E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

31 MART SEÇİMLERİ: DERSLER, MESAJLAR, TEPKİLER, RUH KAYBI(1)
9 Nisan 2024 Salı

Memleketimizde her bir seçimde, millet iradesini ortaya koyar. Uygulamalar, vaadler ve öneriler hakkında notunu verir. Bu not, sadece siyasi iktidarlar için değil, iktidara talip olan muhalif partiler için de söz konusudur. 
Halkın seçimlerde ortaya koyduğu irade, çoğu kereler hem siyasi partiler hem de geniş halk kesimleri için mesajlar içerir. Özellikle, bu mesajların muhatabı siyasilerdir. 
Millet, seçimlerde ortaya koyduğu tutum, tavır ve mesajlarla, partilerin program ve projeleri, söylem ve fiilleri hakkında notunu verir; yetersiz, hatta zararlı gördüğü politika ve uygulamalar, söylem ve fiiller hakkında “kırık not” verir.
Siyasi partiler ve vatandaşlar, demokrasi kültürünü özümsedikleri ölçüde, milletin verdiği bu mesajları alırlar. Verilen mesajlardan dolayı halkı azarlamazlar; bunları anlayıp kendilerini bu mesajlarla uyumlu hale getirmeye çalışırlar. 
Halkı, reyinden ve tercihlerinden dolayı kınamak, suçlamak, hem demokrasi erdemi ile çelişir hem de milletin iradesinin tahkir ve tezyif edilmesi manasına gelir. Halkın iradesini aşağılayan, halkı bu iradesinden dolayı sorgulayarak nakıs ve suçlu gören parti ve kişiler, demokrasiyi özümsemiş olamazlar. Bunlar, kendi iradeleri ile uyumlu gördükleri ölçüde halkın iradesini makbul görürler; aksi halde halkın iradesini aşağılarlar. Halkın iradesini aşağılayanlar, demokratik değil, demokrasiye zararlı totaliter zihniyetli parti ve kişiliklerdir.
Burada halkın mesajını aldıktan sonra özellikle siyasi partilerin yapması gerekenler, ya bu mesajları aynen almak ya da kendilerinin bazı hususları halka anlatmakta yetersiz kaldıklarını düşünüyorlarsa, halkı bu konularda ikna edici söylem ve politikalar geliştirmektir. 

31 Mart Seçimleri ile Alakalı Genel Manzara ve Bazı Tespitler
Ülkemizde 31 Mart 2024 günü yapılan yerel yönetim seçimlerinde, halk ortaya koyduğu iradesiyle, tüm siyasi kesimlere ve siyasete ilgi duyan herkese dersler verdi. 
Bu seçimlerde, bazı seçim çevrelerinde benim için sürpriz olarak değerlendirilebilecek sonuçlar ortaya çıktı. Ama genelde sonuçlar, tahmin edilenlerle uyumlu oldu.
İktidar ve muhalefet partileri nezdinde, bu seçimlerde demokrasinin kazandığı noktasında ittifak edilmiş olması son derece önemli bir husustur. Yani yapılan çoğu vurgular, halkın demokratik iradesinin üstünlüğünün ifade edilmesi yönünde olmuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Acizler ve gafillerin yaptığı gibi bu tablonun suçu millete atılamaz. AK Parti’nin hatayı millette aramak gibi bir geleneği yoktur. Ben dâhil bu masanın etrafında yer alan hiçbir kimse 31 Mart seçimlerinin sorumluluğundan kaçamaz” diyerek, önemli bir demokratik olgunluk, halkın iradesine saygı ve kabullenme örneği ortaya koydu.

Seçim Sonuçlarının Tahlili
Bu seçimde AK Parti ciddi oy kayıpları yaşadı. Her ne kadar AK Parti’nin hanesinde %35.48 yazsa da, bunların içinde bazı seçim çevrelerinde MHP oyları da vardır. Cumhur İttifakının oyları %40.46. Bu oran, 2023 seçimleri ile kıyaslandığında oldukça düşüktür. 
Sayın Erdoğan’ın da ifadesiyle, AK Parti ilk defa bu kadar “irtifa kaybetti”. AK Parti olarak oy oranı %44,3’ten yüzde 35,5’e, Cumhur İttifakı olarak ise %51,6’dan yüzde 40.46’ya geriledi. Bu seçimlerde, MHP’li oylar çıkarıldığında, AK Parti’nin aldığı oylar 2002 seçimlerinin de oldukça gerisinde kalmış görünüyor.
Bu seçimlerin sonuçları AK Parti yönünden şu şekilde değerlendirilebilir: 
“Seçim sonuçları sükûnet ve soğukkanlılı bir şekilde değerlendirildiğinde, AK Parti oylarında meydana gelen ciddi düşüşler ve kaybedilen belediye başkanlıklarının sayısına bakıldığında, büyük bir gerilemenin meydana geldiği rahatlıkla söylenebilir. Dolayısıyla, bu seçimlerde AK Parti lehine bir başarı kesinlikle  yoktur, şok edici bir gerileme mevcuttur”.
Bin türlü tekellüflü tevillerle bu gerçeklik görülmediği; “aslında AK Parti kaybetmedi, muhalefet şöyle oldu, böyle oldu” gibi dolambaçlı ve fiili gerçekliği görmeyen, gizleyen değerlendirmeler yapıldığı takdirde, bu durum, bir sonraki seçimlerde AK Parti’nin daha da gerilemesine sebep olabilecektir. AK Parti’yi yeniden yükselişe geçirecek önlemlerin, tamirat ve tadilatların yapılması için mutlaka resmin bütün boyutlarıyla görülmesi gerekiyor. 
Bu sonuçlar, bir hezimet ve yok oluş ya da hezimetin ön safhası mı? diye sorulabilir. 
Bu sorunun cevabını ANAP genel başkan yardımcısı Orhan Demirtaş’tan alalım: 
“ANAP’ın oyları 1989 seçimlerinde yüzde 41'den yüzde 21’e gerilemişti. ANAP’ın elinde sadece 3 vilayet belediyesi kalmıştı. Bitlis, Hakkâri ve Malatya dışında bütün il belediyelerini CHP/SHP'ye kaptırmıştı. Seçmenler, 1989 seçimlerinde bizi (ANAP) bitirdi, ama bu seçimlerde (31 Mart) AK Partiyi uyardı, AK Parti toparlanabilir”!
AK Parti’nin 31 Mart seçimlerinde, bir önceki 14 Mayıs seçimlerine göre oy kaybı büyük oldu. AK Parti’nin 31 Mart seçimlerinde aldığı oy oranı, %44,3’ten (14 Mayıs 2023) %35,5’e geriledi. Bu yüzdelik diliminde Cumhur İttifakına dâhil MHP’den gelen oylar da var. MHP oyları çıkarıldığında, AK Partinin oylarının %30’lar civarında olduğu söylenebilir.
Bu neticeye göre 31 Mart seçimlerinin sonuçları, AK Parti yönünden şok edici düzeyde ağır bir yenilgidir, fakat bu, telafi edilemez bir gerileme değildir. Bir diğer ifadeyle, ortada 1989’da ANAP’ınkine benzer şekilde eriyip biten bir AK Parti yoktur, ama seçmen tabanı tarafından ciddi anlamda ders verilmek, ikaz edilmek istenen bir AK Parti vardır. 
Bu seçimlerde CHP’nin aldığı oy oranı %37.76’dır. CHP’ye verilen oyların içinde, Batı’daki illerin büyük ekseriyetinde CHP ile DEM arasında yapılan “Kent İttifakı” kapsamında DEM’li seçmenler de yer almaktadır. Nitekim seçimlerden hemen sonra DEM’in İstanbul BB adayı Meral Danış Beştaş, bu durumu sarih olarak ifade etmiştir. Esasen DEM ve İyi Parti’den gelen oylarla, tepki oyları çıkarıldığında yine CHP’nin oylarının %25 bandında kalacağı söylenebilir. Ama resmiyette görünen sonuç, CHP’de toplanan oyların %37.76 olduğunu gösteriyor. Öyle ya da böyle, bütün bu oyların CHP’de toplaması, bu parti yönünden önemli bir başarıdır. Bunun da kabul edilmesi gerekiyor.
CHP’ye İyi Parti’den de hatırı sayılır miktarlarda oylar gitti.  
31 Mart seçimlerinde, İstanbul ve Ankara’da DEM ile İyi Parti’nin adayları %1’in az üstünde ya da altında oy aldılar. Bu da göstermektedir ki, İstanbul ve Ankara’da İmamoğlu ve Yavaş’ın kazanmasında DEM ve İyi Partili seçmenlerin çok büyük katkıları oldu. 
Her ne kadar 31 Mart seçimlerinde her bir parti kendi logosuyla seçimlere girdi ise de, özellikle DEM ve İyi Parti adayları, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çoğu seçim çevrelerinde ciddi seçim kampanyaları yapmadılar. Perde gerisinden verilen talimatlarla, bu iki partinin seçmen tabanının CHP’ye oy vermeleri sonucunda, İstanbul’da İmamoğlu, Ankara’da Yavaş, diğer bazı illerde CHP’li adaylar kazandı. 
Kısaca ifade etmek gerekirse, her ne kadar İyi Parti ve DEM, ayrı ayrı aday çıkarmak şeklinde zahiren “ittifaksızlık” görüntüsü sergileseler de, gerçek ittifak sandıkta yapıldı. DEM ve İyi Partinin, alabilecekleri oyların CHP’ye kaydığı seçim bölgelerinde, sandıkta sahici manada CHP-DEM-İyi Parti ittifakının gerçekleştiği görülmektedir. 
Bazı yerlerde DEM ve İyi Parti’nin sahici manada seçim kampanyaları yürütmemeleri, sandıkta gerçekleşen ittifakın, partilerin yönetimlerinden bağımsız olmadığını göstermektedir.
DEM’in oylarının tamamı kendi adayına, İyi Partili oyların tamamı kendi adaylarına gitseydi, Ankara’da olmasa da İstanbul’da Kurum’un kazanma ihtimali çok yüksekti.
AK Parti, kurulduğundan bu yana girdiği bütün seçimlerde ilk kez CHP’nin gerisinde kaldı. CHP 47 yıl aradan sonra ilk defa Türkiye genelinde yapılan bir seçimde en çok oyu alan parti oldu. Bu parti, en son 1977’de Bülent Ecevit’in Genel Başkanlığı döneminde %41,38 oyla birinci olmuştu. Bu vesileyle bu seçimlerin en kazançlı çıkanı CHP olmuştur. 
Bu seçimlerde oransal olarak İyi Parti ciddi manada oy kaybı yaşadı, bir diğer ifadeyle bu parti resmen eridi. 2019’da alınan %7.52’lik oy oranı buharlaşarak, %3.76’ya düştü.
CHP oylarının AK Parti’nin üzerine çıkmasının iki yönü mevcuttur: 
Birincisi, CHP oylarını artırırken, AK Parti’ye oy verebilecek milyonlarca seçmen sandığa gitmemiştir. Bu durum, oy oranının CHP lehine değişmesine sebep olmuştur. 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmeyen seçmenlerin büyük ekseriyetinin AK Partili seçmenler olduğu düşünülüyor. Sayın Erdoğan’a göre, 2024 seçimlerinde, 2019 seçimlerine kıyasla sandığa gitmeyen 6 puanlık oyun ezici çoğunluğunu AK Partili seçmenler oluşturmaktadır. 
İkincisi, CHP’ye giden oyların tamamının CHP’li seçmenler olmaması, bunların bir kısmının DEM ve İyi Parti’den “emanet” olarak gelen oylar olmasıdır. Özellikle CHP’li adayların kazandıkları çoğu seçim çevrelerinde, İyi Parti ve DEM’in çok düşük oylar almaları bu belirlememizin en büyük delilini teşkil etmektedir.
CHP'yi birinciliğe taşıyan temel etken, CHP’nin mutlak başarılı siyaseti ve uygulamaları değildir. Yani CHP, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, kendisinde olan belediyelerin üstün başarıları, 2019 yılında seçmenlere verdikleri bütün vaadleri yerine getirmiş olmaları, CHP’li adayların 31 Mart seçimleri öncesinde verdikleri vaadlerin geniş seçmen kesimlerini tatmin etmiş olması gibi sebeplerle değil, bilakis bu konulardaki muazzam yetersizliklerine, hatta Ankara BB adayı Yavaş’ın “ben hiçbir büyük projeyi gerçekleştirme vaadinde bulunmuyorum” demesine rağmen, siyasi iktidara duyulan üst düzeyde tepkiselliğin bir neticesi olarak birinci parti olmuştur. 
Bu seçimlerde, yerel ihtiyaçlar ve hassasiyetler değil, genel politikalara yönelik tepkisellik etkili olmuştur. CHP’nin birinci parti olmasının arkasında, ne adaylarının liyakatli ve vasıflı olmaları, ne proje ve icraatları, ne genel başkanı Özgür Özel, ne İmamoğlu ya da Yavaş vardı, iktidara duyulan yoğun tepki ve seküler kesimin CHP etrafında toplanması vardı. 
Şayet bu seçimlerde başarılı icraatlar ya da hizmetlerde başarısızlıklar belirleyici olsaydı, Beşiktaş ve Kadıköy gibi belediyecilik hizmetlerinin sadece çöp toplamakla sınırlı olduğu ilçelerde CHP kazanamaz, Beykoz, Üsküdar, Tuzla, Keçiören gibi tek başına ABB ve İBB'den daha fazla icraatlar yapan ilçelerde AK Parti kazanırdı.
CHP için asıl kalıcı başarı, AK Parti’ye oy vermemek için sandığa gitmeyen ya da bu seçimlerde CHP’ye ilk defa oy verenlerin, sonraki seçimlerde CHP’de kalmaları olacaktır. Bu olur mu? Bilinmez. Ama bu kesimin gelecekteki eğilimlerinin ne yönde olacağı, AK Parti iktidarı tarafından tatmin edilip edilmemelerine ve diğer konjonktürel şartlara bağlıdır. 
Geçmişte yaşanan tecrübelerden hareketle şu söylenebilir: 
Küserek sandığa gitmeyen kişilerin, değişen şartlara bağlı olarak tekrardan sandığa gitmeleri söz konusu olabilmektedir. Fakat bir kere de olsa CHP’ye oy veren birinin geri dönüşü oldukça zor olmaktadır. Bu durum, özellikle AK Parti ya da diğer sağ partili seçmenler için söz konusu olmaktadır. Bu vesileyle, Cumhur İttifakı, küskünlük, kızgınlık, tepkisellik vb. sebeplerle emaneten CHP’ye giden seçmenlerin geri dönüşlerini sağlama konusunda oldukça zorlanacak gibi görünüyor. Geri dönüşlerin sağlanması için, Cumhur İttifakının çok yoğun çabalar sarf etmesi gerekiyor. Bu sebeple, milletin ikazı alınarak, ekonomi toparlanıp, Türkiye Yüzyılı inşa süreci başarıyla devam ettirildiği takdirde, AK Parti’den emaneten kaçan oylar tekrardan Cumhur İttifakına teveccüh gösterebilir.
Yazımızın başında bazı sonuçların kendim için çok sürpriz olduğundan bahsetmiştim. Bu sürpriz sonuçların başında Ankara ve İstanbul’daki seçim sonuçları gelmektedir. Burada asıl sürpriz olan, Ankara’da Turgut Altınok’un, İstanbul’da Murat Kurum’un kaybetmeleri değil, Altınok’un %28.35, Kurum’un da 11.55 gibi çok büyük bir farkla kaybetmeleridir. Benzer şekilde, Hatay’daki seçim sonuçlarının kıl payı AK Parti lehine olması da bana sürpriz gelen sonuçlardan biridir. Çünkü deprem sonrasında CHP’li Lütfi Savaş’ın tavırlarına yönelik yaşanan en üst düzeyde tepkiler, bu sonucu benim için sürpriz hale getirmiştir.
Peki, bu seçimlerde CHP neden en çok oyu aldı? 
CHP’nin oy oranının yükseltmesini sağlayan bazı belli başlı temel hususlar şunlardır:
1- Yaşanan ağır ekonomik sıkıntıların hayat pahalılığını üst düzeylere taşımış olması sebebiyle bazı seçmenler, muhalefete oy vererek AK Parti iktidarını uyarmak istemiştir.
2- Ağır ekonomik şartlardan en fazla etkilenen, dayanılmaz ölçüde geçim zorlukları yaşayan emekliler, bekledikleri maaş zammı yapılmayınca, AK Parti iktidarını cezalandırarak ciddi şekilde uyarmak amacıyla, ya sandığa gitmediler, ya da CHP’ye yöneldiler.
3- Önceki seçimlerde farklı partilere oy veren çoğu seçmenlerin, hoşnut olmadıkları iktidar karşısında, mensubu oldukları muhalefet partilerinin parçalanmışlık ve dağınıklığına bağlı olarak ortaya çıkan, beceriksizlik ve başarısızlıklara tepki göstererek, sürekli kaybederek hayal kırıklığı yaşamamak için CHP’de toplandılar. Bu şartlara bağlı olarak CHP, muhalefetin büyük partisi olarak bir cazibe merkezi haline geldi. Daha önce TİP, İYİ Parti, DEM, Deva, Gelecek, Saadet vd. partilere oy veren çoğu seçmenler, yeni pozisyonla uyumlu olarak, AK Parti’ye karşı CHP’de toplanarak güç birliği yapmış oldular.

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 21085 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
“ZİBİDİ”LİK İTHAMINI SAHİBİNE AYNEN İADE EDİYORUM!
3/29/2024
31 MART SEÇİMLERİ DEM’LENEN CHP İÇİN HÜSRANLA SONUÇLANABİLİR
3/21/2024
6 ŞUBAT 2023: UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ (3)
3/7/2024
6 ŞUBAT 2023: UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ (2)
2/20/2024
6 ŞUBAT 2023: UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ (1)
2/6/2024
TERÖR ÖRGÜLERİ İÇİN ÖNEMLİ OLAN İDEOLOJİ DEĞİL KULLANILIR APARAT OLMALARIDIR
1/22/2024
İŞGALE MEŞRU MÜDAFAA, HAKLI DİRENİŞE DE TERÖRİZM DENİYOR
1/10/2024
CUMHURİYET HALK PARTİSİ İSMİNİ KORUMA KANUNU ÇIKARILMALI
12/25/2023
CAN ATALAY VAKASINDA NİHAÎ ÇÖZÜM TBMM’NİN DEVREYE GİRMESİDİR
12/14/2023
GAZZE’DE MÜSTEMLEKE GÜÇLERİN GERÇEK KİMLİĞİ PAZARA SERİLDİ
11/27/2023
EĞİTİMİMİZİN TEMEL SORUNLARI: DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ (3)
11/13/2023
EĞİTİMİMİZİN TEMEL SORUNLARI: DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ (2)
10/22/2023
EĞİTİM SİSTEMİMİZLE ALAKALI DEĞERLENDİRMELER: MEB’İN ÜCRETSİZ KİTAP DAĞITMASI (1)
9/22/2023
OTORİTER MİLİTAN LAİKÇİ KİMLİKLE BÜTÜNLEŞTİRİLEN KARMA EĞİTİMİN ÇOĞULCULAŞTIRILMASI
8/8/2023
15 TEMMUZ RUHU GÜCÜNÜ NE ÖLÇÜDE KORUYOR?
7/15/2023
DEPREM BÖLGESİ HATAY’DA BAYRAM VE HÜZÜN BİR ARADA
6/30/2023
CHP İktidar Olabilir mi?
6/20/2023
14 VE 28 MAYIS SEÇİMLERİ: “SAHTE” VE ÇELİŞKİLİ SİYASETİN YENİLGİSİ
6/6/2023
KILIÇDAROĞLU’NUN SEÇİM STRATEJİSİ: “KİMLİKSİZLİK VE OMURGASIZLIK”
5/23/2023
14 MAYIS SEÇİMLERİNDE REHAVETE KAPILAN KAYBEDER
5/9/2023
CHP VE HDP’NİN ÖZERKLİK VAADİ: TÜRKİYE’NİN PARÇALANMASININ ÖN AŞAMASI MI?
4/26/2023
MİLLET İTTİFAKININ PKK GÜDÜMLÜ HDP’YE MAHKÛMİYETİ
4/13/2023
14 MAYIS SEÇİMLERİ: İYİCE PRESLENEN İYİ PARTİ İLE HDP İTTİFAKI
4/1/2023
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ: BİRİNDEN NUR AKAR, BİRİNDEN KİR (3)
3/15/2023
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ: BİRİNDEN NUR AKAR, BİRİNDEN KİR (2)
3/4/2023
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ: BİRİNDEN NUR AKAR, BİRİNDEN KİR (1)
2/21/2023
VAKİT, KİN VE HUSUMET DEĞİL, DUA VE VEFA VAKTİDİR
2/10/2023
BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE SAĞLANMASINA GEREK VARMI?
1/27/2023
6’LI MASANIN 6+1 FORMÜLÜ YÖNETİMDE NE KADAR İŞLEVSEL OLABİLİR?
1/12/2023
İMAMOĞLU, MENDERES VE ERDOĞAN’IN MAHKÛMİYETLERİ: HANGİSİ MAĞDUR?
12/25/2022
CHP GAYRI MİLLÎ BİR PARTİ MİDİR?
12/12/2022
SAHİPSİZ KÖPEKLERE BARINAK YAPMAYAN BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVLERİNE SON VERİLMELİ
11/28/2022
PKK DİYE MÜSTAKİL BİR TERÖR ÖRGÜTÜ YOKTUR: “NOKTA”
11/17/2022
AB ÜYESİ ÜLKELERİN POLİTİKA ÜRETME YETERSİZLİĞİNİN AĞIR BEDELLERİ
11/8/2022
AİLENİN SAPKINLIK VE SALDIRILARA KARŞI KORUNMASI: 30 EKİM YÜRÜYÜŞÜ
10/28/2022
AVRUPA ADALET DİVANI: SEVSİNLER SİZİN ÇOĞULCULUK ANLAYIŞINIZI
10/16/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (6)
10/5/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (5)
9/25/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (4)
9/14/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (3)
9/4/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (2)
8/24/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (1)
8/13/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (5)
8/2/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (4)
7/23/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (3)
7/13/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (2)
7/3/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (1)
6/22/2022
AMERİKADA BİR CİNSEL SAPIK DAHA “VAHŞİCE” İDAM EDİLDİ(!?!?)
6/10/2022
II. ABDÜLHAMİD: MUTLAK İSTİBDADÇI, KIZIL SULTAN MI?
6/2/2022
EVLADLARINI BU VATAN UĞRUNA ŞEHİD VERENLER İÇİN EN ACI OLAN…
5/26/2022
DEMOKRATİK YOLLARLA DEMOKRASİYE GEÇİŞ: 14 MAYIS 1950
5/17/2022
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ KARARININ İPTALİ: YENİ BİR 367 VAKASI OLUR
5/7/2022
VAAAYYY BEEEE OSMAN KAVALA MELEKMİŞ(!?!?)
4/27/2022
PAÇALARI KANLA KİRLİ BİR ÜLKE “TÜRKİYENİN SİCİLİ BOZUK” DEMİŞ
4/20/2022
MANSUR SAVAŞ’IN CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLME İHTİMALİ VAR MI?
4/12/2022
PAKİSTAN’DA NELER OLUYOR?
4/5/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: SİSTEMİN “FİŞ”LE CİHAZA BAĞLANMASI
3/27/2022
AYM’NİN MEVCUT HÜKÜMET SİSTEMİNİ KİTLEYEN KARARI
3/19/2022
UKRAYNA: BÜYÜKLER TEPİŞİR, OLAN KÜÇÜKLERE OLUR!
3/11/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM AÇIKLAMASI: BOOOOM
3/4/2022
TÜRKİYE’DE MUHALEFET NEDEN İKTİDAR OLAMIYOR?
2/25/2022
HDP AYM TARAFINDAN KAPATILMAZSA NE OLUR?
2/17/2022
İNSAN HAKLARI AVRUPA SINIRLARINDAN İÇERİ GİREMİYOR!!!
2/9/2022
DEMOKRASİ NEREDEN GEÇER; DİYARBAKIRDAN MI YOKSA…?
2/2/2022
İNANANLARIN İNANCINI YARALAYAN SERÇE (!?!?)
1/26/2022
ENES KARA İNTİHAR ETTİ, CEMAAT VE TARİKAT DÜŞMANLIĞI DEPREŞTİ
1/19/2022
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK (CUMHURBAŞKANLIĞI) SİSTEMİ NEDEN YERLEŞEMEDİ?
1/12/2022
CHP, HALA DİNDARLAR İÇİN KORKUTUCU VE ÜRKÜTÜCÜ
1/5/2022
CHP’NİN “FETÖCÜLERLE DE HELALLEŞMEK” POLİTİKASI
12/29/2021
TÜRKİYE’DE İTTİFAKLAR VE MİLLET İTTİFAKI-HDP İLİŞKİSİ
12/22/2021
QUEBEC’DE BAŞÖRTÜSÜ TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE İSLAMA YÖNELİK FARKLI UYGULAMALAR
12/15/2021
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETİMDE DİN EĞİTİMİ VE LAİKLİK TARTIŞMALARI
12/8/2021
28 ŞUBAT ZİHNİYETİ “CELLADINA ÂŞIK” BAZI MAĞDURLARINDA DEVAM EDİYOR
12/1/2021
CHP’DEN HDP’YE “PKK İLE İLİŞKİLERİNİ MİNİMİZE ETME” ÖNERİSİ
11/24/2021
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE %50+1 ÇOĞUNLUK DEĞİŞMELİ Mİ?
11/17/2021
İYİ PARTİNİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI?
11/10/2021
ANAYASADAKİ DEĞİŞTİRİLMESİ YASAK HÜKÜMLERİN VESAYETÇİ TEMELİ
11/3/2021
İŞKENCE YAPMAK, DEMOKRATİK(!?) ABD İÇİN MEŞRU, TÜRKİYE İÇİN SUÇ!
10/27/2021
ÇAĞDAŞ UYGARLIK KAVRAMININ ANAYASADA NE İŞİ OLABİLİR Kİ?
10/20/2021
“YÜCE DEVLET”TEN GÜÇLÜ DEVLETE
10/13/2021
1982 ANAYASASININ İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMELİ MİDİR?
10/7/2021
KASETÇİ DÜKKÂNININ ÜSTÜNDEKİ MAHKEMELERDEN YENİ YARGITAY BİNASINA
9/28/2021
YENİ BİR 367 ÖZLEMİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023’DE ADAY OLAMAZ
9/19/2021
YENİ YARGITAY BİNASINDA DUA EDİLDİ, LAİKLİK ELDEN GİTTİ(!!!)
9/10/2021
YÜZDE ON MİLLİ SEÇİM BARAJI NE OLMALI?
9/1/2021
28 ŞUBATIN KUDRETLİ(!) PAŞALARI LAYIK OLDUKLARI YERE MARŞ MARŞ
8/23/2021
FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HANGİ PARTİLER ACABA?
8/9/2021
TUNUS’TA CUMHURBAŞKANLIĞI DARBESİ
7/29/2021
ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZA: KAHRAMAN HALKIMIZIN VATAN SAVUNMASI
7/15/2021
TÜRKİYE’DE YAKIN GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLABİLİR Mİ?
7/8/2021
BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
6/28/2021
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
Toplam 1 yorum var, 1 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
ADNAN METİN 16 Nisan 2024 Salı 23:08

YÜREĞİNİZE SAĞLIK SAYIN HOCAM KOLAY GELSİN BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUZ. SELAMÜNALEYKÜM.

Yorumu oyla      0      0  
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
beşiktaş
rusya
Gaziantepspor
İran
Kızılyıldız
Eczacıbaşı
uzaktan çalışma
saldırı
pkk