E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

M. Kürşat Türker

 ZINDIK DİVANI
29 Ocak 2024 Pazartesi

 

VAZİYET : Hipnotik yeteneklerin olumlanması maksadıyla yazıyı divan üzerinde icra etmenin faydalarına binaen, sözü fazla uzatmamak adına tarihi icranın seyrine okuyucuyu terk etmek durumundayım...

 

TARİHÇE : " Zındık " kavramı Emevî devletinin son demlerinde sosyolojik kelamda yerini almıştır. Aramca, Farsça ya da Yunanca üzerinden Arap dil lügatine girdiği hipotezleri mevcuttur. İbn Mansur'a göre Tanrıtanımazlık olarak özetlenirken, Firuzabadi'ye göre İslam dinini benimsemesine rağmen Müslüman gözüküp esas düşüncelerini gizleyen şeklinde nitelenmiştir ki bu da Münafık kavramı ile özdeşleşir. Fars dilinde " Zendik " yani Zend dininde kimse şeklinde tanımlanıp, Avesta taraftarları olarak Arap dil literatüründe yer edinmiştir. ( 12 yüz yıl sonrasında laik zihniyet karşısında " Takiye " yöntemini benimseyenlerin, çok da değil 20 yıl sonra geldikleri mahalle eşrafına karşı aynı davranışları sergilemesi, bir çeşit dürtü kontrol bozukluğu mudur irdelemesi psikiyatrinin alanına girer. ) Velhasıl; Abbasi döneminde şık, zarif ve sempatik kişiler " Zındık zarafeti " kavramına tabi tutulmuşlardır. ( Halife El Mehdi dönemi ) Aynı dönemlerde; dini emirleri mizah yoluyla yeren ve kutsal metinleri yumuşatanlar için " Zındık " kavramı dilbilimsel olmaktan çıkıp sosyolojik açılımda yer etmiş ve hatta muhalif yöneticileri saf dışı bırakmak ve siyasal rakibini yaftalamak maksadıyla siyasetin de tedavülüne girmiştir. Diğer yandan zındıklıkla mücadele döneminin meşrulaşması da halife El Mehdi dönemine denk gelir. Kurumsallaşma yoluna sevk edilen yöntemde;  " Muhtesip " adı altında, zındıklıkla itham olunan ya da ihbar yoluyla takip edilen şahısların Kadı ya da Halife'nin içtihadına bırakılmasından sorumlu birimler kurulmuştur. ( O dönemlerde hilafete karşı çıkan Şii zihniyetinin 12 asır sonra Molla rejimi vasıtasıyla başörtüsü takmayanların cezalandırılması için birimler kurması da ayrı bir karşıtlamdır ) İlerleyen süreçte;  Halife El Memun- Mutezile ekolünün resmi bakış yönergelerinin icrası döneminde de zındıklık kavramı siyasal ve toplumsal cezalandırma metodu olarak devam etmiştir. Mutezile; ekol olarak tohumunda antik Yunan felsefesi barındıran ve " Nas " yerine aklı esas alan, farkında olmadan kelam ilminin yeşermesine hizmet eden bir cemaatleşmedir.( Bu yolda ben faizi savunanlarla birlikte olamam. Bu konuda nas ortadayken sana bana ne oluyor söyleminde ki Kasım 2021 itibariyle kayda geçen ve faizin yüzde 15'e çekildiği süreç akabinde, Ocak 2024 itibariyle yüzde 45 faiz düzeyine ulaşılması bir çeşit akla geçişi vurgular ki bu da Mutezile ekolünün devşirilmesini akla getirebilir ) Kuranı Kerimin mahluk oluşu saplantısına binaen Ahmed Bin Hanbel'e uygulanan işkence ve hapis cezaları hattı zatında  Mutezile anlayış biçimin akli melekelerin yitimi ve iktidar aurasının muktedir nevrozu bağlamında tarih ötesi bir bakma biçimi sunar. Ve esasen " Sünni " mezhebinin tohumunu da döller. Geçmişte kendilerine yapıldığı konusunda hemfikir olunan zulüm davranışını, siyasal otoriteyi ele geçirdiğinde muhaliflerine uygulamak açısından bakıldığında da bir çeşit tekerrür sayılabilir. Tarihi gerçeklikler üzerinden devam edersek ; zındıkla ithamın yaygınlaştığı süreçlerde saraylarda şarap, içecek olarak baş tacı edilmesi, kadın görünümlü erkeklerin ve cariyelerin sahnelerde alkış aldığı olgusunu yadsımamak gerekir. Bazı halifeler gösterileri perde arkasından izleyip yaratanı da kandırdığını farz edecek kadar imandan kopuktur. ( En muhafazakâr olanları hurma şarabının günah olmadığı şeklinde fetva dahi çıkarmıştır ) Aynı dönemlerde yılankavi dilleri ile yüceltici-övücü şiirler okuyan şairlere fırlatılan keseler de debdebe faaliyetlerini içine alan tarihsel bir gerçekliktir. Zındıkla itham edilenlerin cezalandırılması açısından Abbasi döneminde çeşitlemeler meşhurdur. Özellikle ehlî-i sünnet muhakemesine göre zındıklık, münafık ya da mürted sınıflandırılmasına tabi tutulmuş ; şahitliği ve tövbesi kabul olunmayan, mirası hazineye devredilen suçlu muamelesi bağlamına denk düşmüştür. Mürted sıfatı haiz olanlarınlar ise tövbesi kabul görmeyen ve ölüm hükmü verilen kategorisinde olduğu hususunda içtihat yaygınlaşmıştır. Münafık kategorisindekilerinse Hz. Muhammed döneminde ilk münafık İbn Ubeyy'in öldürülmesine engel olunması hasebiyle kırbaç, sürgün ve hapis cezalarına çarptırılmasına hükmolunmuştur. Öldürülme şekilleri açısından ;  El Mansur döneminde beyitleri ile dinarları cukkalayan Ebu Nuayle adlı şair muhalifleri tarafından derisi yüzülerek cezalandırılmıştır. İbn Muaffak, siyasi entrikalar sonucu önce vücut organları yavaşça kesilerek işkence görmüş sonra fırına atılarak öldürülmüştür. Hallacı-ı Mansur zındık ve kafir suçlamasıyla önce 1000 kırbaç ve akabinde kolları ve bacakları kesilerek işkenceye tabi tutulmuş. Sonrasında kafası kesilip 3 gün boyunca sergilenmiş ve de organları çeşitli vilayetlerde gönderilmiştir. Enes Bin Ebu Şeyh adlı saray şairi ise yüksek bir darağacına asılıp sergilenmiştir.

 

 NETİCE : Şeriat ve hilafet özentilerinin yüksek perdeden haykırabildiği ülkemizde ileride kurulması ihtimal dahilinde kabul edilebilinecek " Zındık Divanı " ihtiyacına binaen divanda bağdaş kuran şahsım olarak, bu minvalde göreve talibim. Ancak modern çağ yaşantısında hunharca idam ve işkence gibi cezalandırılma metotlarına zinhar muhalifim. Tıbbi niteliği bulunan Cyberknife ve EKT ( Elektro konvulsif tedavi ) gibi gerek X ışını gerekse de elektrik akımı yöntemleriyle, Hafıza kaybı yan etkisinden de fayda sağlamak maksadıyla zındıkların cezalandırılması taraftarıyım. Tabii olarak zındık kavramında itham olunanların doğru saptanması elzemdir. Modern çağ literatüründe zındıklık kavramına açıklık getirecek olursak ; Efemine, biseksüel, homoseksüel, fetişist ve zoofilik şahısların irticalen yargılanması. Muhalif, eklektik, septik, kararsız, temassız, boyun fıtığı ve kalça çıkığı olanların marifetine binaen yargılanması. Ateist, deist, pagan, putperest, Marksist, Leninist, ondinist, fundamentalist, pragmatist, brahman ve maniyerist  şahısların zımnen yargılanması şeklinde yeni bir içtihat kapısının siyaset çilingiri vasıtasıyla aralanması mübahtır...?

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 17880 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
   KONTRA / ESPİYONAJ
1/16/2024
AYAKLAR ALTINDA
12/12/2023
' GİZ '
10/23/2023
NİSYAN İLE MALULİYET ..? 
9/14/2023
DELİDOLU ZAMANLAR - 2
8/8/2023
DELiDOLU ZAMANLAR - 1
7/18/2023
DEVREMÜLK ENKAZ
6/20/2023
MÜHÜR KİMDE ..?
5/25/2023
EMANET VE HIYANET ..,
3/27/2023
SOMATİK SİNİR
1/31/2023
İNSANLIĞIN SONU ...
1/10/2023
FECAAT..!
12/22/2022
RETROGRAD AMNEZİ 
10/28/2022
HİÇ SAVAŞ...?
10/7/2022
YAZ-GI
8/22/2022
İLLÜZYON
7/4/2022
SON VURGUN...?
6/13/2022
RÜYALAR KABRİSTANI
5/16/2022
ADAY ; A DAY ?
4/20/2022
MİLLİ AMNEZİ ..?
4/4/2022
MUTABAKAT RESTİ
3/20/2022
DÜNYA SAVAŞI 2.25
3/6/2022
Çöken son hezeyan ; DEVRİM ..!
2/14/2022
AFİLİ GAFİLLER
1/24/2022
.. AGONİ ..
12/22/2021
FLASHBACK : 70 CENT
11/29/2021
DELÜZYONEL VAHA ..?
11/11/2021
ŞAHSIM VE BEN
10/16/2021
AŞIRI HALLER EVRENİ...!
9/4/2021
Ç-IBAN
8/14/2021
OPERASYONEL SÜREÇLER
7/5/2021
MÜSTEHAK PARTİ ..?
5/29/2021
LÜBB'ÜL LÜBB
4/28/2021
İNTİHARDAN TASARRUF OLMAZ ..!
3/22/2021
AYAK OYUNLARI
2/22/2021
MUHAL
1/25/2021
DİLİMLENMİŞ BİLİM
12/23/2020
FÜTURSUZLUĞUN BEDELİ
11/24/2020
DUNNİNG - KRUGER İKTİDARI...?
10/20/2020
HAZAN KUŞATMASI
9/16/2020
ERGEN SEÇİM..?
8/11/2020
GERÇEĞİ DEĞERLENDİRME YETİSİ
7/13/2020
RAM - SES !
6/3/2020
KORONAL DİSTOPYA ..?
5/11/2020
DİVANE EDEBİYATI
4/18/2020
KAPİTALİZMİN TAÇ TÖRENİ ..,
3/25/2020
VALHALLA..
2/25/2020
ZIVANASIZ BİR DÜNYA !
2/17/2020
KUTSAL YALANLAR DİYARI ..!
12/23/2019
' SÖYLEVLER VE GİRDİLER '
10/3/2019
POZİTİF AYRIMCILIK CİNAYETLERİ
9/11/2019
'' DAVARLARIN SESSİZLİĞİ ''
8/15/2019
KATOSTROFİ GÜNCESİ
7/1/2019
' YIĞINAK ..? '
5/30/2019
BASTİLLE LANETİ
4/17/2019
SARKASTİK HÜKÜMDAR..!
2/15/2019
REENKARNASYON..!
1/6/2019
DÜELLO
12/24/2018
SUSMAK..?
11/20/2018
GÖRÜM
10/17/2018
BİR DELİNİN VERİ TAŞIYICISI..!
9/10/2018
KAİNATIN SÖZÜ ..!
8/23/2018
AŞK VE GİRDAP ..,
8/3/2018
TAHTEREVALLİ DÜZENİ
7/18/2018
SOKRATES VE NİHAYETİ ..!
6/28/2018
SANDUKA
6/6/2018
TANI VE POLİTİKA ..!
5/22/2018
TAVAN ARASI..!
5/6/2018
SEZGİLERİN EZGİSİ
4/16/2018
DECCAL & REVOLUTION
3/26/2018
MİSONEİZM
3/14/2018
İz sürücüleri...!
3/1/2018
Ameliyat
2/14/2018
SOLİGARŞİ..!
2/2/2018
BİR HİBRİTTE SEN YAK..!
1/22/2018
KURŞUN ASKERLER
1/5/2018
MATEM-MATİK..!
12/20/2017
YİTİK ANARŞİST
12/7/2017
SANIK KORUMA PROGRAMI
11/21/2017
Kadim Cevapsız Çağrı : Mehdi..!
11/10/2017
PERSONA
10/28/2017
VANTROLOG
10/15/2017
İRREDANTİZM BULVARI
9/25/2017
YABANCILAŞMA KURAMI
9/12/2017
AMERİKAN KABUSU..!
8/23/2017
Ölüm Dölü
8/6/2017
Korkak Cerrah...!
7/22/2017
ZİFİRİ KARANLIK..?
7/12/2017
YÜZ KİTABI (FACEBOOK DEVRİMİ)
6/28/2017
KAYNA KAZANIM KAYNA..!
6/14/2017
İLAHİ SAATÇİ
6/3/2017
BAKIŞ ACISI
5/15/2017
İNTİKAM YEMEĞİ SOĞUK YENİR!
5/1/2017
KAOS -2
4/15/2017
KAOS-1
4/6/2017
REFÜJRANDUM
3/27/2017
DÖRT ELEMENT
3/13/2017
HİPNOTİZAN
2/24/2017
HTÖ ( HAYIR TERÖR ÖRGÜTÜ )
2/12/2017
Hayırdır?
1/26/2017
İFRAT MEDENİYETİ
1/11/2017
Bataklığa dikilen bayrak
12/30/2016
Aşık ile Eşik
12/16/2016
Tanrı'nın Kırbacı
12/7/2016
Kum taneleri ağladığında zaman durur
11/28/2016
Konuşan Kadavra!
11/19/2016
Oral Ofis
11/7/2016
Kurdun Köpeğe Evrimi
10/29/2016
O HALDE BAŞKAN ..!
10/20/2016
TEKRAR DİRİLECEKSİNİZ!
10/4/2016
ŞİZOŞİİR
9/11/2016
Rutin'e ve Putin'e Dönüş
8/27/2016
Hepimiz Hırsızız!
8/15/2016
2. Perde
7/27/2016
1. Perde
7/20/2016
Fırça ve Tuval
6/27/2016
Sayrılama
6/6/2016
Çöküş
5/19/2016
Cinnet
4/29/2016
Masallar Diyarı
4/8/2016
Derin Darbe!
3/25/2016
Hacıyatmaz
3/13/2016
Hanok Sarmalı
3/5/2016
Alea İacta est!
2/25/2016
Filikalar Batarken
2/14/2016
Stockholm Sendromu ( S.S )
2/6/2016
Hu...
1/27/2016
Hodgamlık Rejimi
1/13/2016
Dopamin: Sanat ve Savaş!
1/6/2016
Şirk-Et!
12/22/2015
Çehov ve Rasputin'in Yokluğunda Putin!
12/8/2015
Kortizon 2023
11/27/2015
Seçim Analizi ve Parlamenter Sistemin Cenazesi!
11/11/2015
Emperyal Limited ve IŞİD!
10/25/2015
Siyasal İslam ve Kiriminolojik Tarihi!
10/12/2015
Ekim Devrimi
9/20/2015
Yavuz Selim ve Şah İsmail- Nevrotik Liderlerin Satrancı!
9/8/2015
Batıdan Doğan Güneş
8/27/2015
Son Prova ve Kanlı Gala!
8/14/2015
Devlet Manifestosu
7/27/2015
Mukallit In, Muhakkik Out!
7/16/2015
Has Koalisyon!
6/28/2015
Mesnevi Perdeleri
6/14/2015
Siyasal Loto...
6/4/2015
Entropi Vakumu!
5/25/2015
Hipostezi Çeşmesi
5/11/2015
Düşünmüyorum ve de Varım!
5/1/2015
Tutsak...
4/17/2015
Devrim ve Besin Zinciri
4/3/2015
Çanakkale Tahlili ve Son Mektup Tenkidi!
3/24/2015
Nietzche , Yaşar Kemal ve Alınyazısı üzerine ..,
3/15/2015
Tohumuna Sıkışan İslam...
3/5/2015
Tapınmanın Tarihi ve Tanrı'nın yere İnişi!
2/25/2015
Mitomani ve Politika!
2/17/2015
Magna Carta
2/10/2015
Seçmen Psişiği...
2/1/2015
Charlie Bölüğü ve İslam Bölünmüşlüğü!
1/23/2015
M.Ö. 2015
1/15/2015
( T ) Errorizm
1/7/2015
Meridyen Devlet
12/30/2014
Sublimasyon Sapması ( S.S )
12/16/2014
Mamonizm
12/8/2014
Lanet
11/28/2014
İdrak Yolları Enflasyonu
11/18/2014
Uluslararası Yozlaşma Festivali
11/4/2014
İştah
10/23/2014
İnsan... Olmak!
10/15/2014
Oniki Kişilik Yemek Masası
10/4/2014
Bir Zamanlar Doğuda...
9/26/2014
Medeniyetler Çatışması
9/11/2014
Algı Yönetimi
9/4/2014
Biyoterörizm
8/25/2014
Dekoratif İslam!
8/12/2014
Bir Deli Aranıyor
8/5/2014
Hayvan Oyuncular Sendikası
7/28/2014
Seydi Lawrence-2
7/19/2014
Seydi Lawrence-1
7/10/2014
Üç Boyutlu Ninniler...
6/25/2014
BOP Finalinin Yarım Almanağı
6/14/2014
İçkin
6/5/2014
Kıssalardan Hisseler...
5/29/2014
Çoğul Katılımlı Paylaşılmış Psikoz!
5/23/2014
Meritrokrasi ya da Çöküş!
5/12/2014
DEPREM..8.3
5/5/2014
MUHASİBİ , GAZALİ VE NEFSİN DEHLİZLERİ ..
4/20/2014
Sömürgenler ve Kemirgenler
4/7/2014
SİYASETİN SOL LOBU
4/2/2014
DAİLER , FEDAİLER VE TANRININ CEZASI
3/23/2014
Tanrısız Bırakılmış Dinler
3/8/2014
Cevasis ve Katarsis!
2/25/2014
Anarşi Ateşi!
2/14/2014
AYN-ÜL YA'KİN'
2/5/2014
ALACAKARANLIK
1/22/2014
KORSAN, KAHİN VE FARE!
1/9/2014
ZULÜM PANAYIRI
1/3/2014
NECASETTEN TAHARET
12/26/2013
ŞEYTAN-DEC​CAL CORPORATIO​N
12/16/2013
TEPENİN SÖZLERİ...
12/3/2013
APOPTOZİS
11/23/2013
İBN-İ SİNA , İBN-İ RÜŞD VE RUH
11/15/2013
Neo Azadi!
11/1/2013
İstihbarat Talanları!
10/21/2013
Kukla Atölyesinde İsyan...
10/13/2013
Bidatlar Geçidi!
10/6/2013
Pestenkerani Tedrisat
10/1/2013
KURULU DÜZEN İLLÜZYONU !
9/25/2013
Evrim'de Tekamül!
9/16/2013
Kral ve Sinsi Vezir!
9/11/2013
Rabbani Nefes
9/5/2013
Siyahi Başkan Sendromu ve Zalimler!
9/2/2013
Hancı ve Yolcu
8/28/2013
Karanlıkta Islık Çalanlar!
8/24/2013
BOP'a Batmış Yankeeler!
8/16/2013
Cumhuriyet Masalı, Sahne!
8/8/2013
Suikast Güncesi!
8/4/2013
İbni Haldun ve Köylü Diktatoryası
7/30/2013
Psikoloji İlmi ve Uhrevi İlham
7/18/2013
İbn Arabi'den Yavuz Selim'e, Fatih'ten Machiavelli'ye
7/15/2013
Tefecilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (TDDK)
7/8/2013
Soytarılar Sendikası!
7/2/2013
Havatır
6/27/2013
Psikoterapi Hikayesi
6/19/2013
Meta-Morfoz, Kanser
6/11/2013
Vandettalizim-Vandalizm
6/7/2013
Sağ-Sol, İki Raket!
5/29/2013
Merkezi Ah Alma Teşkilatı (MAT)
5/24/2013
Cehl-i Mürekkep Asrı
5/14/2013
Islah Edilmemiş Demokrasi
5/8/2013
Kıyamet Manifestosu
4/29/2013
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.

Bu haber henüz yorumlanmamış...

SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
süper lig
Avrupa Ligi
trabzonspor
TCMB
hollanda
Demba ba
ygs 2015
Çaykur Rizespor
İtalya