaşanacak şiddet içerikli eylemler ve toplumsal karmaşalar, tepkisel olarak aşırı sağ/faşist eğilimlerin yükselişine, bazı ülkelerde faşist partilerin iktidara gelerek Hitlervari lider kişiliklerin ortaya çıkmasına, bütün bu gelişmeler neticesinde bazı yönetimlerin otoriterleşmesine sebep olabilecektir.
Bu vesileyle, AB üyesi ülkeler, Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde ortaya koydukları zayıflık ve politika eksikliklerinin bedellerini çok ağır ödeyeceğe benziyor. 
AB üyesi ülkeler, ABD’nin kuyruğuna takılma siyasetini terk ederek kendi çıkarlarını öne alan müstakil politikalar üretmedikleri müddetçe, kanaatimce daha çok bedeller öderler.

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 25048 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
AİLENİN SAPKINLIK VE SALDIRILARA KARŞI KORUNMASI: 30 EKİM YÜRÜYÜŞÜ
10/28/2022
AVRUPA ADALET DİVANI: SEVSİNLER SİZİN ÇOĞULCULUK ANLAYIŞINIZI
10/16/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (6)
10/5/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (5)
9/25/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (4)
9/14/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (3)
9/4/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (2)
8/24/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (1)
8/13/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (5)
8/2/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (4)
7/23/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (3)
7/13/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (2)
7/3/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (1)
6/22/2022
AMERİKADA BİR CİNSEL SAPIK DAHA “VAHŞİCE” İDAM EDİLDİ(!?!?)
6/10/2022
II. ABDÜLHAMİD: MUTLAK İSTİBDADÇI, KIZIL SULTAN MI?
6/2/2022
EVLADLARINI BU VATAN UĞRUNA ŞEHİD VERENLER İÇİN EN ACI OLAN…
5/26/2022
DEMOKRATİK YOLLARLA DEMOKRASİYE GEÇİŞ: 14 MAYIS 1950
5/17/2022
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ KARARININ İPTALİ: YENİ BİR 367 VAKASI OLUR
5/7/2022
VAAAYYY BEEEE OSMAN KAVALA MELEKMİŞ(!?!?)
4/27/2022
PAÇALARI KANLA KİRLİ BİR ÜLKE “TÜRKİYENİN SİCİLİ BOZUK” DEMİŞ
4/20/2022
MANSUR SAVAŞ’IN CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLME İHTİMALİ VAR MI?
4/12/2022
PAKİSTAN’DA NELER OLUYOR?
4/5/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: SİSTEMİN “FİŞ”LE CİHAZA BAĞLANMASI
3/27/2022
AYM’NİN MEVCUT HÜKÜMET SİSTEMİNİ KİTLEYEN KARARI
3/19/2022
UKRAYNA: BÜYÜKLER TEPİŞİR, OLAN KÜÇÜKLERE OLUR!
3/11/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM AÇIKLAMASI: BOOOOM
3/4/2022
TÜRKİYE’DE MUHALEFET NEDEN İKTİDAR OLAMIYOR?
2/25/2022
HDP AYM TARAFINDAN KAPATILMAZSA NE OLUR?
2/17/2022
İNSAN HAKLARI AVRUPA SINIRLARINDAN İÇERİ GİREMİYOR!!!
2/9/2022
DEMOKRASİ NEREDEN GEÇER; DİYARBAKIRDAN MI YOKSA…?
2/2/2022
İNANANLARIN İNANCINI YARALAYAN SERÇE (!?!?)
1/26/2022
ENES KARA İNTİHAR ETTİ, CEMAAT VE TARİKAT DÜŞMANLIĞI DEPREŞTİ
1/19/2022
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK (CUMHURBAŞKANLIĞI) SİSTEMİ NEDEN YERLEŞEMEDİ?
1/12/2022
CHP, HALA DİNDARLAR İÇİN KORKUTUCU VE ÜRKÜTÜCÜ
1/5/2022
CHP’NİN “FETÖCÜLERLE DE HELALLEŞMEK” POLİTİKASI
12/29/2021
TÜRKİYE’DE İTTİFAKLAR VE MİLLET İTTİFAKI-HDP İLİŞKİSİ
12/22/2021
QUEBEC’DE BAŞÖRTÜSÜ TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE İSLAMA YÖNELİK FARKLI UYGULAMALAR
12/15/2021
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETİMDE DİN EĞİTİMİ VE LAİKLİK TARTIŞMALARI
12/8/2021
28 ŞUBAT ZİHNİYETİ “CELLADINA ÂŞIK” BAZI MAĞDURLARINDA DEVAM EDİYOR
12/1/2021
CHP’DEN HDP’YE “PKK İLE İLİŞKİLERİNİ MİNİMİZE ETME” ÖNERİSİ
11/24/2021
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE %50+1 ÇOĞUNLUK DEĞİŞMELİ Mİ?
11/17/2021
İYİ PARTİNİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI?
11/10/2021
ANAYASADAKİ DEĞİŞTİRİLMESİ YASAK HÜKÜMLERİN VESAYETÇİ TEMELİ
11/3/2021
İŞKENCE YAPMAK, DEMOKRATİK(!?) ABD İÇİN MEŞRU, TÜRKİYE İÇİN SUÇ!
10/27/2021
ÇAĞDAŞ UYGARLIK KAVRAMININ ANAYASADA NE İŞİ OLABİLİR Kİ?
10/20/2021
“YÜCE DEVLET”TEN GÜÇLÜ DEVLETE
10/13/2021
1982 ANAYASASININ İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMELİ MİDİR?
10/7/2021
KASETÇİ DÜKKÂNININ ÜSTÜNDEKİ MAHKEMELERDEN YENİ YARGITAY BİNASINA
9/28/2021
YENİ BİR 367 ÖZLEMİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023’DE ADAY OLAMAZ
9/19/2021
YENİ YARGITAY BİNASINDA DUA EDİLDİ, LAİKLİK ELDEN GİTTİ(!!!)
9/10/2021
YÜZDE ON MİLLİ SEÇİM BARAJI NE OLMALI?
9/1/2021
28 ŞUBATIN KUDRETLİ(!) PAŞALARI LAYIK OLDUKLARI YERE MARŞ MARŞ
8/23/2021
FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HANGİ PARTİLER ACABA?
8/9/2021
TUNUS’TA CUMHURBAŞKANLIĞI DARBESİ
7/29/2021
ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZA: KAHRAMAN HALKIMIZIN VATAN SAVUNMASI
7/15/2021
TÜRKİYE’DE YAKIN GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLABİLİR Mİ?
7/8/2021
BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
6/28/2021
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
Toplam 1 yorum var, 1 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
ADNAN METİN 9 Kasım 2022 Çarşamba 22:59

YÜREĞİNİZE SAĞLIK SAYIN HOCAM KOLAY GELSİN. SELAMÜNALEYKÜM.

Yorumu oyla      39      39  
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
ygs sonuçları
Afganistan
Barack Obama
Akhisar Belediyespor
çin
özgecan aslan cinayeti
Yılmaz Vural
Sacramento King
Rıza Çalımbay