E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Millet ittifakı'nın Ortak Mutabakat Metni açıklanıyor 

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin oluşturduğu Millet İttifakı, bir süredir üzerinde çalışılan ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni kamuoyuna açıklıyor.

30.01.2023 - 11:21
Millet ittifakı nın Ortak Mutabakat Metni açıklanıyor

CANLI | CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin oluşturduğu Millet İttifakı, bir süredir üzerinde çalışılan ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni kamuoyuna açıklıyor.

Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşen açıklamada ortak cumhurbaşkanı adayının vaatlerini içeren seçim beyannamesi deklare edildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda siyasetçi, sivil toplum ve meslek örgütü temsilcisi salonda yer aldı. Sağlıktan eğitime, yargıdan dış politikaya 2 binin üzerinde vaat, Millet İttifakı'nın mutabakatında yer aldı.

TÜM LİDERLER KATILIYOR

Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katılacak. 

9 ANA BAŞLIK

Ortak Mutabakat metni 9 ana başlık altında 2 binin üzerinde yeni düzenlemeyi içeriyor.  Metin, “Hukuk Adalet ve Yargı”, “Kamu Yönetimi”,  “Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim”, “Ekonomi, Finans ve İstihdam”, “Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm”, “Sektörel Politikalar”, “Eğitim ve Öğretim”,  “Sosyal Politikalar”, “Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları” başlıkları altında toplandı.

Toplantı öncesinde hazırlanan “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” kitapçığı salondakilere dağıtıldı. 240 sayfalık ana başlık, 75 alt başlık, 2300'den fazla somut hedef yer alıyor.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI FAİK ÖZTRAK SÖZ ALDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, “Millet İttifakı kuvvetler ayrılığını tesis eden, özgürlükçü, adil parlamenter sistem diyor. Onun için Millet İttifakı etkin, katılımcı yasama, istikrarlı, şeffaf, hesap verir yürütme, bağımsız ve tarafsız yargı diyor. Yasama reformuyla Meclis’in faaliyetlerine çoğulculuğu sağlayacak, yeni bir Meclis iç tüzüğü hazırlayacağız” dedi.

"HSYK'YI KALDIRACAĞIZ"

Öztrak şunları kaydetti:

"Kanun yapım süreçlerini demokratikleştireceğiz. Meclis’te istişare ve müzakereyi etkisizleştiren torba kanun uygulamasına son vereceğiz. Milletlerarası sözleşmesinden çekilme yetkisini sadece TBMM’de olmasını anayasal güvence altına alacağız. Meclis’in yürütme organını millet adına denetleme yetkisini güçlendireceğiz. "

"Bütçe hakkı TBMM’nin devredilmez bir yetkisi ve denetim aracı olacak. Meclis’te Kesin Hesap Komisyonu’nu kuracağız. Komisyon başkanı ana muhalefet milletvekilleri arasından seçilecek. Yürütme reformuyla cumhurbaşkanını 7 yıl için sadece bir dönem seçilmesi kuralı getirerek tarafsızlığını güvence altına alacağız. Cumhurbaşkanı, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacak. Başbakanı, bakanları yönetimde etkin hale getireceğiz. OHAL yasasından kaynaklanan tüm işlem ve eylemlerin yargı denetimine tabi olmasını sağlayacağız."

"Yargı reformuyla bağımsız ve tarafsız yargı için Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nu kaldıracağız, yerine Hâkimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki kurul kuracağız. Adalet Bakanı ve müsteşarı Hâkimler Kurulu’nda yer almayacak."

Hâkimler idari görevleri bakımından Adalet Bakanlığı’na bağlı olmayacak. Özel yargılama usüllerine ve özel yetkili mahkemelere son vereceğiz. Görevini kötüye kullanarak AYM veya AİHM’in hak ihlali kararına yol açan hâkim ve savcılara neden oldukları tazminat ve zararın rücu edilmesini sağlayacağız. Tutuklamanın istisna olması ilkesinin titizlikle uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız. Savunma mesleğini anayasal güvenceye kavuşturacağız."

"AYM'DE HÜLLEYİ ÖNLEYECEĞİZ"

"AYM üyeliklerine hülle yöntemiyle atama yapılmasını önleyeceğiz. Seçim ve siyasi partiler mevzuatında millet iradesinin TBMM’ye en geniş, en demokratik biçimde yansımasını sağlayacak düzenlemeleri yapacağız."

"SEÇİM BARAJINI YÜZDE 3'E İNDİRECEĞİZ"

“Siyasi partilere kapatma davası açılması için TBMM’nin iznini zorunlu hale getireceğiz. Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz. Siyasi partilere kapatma davası açılması için TBMM’nin iznini zorunlu hale getireceğiz."

"CUMHURBAŞKANLIĞI BÜNYESİNDEKİ KURUMLAR LAĞVEDİLECEK"

"Basın özgürlüğünü sağlayacağız. İnternet mevzuatını ifade özgürlüğünü kısıtlamayacak ve kişilik haklarını ihlal  etmeyecek şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Kamu yönetimini, hukuka uygunluk, şeffaflık, tarafsızlık, liyakat ilkelerine göre yeniden düzenleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları ve ofisleri lağvedeceğiz."

"Bunların görev ve yetkilerini ilgili bakanlıklara devredeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı olarak; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı olarak; Ticaret Bakanlığı’nı Esnaf ve Ticaret Bakanlığı olarak yapılandıracağız."

"Hazineyi Maliye Bakanlığı’ndan ayıracak ve ayrı bir bakanlık şeklinde yeniden yapılandıracağız. Şehircilik ve Afet Yönetimi, Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlıklarını kuracağız. Bakan yardımcılıklarını kaldırıp liyakate dayalı müsteşarlık sistemini kuracağız. Strateji ve Planlama Teşkilatı’nı kuracağız. Yerel yönetimler reformunu hayata geçireceğiz. Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki vesayetine son vereceğiz."

"BELEDİYELERİN PAYLARI ARTIRILACAK, KAMUYA PERSONEL ALIMINDA MÜLAKAT KALDIRILACAK"

"Seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacağız. Belediyelerin aldığı payları artıracağız  Muhtarlık temel kanununu çıkaracağız. Kamuya personel alımında mülakat uygulamasına son vereceğiz. Liyakat ve eşitlik ilkelerini hâkim kılacağız. Üst düzey görevlerdeki kadın yöneticilerin sayısını artıracağız. Kamu çalışanaları arasında maaş adaletini sağlayacağız. TBMM’de Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’nu kuracağız. Rüşvet ve yolsuzluk suçlarında yargılama süreçlerini hızlandıracağız, zaman aşımını kaldıracağız. Bu suçlar af kapsamına alınmayacak."

DEVA PARTİLİ ÇANAKÇI SÖZ ALDI

DEVA Partili İbrahim Çanakçı, “Altı parti olarak tam bir mutabakatla hazırladığımız Ortak Politikalar metnimizde kapsayıcılığı merkezine alan yeni nesil bir kalkınma stratejisi ortaya koyuyoruz.” dedi.

"ENFLASYON İKİ YIL İÇİNDE TEK HANEYE İNECEK"

Çanakçı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temel ekonomik hedeflerimiz kapsamında enflasyonu iki yıl içinde kalıcı olarak tek haneye indireceğiz, hayat pahalılığını sonlandıracağız. Enflasyonla mücadeleyi tavizsiz bir biçimde sürdürürken ortalama büyüme hızını yüzde 5'in üzerine çıkaracak, dolar cinsinden kişi başına milli gelirimizi 5 yılın sonunda en az 2 katına yükselteceğiz. 5 yılda en az 5 milyon yeni iş yaratacağız. Ucube sistem sonrasında yeniden gündeme gelen aşırı yoksulluğu sıfırlayacağız."

MERKEZ BANKASI'NA DÜZENLEME

"Merkez Bankası'na fiyat ve finansal istikrarı sağlama dışında sorumluluklar yüklemeyeceğiz. Banka üst yönetiminin kendi kanunu dışında görevden alınmasını önleyeceğiz. Bankanın İstanbul'daki birimlerini en kısa sürede başkentimiz Ankara'ya geri taşıyacağız”
Bankanın İstanbul'daki birimlerini en kısa sürede başkentimiz Ankara'ya geri taşıyacağız."

"Kamuoyunda 128 milyar dolar olarak bilinen arka kapı döviz satışlarındaki hukuksuzlukların takipçisi olacak, yeni dönemde rezerv yönetimini tam bir şeffaflık içinde yürüteceğiz. Kur korumalı mevduatta yeni hesap açmayacak, mevcut hesapları vadelerinin sonunda kapatacağız.  Hükümet bir yandan ülkemizin kaynaklarını şatafat ve gösteriş için israf ederken, diğer yandan oluşan kamu açıklarını ve hasarları halının altına süpürerek gizlemeye çalışmaktadır. Bu nedenle iktidara gelir gelmez, Cumhurbaşkanı’na bağlı deneyimli denetim uzmanlarından oluşan durum ve hasar tespit komitesi oluşturacağız.  İtibar gerekçesine sığınılarak yapılan tüm gereksiz harcamalara son vereceğiz."

"CUMHURBAŞKANLIĞI ÇANKAYA KÖŞKÜ'NE TAŞINACAK"

"Cumhurbaşkanlığı’nı Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız. Cumhurbaşkanı’na tahsisli saray ve köşkleri halkın kullanımına açacağız. Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçakları satıp yerine orman yangını söndürme uçakları alacağız. Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçakları satıp yerine orman yangını söndürme uçakları alacağız.  Kamu görevlilerinin birden fazla yerden maaş almasına son vereceğiz. Ülkemizin kaynaklarını Kanal İstanbul gibi rant projeleri yerine tarımsal sulama projeleri için kullanacağız.  İşyeri kira ödemelerinde stopaj oranını sıfırlayacağız."

"İstanbul’u finans merkezi haline getireceğiz. İstihdam teşviklerini sadeleştireceğiz. Gençlerimiz için garantili yetenek programları başlatacağız. İşsizlik fonunu amacı dışında kullanılmasını önleyeceğiz."

DEMOKRAT PARTİLİ ŞAHİNALP SÖZ ALDI

Demokrat Partili Bülent Şahinalp, “Seçimlerden sonra uygulayacağımız bilim politikası ile Türk bilim dünyasının kaybettirilen ulusal yetkinliğini ve uluslararası saygınlığını cumhuriyetimizin kuruluşundaki bilimsel atılım felsefesine uygun şekilde yeniden tesis edecek, Türkiye’yi bilimsel ve teknolojik cazibe merkezi haline getireceğiz." dedi.

Şahinalp şu ifadeleri kullandı: 

"Bilim politikamızı insan, özgürlük, demokratik eğitim, bilimsel düşünme, girişimcilik ve teknoloji üretimi odaklı bir anlayışla yürüteceğiz. Beyin göçünü engellemek ve tersine beyin göçünü gerçekleştirmek için eğitim sistemimizi özgürlükçü ve yenilikçi müfredatla donatacak, gerekli özgür düşünce ve çalışma ortamını oluşturacağız."

"ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ SÜT, SU VE ÖĞLEN YEMEĞİ"

"Tüm Türkiye'yi "teknopark" yapacağız. Bilgisayar, tablet, telefon gibi dijital cihazlar üzerindeki vergi yükünü azaltacağız. 6-25 yaş arasındaki tüm öğrencilerimize ve gençlere aylık 5 GB internete bedava erişim hizmeti sağlayacağız. Meydanlar, kütüphaneler gibi ortak kullanım alanlarında kesintisiz ve ücretsiz internet hizmetini vereceğiz. Eğitimi yeniden yapılandıracağız. Devlet okullarındaki öğrencilerimize ücretsiz süt, su ve öğlen yemeği vereceğiz."

"ZORUNLU EĞİTİM 1+5+4+3 ŞEKLİNDE OLACAK"

Sınav güvenliğini kamu vicdanında hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde mutlaka sağlayacağız. Orta öğrenime geçişlerde sınav odaklı değil süreç odaklı bir sistemi geliştireceğiz. LGS’yi süreç içinde tamamen kaldıracağız. Üniversiteye girişte yılda bir kere yapılan sınav yerine çoklu sınav imkanı sunacağız. Zorunlu eğitimi 1+5+4+3 şeklinde uygulayacağız."

YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.

Bu haber henüz yorumlanmamış...

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Kayseri'de 600 kişi İYİ Parti'ye katıldı
AK Parti'nin kalesi olarak bilinen Kayseri’de 600 kişi İYİ Parti’ye katıldı. ...
Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' sorusuna yanıt: Anketlere baktım
Halk TV'de Lider Masası programına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal ...
İYİ Parti'de kriz çözüldü! Ankara ve Bursa il başkanları belli oldu
İYİ Parti’de Ankara 3. Olağan İl Kongresi'nin ardından Ankara ve Bursa il başkanları belli oldu.
 
Akşener'den yeni seçim videosu: Devlete liyakat yakışır
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimler için hazırladıkları yeni ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İsveç şok olacak' mesajı!
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine de değinen Cumhurbaşkanı, ...
Kılıçdaroğlu: 13 Şubat'ta cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında Altılı Masa'nın ...
 
Bakan Soylu'ya göre altılı masanın aday çıkaramamasının sebebi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Altılı masa) Bunlar niye aday seçemiyorlar ...
Fatih Erbakan adaylık kararını resmen duyurdu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Beyaz TV'de katıldığı ...
Muhsin Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme!
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını ...
 
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
AB
Joachim Löw
Adana Demirspor
Endonezya
ygs 2015
yakmak
işte benim stilim
Alba Berlin
Çaykur Rizespor