E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

28 ŞUBAT ZİHNİYETİ “CELLADINA ÂŞIK” BAZI MAĞDURLARINDA DEVAM EDİYOR
1 Aralık 2021 Çarşamba

 

 

Türkiye, takriben son iki yüzyılda askeri vesayet zihniyetinden çok çekti.

Vesayetçiler, ülkemizde demokrasinin yerleşmesine bir türlü müsaade etmek istemedi.

Bu kesim, geçmiş yıllarda bu amaçlarının gerçekleşmesi için çok çaba sarf ettiler.

Yakın zamanlara gelinceye değin, bazı istisnai pratikler hariç, vesayetçi zihniyetin yaptıkları büyük ölçüde yanlarına kâr kaldı.

Hatta darbecilerin birçoğu, ilerleyen yıllarda yaptıkları vesayetçi uygulamalardan dolayı büyük ödüllere mazhar oldular.

27 Mayıs sonrasında, ordu ve yargıda darbeci olmayan unsurlar uzaklaştırılırken, darbecilerin birçoğu, başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere en üst kademelere getirildiler.

Kısaca “ey 27 Mayıs cuntacıları ve en aktif icracısı olan yüksek mahkeme hâkimleri, çok iyi işler çıkardınız, onun için ödül olarak, sizler en iyi makamlara layıksınız, kiminiz orduda, kiminiz yargıda yüksek kademelere atandınız” denildi.

Bu darbeciler hakkında, ne 1961 Anayasası ne de sonraki dönemlerde hiçbir yargısal işlem yapılmadı. Bunların tamamı, görevlerini üst kademede sonuna kadar sürdürdüler.

12 Eylül cuntacıları ve 28 Şubat sürecinde demokrasiyi katledenler hakkında yıllar sonra başlatılan yargılama süreçleri belli vesayetçi çevrelerde rahatsızlıklara sebep oldu.

Temel Karamollaoğlu’nun İçine Sindiremediği Cezalandırmalar

Geçenlerde Halk TV’de yayımlanan “Liderler Özel” programına katılan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 28 Şubat sürecinde yaşananların baş aktörlerinin yargılanıp cezalandırılmaları konusunda özet olarak şu değerlendirmeleri yaptı:

“Genelkurmay başkanlığı yapmış, orgeneral olmuş, ordunun en üst kademesine gelmiş, Türk ordusunun başındaki insanların, bu şekilde cezalandırılmalarını içime sindiremiyorum, onların bu noktaya düşmesine gönlüm razı değil”.

Karamollaoğlu, her ne kadar 28 Şubatta yaşananların tasvip etmediğini söylese de, burada, açıkça “28 Şubat sürecini yaşatanlar aslında iyi etmediler, ama yaptıklarından dolayı bu şekilde cezalandırılmayı da hak etmiyorlar” demek istemiştir.

28 Şubat 1997 Sürecinde Yaşananlar

28 Şubat sürecinde, militan laik cumhuriyetçi zihniyeti temsil eden vesayetçi paşalar, bazı sivil görünümlü vesayetçilerin desteği ile demokratik sürecin işleyişine müdahale ettiler.

Önce 4 Şubat 1997 günü, Ankara’nın Sincan ilçesinde “askerlerin darbe uyarısı” mahiyetinde 15 tank ve 20 zırhlı araçtan oluşan konvoy sahne aldı.

28 Şubatçı Org. Çevik Bir, o görüntü için, “Demokrasiye balans ayarı yaptık” dedi.

28 Şubat 1997'de Milli Güvenlik Kurulu (MGK), dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in başkanlığında toplandı. 8 saat 45 dakika süren MGK toplantısında, tarihe “postmodern darbe” olarak geçecek 20 maddelik bildiri çıktı.

MGK’da, vesayetçilerin mutlak zorlaması altında, görevdeki meşru sivil hükümet, istemedikleri halde din hürriyetini aşırı şekilde budayıcı yöndeki kararları imzalamak zorunda bırakıldı. Başörtüsü ve Kur’an Kurslarına yönelik çok katı yasaklayıcı kararlar alındı. İmam Hatip Liseleri büyük ölçüde pasifize edildi. Bundan sair meslek liseleri de olumsuz etkilendi.

18 Haziran 1997 günü hükümet istifa etmek zorunda bırakıldı. Vesayetçilerin istediği yönde bir hükümetin kurulması için, Doğruyol Partisi’nin (DYP) içi zorlamalarla boşaltıldı.

İstifa eden Refahyol hükümeti yerine, vesayetçilerin emrinde bir hükümet kurduruldu.

Vesayetçilerin kuklası haline gelen Demirel, “MGK kararlarının uygulanmaması halinde devletin yürümeyeceğini, uygulamayanların sorumlu olacağını” açıkladı.

MGK kararlarının etkin bir şekilde uygulanması için, Çevik Bir tarafından irticai faaliyetler içinde olduğu tespit edilen insanların takip edilmesi ve devlet bünyesinden uzaklaştırılması maksadıyla, “Batı Çalışma Grubu” kuruldu.

Bu süreçte sıkı bir cadı avı başlatıldı. Binlerce başörtülü mağdur edildi. Eşi başörtülü askerler ihraç edildi. Bu dönemde, çoğu dindar insanlar, irtica yaftası ile mağdur edildi.

Bu süreçte, “demokratik, laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı davranarak, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve millet egemenliği ilkelerini çiğnediği ve irticai faaliyetlerin odağı olduğu” gerekçesiyle, Refah Partisi (RP) ve Fazilet Partisi (FP) kapatıldı.

Mevcut demokratik yönetim irtica ile ilişkilendirilerek, militan laik cumhuriyetin, demokratik cumhuriyetçi iradeye karşı korunması adı altında, demokrasi katledildi. Bu kıyımdan, Karamollaoğlu’nun o dönemde içinde yer aldığı RP ve FP’liler çok zarar gördüler.

28 Şubat’çılara Dokunulması

28 Şubat sürecini yaşatan demokrasi gaspçıları hakkında ceza davalarının açılması üzerine, bazı vesayetçiler, “ordunun en üst kademesinde görev yapan bu kişiler, bu şekilde cezalandırılmamalı” şeklinde cuntacılara göz kırpan açıklamalar yaptılar.

Bu açıklamalar, vesayetçi yönetimlerden siyasi ya da duygusal olarak nemalanan kesimlerden gelmesi beklenebilirdi. Fakat vesayetçilere yönelik koruyucu açıklamalar, 28 Şubattan en fazla zarar gören kesimde yer alan birinden gelince tuhaf karşıladım.

Diğer yandan, 28 Şubatta yaşanan vesayetçi darbe, münferid bir hadise değildir. Bu hadise, daha önceleri bir kısmı doğrudan, bir kısmı da dolaylı olarak gerçekleşen vesayetçi müdahalelerin önemli bir halkasıdır.

Önceki yıllarda demokrasiyi katledenler hakkında hiçbir hesap sorulmadığı, yargılanarak cezalandırılmadıkları için, vesayetçi paşalar ve sivil görünümlü destekçileri, sürekli demokrasiye son vermek için fırsat kolladılar.

Hırsız ya da Gaspçı-Darbeci Benzetmesi

Karamollaoğlu’nun vesayetçileri sahiplenen sözlerine ilişkin şu benzetme yapılabilir:

Adam gidiyor, bir başkasının 500 tane koyununu çalıyor. Hakkında hiçbir yargısal işlem yapılmıyor. Hatta çok iyi yaptın türünden bazı etkili çevrelerden destek sözleri geliyor.

Aynı adam bir müddet sonra, 1,5 milyar TL sermayeli bir şirkete el koyarak gasp ediyor, sahiplerini kovuyor. Yine taltif alıyor, yine cezalandırmaya maruz kalmıyor.

Sonra, yaptıkları gaspların, soygunların hiçbirisinden hesap sorulmadığı için, hırsızlık ve soygun işini daha ileri merhalelere taşıyarak sürdürmeye devam ediyor.

Birden, bu ülkede hukuk olduğu, hırsızlık ve soygunların suç olduğu belirtilerek, hiç olmazsa son yaptıkları hırsızlıkların cezalandırılması yönünde yargılama ve cezalandırma yoluna gidilince, bazı çevreler, yapılan cezalandırmalara tepki olarak şunu demek istiyorlar:

“Her ne kadar bu hırsız ya da gaspçı kişi yaptıkları çok büyük hırsızlık ya da gasp da olsa, bu şekilde cezalandırılmalarını içimize sindiremiyoruz”.

Yani “karışmayın, hırsızlıklarına devam etsin, belki bazı tepkiler sebebiyle zamanı geldiğinde, akıllanır, hırsızlık ve gasp işinden vaz geçebilir” demek isteniyor.

Bu benzetmede dile getirilen zihniyet ile geçmişte ülkemizde yaşanan demokrasi gaspçılarının ödüllendirilmesi ya da cezalandırılmaması yönündeki uygulamaların sürdürülmek istenmesi çabaları arasında çok bir fark yoktur.

Hatta demokrasi gaspçılarının verdikleri hak mağduriyeti, yukarıda sözünü ettiğim hırsızlık ya da gasp failinden çok daha tahripkârdır. Çünkü hırsız ya da gaspçının mağdurları, sadece malları gasp edilen ya da çalınan kişidir. Oysa demokrasiye son verenlerin mağdurları toplumun tamamıdır. Bu sebeple, darbeciler, tüm milletin iradesini ve yönetim hakkını gasp etmiş oldukları için, onlardan tüm milletin hakkını ihlal fiilinin hesabının sorulması gerekir.

Hakkı gasp edilmeyen bir kişi, başkasının hakkını gasp edenlerin uzun süreli hapse atılmalarını hoş görmeyebilir. Ama en çok mağdur olan kesime mensup biri bu hazımsızlığı gösteriyorsa, “celladına aşık olmak” gibi çarpık bir durumun varlığından söz edilebilir.

Bir kişi münferit olarak, kendisine karşı yapılan bir haksızlığı hazmedebilir. Ama topyekün bir milletin uğradığı bir haksızlığın, sanki sadece kendisine yapılmış gibi cezalandırılmamasını istemek, haksızlığa uğrayanların hukukuna tecavüz etmektir.

Zaten, bazı suçlar hariç, kişinin şahsına yönelik yapılan suçları affetme ve yargılamayı durdurma yetkisi kişilere hukuki bir yol olarak verilmiştir.

Ama hiçbir kimsenin, bir başkasının uğradığı haksızlıkları, cinayetleri affetme, bu fiillerin cezalandırılmaması gerektiğini söyleme yetkisi yoktur. Böyle bir hakkın tanınması, adaletsizlik ve haksızlıkların korunması, en azından bu suçluların layık oldukları cezalarla cezalandırılmamaları gerektiğini savunmanın meşrulaştırılması neticesini ortaya çıkaracaktır.

Burada darbecilerin cezalandırılmamaları yönündeki talepler, Peygamber Efendimizin,

“Vallahî, hırsızlığı sabit olan Mahzum kabilesinden Fatıma değil, kızım Fatıma bile olsa, ayrım yapmaz ve cezasını verirdim!” şeklindeki adalet anlayışı ile de çelişir.

Burada, Peygamberimiz döneminde, Mahzumoğulları kabilesine mensup soylu bir kadının yaptığı hırsızlık sebebiyle, kabilesinden olan bazı kişilerin, soylu bir aileye mensup olduğu için bu kadının cezalandırılmaması yönünde sergilenen çaba ile 28 Şubatçıların cezalandırılmasına karşı olmak arasında bir fark yoktur.

Muhafazakâr kimliği baskın bir Partinin Genel Başkanının, vesayetçi kudretli paşaların cezalandırılmamaları yönündeki talepte bulunması, çok daha çelişik bir duruma sebep olmaktadır. Yani “peygamberliğine iman ettikleri Hz. Muhammed, her ne kadar öyle dese de, yine de onun sözlerine aykırı şekilde bu kişiler cezalandırılmasın” denmek isteniyor.

Nihai Değerlendirme

İyi ki, 12 Eylül cuntacıları (gecikmeli de olsa) yargılandılar. Cuntacılar haklarında açılan ceza davaları devam ederken öldükleri için dava konusuz kaldı ise de, bu davaların açılmış olması önemlidir. Bu, demokrasi yanında tutum almaktır.

Benzer durum, 28 Şubatçıların yargılanması açısından da söz konusu. 28 Şubatçıların, 12 Eylül cuntacılarından farkı, bunların hala yaşıyor ve cezalarını da çekiyor olmalarıdır.

Vesayetçi darbecilerin etkin bir şekilde caydırılabilmeleri için, önce bu eylemleri gerçekleştirenlerin, rütbelerine ve yaşlarına bakmaksızın yargılanmaları ve layık oldukları cezalara uğramaları gerekir.

İkincisi, darbecilere destek verenler, demokratik irade tarafından geriletilmelidir.

Üçüncüsü, askerlerin demokratik sisteme müdahale etmelerini mümkün kılan bütün çıkış garantilerine son verilmelidir.

Vesayetçi otoriter militan laik cumhuriyetçilerin vesayetçi gasp teşebbüslerine karşı, din ve vicdan hürriyetinin, en az siyasi düşünce hürriyeti kadar tam güvencede olduğu demokratik pasif laik cumhuriyet taraftarlarının, demokratik usullerle, demokratik cumhuriyete sıkı bir şekilde sahip çıkmaları gerekir.

Kısaca belirtmek gerekirse, sahipsiz demokrasinin askeri vesayetçiler tarafından gasp edilmesi mukadderdir, demokratik cumhuriyetçilerin rejimlerine sahip çıkmaları halinde, vesayetçi cuntacıların hüsrana uğramaları hak ve muhakkaktır.

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 28523 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
CHP’DEN HDP’YE “PKK İLE İLİŞKİLERİNİ MİNİMİZE ETME” ÖNERİSİ
11/24/2021
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE %50+1 ÇOĞUNLUK DEĞİŞMELİ Mİ?
11/17/2021
İYİ PARTİNİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI?
11/10/2021
ANAYASADAKİ DEĞİŞTİRİLMESİ YASAK HÜKÜMLERİN VESAYETÇİ TEMELİ
11/3/2021
İŞKENCE YAPMAK, DEMOKRATİK(!?) ABD İÇİN MEŞRU, TÜRKİYE İÇİN SUÇ!
10/27/2021
ÇAĞDAŞ UYGARLIK KAVRAMININ ANAYASADA NE İŞİ OLABİLİR Kİ?
10/20/2021
“YÜCE DEVLET”TEN GÜÇLÜ DEVLETE
10/13/2021
1982 ANAYASASININ İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMELİ MİDİR?
10/7/2021
KASETÇİ DÜKKÂNININ ÜSTÜNDEKİ MAHKEMELERDEN YENİ YARGITAY BİNASINA
9/28/2021
YENİ BİR 367 ÖZLEMİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023’DE ADAY OLAMAZ
9/19/2021
YENİ YARGITAY BİNASINDA DUA EDİLDİ, LAİKLİK ELDEN GİTTİ(!!!)
9/10/2021
YÜZDE ON MİLLİ SEÇİM BARAJI NE OLMALI?
9/1/2021
28 ŞUBATIN KUDRETLİ(!) PAŞALARI LAYIK OLDUKLARI YERE MARŞ MARŞ
8/23/2021
FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HANGİ PARTİLER ACABA?
8/9/2021
TUNUS’TA CUMHURBAŞKANLIĞI DARBESİ
7/29/2021
ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZA: KAHRAMAN HALKIMIZIN VATAN SAVUNMASI
7/15/2021
TÜRKİYE’DE YAKIN GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLABİLİR Mİ?
7/8/2021
BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
6/28/2021
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
Toplam 3 yorum var, 3 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
Meliha 4 Aralık 2021 Cumartesi 07:15

Ülkemizde yaşanan darbelerin zarar ziyani çok ağırdır ülkemiz gelişeceği yerde gerilemiştir darbeciler hep üst yerlere getirildi âdeta oyunlar oynandi

Yorumu oyla      0      0  
Mehlika 3 Aralık 2021 Cuma 07:15

Darbeler tüm dünyada olduğu gibi turkiyede de gelişiminde her yönden etkiledi adete ileri gidecegimize gerilellestik ekonomiden tut her alaana zarar ziyan.

Yorumu oyla      0      0  
Mert 2 Aralık 2021 Perşembe 07:13

Ülkemizde suan bin türlü sorunla karşı karşıya kalmışken hala 28 şubat ve onun türevlerini neden konuşuyoruz iktidarından tut muhalefetine kadar gerçek gündemi güncel tutmak laızm

Yorumu oyla      1      2  
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
IŞİD
premier lig
İlker İnanoğlu
Brezilya
Dilma Rousseff
Mesut Bakkal
Şota Arveladze
TBMM
Kredi notu