E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

M. Kürşat Türker

Siyasal İslam ve Kiriminolojik Tarihi!
12 Ekim 2015 Pazartesi

Her ne kadar  , siyasal İslam tanımı için 20. yy başlarına gidilip  Ortadoğu coğrafyasından giriş cümleleri kotarılsa da , İslam dininin ümmet kavramının bağıllığını kaybettiği  Hz. Muhammed'in ölümüne kadar geri gitmekte yarar vardır. Öyle ki ümmet kavramının ilk temsilcileri olan sahabe ve ilk nesil Müslümanlar , peygamberin ölümü ile birlikte gelecek kaygısı ve yas reaksiyonu birlikteliğinde defin işini iki buçuk gün geciktirmişlerdir. Halifelik liderliğinde işlevsel hale getirilmeye çalışılan İslam devleti ,  daha ilk zamanlarından açık kavgalar, isyanlar ve suikastlar tarihini yazmaya başlamıştır. Dört halifenin üçü öldürülmüştür. Halife Osman döneminde ; Peygamberin veda hutbesindeki açık uyarısına rağmen soyadı ve kabile üstünlüğü gözetilerek yetkilendirilmeler yapılmış ve haşimi sülalesiyle daima bir politik yarışma içinde olan Emeviler , ilk mevzilerine kavuşmuştur.., İlk siyasal İslam devleti olarak nitelendirilebilecek Emeviler dönemine kadar yaşanan çalkantılar sonucunda ilk hizipler , mezhepler ve cemaatler ayrışmış , toplum ; ümmet kavramından devlet kavramına geçerken ödenen bedelleri unutmaya zorlanmıştır.., Ki ,  o bedellerden en önemlisi sayılabilecek olan  Emevi kralı Yezid 'in peygamberin torununu öldürmesi hadisesi , günümüz siyasal İslam kavramına bire bir ışık tutuyor olması bakımından irdelenmeye muhtaçtır.. Hz. Hüseyin ve yanındaki kafilenin etrafını çeviren Yezid'in askerleri  biat ve itaat istediklerinde , peygamberin torunu şöyle söyler ; " Benim kim olduğumu biliyor ve dedem'in tebliğine iman ediyorsunuz .., peki neden bize bu zulmü yapmakta ısrar ediyorsunuz ..? ". Bu söz karşısında Yezid'in kumandanı , tüm siyasal İslam tarihinin meşhur zorba ve münafıkları adına mühim bir itirafı zikreder ;  " Seni tanıyor ve dedenin kim olduğunu biliyoruz .., Ancak senin dedenin dininin vaatleri hep öteki dünya ve ölümden sonrası üzerine .., Oysa Yezid , bize bu dünyada ve peşin ödemektedir.. " .  Ve sonuç itibari ile bu katliama onay veren Yezid yıllar sonra münafıklığını da itiraf edecektir ..; " Ona göklerden inen bir şey olmadı.., İslam , Mekke'nin iktidarını elde etmek için uydurulan bir dindir.. "
                                                       
                                                Üzerinde bu aşamada durulması gereken önemli mevzu ise ;  gerek Muaviye ve gerekse de oğlu Yezid adına tarihsel , fıkhi ve içtimai manada dersler çıkarmak fırsatı bir çok İslam fırkasının elinden alınmıştır.., Sahabeler hakkında sahih olmayan bir çok hadis yine bu dönemde uydurulmuştur .., Bu hadis yazılarının ortak anlatısına göre ; sahabelerin yaptıklarını sorgulamak peygamberin şahsına hakaret ile ilişkilendirilmiştir.., Oysa peygamberin şahsına hakaret ve lanetine mülkiyet niteliğindeki uydurma hadisler,  ilk siyasal İslam devleti olan Emeviler döneminde patlama yapmıştır.., Hadis külliyatının en güvenilir aktarıcılarından sayılan Buhari , 600 bine yakın hadisten 7145 tanesinin güvenilirliğine kanaat getirmiştir.., Hüccet'ül İslam mertebesinde saygı atfedilen Gazali , 350 bin civarı hadisten 3500 kadarını sahih kabul etmiştir. İşte tüm bu uydurma hadislerin mürekkebi ,  Muaviye'nin Yezid'e mirası olan küfür matbaasından temin edilmiştir.  Ve de ilk siyasal İslam ve onun Müslüman bilinç dışındaki büyük suçları örtme meziyeti , bu minvalde gelişme göstermiştir.., Abbasi döneminde de büyük suçlar fetvalarca zeminlendirilmiş , büyük alimler öldürülmüş , halifeler politik ve cemaat kumpaslarında zehirlenmiştir.., Siyasal İslam'ın yirminci yüzyıla dek süregelen seyrinde bir çok İslam ülkesinin cahil zümreleri ;  suçun meşrulaştırılması yolunda , yazılmayanları söyleyen  emrolunmadıklarını yapan zorbalar ya da hanedanlıkları kutsamıştır .., Son yüz yılda ise ,  emperyalizmin en kullanışlı aleti olma mertebesinde yine siyasal İslam ve onun post modern ekolleri yer etmiş , hilafetin lanetli tarihi kendini büyük suçlar , veballer , ihanetler yoluyla tekrarlamaya devam etmiştir.., Ve son yüz yılda ;  hilafet devleti adı altında bir devlete omuz verilerek hilafet tarihi boyunca işlenmiş tüm suçların görsel ve bilişsel tekrarı neşredilmiştir.., Ez cümle ; ayrıntısına girmeden anlatmaya çaba gösterdiğim siyasal İslam tarihi ; İslam'ın birincil emirlerini yok sayıp , din adına güvenilir olamayacak ravilere biat eden toplumlar ve zümrelerin kollektif suçlarının tarihidir.., Sevgi , kardeşlik ve vicdan dinini , kin , nefret ve merhametsizliğe devşirenlerin levh-i Mahfuz'a göre kaderi ;  ahiretini amellerince garantiye aldığını zanneden ve zanlarını örten perçemlerinden tutularak steril hale gelecekleri cehenneme sürüklenecek olan zorbalar ve biat edenlerinin ,  sevk olunma gerekçelerinin anlatısının seyridir  ..!

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 15676 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Ekim Devrimi
9/20/2015
Yavuz Selim ve Şah İsmail- Nevrotik Liderlerin Satrancı!
9/8/2015
Batıdan Doğan Güneş
8/27/2015
Son Prova ve Kanlı Gala!
8/14/2015
Devlet Manifestosu
7/27/2015
Mukallit In, Muhakkik Out!
7/16/2015
Has Koalisyon!
6/28/2015
Mesnevi Perdeleri
6/14/2015
Siyasal Loto...
6/4/2015
Entropi Vakumu!
5/25/2015
Hipostezi Çeşmesi
5/11/2015
Düşünmüyorum ve de Varım!
5/1/2015
Tutsak...
4/17/2015
Devrim ve Besin Zinciri
4/3/2015
Çanakkale Tahlili ve Son Mektup Tenkidi!
3/24/2015
Nietzche , Yaşar Kemal ve Alınyazısı üzerine ..,
3/15/2015
Tohumuna Sıkışan İslam...
3/5/2015
Tapınmanın Tarihi ve Tanrı'nın yere İnişi!
2/25/2015
Mitomani ve Politika!
2/17/2015
Magna Carta
2/10/2015
Seçmen Psişiği...
2/1/2015
Charlie Bölüğü ve İslam Bölünmüşlüğü!
1/23/2015
M.Ö. 2015
1/15/2015
( T ) Errorizm
1/7/2015
Meridyen Devlet
12/30/2014
Sublimasyon Sapması ( S.S )
12/16/2014
Mamonizm
12/8/2014
Lanet
11/28/2014
İdrak Yolları Enflasyonu
11/18/2014
Uluslararası Yozlaşma Festivali
11/4/2014
İştah
10/23/2014
İnsan... Olmak!
10/15/2014
Oniki Kişilik Yemek Masası
10/4/2014
Bir Zamanlar Doğuda...
9/26/2014
Medeniyetler Çatışması
9/11/2014
Algı Yönetimi
9/4/2014
Biyoterörizm
8/25/2014
Dekoratif İslam!
8/12/2014
Bir Deli Aranıyor
8/5/2014
Hayvan Oyuncular Sendikası
7/28/2014
Seydi Lawrence-2
7/19/2014
Seydi Lawrence-1
7/10/2014
Üç Boyutlu Ninniler...
6/25/2014
BOP Finalinin Yarım Almanağı
6/14/2014
İçkin
6/5/2014
Kıssalardan Hisseler...
5/29/2014
Çoğul Katılımlı Paylaşılmış Psikoz!
5/23/2014
Meritrokrasi ya da Çöküş!
5/12/2014
DEPREM..8.3
5/5/2014
MUHASİBİ , GAZALİ VE NEFSİN DEHLİZLERİ ..
4/20/2014
Sömürgenler ve Kemirgenler
4/7/2014
SİYASETİN SOL LOBU
4/2/2014
DAİLER , FEDAİLER VE TANRININ CEZASI
3/23/2014
Tanrısız Bırakılmış Dinler
3/8/2014
Cevasis ve Katarsis!
2/25/2014
Anarşi Ateşi!
2/14/2014
AYN-ÜL YA'KİN'
2/5/2014
ALACAKARANLIK
1/22/2014
KORSAN, KAHİN VE FARE!
1/9/2014
ZULÜM PANAYIRI
1/3/2014
NECASETTEN TAHARET
12/26/2013
ŞEYTAN-DEC​CAL CORPORATIO​N
12/16/2013
TEPENİN SÖZLERİ...
12/3/2013
APOPTOZİS
11/23/2013
İBN-İ SİNA , İBN-İ RÜŞD VE RUH
11/15/2013
Neo Azadi!
11/1/2013
İstihbarat Talanları!
10/21/2013
Kukla Atölyesinde İsyan...
10/13/2013
Bidatlar Geçidi!
10/6/2013
Pestenkerani Tedrisat
10/1/2013
KURULU DÜZEN İLLÜZYONU !
9/25/2013
Evrim'de Tekamül!
9/16/2013
Kral ve Sinsi Vezir!
9/11/2013
Rabbani Nefes
9/5/2013
Siyahi Başkan Sendromu ve Zalimler!
9/2/2013
Hancı ve Yolcu
8/28/2013
Karanlıkta Islık Çalanlar!
8/24/2013
BOP'a Batmış Yankeeler!
8/16/2013
Cumhuriyet Masalı, Sahne!
8/8/2013
Suikast Güncesi!
8/4/2013
İbni Haldun ve Köylü Diktatoryası
7/30/2013
Psikoloji İlmi ve Uhrevi İlham
7/18/2013
İbn Arabi'den Yavuz Selim'e, Fatih'ten Machiavelli'ye
7/15/2013
Tefecilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (TDDK)
7/8/2013
Soytarılar Sendikası!
7/2/2013
Havatır
6/27/2013
Psikoterapi Hikayesi
6/19/2013
Meta-Morfoz, Kanser
6/11/2013
Vandettalizim-Vandalizm
6/7/2013
Sağ-Sol, İki Raket!
5/29/2013
Merkezi Ah Alma Teşkilatı (MAT)
5/24/2013
Cehl-i Mürekkep Asrı
5/14/2013
Islah Edilmemiş Demokrasi
5/8/2013
Kıyamet Manifestosu
4/29/2013
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.

Bu haber henüz yorumlanmamış...

Mesa Mesken, Bodrum, reklam, banner,
Aydın, belediye, Özlem Çerçioğlu, Ege et, koronavirüs, önlem,
tusas, banner, reklam,
meclis kulisi,
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
ANKET
Koronavirüse karşı önlem aldınız mı?Sonuçları göster Anket arşivi
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
  •SİTENE EKLE
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
NBA
TCMB
ygs sonuçları
Ukrayna
Euro
İsveç
Jose Mourinho
uzaktan çalışma
Mehmet Şimşek