E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

31 MART SEÇİMLERİ: DERSLER, MESAJLAR, TEPKİLER, RUH KAYBI (2)
20 Nisan 2024 Cumartesi

Öncelikle bazı belirlemeler yaptıktan sonra, 31 Mart seçimlerinin Cumhur İttifakı’na ve özellikle AK Parti’ye yönelik tepkisellik temelli etkilerine temas edeceğiz.

Bu seçimler, bir yerel yönetimler seçimleri formatının çok ötesinde, bir genel seçim havasında gerçekleşti. Siyasi iktidara yönelik genel tepkiler o düzeylerde oldu ki, seçmenler oy tercihlerini, mevcut belediye başkanlarının performanslarını ve vaadlerini değerlendirerek değil, genel politikalara karşı takınılan tavırların etkisi altında yaptılar.

Şayet bu seçimlerde belediyelerin performansları etkili olsa idi, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere çoğu seçim çevrelerinde CHP’li adayların kazanmaması gerekirdi.

Bazı seçmenler, oy verdikleri partiler, taleplerini karşılamadığı takdirde tepkilerini ortaya koyarlar. Bazen bu tepkiler, kalıcı eğilim değişikliklerine yol açabilirken, bazı tepkiler ise geçici kızgınlıklar neticesi ortaya çıkabilmektedir. İkinci kesimde yer alan bazı seçmenler, gelecekte partisinin politikalarına bağlı olarak geri dönüş yapabilirler. Ama bunun garantisi yoktur. Her şey, tepki verilen partinin gelecekte geliştireceği politikalara bağlıdır.

31 Mart Seçimlerinde Meydana Gelen Sonuçları Etkileyen Bazı Temel Etkenler

31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın alt seviyelerde oy almasına sebep olan temel etkenler elbette ki çok fazladır.

Bu etkenlerin bir kısmı önceki yıllardan günümüze kadar süregelen kronikleşmiş etkenler iken, bir kısmı 31 Mart seçimleri öncesinde yaşananlara tepki olarak ortaya çıkmıştır.

Burada her iki tür etkenlerden önemli olan bazıları üzerinde duracağız.

Emeklilerin Tepkisi

31 Mart seçimlerine yönelik etki düzeyi en yüksek etkenlerin başında emekliler tarafından gösterilen üst düzeyde tepkiler gelmektedir.

Ülkemizde geçmiş yıllarda, emeklilikle alakalı genel politikaların uygulanmasında Batı’daki emsal alınabilecek doğru uygulamalara yaklaşılmakta idi.

2023 yılında EYT’nin kabulüyle birlikte, ülkemizdeki emeklilik sistemi tekrardan ekonomiye ağır yükler getirecek hale geldi.

EYT kapsamında emekli olanların sayısı takriben iki milyon kişidir. Normal şartlarda emekli olanların sayısı ayda 30-40 bin civarında, yılda da 350 bin 400 bini buluyordu.

SGK’nin gelir kalemleri şunlardır; “prim gelirleri”, “diğer gelirler ve primsiz ödemeler” ve “devlet katkısı”. SGK’da “prim gelirleri”, “diğer gelirler ve primsiz ödemeler” yoluyla biriken paralarla SGK giderlerinin karşılanamadığı durumlarda, meydana gelen ödeme açığı, “bütçe transferleri” yoluyla kapatılmaktadır.

2022 yılında bütçeden SGK’ye aktarılan miktar 389 milyar lira. Bu, bütçeye muazzam bir yük oluşturuyor. Batılı ülkelerde bütçeye böyle bir yükün binmesine kesinlikle müsaade edilmiyor. Ama ülkemizde maalesef popülist uygulamalarla bu yük bir türlü kaldırılamıyor.

EYT ile Bütçenin yükü biraz daha arttı. EYT’nin genel bütçeye ilave yük getirici sonuçları olduğu gibi, genel olarak emeklilerin bütününü etkileyen aşındırıcı etkileri de oldu.

Emeklilik sisteminde, prim ödeyenlerin sayısının azalması, gelirlerdeki düşüşle birlikte, gelirlerle giderler arasındaki dengenin bozulmasına sebep olacağı için, prim gelirleri ile giderler arasındaki dengenin kurulması gerekiyor. Bu denge bozulduğu takdirde finansal sorunların yaşanması kaçınılmaz hale gelir. Bu durumda emeklilik sisteminin finansmanında ciddi sıkıntılar yaşanmasına bağlı olarak emeklilik sistemi tıkanır.

Sosyal güvenlik sisteminde mali dengelerin değerlendirilmesinde kullanılan en yaygın kriter, aktif-pasif sigortalı oranlarıdır. Aktif şekilde çalışan sigortalıların kurumlardan aylık alanlara oranı “aktif-pasif oranı”nı verir. Bu oran, bir emekliyi kaç çalışanın finanse ettiğini ortaya koyar. Bu oran, gelişmiş ülkelerde 4 ile 7 arasında değişir. Yani bir emeklinin maaşı 4 ile 7 arasında çalışan kişi tarafından ödenen primlerle karşılanır. Bu oran 2’nin altına düştüğünde, sosyal güvenlik sisteminde finansmanla alakalı ciddi sorunlar yaşanır.

Ülkemizde bu oran, EYT’den sonra bir kişinin emekli maaşının 1.9 çalışan tarafından ödenen primle ödenmesi şeklinde olmuştur.

Bu durumda, emeklilere getirilecek her bir zam, genel bütçeden daha fazla kaynak transferinin yapılmasına sebep olacaktır. Emeklilere ilave zammın yapılması halinde, ya devlet, Bütçeden emeklilere ayırdığı payı artıracak ya da bu artış yapılmayarak, mevcut pasta tüm emeklilere bölüştürülecektir. Emeklilerin sayısı arttığı halde bütçeden emeklilere yönelik transfer miktarı artırılmadığı takdirde, pasta daha fazla kişi tarafından bölüşüleceği için, emekli maaşlarında düşüşün yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

“1.9 çalışan tarafından ödenen primle bir kişinin emekli maaşının ödenmesi” uygulamasının bugünden yarına kısa sürede değişmeyeceği söylenebilir. Dolayısıyla bu durumun Bütçeye yükünün tahammülleri zorlayacak şekilde devam edeceği görülüyor.

Devletin, bu seçimlerden önce kamuoyunda emekliler lehine sağlanması beklenen iyileştirmeleri yapsaydı, bunun bütçeye maliyetinin ne olacaktı? sorusu akla takılıyor.

Ülkemizde emeklilerin sayısı, EYT’lilerle 16 milyon civarına ulaştı. EYT kapsamında iki milyon civarında kişinin emekli olmasını sağlayan düzenlemenin 2023 yılı bütçesine maliyeti 450 milyar lira civarındadır. Sayın Erdoğan’a göre 31 Mart seçimleri öncesinde emeklilerin bekledikleri maaş zammı yapılsaydı, yatırım bütçesinin tamamı veya eğitime, sağlığa ayrılan kaynağın tümü, sadece bu artışa tahsis edilse bile yetmeyeceği görülecektir.

EYT öncesi dönemde bile, emekliler tatmin edici maaş alamıyorlardı.

EYT’nin kabul edilmesi sonrasında, emeklilerin maaşları daha da kötüleşti. Çünkü emekliler için ayrılan pasta, 14 milyon yerine 16 milyon ile paylaşılır hale geldi.

Ülkemizde aktif-pasif dengesinin (1.9 oranı); Batıdaki 4 ile 7 arasında olan oranın çok altında kalması, sosyal güvenlik sisteminin finansmanında ciddi sorunların yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu vesileyle, EYT sisteminin popülist politikalarla kabul edilmiş olması, emeklilerin maaşlarının iyileştirilmesi seçeneklerini ciddi manada zora girdirmiştir.

EYT’nin toplumsal baskılara dayanılamayarak kabul edilmesi, AK Partinin kendi bacağına kurşun sıkması gibi bir şey oldu.

Bu düzenleme, hem emekliliğin genel ekonomiye yükünü artırdı; ekonomik dengeler hasar gördü, hem de emeklilerin sayısının artışına bağlı olarak emeklilerin maaşları geriledi. Bu gerileme, düşük maaş alan emeklilerin yoksulluk sınırının altında kalmasına sebep oldu.

Emeklilerin Tepkisinin Siyasi Maliyeti

31 Mart seçimlerinin en temel ve etkili belirleyeni emekliler oldu. Yüksek enflasyonla birlikte alım gücü düşen emekliler AK Parti’ye mesajını doğrudan sandık üzerinden verdi. 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde Erdoğan’a kıyamayan, Türkiye’nin başında yine Erdoğan’ın olmasını isteyen emekliler, 31 Mart seçimlerinde, kırgınlıklarının, dargınlıklarının, içinde bulundukları durumun dayanılmaz zorluklarının Erdoğan tarafından görülmesini istediler.

2019 seçimlerine EYT baskısı altında giden ve muhtemelen bu talebin karşılanmamış olmasının da etkisi ile İstanbul ve Ankara’da belediye başkanlıklarını kaybeden AK Parti, 2023 seçimleri öncesinde “popülist saik”lerle EYT’lilerin emekliliğini onayladı.

EYT’lilerin talepleri emeklilikle sınırlı kalmadı. Hükümete “madem beni emekli ettin, bir de bana insanca yaşayabileceğim miktarda maaşı vereceksin” dedi.

Siyasi iktidar, 2023’de yaptığının bir benzerini 31 Martta emeklilerin beklentilerinin karşılanması yönünde yapmadı. Hükümet bu tercihi ile tatbik etmekte olduğu ekonomik programdaki hassas dengelerin korunması politikasından taviz vermek istemedi. Kısaca iki iyilikten birincisi ile yetinmeyi tercih etti. Hükümetten beklenen ikinci iyilik olan maaşların yükseltilmesi talebinin karşılanmaması, emeklilerin tepkisini en üst düzeylere taşıdı.

31 Mart seçimleri sürecinde, EYT kapsamında emeklilere verilen maaşlar onları mutlu etmedi. Mutlu olmayan bu kesim, hükümete yönelik en üst düzeyde kızgınlık, küskünlük ve tepki ortaya koydu. Dolayısıyla, hükümet EYT düzenlemesi sebebiyle oy devşirmek bir yana, ciddi oy kayıpları yaşadı.

31 Mart seçimlerinde EYT düzenlemesinin, hükümete ilave bir oy getirisi olmadığı, hükümet bu durumdan mutlu olmadığı; oy artırma amacı akim kaldığı gibi, verilen emekli maaşını tatmin edici görmedikleri için, EYT’liler de bu düzenlemeden mutlu olmamıştır. Kısaca, ne hükümete ne de EYT’lilere yarayan bir durum ortaya çıkmıştır.

EYT’lilerin yüklediği ilave mali yük sebebiyle, EYT düzenlemesine bağlı olarak diğer emeklilerin maaşlarında da azalmalar meydana geldiği için, tepki, küskünlük ve kızgınlık sadece EYT’lilerle sınırlı kalmadı, tüm emekliler, ortak tepkisel tutum sergilediler.

Şu anda hemen hemen bütün ülke genelinde, bir evin kirası minimum sekiz ile on iki bin lira arasındadır. Bu maaşı (onbin TL) alan bir emeklinin sekiz bin lirayı kiraya verdiğini düşünelim. Bu kişinin yaşaması zor demiyorum; imkânsızdır. Bu gelirle evi mülk olan bir kişi, bazı ürünleri kendi bahçesinden karşılamak şartıyla ancak kırsal kesimlerde, hem de zorlanarak ancak yaşayabilir. Şimdi bir ek geliri mevcut olmayan bir emekli, onbin lira ile yaşaması neredeyse mucize gibi bir şey olduğu için, tepkisini en üst düzeyde vermiştir.

Ekonomik Şartlar ve Hayat Pahalılığı

Yukarıda seçimlerin AK Parti aleyhine neticelenmesinde en baskın etkenin emeklilerin tepkisi olduğundan bahsetmiştik. Tepkilerin kaynağını sadece emeklilerin tutumuna indirgemek yanıltıcı olur.

Genel olarak mali imkânları zayıf olan tüm toplumsal kesimler, seçimlerde tepkilerini bir ölçüde gösterdiler. Yani asgari ücretle çalışanlar, tarımla uğraşan küçük çiftçiler, bir mesleği olmayan ve geçim darlığı çeken ameleler ve diğer dar gelirliler de emekliler kadar olmasa da bir dereceye kadar tepkilerini ortaya koydular.

Hükümetin genel ekonomik politikalar kapsamında 31 Mart seçimleri öncesi dönemde emeklilere yönelik benimsediği politikanın temel sebeplerine kısaca temas etmekte fayda var.

Hükümet, 31 Mart öncesinde, günü kurtarmak için, maliyetleri daha uzun ömürlü olan, kısa vadede bir parmak balı insanların ağzına verip, uzun vadede zakkum suyu içirmek gibi neticeleri olan popülist kararlar alabilirdi. Bu kararlar muhtemelen seçimlere kadar damağa hoş gelebilirdi. Fakat bu uygulamanın uzun vadede maliyetleri çok can yakıcı olabilirdi.

Hükümet, 31 Mart seçimleri öncesinde, geçici etkiler meydana getiren “bir parmak bal” siyaseti yerine, ileride süreklilik arz edecek olumlu neticeleri hedefleyen “acı reçete” siyasetini benimsedi. Yani “seçim de olsa, bu acı şerbeti içeceğiz, içireceğiz, ta ki yakın gelecekte, daimi ballara kavuşalım” mantığı ile kararlar alındı.

Nitekim Sayın Erdoğan, emeklilerin yüksek enflasyon sebebiyle en fazla refah kaybına uğrayan toplum kesimi olduğunu belirterek, “emeklilerimizin serzenişlerini il ziyaretlerimizde zaten görüyorduk. Gerek tek seferlik 5 bin lira ödenmesi, gerek yüzde 50’yi bulan maaş zamları, gerekse diğer adımlarla, bütçe disiplinini bozmadan, üzerimizdeki bu baskıyı hafifletmeye çalıştık; ama muvaffak olmadık” tespitinde bulundu.

Bu ifadeler, aslında acı reçete içinde, balın damla damla ikramının, bu seçimlerde, hükümet lehine neticelerin meydana gelmesinde yeterli olmadığını gösteriyor.

Sayın Erdoğan, bu seçimlerde, 16 milyon emeklinin beklentisini karşılamayarak, ekonominin geleceğini düşünerek, daha sürekli ve istikrarlı iyileşmelerin tahakkukunu hedefleyerek, “bir parmak bal” siyasetini tatbik etmeyerek bir manada yerel yönetimler seçimlerini kendi partisi açısından riske etmiş oldu.

Ekonomide orta vadeli programların iyi neticeler vermesinin sağlanması, her şeyden önce popülist politikalarla paraların dağıtılmaması yoluyla hassas dengelerin korunmasına bağlıdır. Hükümet yetkilileri, bu politikaların tavizsiz uygulanması halinde, enflasyonun yakıcı etkilerinin 2024 yılının ikinci yarısında azalacağı, enflasyonun tek haneye inmesi için programa katı bir şekilde uyulması gerektiği kanaatindedirler

Türkiye’de seçimlerle ekonomi arasında derin etkileşim ve bağlar vardır. İktidarların ekonomik durumu kötüleştiren kararları, vatandaşların eğilimlerini etkileyebilmektedir. Bu etkileşim ilişkisini, merhum Süleyman Demirel şu veciz sözlerle ifade etmiştir: 

“Boş tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur; fukara tenceresinin gücünü unutan iktidarı kaybeder. 

Bu sözlerle, Demirel, siyasi iktidarın, aldığı ekonomik kararlarla vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmesine sebep olduğu durumlarda, seçmenin tavrının ne yönde etkileneceğini veciz ve çarpıcı bir şekilde vurgulamış olmaktadır.

Hayat pahalılığı ile seçimler arasındaki etkileşim bir de şu şekilde belirtilmiştir:

“Türk Milleti, yapılan yollarla, köprülerle, barajlarla, TCG Anadolu ile Beşinci Nesil Savaş uçağı Kaan’la, İHA’larla, Siha’larla, hızlı tren hatlarıyla elbette ki iftihar eder, bunlarla göğsü kabarır, ama bütün bunları gördükten ve takdir ettikten sonra, baş başa kalacağı yer mutfağındaki tenceresi, tavasıdır. Cüzdanı boşaltarak, tencere ve tavadaki hayatın idamesini imkansıza yakın derecede zorlaştıran kriz, çoğu seçmenler yönünden her şeyi unutturabilir.

Vatandaşlar, pazara gidip çantalarını dolduramadıkları durumlarda, daha önceleri iktidardaki partiye oy vermiş olsalar da, ya küserek oy vermeyerek veya oylarını yakarak ya da muhalefete oy vererek, daha önceleri oy verdikleri siyasi iktidara sırtlarını dönebilirler. Bunun en bariz örneğine, 31 Mart seçimlerinde çok açık bir şekilde şahit olunmuştur.

Bir seçmenin somut bir tepkisine yer vereceğim: “Biz, ‘10 bin lirayla geçinemiyoruz’ dedikçe sanki bize sadaka veriyorlar. 10 bin lira maaş, bir ev tutsan şurada (Keçiören) 10 bin liradan başlıyor. Keçiören’de tutamazsın da diyelim ki Bağlum’a gidersin sekiz bin liraya tutarsın. Geri kalıyor iki bin lira. Bu parayla haydi bir ay süreyle yaşayabiliyorsan yaşa!!!”.

Bu misal, halkın üst düzey tepkisinin kaynağındaki vahameti güneş gibi göz önüne seriyor.

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 22784 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
31 MART SEÇİMLERİ: DERSLER, MESAJLAR, TEPKİLER, RUH KAYBI(1)
4/9/2024
“ZİBİDİ”LİK İTHAMINI SAHİBİNE AYNEN İADE EDİYORUM!
3/29/2024
31 MART SEÇİMLERİ DEM’LENEN CHP İÇİN HÜSRANLA SONUÇLANABİLİR
3/21/2024
6 ŞUBAT 2023: UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ (3)
3/7/2024
6 ŞUBAT 2023: UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ (2)
2/20/2024
6 ŞUBAT 2023: UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ (1)
2/6/2024
TERÖR ÖRGÜLERİ İÇİN ÖNEMLİ OLAN İDEOLOJİ DEĞİL KULLANILIR APARAT OLMALARIDIR
1/22/2024
İŞGALE MEŞRU MÜDAFAA, HAKLI DİRENİŞE DE TERÖRİZM DENİYOR
1/10/2024
CUMHURİYET HALK PARTİSİ İSMİNİ KORUMA KANUNU ÇIKARILMALI
12/25/2023
CAN ATALAY VAKASINDA NİHAÎ ÇÖZÜM TBMM’NİN DEVREYE GİRMESİDİR
12/14/2023
GAZZE’DE MÜSTEMLEKE GÜÇLERİN GERÇEK KİMLİĞİ PAZARA SERİLDİ
11/27/2023
EĞİTİMİMİZİN TEMEL SORUNLARI: DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ (3)
11/13/2023
EĞİTİMİMİZİN TEMEL SORUNLARI: DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ (2)
10/22/2023
EĞİTİM SİSTEMİMİZLE ALAKALI DEĞERLENDİRMELER: MEB’İN ÜCRETSİZ KİTAP DAĞITMASI (1)
9/22/2023
OTORİTER MİLİTAN LAİKÇİ KİMLİKLE BÜTÜNLEŞTİRİLEN KARMA EĞİTİMİN ÇOĞULCULAŞTIRILMASI
8/8/2023
15 TEMMUZ RUHU GÜCÜNÜ NE ÖLÇÜDE KORUYOR?
7/15/2023
DEPREM BÖLGESİ HATAY’DA BAYRAM VE HÜZÜN BİR ARADA
6/30/2023
CHP İktidar Olabilir mi?
6/20/2023
14 VE 28 MAYIS SEÇİMLERİ: “SAHTE” VE ÇELİŞKİLİ SİYASETİN YENİLGİSİ
6/6/2023
KILIÇDAROĞLU’NUN SEÇİM STRATEJİSİ: “KİMLİKSİZLİK VE OMURGASIZLIK”
5/23/2023
14 MAYIS SEÇİMLERİNDE REHAVETE KAPILAN KAYBEDER
5/9/2023
CHP VE HDP’NİN ÖZERKLİK VAADİ: TÜRKİYE’NİN PARÇALANMASININ ÖN AŞAMASI MI?
4/26/2023
MİLLET İTTİFAKININ PKK GÜDÜMLÜ HDP’YE MAHKÛMİYETİ
4/13/2023
14 MAYIS SEÇİMLERİ: İYİCE PRESLENEN İYİ PARTİ İLE HDP İTTİFAKI
4/1/2023
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ: BİRİNDEN NUR AKAR, BİRİNDEN KİR (3)
3/15/2023
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ: BİRİNDEN NUR AKAR, BİRİNDEN KİR (2)
3/4/2023
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ: BİRİNDEN NUR AKAR, BİRİNDEN KİR (1)
2/21/2023
VAKİT, KİN VE HUSUMET DEĞİL, DUA VE VEFA VAKTİDİR
2/10/2023
BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE SAĞLANMASINA GEREK VARMI?
1/27/2023
6’LI MASANIN 6+1 FORMÜLÜ YÖNETİMDE NE KADAR İŞLEVSEL OLABİLİR?
1/12/2023
İMAMOĞLU, MENDERES VE ERDOĞAN’IN MAHKÛMİYETLERİ: HANGİSİ MAĞDUR?
12/25/2022
CHP GAYRI MİLLÎ BİR PARTİ MİDİR?
12/12/2022
SAHİPSİZ KÖPEKLERE BARINAK YAPMAYAN BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVLERİNE SON VERİLMELİ
11/28/2022
PKK DİYE MÜSTAKİL BİR TERÖR ÖRGÜTÜ YOKTUR: “NOKTA”
11/17/2022
AB ÜYESİ ÜLKELERİN POLİTİKA ÜRETME YETERSİZLİĞİNİN AĞIR BEDELLERİ
11/8/2022
AİLENİN SAPKINLIK VE SALDIRILARA KARŞI KORUNMASI: 30 EKİM YÜRÜYÜŞÜ
10/28/2022
AVRUPA ADALET DİVANI: SEVSİNLER SİZİN ÇOĞULCULUK ANLAYIŞINIZI
10/16/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (6)
10/5/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (5)
9/25/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (4)
9/14/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (3)
9/4/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (2)
8/24/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (1)
8/13/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (5)
8/2/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (4)
7/23/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (3)
7/13/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (2)
7/3/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (1)
6/22/2022
AMERİKADA BİR CİNSEL SAPIK DAHA “VAHŞİCE” İDAM EDİLDİ(!?!?)
6/10/2022
II. ABDÜLHAMİD: MUTLAK İSTİBDADÇI, KIZIL SULTAN MI?
6/2/2022
EVLADLARINI BU VATAN UĞRUNA ŞEHİD VERENLER İÇİN EN ACI OLAN…
5/26/2022
DEMOKRATİK YOLLARLA DEMOKRASİYE GEÇİŞ: 14 MAYIS 1950
5/17/2022
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ KARARININ İPTALİ: YENİ BİR 367 VAKASI OLUR
5/7/2022
VAAAYYY BEEEE OSMAN KAVALA MELEKMİŞ(!?!?)
4/27/2022
PAÇALARI KANLA KİRLİ BİR ÜLKE “TÜRKİYENİN SİCİLİ BOZUK” DEMİŞ
4/20/2022
MANSUR SAVAŞ’IN CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLME İHTİMALİ VAR MI?
4/12/2022
PAKİSTAN’DA NELER OLUYOR?
4/5/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: SİSTEMİN “FİŞ”LE CİHAZA BAĞLANMASI
3/27/2022
AYM’NİN MEVCUT HÜKÜMET SİSTEMİNİ KİTLEYEN KARARI
3/19/2022
UKRAYNA: BÜYÜKLER TEPİŞİR, OLAN KÜÇÜKLERE OLUR!
3/11/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM AÇIKLAMASI: BOOOOM
3/4/2022
TÜRKİYE’DE MUHALEFET NEDEN İKTİDAR OLAMIYOR?
2/25/2022
HDP AYM TARAFINDAN KAPATILMAZSA NE OLUR?
2/17/2022
İNSAN HAKLARI AVRUPA SINIRLARINDAN İÇERİ GİREMİYOR!!!
2/9/2022
DEMOKRASİ NEREDEN GEÇER; DİYARBAKIRDAN MI YOKSA…?
2/2/2022
İNANANLARIN İNANCINI YARALAYAN SERÇE (!?!?)
1/26/2022
ENES KARA İNTİHAR ETTİ, CEMAAT VE TARİKAT DÜŞMANLIĞI DEPREŞTİ
1/19/2022
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK (CUMHURBAŞKANLIĞI) SİSTEMİ NEDEN YERLEŞEMEDİ?
1/12/2022
CHP, HALA DİNDARLAR İÇİN KORKUTUCU VE ÜRKÜTÜCÜ
1/5/2022
CHP’NİN “FETÖCÜLERLE DE HELALLEŞMEK” POLİTİKASI
12/29/2021
TÜRKİYE’DE İTTİFAKLAR VE MİLLET İTTİFAKI-HDP İLİŞKİSİ
12/22/2021
QUEBEC’DE BAŞÖRTÜSÜ TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE İSLAMA YÖNELİK FARKLI UYGULAMALAR
12/15/2021
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETİMDE DİN EĞİTİMİ VE LAİKLİK TARTIŞMALARI
12/8/2021
28 ŞUBAT ZİHNİYETİ “CELLADINA ÂŞIK” BAZI MAĞDURLARINDA DEVAM EDİYOR
12/1/2021
CHP’DEN HDP’YE “PKK İLE İLİŞKİLERİNİ MİNİMİZE ETME” ÖNERİSİ
11/24/2021
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE %50+1 ÇOĞUNLUK DEĞİŞMELİ Mİ?
11/17/2021
İYİ PARTİNİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI?
11/10/2021
ANAYASADAKİ DEĞİŞTİRİLMESİ YASAK HÜKÜMLERİN VESAYETÇİ TEMELİ
11/3/2021
İŞKENCE YAPMAK, DEMOKRATİK(!?) ABD İÇİN MEŞRU, TÜRKİYE İÇİN SUÇ!
10/27/2021
ÇAĞDAŞ UYGARLIK KAVRAMININ ANAYASADA NE İŞİ OLABİLİR Kİ?
10/20/2021
“YÜCE DEVLET”TEN GÜÇLÜ DEVLETE
10/13/2021
1982 ANAYASASININ İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMELİ MİDİR?
10/7/2021
KASETÇİ DÜKKÂNININ ÜSTÜNDEKİ MAHKEMELERDEN YENİ YARGITAY BİNASINA
9/28/2021
YENİ BİR 367 ÖZLEMİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023’DE ADAY OLAMAZ
9/19/2021
YENİ YARGITAY BİNASINDA DUA EDİLDİ, LAİKLİK ELDEN GİTTİ(!!!)
9/10/2021
YÜZDE ON MİLLİ SEÇİM BARAJI NE OLMALI?
9/1/2021
28 ŞUBATIN KUDRETLİ(!) PAŞALARI LAYIK OLDUKLARI YERE MARŞ MARŞ
8/23/2021
FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HANGİ PARTİLER ACABA?
8/9/2021
TUNUS’TA CUMHURBAŞKANLIĞI DARBESİ
7/29/2021
ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZA: KAHRAMAN HALKIMIZIN VATAN SAVUNMASI
7/15/2021
TÜRKİYE’DE YAKIN GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLABİLİR Mİ?
7/8/2021
BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
6/28/2021
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.

Bu haber henüz yorumlanmamış...

SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
yangın
konuk oyuncu
ygs puan hesaplama
Şota Arveladze
Ersun Yanal
Kayseri Erciyesspor
İthalat
karadeniz
Arabistan