E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Tekin Öget

SİZ HANGİ LOBİDENSİNİZ?
27 Haziran 2022 Pazartesi

 

 

Lobicilik, hükümetler tarafından verilen kararları etkileme çalışmasıdır. Bu çalışmalar kanun koyucuları ve memurları etkilemeye yönelik her türlü faaliyeti kapsar. Faaliyetler organize gruplar tarafından ya da kanun koyucular ve memurlar arasındaki gruplar tarafından yürütülebilir. Devlet çalışmalarını ve yasaları özel bir çıkar ya da bir lobi faydasına etkilemeye çalışan kişilere lobici denir. Lobicilik tıpkı bir ilaç gibi iyi yönde kullanılırsa onarım ve daha sağlıklı bir vücuda sahip olursunuz fakat bunu yanlış yönde kullanırsanız yıkıcı, tahrip edici ve kötü bir vücut ortaya çıkarmış olursunuz. Kullanım amacına göre değişmektedir. Kısaca lobicilik ve lobiciyi anladığımıza göre şimdi meselenin ülkemizdeki işleyişini anlamaya çalışalım. Tabi ki kendimizi de bu işin neresinde durduğumuzu gördüğümüzü bilerek. Ülkemizde diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi bu lobicilik ve lobici konusunda benzer özellikler tamamen aynıdır. Sonuçta karşılıklı iki taraf arasında sürekli bir çıkar kavgası vardır. Bu kavgalar çoğu zaman aynı talepleri kendi istediği doğrultuda isteme kavgasıdır. Ülkemizde bu konuda oldukça fazla lobi ve lobici mevcuttur. Ben meseleye milli ve manevi değerler, çıkarlar, amaçlar, hedefler açısından bakmak istiyorum. Şöyle bir beyin fırtınası yapacak olursak ülkemizde A’dan Z’ ye her şeyin her konunun neredeyse lobisi lobiciliği STK’LAR adı altında vardır ve faaliyetler yürütülmektedir. Ben olaya öncelikle içte ve dışta milli ve manevi değerleri, amaçları, çıkarları, hedefleri önceleyen ve onun için mücadele eden lobi ve lobicileri desteklerim. Ülkemizde, son zamanlarda en göze çarpan konuları ve o konuların gayri milli lobi/lobicilerini irdeleyelim. Ülkemizde ne zaman milli ve manevi çıkarlar için hamleler yapılsa maalesef ki sözde muhalefet adı altında bu amaçlarımıza çıkarlarımıza ve hedeflerimize zincir vurmak isteyen tamamı sözde siyasiler, siyasi partiler, STK’LAR, akademisyenler, gazeteciler, yazılı görsel medyalar, sağlık çalışanları adı altında birleşen tabipler birliği tipi örgütlenmeler, barolar, sendikalar, kadın hakları savunucuları dernekleri, hayvan hakları savunucu dernekleri, LGBTİ adı altındaki sapkın dernekler, yani say sayabildiğin kadar oluşumlar tamamı karşı çıkmada, üstelik bu saydıklarımın çoğu üst akıl olan dış küresel baronların fonlamalarıyla ülkemizde bu tür faaliyetleri yürütmekteler, üstelik bu resmi olarak ta bilinmekte. İşte bu konuda son yıllarda artan gayri milli çalışma ve söylemler, endişelerimizi iyice artırarak gelinen noktada, ülkemizin milli ve manevi her değer ve çıkarını tehdit etme boyutuna ulaşmış durumda. Ve o kadar cüretkâr ve azgınlaşmış durumda oldukları için, kimseye ve hatta kendi istedikleri kararları almayan hükümet ve devletlere, hatta onlar gibi düşünmeyen insanlara karşı da yaşam hakkı tanımamayı da kendilerinde hak görecek kadar da pervasızlaşmış durumdalar. Ve bunları da kendi kurdukları fonladıkları vakıflar ve STK’LAR, yazılı görsel medyalar, gazeteciler, akademisyenler, barolar, hayvan ve kadın hakları savunucu ve LGBTİ dernekler eliyle dayatmaktalar. Bu lobiler ve lobiciler için o günkü konu kadına şiddetse, hayvana şiddetse veya herhangi karşı oldukları bir konuysa hemen tek merkezden basılan düğmeyle topluca karşı saldırıya geçme planlarını en etkin şekilde devreye sokarlar. Örnek başıboş köpekler, çocukları her gün sokaklarda parçalarken hemen medya ayakları devreye sokulur sanki o masum çocuklar köpeği ısırıp parçalamış boyutuna getirilmiş yayın yaptırılır. Ve suçlu çocuktur onlara göre. Şayet kadın suçlu olsa bile bir erkeği öldürdüyse, o erkek onlar için tek suçludur. Olay medya ve hukukçular eliyle kadın ya taciz ya da tecavüze uğramış yalanı havasına büründürülüp yargı baskı altına alınır. Onların suçları suç değil. Ve suçluları asla suçlu değildir. Ve yine bu lobiler tarafından toplumun çekirdeği olan aile kadın çok kolay boşanıp ömür boyu nafaka alsın diye hükümetlere istedikleri kanun ve kararı alana kadar baskı yapılır. Sapkın oluşumlar rol model örneklerle yazılı ve görsel medya eliyle planlı bir şekilde ulusal ve yerel alanda topluma sistemli pompalanır. Hatta bu konuda sözde onlara bağlı psikologlar ve bazı farklı branş PROF/DOÇENT ünvanlı doktorlar, eğitimciler, sanatçılar vasıtasıyla özendirme faaliyetleri yaptırılır. Konu milli projelerse mesela petrol doğalgaz veya toprakta herhangi bir maden rezervi keşfi yapılacaksa o bölgede hemen o bölgedeki yerel unsurları ve mobilize saha ajanları çevrecilik ve doğayı koruma adı altında ulusal TEMA ve benzeri sözde yerel dernekler devreye alınır. Orada yaşayan yerel halk provokasyona getirilir. O kazı araştırma yapılmasın diye. Lakin kendi görüşlerindeki belediyeler ağaç katliamı yapınca susarlar ve görünmez olurlar. Savunma sanayimizde bir yeni ürün geliştirilse veya tedarik edilse ona dahi tahammülleri yoktur. Bunların örneklerini S400’LER ve İHA/SİHA’LAR DA yaşadık. Oysa onları fonlayan ülkelerde bu işler olunca kör sağır ve dilsiz olurlar orası da ayrı bir konu. Peki biz ne yapmalıyız? Bu lobicilik ve lobi konusunda nerede durmalıyız? Öncelikle millet olarak uyanık olmalıyız. Gözümüzün önündeki gerçekleri görmeli asla bizi kendi ajandaları doğrultusunda yönlendirmeye çalışan insanlar merkezler STK ‘LAR ve bazı oluşum ve derneklerin algı ve tuzaklarına bizlerde yönetenlerde düşmemeliyiz. Bu zamanda ve sonrasında da duracağımız yer, daima devletimizin yanı ve devletimiz ve milletimizin amaçları, menfaatleri çıkarları ve de hedefleri ve bunun için çalışan hükümetimizin yanıdır. Duracağımız yerler, milli vakıf ve STK’LAR, milli barolar, milli hukuk platformları, milli sağlıkçı, eğitimci, yazılı görsel medya, milli dernekler, milli akademisyenler, gazeteciler, yani kısaca bu ülke için gerçekten milli ahlaklı ve aidiyeti bu vatana olan kesimlerin yanıdır. Bugün ülkemiz iç ve dış anlamda küreselciler ve onların besleme lobileri ve de lobicileri vasıtasıyla yoğun saldırı altına alınmıştır. Bunu bertaraf etmek bu vatana aidiyet ve bağı olan herkes için kutsal bir görevdir. Onun için içimizdeki her yaşanan olayı çok masum kılıflara büründüren, pazarlayan alçaklara ve hainlere karşı uyanık olmalı asla merhamet ve zafiyet göstermemeliyiz. Şimdi soruyorum size. Benim şimdi den cevabım eğer bir lobi/lobicilik varsa, benim tarafım ve safım daima Devlet, Vatan, Millet, Bayrak ve İslam’dır.  

Ya sizin lobiniz, lobicilik tarafınız neresi?  

 

TAZİYE... 

Yaşamı... 

Mahmut Ustaosmanoğlu, Ali-Fatma Ustaosmanoğlu çiftinin çocukları olarak 1929 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde doğdu. 

10 yaşındayken, babası köy imamı Ali Efendi ve annesi Fatma Hanım’ın hocalığında hafızlığını tamamladı. Mehmet Rüştü Âşık Kutlu'dan talim dersleri aldı. Balaban köyünde Abdulvahap Efendi’den Arapça okudu. Hacı Dursun Feyzi Güven’den fıkıh, tefsir, hadis gibi dinî bilgileri öğrenerek 16 yaşında icazet aldı ve köyünde ders vermeye başladı. 

1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. Yaptığı dinî sohbetlerle çevresindeki insanların dikkatini çekti. 1952 yılının sonlarında şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik sonrası şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onu İsmail Ağa Camii’ne imam tayin etmek için davet etti. 1954'te İsmail Ağa'da imamlığa başladı. 1996'da 65 yaşını doldurduğu için aynı camiden emekli oldu. 2010 yılında İstanbul’da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'ndan sonra kendisine “İslam’a Üstün Hizmet” ödülü verildi. 

Eserleri... 

Ustaosmanoğlu’nun Arifan Kitabevinden yayımlanan eserleri şu şekildedir: 

• Ruhul Furkan Tefsiri (Henüz 19. cilde kadar yazılmıştır ve 54 cilt olması beklenmektedir) (Açıklamalı Kur'an tefsiri) 

• Sohbetler (9 Cilt) (Kendi yapmış olduğu sohbetler) 

• Risale-i Kudsiyye (2 Cilt) (Yanyalı Mustafa İsmet Garibullah'ın eserinin tercüme ve izahı) 

• Umre Sohbetleri 

• Fatiha Tefsiri 

• Âyete'l Kürsî ve Amene'r-Rasûlü Tefsiri 

• Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Âdabı 

• Efendi Babam Buyurdu ki 

• Kurânı Mübîn ve Kelime Mânalı Meâli Âlîsi 

• Kuranı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi 

• Efendi Hazretlerimizin Hatm-i Hâce Sohbetleri 

• İrşadül Müridin 

• Mahmud Efendi Hazretlerinden Duâlar 

• Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri ile Huzur İkliminde İrşad Umresi 2011 

• Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül Töreni 

• Tembihat 

• Mektuba t-ı Mahmudiyye    

Yaşamı ve örnek hayatıyla peygamberimiz Muhammed Mustafa’nın sünnetlerine ve İSLAM’A ve KUR’AN’A bağlılığıyla bildiğimiz ve Allah’ın rızasını kazanmaktan başka gayesi olmayan öyle de son nefesine kadar yaşadığına şahitlik ettiğimiz, yazdığı eserleri, öğrettikleriyle de milyonlarca insanın hayatına dokunan, sevgisini kazanan kıymetli muhterem insan, İsmail ağa cemaati ve gönüllerimizin manevi lideri Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi hazretlerini bir kez daha rahmetle minnetle yad ediyorum. Ümmeti MUHAMMED’İN bir kez daha başı sağ olsun. O’ki Allah yolunda çileye meşakkate bir tek, Allah'ın rızasını kazanmak için talip olanlardandır.

• Biz ondan razıydık Rabbimizde razı olsun İNŞA’ALLAH. 

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 39488 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
ANKARA MANSUR YAVAŞ’LA OLDU BİR BAHTI KARA
6/13/2022
ABD ELÇİSİ J. FLAKE’DEN SÖZDE 6+1 YUVARLAK ÖZDE ÜÇGEN 2+1 PİRAMİT MASA ÜYELERİNE ZİYARET
5/24/2022
YA ENSAR OLUP KAZANACAĞIZ YA DA IRKÇILIĞA FAŞİZME BOYUN EĞECEĞİZ
5/6/2022
SEÇİM AYARLI ORGANİZE İŞLER
4/21/2022
KARA PROPAGANDİST SOROS’ÇU MERAL AKŞENER
4/7/2022
HEDEF ERDOĞAN DEĞİL BÜYÜK GÜÇLÜ TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE’DİR
3/28/2022
KILIÇDAROĞLU’NUN DİYARBAKIR FİTNESİ
3/14/2022
HRİSTİYAN DERSEM ÇIK MÜSLÜMAN DERSEM ÇIKMA
2/28/2022
AĞUSTOS BÖCEKLERİ İTTİFAKININ ÖMRÜ KARINCA KAPIYI AÇANA KADARDIR. YA KARINCA KAPIYI AÇMAZSA
2/22/2022
KILIÇDAROĞLU’NDAN HDP PATENTLİ AJANS PR’LI FATURAMI ÖDEMEYECEĞİM FİTNELİ TİYATRO
2/10/2022
BU BİR PRAVOKASYON DEĞİL ZİLLETE CAN SUYU OLMA OPERASYONUDUR
2/4/2022
KARDAN ADAM ERİYOR
1/26/2022
FOSSEPTİKTEN GELEN SESLERİN TUZAĞINA DÜŞMEYELİM
1/23/2022
RAKI ŞİŞ KEBAP ÇOK GÜZEL DEVRİ ÇOKTAN BİTTİ Sn. ABD ELÇİSİ JEFF FLAKE
1/11/2022
YÖNETİLEMEYEN ŞEHİR İSTANBUL
12/30/2021
ABD ELÇİSİ D. SATTERFELD'İN BEŞLİ (CHP/İYİ PARTİ/HDP/TÜSİAD/EKREM İMAMOĞLU) KOMBİNİ
12/20/2021
HDP'Lİ AYHAN BİLGEN VE İSTİFASI
12/14/2021
DÜNYA BEŞTEN BÜYÜK DERSEN MESELE NE DOLAR OLUR NE DE FAİZ
12/6/2021
SN. ARINÇ BENİ ZORLAMASINLAR DERKEN BU BİR TEHDİT(Mİ)?
11/29/2021
ÇUKURAMBAR SEMT PAZARINDA BİR TİYATRO
11/23/2021
ALO 1923 GÜNAH HATTI LÜTFEN HELALLEŞMEK İSTEDİĞİNİZ GÜNAHI SEÇİNİZ
11/16/2021
ÖMER’İN YOLUNDA MEHMET CENGİZ ÜZERİNDEN LÜTFÜ TÜRKKAN'I AKLAMAK
11/9/2021
SENİ KİM KURTARACAK SANDIKTA BU MİLLETİN ELİNDEN KEMAL BEY!
11/5/2021
BU FANİ ALEMDEN BİR ÖMER GEÇTİ
11/1/2021
EFENDİLER CUMHURİYETİ İLAN EDECEĞİZDEN, BUGÜN TEZKEREYE HAYIR DİYECEĞİZ GÜNLERE
10/29/2021
OSMAN KAVALA 10 ELÇİ EDER Mİ?
10/25/2021
MADEM NUTUK'TAN BESLENECEKSİNİZ BUNLARI DA BİLİN İSTEDİM
10/22/2021
BANA KIZACAKSINIZ AMA...!
10/18/2021
YA RUHSATI REHİNLİ ARAÇ MİSALİ YAŞAR YA DA...!
10/4/2021
ADAYLARI YOK SEÇMEYE DÖRTNALA GİDİYORLAR.! (SEÇİME)
9/20/2021
SENDEN FATİH OLMAZ, HALA ANLAMADIN MI EKREM BEY?
9/2/2021
YENİ TALİBAN
8/19/2021
SİYASİ KUNDAKÇILAR VE SİNSİ HELP TURKEY GLOBAL CALL ÇAĞRILARI
8/6/2021
SANKİ ATATÜRK CHP'Sİ DEĞİL YUNANİSTAN ALTIN ŞAFAK PARTİSİ
7/28/2021
15 TEMMUZ 2016 ŞANLI ZAFERİ
7/15/2021
SEÇİMİN İKİ TARAFI
7/1/2021
KEMAL KILIÇDAROĞLU’NDAN SEDAT PEKER’E DÖNÜŞMEK
6/20/2021
BEŞ BENZEMEZ BİR ARADA (FETO + CIA + MOSSAD + MUHABERAT + SEDAT PEKER)
6/7/2021
BAŞARAMAYACAKSINIZ
5/24/2021
İSRAİL ELİ KANLI SİYONİST İŞGALCİ BİR TERÖR ÖRGÜTÜ'DÜR DEVLET DEĞİLDİR...
5/9/2021
ORTAYA KARIŞIK
4/30/2021
MESELE RECEP TAYYİP ERDOĞAN 128 MİLYAR DOLAR DEĞİL
4/16/2021
BU MİLLET “YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE DER SİZİ BİLDİRİNİZDE 104 KEZ BOĞAR”
4/4/2021
“NAMLUSUNU MİLLETE ÇEVİRMİŞ TANKA SELAM DURMAM” DİYEN ADAM…
3/25/2021
YA DİLSİZ ŞEYTAN OLUN SUSUN YA SAMİMİ MÜMİN OLUN KONUŞUN
3/14/2021
28 ŞUBAT BİTTİ (Mİ) SANIYORSUNUZ
3/2/2021
İYİ Kİ DOĞDUN ÖMER’İM BU MİLLET SENİ KIYAMETE KADAR UNUTMAYACAK
2/20/2021
YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR
2/13/2021
HALA ANLAMADIK MI?
2/5/2021
SİZ MİLİTAN OLABİLİRSİNİZ LAKİN BİZ MİL(Lİ)TAN’IZ…
1/29/2021
BİR SAĞLIKÇI KARDEŞİMİZDEN GELEN MEKTUP, SÖZ VERDİM YAZDIM
1/22/2021
SENİN SÖZDE DEDİKLERİN BU MİLLETİN ÖZÜDÜR
1/15/2021
BOĞAZ(İÇİ) ENFEK (SİYONİST)LERİ
1/8/2021
KAFA 28 ŞUBAT/ TV HALK/ PAŞA ÇEVİK FİKRİ BİR...
1/4/2021
KILIÇDAROĞLU KİMLERİN İÇ SESİ?
12/26/2020
BENCE SİZ “HERKES İÇİN CHP”Yİ YANLIŞ ANLAMIŞSINIZ BEYLER
12/17/2020
ASKIDA ADAYLIK VE REHİNLİ GENEL BAŞKAN
12/10/2020
(SUİ)KASTINIZI AŞMAYIN EFENDİLER
12/4/2020
KARA DEFTERE YAZILAN BİR SİYASİ İNTİHAR DAHA… “KOD ADI ARINÇ…”
11/25/2020
CH(İP)’İN ÜMİT ÖZDAĞ İLE İMTİHANI
11/19/2020
İÇİMİZDEKİ BIDEN’CILAR
11/11/2020
AYDA BEBEĞİN 91 SAATLİK SIRRI ALLAHU EKBER’DE GİZLİ
11/4/2020
İÇİMİZDEKİ “MACRON’İZMALAR”
10/27/2020
AYM’DEKİ IŞIKLAR BİR KUMPASIMI BOZDU? YOKSA BİR DARBEYE SİNYALMİ ÇAKTI?
10/16/2020
KULLANIŞLI APARATLARA MİLLET İTİBAR ETMEZ
10/9/2020
HERKES KARARINI VERSİN YA KARDEŞİZ YA DA DEĞİL…
9/28/2020
“ASLOLAN VATANDIR VATAN BEYLER HANIMLAR”
9/21/2020
YA EKREM YA İSTANBUL
8/30/2020
BİR HAYAL İLE BAŞLAYAN VE GERÇEĞE DÖNÜŞEN 19 YILLIK SERÜVEN
8/15/2020
MAHALLE BASKISI
8/6/2020
HAMDOLSUN ARTIK ADI “AYASOFYA-İ KEBİR
7/24/2020
15 TEMMUZ SEFERİN AYASOFYA ZAFERİN ADIDIR
7/14/2020
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE YARGI ÜZERİNE…
7/7/2020
O BİZİM HAMİD’İMİZ SİZİN İSE AZRAİL’İNİZ
6/29/2020
PUSULASI BOZUK MUHALEFETLE YOL YÜRÜNMEZ
6/22/2020
AYASOFYA CAMİ’NİN RAHATSIZ ETTİKLERİ
6/15/2020
ADALET BU OLMAMALI
6/6/2020
SİYASİ FİGÜRLER VE İHANETLERİ
5/27/2020
SALÂ VE SALAVAT-I ŞERİFİN RAHATSIZ ETTİKLERİ
5/18/2020
GÖNÜLLERDEN VE TARİHTEN SİLİNİP GİDECEKLER
5/11/2020
DARBE ÇIĞIRTKANLARINA İZİN VERMEYEN ERDOĞAN VE SEVENLERİ
5/3/2020
ABİDİNE ÖZGÜRLÜK
4/26/2020
ZORLU SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKMAK
4/20/2020
ONLAR KONUŞSUN BİZ İŞİMİZE BAKALIM
4/13/2020
EY İNSANLIK DERSİMİZİ ALDIK MI?
4/6/2020
DEĞİŞİME ZORLANAN DÜNYA VE MUTLAK İRADE
3/30/2020
ESKİ VE YENİ KARANTİNALAR
3/22/2020
NE İDLİB NE RUSYA ELDE PATLAYAN KORONA
3/13/2020
GEÇMİŞTEN GELEN NEFRET
3/2/2020
DARBELERDEN MEDET UMMAK
2/26/2020
YORUMLAR
Toplam 2 yorum var, 2 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
Misafir 4 Temmuz 2022 Pazartesi 07:03

kavga eden serserileri kayırıp Türk polisine bu serserilerden özür dilemeleri için zorlayan ve komiseri ŞIRNAKa tayin eden LOBİ için ne diyorsunuz sayın yazar_?

Yorumu oyla      1      2  
Murat 28 Haziran 2022 Salı 05:42

Kaleminizi tebrik ile beraber, yüreğinize sağlık üstadım. Ehemmiyetli bi konuyu Gündeme ve kaleme almışsınız

Yorumu oyla      5      6  
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
döviz
japonya
tff
Gurbangulı Berdimuhamedov
Belçika
ygs sonuçları
sınav stresi
premier lig
FED