E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

CHP GAYRI MİLLÎ BİR PARTİ MİDİR?
12 Aralık 2022 Pazartesi

 

 

Geçmişteki Sağ-Sol Ayrışması
 

Geçen yüzyılda dünyanın büyük ekseriyetinde toplumların bazı kesimleri sağcı ve solcu olarak ayrılmışlardı.
Aynı ayrışmadan Türk toplumu da nasiplenmişti.
Bizler ortaokul ve lisede iken özellikle ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında talebeler, öğretmenler, öğretim üyeleri sağcı ve solcu olarak kamplara ayrılmışlardı. 
Esasen toplumun diğer kesimlerinde de benzer ayrışmalar söz konusu idi.
Her gün ülkemizin bazı yerlerinde sağcı-solcu çatışmaları yaşanır; günde onlarca insan bu çatışmalarda ölür ve yaralanırdı.
Bir bakıyorduk, kendisini sağ ya da sol cenahtan bir grubun başkanı olarak tanıtan bir kişi ya da grup, “bugün okul yoktur, herkes evine gitsin” derdi; öğrenciler de evlerine giderdi.
Bu dönemde, bir de her iki kesim içinde çatışmaları körükleyen harici ve dâhili unsurlar vardı. Bunlar, her iki kesimin içine girer, kışkırtır, daha da olmazsa, her iki tarafı çatıştırmak için bomba bile kullanırlardı. Bunun örneğine, lise yıllarında çok rastladık.
O günler şimdilik geride kaldı.
1980’lerden sonra PKK’nın kanlı terör eylemleri yaygınlaştı; hala da devam ediyor.
Tabii ki bütün bu ayrışmaların siyasi partileri etkileyen yönleri de mevcuttu. Bazı partiler için sağ parti, bazıları için de sol parti nitelemeleri yapılırdı.
Şimdilerde artık sağ parti-sol parti ayrışmasına pek yer verilmiyor.
 

Millî-Gayrı Millî Ayrışması

Günümüzde, küresel ölçekli kapsamlı ve yoğun tartışmalar, ayrışmalar, kamplaşmalar neticesinde, millî partiler-gayrı millî partiler ayrışması ortaya çıkmaya başladı.
Mesela, Amerika’da Donald Trump’un başkanlığını yaptığı dönemde Demokratların bazı konularda millî bir politikalar uyguladıkları söylenmektedir. 
Mevcut ABD Başkanı Cumhuriyetçi Partili Joe Biden’in uyguladığı politikaların ise küreselci güçlerin güdümünde olduğu ifade ediliyor. Nitekim Biden’in seçim hileleri ile seçilmesinin sağlanmasında küreselci güçlerin büyük ölçüde etkili olduğu söylenebilir.
Benzer şekilde, Yunanistan’da Miçotakis’in küreselcilerin emrinde gayrı millî, önceki Başbakan Aleksis Çipras’ın daha millî politikalar uyguladığı ifade ediliyor.
Bu ayrışmalar, diğer ülkeler için de söz konusudur.
Özellikle, harici müstemleke (sömürgeci, hegemonyacı) güçlerin, üzerinde çok büyük oyunlar oynadıkları, mümkünse yönetimlerini güdümlerine almak istedikleri, bir kısmını da parçalamak istedikleri ülkelerde, millî partiler ve toplumsal tabanı-gayrı millî ya da küreselci partiler ve toplumsal tabanı şeklinde ciddi ayrışmalar söz konusudur.
Millî partiler, küresel ve bölgesel baskılara rağmen, kendi ülke çıkarlarını önceleyen, diğer ülkelerle olan ilişkilerinde milli çıkarlarını üstünleyen partilerdir. Bunlar, harici küresel ve bölgesel güçlerin baskıcı politikalarına karşı çok ciddi dirençler gösterirler.
Burada, küreselci ya da bölgesel güçler, kendilerine rakip olarak gördükleri ya da etkilemek istedikleri ülkelerin yönetimlerini her yönüyle kontrol altına almak isterler. 
Küresel ya da bölgesel güçler, bir ülkenin içine nüfuz ederken, önce o ülkedeki siyasi partileri etkilemek isterler. “Onlardan, kendi menfaatlerine uygun politikalar geliştirmelerini arzu ederler. Mesela şu politikaları yapma, şunlardan vazgeç, benim dediklerim dışına çıkma, benimle iyi geçin, sefanı sür” derler.
Bazı partiler, bu yönlendirmelerden değişen ölçülerde etkilenirler. 
Bu iş sadece partilerle de sınırlı kalmaz. Medya organları, akademisyenler, sivil toplum örgütleri, dernekler, vakıflar, işadamları vd. etkili güçleri de bu talepleri istikametinde etkilemeye çalışırlar ve bunda değişen ölçülerde başarılı da olurlar.
Bu işler yapılırken, menfaat ilişkileri de devreye girer. Yani bu yöndeki etkilemeler, tek yanlı olmaz; karşılıklı menfaatleşmeler söz konusu olur.
Bazen de gayrı millî çevrelerin neden küreselci ve bölgesel güçlerin mihverine girdikleri pek anlaşılmaz; yani bu işlerden ne tür menfaatlerinin olduğu pek bilinmez.
Bazı kereler, küreselci ya da bölgesel güçlerin mihverinde hareket etmenin, ilgili ülkenin menfaatine olduğu konusunda ikna turları yapılır. 
Bazı kereler, kamuoyunun bilgisi haricinde meydana gelen etkileme ve menfaat ilişkilerinin asıl belirleyici olduğu, fakat bu ilişkilerin gizli kaldığı bir zeminde, gayrı millî şeklinde ifade edilen, küreselcilerin ve bölgesel güçlerin güdümünde politikalar geliştirilir.

Türkiye’de de Milli-Gayrı Milli Ayrışması

Türkiye’de de, bazı partiler, ilişkili oldukları toplumsal taban ile medya kuruluşları vd. bazı toplumsal kesimlerle alakalı da millî-gayrı millî ayrışması yapılmaktadır.
Bazı partilerin söylemleri ve vaadleri bu ayrışma ile uyumlu görünmektedir. 
Benzer durum, bu partilerle ilişkili olan ya da kişisel çıkar hesapları yapan işadamları, medya kuruluşları, örgütlü yapılar ve diğer toplumsal kesimler için de söz konusudur.
Burada bir de gayrı millîliğin tarihine bakmak lazım.
Her ne kadar, gayrı millî-millî ayrımı küresel ölçekte son yıllarda parladı ise de, bu ayrımın tarihi hiç de yeni değildir. Bu ayrım, ülkemizde, Osmanlı’nın son zamanlarında da, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra da hep olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.
Mesela geçenlerde 9 Eylül 1992 tarihinde tekrardan kurulan CHP’nin kurucu genel başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal CHP’den istifa etti.
CHP’nin gidişatından hiç mutlu olmadığını belirten Aslı Hanım istifa ederken şu gerekçelerden söz etti:
“CHP ciddi bir savrulma yaşıyor. Bu savrulmadaki en can acıtıcı nokta CHP’nin gayrı millî bir pozisyona gelmesidir. Atatürkçüler bu dönem itibariyle mücadele alanı olarak Millet İttifakı’nda hiçbir şekilde imkân bulamayacaktır. CHP gelecek için umut vermiyor”.
Aslı Hanım Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi’ye şu açıklamaları yapıyor:
Merkel’in danışmanı Jeremy Rifkin’in, Kılıçdaroğlu’na başdanışman olması tartışmaya neden oldu. Siz nasıl bakıyorsunuz?
Ben Batıcı aşağılık kompleksini hiç anlayamıyorum. Türkiye’nin çok iyi yetişmiş değerleri var. Türk toplumunun yapısını ve ihtiyaçlarını, daha önemlisi çıkarlarını elbette onlar gözetecektir. Seçime giden bir partinin sunumunda, bir Amerikalıyı sömürge komiseri gibi hem de ilk konuşmacı olarak sunmak, CHP’de aklın tatilde olduğunu gösteriyor.
CHP’den neden istifa ettiniz?
CHP çok radikal bir biçimde gayrı millî çizgiye savrulduğu için bir kampana çalarak partiden ayrıldım. Hemen ardından gelen Rifkin çıkışı sanırım haklılığımın ispatı olmuştur. 
Eleştirileriniz CHP’nin millî çizgiden ayrıldığı yönünde odaklanıyor. Bunu neye dayanarak iddia ediyorsunuz?
“TSK kimyasal silah kullanıyor” sözüne destek olan, “YPG terör örgütü değildir, vatanını koruyor” diyen, Irak ve Suriye tezkerelerine hayır oyu veren, uzun zamandır PKK’yı hiç eleştirmeyen bir partiden bahsediyoruz. Daha fazla söze gerek var mı? 
… enternasyonalist (Kemal) Kılıçdaroğlu, … Batıcı-liberalist (Ali) Babacan. 
Şimdi Aslı Hanımın bütün bu belirlemeleri, CHP yönetiminin verdiği gayrı millî parti görüntüsünün sadece bir veçhesidir; sadece buzulun görünen kısmıdır.
Fakat ben burada, CHP’nin gayrı milliliğine işaret eden bütün konulara temas etmeyeceğim. Çünkü bu konunun tamamı yazımızın hacmini çok aşar. Sadece Aslı Hanımın söyledikleri ile bazı belirgin örneklere ilişkin temaslar yapacağım.
Ülkemizde en gayrı millî parti; hatta harici güçlerin mutlak projesi olarak işlev gören parti HDP’dir. PKK, Amerika ve Batılı ülkelerin Türkiye’yi parçalamak ya da iç huzurumuzu mutlak olarak bozmak maksadıyla “vekalet savaşçısı” olarak doğrudan organize ettikleri bir terör örgütüdür. PYD/YPG ve SDG bu örgütün paravan uzantılarıdır. Amerika ve diğer Batılı ülkeler, bu örgütleri doğrudan yönetmektedirler. HDP, bu terör yapılanmalarının mutlak siyasi uzantısıdır. CHP’liler, HDP ile ittifak halinde ve bu partiye bakanlık vaadinde bulunmaktadır.
Ayrıca, CHP’liler, Batılı müstemleke güçlerinin Suriye’yi doğrudan parçalamak, Türkiye’yi de terör çemberine almak için kullandığı PYD ve YPG’yi terör örgütü olarak değil yurtlarını savunan vatanseverler olarak nitelemektedir. Yani, müstemleke güçleri bu örgütlere nasıl bakıyorlarsa CHP de öyle bakmaktadır.
Türkiye’nin, Batılı müstemleke güçleri en çok rahatsız eden işlerden birisi S 400’leri Rusya’dan satın almasıdır. CHP yönetimi, Batılı müstemleke güçleri mutlu ve hoşnut etmek namına, iktidara gelirlerse S 400’leri geri iade edeceklerini söylüyor; yani bu sözlerden Amerika ve hempaları, ağızları kulaklarına varıncaya kadar gülerek mutlu oluyorlar.
Batılı müstemleke güçlerinin HDP/YPG/PKK’lıların Türkiye’yi uluslararası müdahaleye açık hale getirmek için söyledikleri “TSK kimyasal silah kullanıyor” sözlerine, CHP’liler derhal destek veriyorlar. HDP/YPG/PKK ile bunların küresel ve bölgesel efendileri olan müstemleke güçlerini bundan daha mutlu edecek ne olabilir ki?
Amerika, Türkiye’nin Suriye sınırında bir terör devleti kurmak istiyor. PKK’yı Türkiye’nin içinde kanlı terör unsuru olarak kullanırken, PYD/YPG/SDG şeklinde adlandırılan, PKK’nın mutlak uzantısı terör örgütleri vasıtasıyla kurmak istediği terör devleti ile Türkiye’nin sınırlarında bir terör cehennemi ortamı oluşturmaya çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti, bu cehennem ortamına izin vermemek için, sınır ötesi terör unsurlarına yönelik olarak askerlerimizin operasyon yapmasını sağlamak, Türkiye’nin sınırında koruyucu güvenlik koridoru oluşturmak için, asker gönderme tezkeresi çıkarmak istiyor. CHP, hem HDP ve uzantılarını hem de Amerika ve müttefikleri müstemleke güçlerini mutlu edecek şekilde bu tezkerelere sürekli hayır oyu veriyor.
Bitti mi? hayır.
Şimdiye kadar, CHP’li yöneticilerin, PKK’nın terör örgütü olduğuna dair çok net beyanları yoktur; PKK’nın gerçekleştirdiği her bir terör eyleminde, sadece eylemi kınıyorlar; bu eylemi gerçekleştiren terör örgütünü adını hiç zikretmiyorlar. Buldukları bahane de “PKK’nın reklamını yapmamak”. Sanki PKK’nın reklama ihtiyacı var gibi. Oysa asıl sebep, PKK’nın arkasındaki güçlerle HDP’nin küstürülmemesidir. Eh! Zaten küresel ve bölgesel müstemleke güçlerinin tam istedikleri de böyle bir şeydir.
Aslında, gayrı milliliğin bir diğer bariz ve net göstergesi de, CHP’nin, başta Amerika olmak üzere müstemleke güçlerinin mutlak olarak korudukları ve 15 Temmuz ihanet kalkışmasını gerçekleştirmek için kullandıkları FETÖ ihanet örgütünü mutlak olarak sahiplenmesidir. Bu, esasen ayrı bir makale konusu. Ama şu kadarını ifade edeyim ki; 
* Bu partinin yöneticileri, FETÖ ihanet örgütü ile paralel ve mutlak şekilde uyumlu olarak ve söz birliği ederek 15 Temmuz için “tiyatro” dediler. 
* CHP’li yöneticiler, “asıl darbe 15 Temmuz ihanet kalkışması değil, FETÖ ihanet örgütünü tasfiye etmeyi amaçlayan 21 Temmuzda OHAL ilan eden karar” dediler. 
* Kılıçdaroğlu Kanun Hükmünde Kararnameliler kapsamında “bir milyon mağdur”un varlığından söz etti. Bunun manası şudur: “15 Temmuz sonrası OHAL kapsamında yapılan uygulamalardan etkilenen bütün FETÖ’cüler mağdurdur”. Bunun bir diğer manası şudur: 
“Ey hükümet, 15 Temmuz ihanet kalkışmasını gerçekleştirenlerle niye uğraşıyorsunuz, onlar davalarında ve mücadelelerinde mutlak haklıdırlar, bu kalkışmanın başarısız olmasına çok üzüldük, üzüldük ki, bu uygulamalara maruz kaldıkları için onları mağdur ilan ediyoruz”.
Bunlara onlarca misal daha eklenebilir.
Bütün bu CHP’yi temsilen söylenenler, bu partinin, müstemleke güçlerinin iradesi ile mutlak olarak uyumludur.
Malum ABD seçimlerinden önce, başkan adayı Joe Biden: “Bence şimdi yapmamız gereken tamamen farklı bir yaklaşımı benimsemek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimleri kaybetmesi için muhalefetin ‘desteklenmesi’ ve ‘cesaretlendirilmesi’ gerekir. ‘Erdoğan’ı darbeyle değil, seçimle değiştireceğiz’. Muhalefeti desteklemeliyiz. (Demokratik) sürece katılmak isteyen Kürt nüfusunu parlamentoya entegre etmek için bir süredir işe yarayan bir yöntemimiz var. …Erdoğan bedel ödemek zorunda”. 
Başkan Trump’ın Suriye konusunda Erdoğan’a “boyun eğdiğini” öne süren Biden’e göre, “yapabileceğim en son şey Kürtlerle ilgili Erdoğan’a taviz vermektir. Onunla çok zaman geçirdim. O Türkiye’nin cumhurbaşkanı ve çok daha fazlasıdır”. Burada Biden, Erdoğan’ın ne kadar millî bir lider, diğerlerinin de ne kadar kendi mihverinde olduğunu belirtmiş oluyor.
Her ne kadar, bazı CHP’liler bu açıklamaya zahiren tepki verdilerse de, hakikatte çok mutlu oldular. Esasen bu tepkiyi veren CHP’li daha sonra bu partiden ayrılmak zorunda kaldı.
Bütün bunlar, CHP’nin esasen ne kadar gayrı millî bir parti olduğunu gösteriyor. Müstemleke bakanı ya da komiseri gibi Jeremy Rifkin’in Kılıçdaroğlu’nun danışmalığına getirilmesi, bütün bunları tamamlayan pazıl işlevi görmüştür. 
Halkımızın çoğunluğu, bu partinin gayrı millî kimliğini bilebildiği ölçüde, CHP’nin desteklediği bir kişinin Cumhurbaşkanı seçileceği kanaatinde değilim. Türk Halkının çoğunluğunda bunu görebilecek ve sezebilecek basiretin mevcut olduğunu düşünüyorum. 
Bu sebepledir ki, 2023 seçimleri, ülkemiz açısından çok büyük gelişmelere gebedir. Bütün bunları bekleyip göreceğiz. 
İbrahim Hakkı Hazretlerinin dediği gibi: 
“Mevlâ Görelim Neyler, Neylerse Güzel Eyler” 
diyeceğiz ve 2023 seçimlerini heyecanla bekleyeceğiz.

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 25221 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
SAHİPSİZ KÖPEKLERE BARINAK YAPMAYAN BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVLERİNE SON VERİLMELİ
11/28/2022
PKK DİYE MÜSTAKİL BİR TERÖR ÖRGÜTÜ YOKTUR: “NOKTA”
11/17/2022
AB ÜYESİ ÜLKELERİN POLİTİKA ÜRETME YETERSİZLİĞİNİN AĞIR BEDELLERİ
11/8/2022
AİLENİN SAPKINLIK VE SALDIRILARA KARŞI KORUNMASI: 30 EKİM YÜRÜYÜŞÜ
10/28/2022
AVRUPA ADALET DİVANI: SEVSİNLER SİZİN ÇOĞULCULUK ANLAYIŞINIZI
10/16/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (6)
10/5/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (5)
9/25/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (4)
9/14/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (3)
9/4/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (2)
8/24/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (1)
8/13/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (5)
8/2/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (4)
7/23/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (3)
7/13/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (2)
7/3/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (1)
6/22/2022
AMERİKADA BİR CİNSEL SAPIK DAHA “VAHŞİCE” İDAM EDİLDİ(!?!?)
6/10/2022
II. ABDÜLHAMİD: MUTLAK İSTİBDADÇI, KIZIL SULTAN MI?
6/2/2022
EVLADLARINI BU VATAN UĞRUNA ŞEHİD VERENLER İÇİN EN ACI OLAN…
5/26/2022
DEMOKRATİK YOLLARLA DEMOKRASİYE GEÇİŞ: 14 MAYIS 1950
5/17/2022
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ KARARININ İPTALİ: YENİ BİR 367 VAKASI OLUR
5/7/2022
VAAAYYY BEEEE OSMAN KAVALA MELEKMİŞ(!?!?)
4/27/2022
PAÇALARI KANLA KİRLİ BİR ÜLKE “TÜRKİYENİN SİCİLİ BOZUK” DEMİŞ
4/20/2022
MANSUR SAVAŞ’IN CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLME İHTİMALİ VAR MI?
4/12/2022
PAKİSTAN’DA NELER OLUYOR?
4/5/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: SİSTEMİN “FİŞ”LE CİHAZA BAĞLANMASI
3/27/2022
AYM’NİN MEVCUT HÜKÜMET SİSTEMİNİ KİTLEYEN KARARI
3/19/2022
UKRAYNA: BÜYÜKLER TEPİŞİR, OLAN KÜÇÜKLERE OLUR!
3/11/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM AÇIKLAMASI: BOOOOM
3/4/2022
TÜRKİYE’DE MUHALEFET NEDEN İKTİDAR OLAMIYOR?
2/25/2022
HDP AYM TARAFINDAN KAPATILMAZSA NE OLUR?
2/17/2022
İNSAN HAKLARI AVRUPA SINIRLARINDAN İÇERİ GİREMİYOR!!!
2/9/2022
DEMOKRASİ NEREDEN GEÇER; DİYARBAKIRDAN MI YOKSA…?
2/2/2022
İNANANLARIN İNANCINI YARALAYAN SERÇE (!?!?)
1/26/2022
ENES KARA İNTİHAR ETTİ, CEMAAT VE TARİKAT DÜŞMANLIĞI DEPREŞTİ
1/19/2022
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK (CUMHURBAŞKANLIĞI) SİSTEMİ NEDEN YERLEŞEMEDİ?
1/12/2022
CHP, HALA DİNDARLAR İÇİN KORKUTUCU VE ÜRKÜTÜCÜ
1/5/2022
CHP’NİN “FETÖCÜLERLE DE HELALLEŞMEK” POLİTİKASI
12/29/2021
TÜRKİYE’DE İTTİFAKLAR VE MİLLET İTTİFAKI-HDP İLİŞKİSİ
12/22/2021
QUEBEC’DE BAŞÖRTÜSÜ TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE İSLAMA YÖNELİK FARKLI UYGULAMALAR
12/15/2021
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETİMDE DİN EĞİTİMİ VE LAİKLİK TARTIŞMALARI
12/8/2021
28 ŞUBAT ZİHNİYETİ “CELLADINA ÂŞIK” BAZI MAĞDURLARINDA DEVAM EDİYOR
12/1/2021
CHP’DEN HDP’YE “PKK İLE İLİŞKİLERİNİ MİNİMİZE ETME” ÖNERİSİ
11/24/2021
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE %50+1 ÇOĞUNLUK DEĞİŞMELİ Mİ?
11/17/2021
İYİ PARTİNİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI?
11/10/2021
ANAYASADAKİ DEĞİŞTİRİLMESİ YASAK HÜKÜMLERİN VESAYETÇİ TEMELİ
11/3/2021
İŞKENCE YAPMAK, DEMOKRATİK(!?) ABD İÇİN MEŞRU, TÜRKİYE İÇİN SUÇ!
10/27/2021
ÇAĞDAŞ UYGARLIK KAVRAMININ ANAYASADA NE İŞİ OLABİLİR Kİ?
10/20/2021
“YÜCE DEVLET”TEN GÜÇLÜ DEVLETE
10/13/2021
1982 ANAYASASININ İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMELİ MİDİR?
10/7/2021
KASETÇİ DÜKKÂNININ ÜSTÜNDEKİ MAHKEMELERDEN YENİ YARGITAY BİNASINA
9/28/2021
YENİ BİR 367 ÖZLEMİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023’DE ADAY OLAMAZ
9/19/2021
YENİ YARGITAY BİNASINDA DUA EDİLDİ, LAİKLİK ELDEN GİTTİ(!!!)
9/10/2021
YÜZDE ON MİLLİ SEÇİM BARAJI NE OLMALI?
9/1/2021
28 ŞUBATIN KUDRETLİ(!) PAŞALARI LAYIK OLDUKLARI YERE MARŞ MARŞ
8/23/2021
FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HANGİ PARTİLER ACABA?
8/9/2021
TUNUS’TA CUMHURBAŞKANLIĞI DARBESİ
7/29/2021
ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZA: KAHRAMAN HALKIMIZIN VATAN SAVUNMASI
7/15/2021
TÜRKİYE’DE YAKIN GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLABİLİR Mİ?
7/8/2021
BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
6/28/2021
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
Toplam 1 yorum var, 1 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
ADNAN METİN 13 Aralık 2022 Salı 13:35

BU GÖRDÜĞÜNÜZ CHP VAR YA TAAA KURULDUĞUNDAN BU YANA HİÇ AMA HİÇ BİR ZAMAN MİLLİ OLMADI OLAMAZDA ÇÜNKÜ KURANLARLA ŞİMDİKİLER AYNI BATILILIK YABABNILAŞMAMAK AMACINDALAR NE DİNİ NE İMANI NEDE MİLLİ LİĞİ YOKTUR KISACA ÖZETİ BUDUR VESSELAM. KOLAY GELSİN BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUZ İNŞAALLAH AMİN. SELAMÜNALEYKÜM

Yorumu oyla      0      0  
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
Vladimir Putin
nato
big ben
voleybol
haberler
poyraz karayel
Maden Ocakları
Emre Belözoğlu
Ahmet Kaya