E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

İMAMOĞLU, MENDERES VE ERDOĞAN’IN MAHKÛMİYETLERİ: HANGİSİ MAĞDUR?
25 Aralık 2022 Pazar

 

Türkiye’de geçmiş yıllarda çok sayıda siyasî şahsiyet hakkında mağduriyete sebep olacak şekilde mahkûmiyet kararları verildi. Bunlardan sadece bir kaçına temas edilecektir.

27 Mayıs 1960 Askeri darbe yönetimi döneminde ağır siyasi mağduriyetler yaşandı.

Önce resmiyette Yüksel Adalet Divanı olarak nitelenen fakat fiiliyatta Yüksek Cinayet Divanı olarak işlev gören olağanüstü yetkili bir mahkeme icat edildi.

Bu Mahkeme, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Adnan Menderes, Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve diğer DP’li milletvekilleri ve yöneticilerini sözüm ona yargılamış oldu.

Yüksel Cinayet Divanında 592 sanık yargılandı. Bu “SÖZDE” yargılama neticesinde 15 Eylül 1961 günü 15 kişi hakkında idam, 433 kişi hakkında da çeşitli cezalar verildi. Verilen idam cezalarının üçü darbe yönetimi Milli Birlik Komitesi’nin onayını takiben 16-17 Eylül 1961 günü infaz olundu. İdam cezası infaz olunanlar şunlardır: Başvekil Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan.

Bu yargılamada haklarında mahkûmiyet kararı verilenlerden bir kısmı, TBMM’de “her ne kadar oy vermese de, Mecliste olsalardı bu yönde oy verecekti” denilerek ceza aldılar. Bunu emsal olsun diye belirttim. Diğer mahkûmiyet sebeplerini siz değerlendirin.

Aslında yargısal mağduriyetler sadece bunlarla sınırlı değildir. Hepsinin yazılması bu makalenin kapsamını çok aşar.

Bir de, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın uğradığı mağduriyet neticesini ortaya çıkarak mahkeme kararına yer vermek istiyorum.

Sayın Erdoğan, 28 Şubat ortamının fokur fokur kaynadığı 1997 yılında; Siirt’te düzenlenen bir mitinge şu mısraları okudu:

“Minareler süngü, Kubbeler miğfer, Camiler kışlamız, Mü’minler asker”. 

Sayın Erdoğan hakkında bu mısralardan dolayı ceza davası açıldı ve 1998 yılında hakkında 10 ay hapis ve ömür boyu siyasi yasak cezası verildi ve ceza infaz edildi.

Bu mahkûmiyetten sonra, mahkûmiyete bağlı siyasî yasak sebebiyle “Erdoğan, artık muhtar bile olamaz” şeklinde bazı gazetelerde manşetler atıldı.

Sayın Erdoğan, şiir okumanın cezasını çektikten sonra, siyasi yasağı kaldırıldı, milletvekili seçildi ve önce muhtelif kereler Başbakan, sonra da Cumhurbaşkanı oldu.

6’lı Masaya dâhil bazı siyasiler, Ekrem İmamoğlu’nun mahkûmiyetini, 27 Mayıs Cunta Yönetimi döneminde Yüksek Cinayet Mahkemesinde yargılanarak idama mahkûm edilenlere, bir kısmı Sayın Erdoğan’ın 1998 yılındaki mahkûmiyetine benzettiler.

Bu benzetme hususuna makalemizin ileri kısmında ayrıca temas edilecektir.

Ekrem İmamoğlu’nun Mahkûmiyeti

Ekrem İmamoğlu, 31.03.2019 günü yapılan yerel yönetim seçimlerinde, CHP’den İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığına aday olarak seçimlere katıldı. İmamoğlu, bu seçimleri 13 bin 729 oy farkla kazandı. AK Parti’lilerin itirazı üzerine, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 06.04.2019 günü İBB seçimlerinin, iptal ederek yenilenmesi yönünde karar verdi.

İmamoğlu, 23 Haziran 2019 günü yeniden yapılan İBB seçimlerinde en yakın rakibinin aldığı toplam oydan 806 bin 456 oy daha fazla alarak başkan seçildi.

31 Mart 2019 günü yapılan İBB seçimlerinin YSK tarafından iptal edilmesi üzerine, İmamoğlu, YSK üyelerinin suç duyurusunda bulunması üzerine hakkında ceza davası açılmasına sebep olan sözü sarf etti.

4 Kasım 2019 günü yaptığı basın açıklamasında, dönemin YSK üyelerine yönelik “ahmak” şeklinde hakaret içeren kelimeyi kullandığı iddiasıyla “zincirleme şekilde kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret” fiilini icra ettiği iddiası ile İmamoğlu hakkında cezaî yargılama başlatıldı. İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 14.12.2022 günü, İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve TCK 53. madde gereğince, cezanın infazı süresi ile sınırlı olarak siyasi yasak kararı verdi.

Mahkûmiyet Kararının Verilmesi Sonrasında Yaşananlar

Millet İttifakı bileşenleri, bu karara karşı çok üst perdeden tepki verdiler; bu kararı kesinlikle tanımadıklarını, bu kararın mutlaka siyasi talimatla verildiğini belirttiler.

Karara tepki verilirken, ciddi bir mağduriyet yaşandığı da belirtildi. Ama çok tuhaf bir şekilde mağduriyet söylemini dillendirenler, ağızları kulaklarına varıncaya kadar gülerek ve kucaklaşarak pür neşe içinde görüntü verdiler. Bu görüntünün, mağduriyetle pek alakalı olduğu söylenemez. Çünkü mağduriyet yaşayanlar, en azından üzüntü içinde görünürler.

Bir sonraki gün Saraçhanede yapılan konuşmalarda, bu mağduriyet, 27 Mayıs sonrasında haksızca idam edilen Merhum Menderes ve arkadaşlarının yargılanmasına, bir kısmının hapse girmesine bir kısmının da idam edilmelerine benzetildi.

Bu mağduriyeti, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra yapılan “biri sağdan olsun biri de soldan olsun” şeklinde yapılan idamlara, 28 Şubat sürecinde millete kan kusturan idari ve yargısal kararlarla yaşatılan mağduriyetlere ve 15 Temmuzda millete ihanet eden darbecilerin yaşattıkları mağduriyetlere bile benzetenler oldu. Bu mağduriyeti, Sayın Erdoğan hakkında 1998 yılında verilen 10 ay hapis cezası ve ömür boyu siyasi yasağına benzetenler de oldu.

Kararla Alakalı Değerlendirme

Mahkeme kararını verdikten sonra, birden yargılamaya konu olan hakaret fiilinin muhatabının YSK üyeleri olmadığı yönünde açıklamalar yayıldı.

İBB Basın Yayın Halkla İlişkiler Başkan Danışmanı Murat Ongun, “İmamoğlu’ndan herhangi bir YSK üyesi ile alakalı olumsuz söz duymadım” şeklinde açıklama yaptı. Avukatları da, İmamoğlu’nun YSK üyelerini değil Bakan Soylu’yu hedef aldığını söylediler. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve diğer bazı CHP’li yöneticiler de benzer sözler söyledi.

Bir de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya kulak verelim:

“Ben konuşmamın birinde (İmamoğlu için) ‘Türkiye’yi Avrupa’ya şikâyet eden ahmak’ dedim. Bana cevap veriyor. Cevabında bir şeyler söyledikten sonra, dönüyor diyor ki kafasında anladığım kadarıyla benim söylediğim ‘ahmak’ sözü var, orada kalmış. Başka bir konuya geçiyor ve esas diyor ‘bu seçimi iptal edenler ahmak’tır. (Bu şekilde) konu benden başka bir alana (yani YSK’ya) geçmiş oluyor”.

Nitekim İmamoğlu’nun ses kaydında da “bu seçimi iptal edenler ahmak” sözünü söylediği çok bariz bir şekilde anlaşılıyor.

Burada, İmamoğlu, belki bu açıklamayı, aylar önce İçişleri Bakanı tarafından söylenen “ahmak” kelimesine tepki olarak söylemiş olabilir, ama bu sözün muhatabı doğrudan YSK üyeleridir. Çünkü “bu seçimi iptal edenler ahmaktır” sözünün muhatabı İçişleri Bakanı olamaz. Çünkü Anayasanın 79. maddesine göre seçimleri iptal etmek yetkisi İçişleri Bakanlığına değil, YSK’ya aittir. Nitekim İBB seçimlerini iptal eden de YSK’dır. Dolayısıyla, İmamoğlu’nun bu sözünün muhatabının İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu olduğunu söylemek, Türkçe yapılan konuşmaları kesinlikle anlamamakla eş anlamlıdır.

Bu vesileyle, İmamoğlu’nun sözlerinin muhatabı ile alakalı yapılan açıklamalar, tamamen gerçeğin ters yüz edilmesi çabasından başka bir şey değildir.

Mahkûmiyet Kararı Haksız mıdır?

Yukarıda da izah edildiği üzere, İmamoğlu’nun YSK üyeleri için “ahmak” dediği artık çok net. Yani Türk Ceza Kanununun (TCK) 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçunun gerçekleştiği söylenebilir.

TCK’nun 125/1. fıkrasına göre, “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi…”.

“Ahmak” kelimesi 1. fıkra hükmü ile birebir uyumludur.

3. fıkraya göre, “Hakaret suçunun; Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, … işlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz”.

Nitekim bu fıkraya uygunluk da söz konusudur. Çünkü bu hakaret, bir kamu görevi icra eden YSK’nın görevi kapsamında yaptığı bir işlem sebebiyle yapılmıştır.

4. fıkraya göre, “Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır”.

Bu hakaret fiili hakkında 4. fıkra hükmü de uygulanır. Çünkü İmamoğlu, bu sözü, gazetecilere yönelik yaptığı basın açıklaması esnasında söylemiştir.

5. fıkraya göre “Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır”.

Bu fıkranın da, burada uygulanması icap eder. Çünkü YSK 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşur ve heyet halinde karar verir.

Bu veriler değerlendirildiğinde, İmamoğlu’nun YSK üyelerine “ahmak” dediği sabittir. Bu suç fiili de, TCK’nun 125. maddesi kapsamına girmektedir. Nitekim İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi de, bu maddeye istinaden karar vermiştir.

Dolayısıyla, verilen bu karar esas itibariyle TCK ile uyumludur.

Mağduriyet Meselesi

Burada bir mağduriyetin varlığından söz edilebilir mi? sorusunun cevaplanması önem arz etmektedir.

Esasen “mağduriyet”, bir haksız muameleye maruz kalma halinde söz konusu olur.

Mesela, 27 Mayıs askeri cunta yönetiminin mutlak yönlendirmesi altında karar veren ve hukuk devletini yok ederek olağanüstü yetkili mahkeme olarak kurulan Yüksek Cinayet Mahkemesinin Menderes ve arkadaşları hakkında verdiği idam ve diğer mahkumiyet kararları tamamen haksız ve hukuk dışı olduğu için, burada tam bir mağduriyet durumu söz konusudur.

1998 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında verilen mahkûmiyet kararı da tamamen hukuk dışıdır. Çünkü okuduğu şiirde, hiçbir suç unsuru bulunmamaktadır. Dönemin totaliter militan laikçi hâkimlerinin uydurdukları bir suçlama söz konusudur. Burada, doğrudan Sayın Erdoğan’ın inancı cezalandırılmış olmaktadır. Ayrıca, 10 aylık hapis cezası için söz konusu olan siyasi yasak süresi ömür boyu idi. Dolayısıyla, Erdoğan hakkında verilen kararda da ağır bir mağduriyet durumu söz konusu idi.

İmamoğlu hakkında verilen karar ise tamamen TCK’ya uygundur. Bir hukuka aykırılık söz konusu değildir. Bu vesileyle İmamoğlu hakkında verilen kararla, Menderes ve Erdoğan hakkında verilen kararlar arasında hiçbir benzerlik yoktur.

Bir başka farklı durum da şudur. Menderes ve Erdoğan hakkında verilen kararlar kesinleşmiş ve uygulanmıştır. İmamoğlu hakkında verilen karar ise kesinleşmiş değildir. Daha istinaf ve Temyiz aşamaları da söz konusudur. Yani şu anda uygulanabilir bir karar yoktur.

Burada belki şu konu üzerinde odaklanılabilirdi:

“Hakaret suçları için, hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine tazminat cezalarına hükmolunması vicdani olarak daha doğrudur; hiçbir kişi, hakaret fiilinden dolayı siyasi haklarından mahrum bırakılmamalıdır”.

Fakat İmamoğlu ve destekçileri, böyle bir konuyu gündeme getirmek yerine, doğrudan, yargıyı da değil, siyasi iktidarı muhatap alarak suçlama yoluna gitmişlerdir. Yani, TCK’nun 125. maddesinin varlığından bir şikâyetleri söz konusu değildir.

O zaman, İmamoğlu ve destekçilerinin verdikleri tepki ile alakalı şöyle tuhaf ve çarpık bir durum ortaya çıkıyor:

“Her hangi bir kişinin bir başkasına hakaret etmesi halinde, TCK’nun 125. maddesinin o kişi hakkında uygulanması kanunî bir gerekliliktir; ama hakareti Ekrem İmamoğlu yaparsa, kesinlikle cezalandırılmamalı, aksi halde mağduriyet ortaya çıkar”.

Bunun bir başka manası, Ekrem İmamoğlu lehine hakaret suçu işleme serbestisi sağlanması; yani bir suç işleme imtiyazı (ayrıcalığı) talebi söz konusudur.

Bunun hukuken kabul edilebilir bir tarafı yoktur.

Bir Öneri

Belki İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak TCK’na uygun olsa da, vicdani olarak kabul edilebilir görülmeyebilir.

Bu durumda, vicdani olarak kabul edilebilir olmakla kanuni düzenlemenin uyumlu kılınması için TCK’nun ilgili maddesinin değiştirilmesi yoluna gidilebilir.

Bu öneri ile uyumlu olarak, TCK’nun 125. maddesi değiştirilerek, hürriyeti bağlayıcı ceza yerine tazminat cezası öngörülmeli. Bu yaptırım değişikliğine bağlı olarak da siyasi yasak uygulaması kaldırılmalıdır.

Olağan hayatta binlerce insan birbirlerine hakaret ediyor; bunların büyük ekseriyeti yargıya bile taşınmıyor. Bir kişi ya da heyete yönelik olarak “ahmak”, “aptal” ya da bir başka hakaretin yapılması, o kişinin siyasi faaliyetlerini aksatmamalı.

Bir hakaret durumu söz konusu olduğunda, bunun cezası, bir yandan tazminat şeklinde olmalı, diğer yandan da, şayet hakareti yapan siyasi bir kişi ya da siyaset yapması muhtemel bir kişi ise ağzı bozuk siyasetçilerin siyasi hayattan dışlanması işi halka bırakılmalıdır.

Aksi takdirde verilen cezaî mahkumiyet TCK’na uygun olduğu halde, hakkında ceza verilen siyasiler lehine imtiyaz sağlanacak şekilde, vicdani mağduriyet algısı köpürtülerek, cezalanan kişi yönünden siyasi rant sağlama yolu açılmış olacaktır.

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 22830 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
CHP GAYRI MİLLÎ BİR PARTİ MİDİR?
12/12/2022
SAHİPSİZ KÖPEKLERE BARINAK YAPMAYAN BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVLERİNE SON VERİLMELİ
11/28/2022
PKK DİYE MÜSTAKİL BİR TERÖR ÖRGÜTÜ YOKTUR: “NOKTA”
11/17/2022
AB ÜYESİ ÜLKELERİN POLİTİKA ÜRETME YETERSİZLİĞİNİN AĞIR BEDELLERİ
11/8/2022
AİLENİN SAPKINLIK VE SALDIRILARA KARŞI KORUNMASI: 30 EKİM YÜRÜYÜŞÜ
10/28/2022
AVRUPA ADALET DİVANI: SEVSİNLER SİZİN ÇOĞULCULUK ANLAYIŞINIZI
10/16/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (6)
10/5/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (5)
9/25/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (4)
9/14/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (3)
9/4/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (2)
8/24/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (1)
8/13/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (5)
8/2/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (4)
7/23/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (3)
7/13/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (2)
7/3/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (1)
6/22/2022
AMERİKADA BİR CİNSEL SAPIK DAHA “VAHŞİCE” İDAM EDİLDİ(!?!?)
6/10/2022
II. ABDÜLHAMİD: MUTLAK İSTİBDADÇI, KIZIL SULTAN MI?
6/2/2022
EVLADLARINI BU VATAN UĞRUNA ŞEHİD VERENLER İÇİN EN ACI OLAN…
5/26/2022
DEMOKRATİK YOLLARLA DEMOKRASİYE GEÇİŞ: 14 MAYIS 1950
5/17/2022
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ KARARININ İPTALİ: YENİ BİR 367 VAKASI OLUR
5/7/2022
VAAAYYY BEEEE OSMAN KAVALA MELEKMİŞ(!?!?)
4/27/2022
PAÇALARI KANLA KİRLİ BİR ÜLKE “TÜRKİYENİN SİCİLİ BOZUK” DEMİŞ
4/20/2022
MANSUR SAVAŞ’IN CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLME İHTİMALİ VAR MI?
4/12/2022
PAKİSTAN’DA NELER OLUYOR?
4/5/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: SİSTEMİN “FİŞ”LE CİHAZA BAĞLANMASI
3/27/2022
AYM’NİN MEVCUT HÜKÜMET SİSTEMİNİ KİTLEYEN KARARI
3/19/2022
UKRAYNA: BÜYÜKLER TEPİŞİR, OLAN KÜÇÜKLERE OLUR!
3/11/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM AÇIKLAMASI: BOOOOM
3/4/2022
TÜRKİYE’DE MUHALEFET NEDEN İKTİDAR OLAMIYOR?
2/25/2022
HDP AYM TARAFINDAN KAPATILMAZSA NE OLUR?
2/17/2022
İNSAN HAKLARI AVRUPA SINIRLARINDAN İÇERİ GİREMİYOR!!!
2/9/2022
DEMOKRASİ NEREDEN GEÇER; DİYARBAKIRDAN MI YOKSA…?
2/2/2022
İNANANLARIN İNANCINI YARALAYAN SERÇE (!?!?)
1/26/2022
ENES KARA İNTİHAR ETTİ, CEMAAT VE TARİKAT DÜŞMANLIĞI DEPREŞTİ
1/19/2022
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK (CUMHURBAŞKANLIĞI) SİSTEMİ NEDEN YERLEŞEMEDİ?
1/12/2022
CHP, HALA DİNDARLAR İÇİN KORKUTUCU VE ÜRKÜTÜCÜ
1/5/2022
CHP’NİN “FETÖCÜLERLE DE HELALLEŞMEK” POLİTİKASI
12/29/2021
TÜRKİYE’DE İTTİFAKLAR VE MİLLET İTTİFAKI-HDP İLİŞKİSİ
12/22/2021
QUEBEC’DE BAŞÖRTÜSÜ TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE İSLAMA YÖNELİK FARKLI UYGULAMALAR
12/15/2021
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETİMDE DİN EĞİTİMİ VE LAİKLİK TARTIŞMALARI
12/8/2021
28 ŞUBAT ZİHNİYETİ “CELLADINA ÂŞIK” BAZI MAĞDURLARINDA DEVAM EDİYOR
12/1/2021
CHP’DEN HDP’YE “PKK İLE İLİŞKİLERİNİ MİNİMİZE ETME” ÖNERİSİ
11/24/2021
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE %50+1 ÇOĞUNLUK DEĞİŞMELİ Mİ?
11/17/2021
İYİ PARTİNİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI?
11/10/2021
ANAYASADAKİ DEĞİŞTİRİLMESİ YASAK HÜKÜMLERİN VESAYETÇİ TEMELİ
11/3/2021
İŞKENCE YAPMAK, DEMOKRATİK(!?) ABD İÇİN MEŞRU, TÜRKİYE İÇİN SUÇ!
10/27/2021
ÇAĞDAŞ UYGARLIK KAVRAMININ ANAYASADA NE İŞİ OLABİLİR Kİ?
10/20/2021
“YÜCE DEVLET”TEN GÜÇLÜ DEVLETE
10/13/2021
1982 ANAYASASININ İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMELİ MİDİR?
10/7/2021
KASETÇİ DÜKKÂNININ ÜSTÜNDEKİ MAHKEMELERDEN YENİ YARGITAY BİNASINA
9/28/2021
YENİ BİR 367 ÖZLEMİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023’DE ADAY OLAMAZ
9/19/2021
YENİ YARGITAY BİNASINDA DUA EDİLDİ, LAİKLİK ELDEN GİTTİ(!!!)
9/10/2021
YÜZDE ON MİLLİ SEÇİM BARAJI NE OLMALI?
9/1/2021
28 ŞUBATIN KUDRETLİ(!) PAŞALARI LAYIK OLDUKLARI YERE MARŞ MARŞ
8/23/2021
FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HANGİ PARTİLER ACABA?
8/9/2021
TUNUS’TA CUMHURBAŞKANLIĞI DARBESİ
7/29/2021
ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZA: KAHRAMAN HALKIMIZIN VATAN SAVUNMASI
7/15/2021
TÜRKİYE’DE YAKIN GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLABİLİR Mİ?
7/8/2021
BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
6/28/2021
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
Toplam 1 yorum var, 1 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
ADNAN METİN 25 Aralık 2022 Pazar 14:50

ADNAN METİN KENDİLERİNİ AÇ TAVUK MİSALİ DARI AMBARINDA GÖRÜYORLAR BEN ONLARA SADECE VE SADECE GÜLÜP GEÇİYORUM. BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUZ KOLAY GELSİN. SELAMÜNALEYKÜM.

Yorumu oyla      0      0  
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
Gökhan Töre
Recep Tayyip Erdoğan
Mehmet Şimşek
Ferit Şahenk
film
Okan Buruk
Alba Berlin
survivor
Slaven Bilic