E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Yalçın Toker

Almanlara Göre Biz En Alttakileriz
6 Haziran 2016 Pazartesi

ALMANLARA GÖRE BİZ; “EN ALTTAKİLER!”iz..
.. Verdikleri Soykırım Kararının izahı için bu yeterli..

Geçtiğimiz hafta içinde Alman Federal Meclisi, 1915 yılında Osmanlı Devletinin,  Ermenilere uyguladığı zorunlu göç ettirme olayını “soykırım” olarak kabul etti. Yani daha önce aynı şekilde karar veren öteki bir çok Avrupa Devletine ayak uydurdu.
O gündenberi Türk basınında hemen herkes bu konuda yazılar yazıyor.. Ben de bugün bu konudan bahsedeceğim..
Öncelikle şu nokta iyi bilinmeli ki, savaş halindeki her Devlet, düşmana yardım ve yataklık edenleri asla affetmez.. Derhal gerekli önlemlerini alır, bu kalleşliği yapanları cezalandırır.. Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında Ermenilere yaptığı zorunlu göç ettirmeler de bundan ibarettir..
I.Dünya Savaşında, Doğu cephesindeki Ordularımız Rus işgalcilere karşı vatan topraklarımızı savunmakta idiler.. Bölgedeki Ermeniler de, bundan yararlanmayı fırsat bildiler.. Rus’ların dağıttığı silahları kuşanıp, çeteler oluşturarak, Rus asleri arasına karışarak, her türlü hainliği, casusluğu, sabotajı, yol göstericiliği yaptılar.. Tabii bu işten Ordularımız büyük zarar gördü. Bu durum üzerine Osmanlı Hükümeti, Tehcir Kararnamesini kabul ederek, Ermenilerin savaş bölgelerinden zorunlu göç ettirilmeleri kararını aldı. Tehcir sırasında tabii ki, iklim ve ulaşım şartlarındaki güçlükler yüzünden yollarda bir çok Ermenin ölmesi doğaldı..
İşte o zamandanberi Batılıların; Ermeni katliamı, soykırım gibi çeşitli yaftalar takarak karşımıza çıkardıkları olayların iç yüzü budur.
Ben bu tehcir konusunun, kararnamesi, detayları, Ermenilerin nerelerden alınıp, nerelere göç ettirildikleri gibi pek çok konuda derin araştırmalar yapıp, bir çok kitabımda  bu konuyu işlemiştim(*).. Hatta hatırlarsınız TÜRKTİME’da da bu konuda birkaç yazı yazdım.. Yayınevimde, Ermeni meselesinin açığa çıkarılması için başka yazar arkadaşlardan da kitaplar yayınladım. Mesela bunlardan bir tanesi olayların içinde yaşamış olan bir Rus Yarbayının anılarına dayanan kitaptır.(**)
Ancak tabii ki bugün, 1915 Ermeni olaylarının aydınlığa çıkarılması için, bu eserlerden bilgiler nakledecek değilim.. Zaten buna kalkışsam bu sütunlar yetmez.. Bugün daha ziyade Almanların saygısızlıklarından falan söz edeceğim..
Geçen hafta aldıkları kararla, Alman Parlamenterlerin hepsi, başımıza birer bilgin, tarih uzmanı falan kesiliverdiler.. Kesin bir dille, “Osmanlı Devleti 1915 yılında Ermenilere soykırım uygulamıştır..” diye karar aldılar. Üstelik de bundan sonra bunu okullarında çocuklarına ders olarak okutacaklarmış..
İlk tepki olarak, Yuh! denir buna..
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, “Parlamentoların soykırım kararı veremeyeceği”ne ilişkin aldığı karar Almanları bağlamıyor mu acaba?
Bu konuda Almanlar’a soracağım pek çok sorular var.. Sorularıma az sonra geçeceğim..
Şimdilik Almanlarla ilgili bazı anılarımdan söz ederak konuyu sürdüreyim..
1960’lı yıllarda spor yazarı olarak birkaç defa Almanya’ya gitmiş, hatta Lüksemburgdaki Dünya Ordular arası Futbol şampiyonasına giderken, Almanya’da da birkaç gün kalmıştım..
1970’li yıllardaki Almanya seyahatlerim ise daha çok olmuştu. Frankfurt Goethe Üniversitesinde Hukuk doktorası yapmıştım. Almanları işte o sebeplerle daha etraflı tanımış ve haklarında kişisel notumu vermiştim..
Toker Matbaası sahibi olarak Düsseldorf’da Drupa Matbaa Makinaları fuarına katıldığımda, beni modern giysili, gravatlı gören Alman görevliler şaşırmışlardı. Türk olduğuma önce inanmamışlardı.. Ahbaplık kurup sorduğum bazı Almanlar, şaşkınlıklarını şöyle anlatmışlardı: “Biz Türkleri, sakallı, cübbeli, şalvardı bilirdik..”
Şaşırmış, içimden bir yuh! daha çekmiştim..
Sonraki yıllarda Toker Yayınevi olarak Frankfurt Kitap Fuarına katıldım ve fuarda sergi açtım.. Fuarın yakınındaki bir pansiyonda kalıyordum.. Pansiyonun sahibi Nazi döneminden kalma emekli bir askerdi. O Alman da beni, şalvarsız, cübbesiz görünce şaşırmıştı.. Onun, laf arasında bana ilk soru ise şu olmuştu: “Kaç karın var?”
Yani kaç eşim olduğunu soruyordu. Öyle ya.. Türküz, bizim haremiz, dörde kadar karılarımız olmalıydı..
70’li, 80’li yıllarda ülkemizde her gün sağ-sol olayları, ülkücü, milliyetçi-komünist çatışmaları sürmekteydi.. Faili meçhul cinayetler azgınlaşmıştı.. Bu sebeple o tarihlerde ailemi de alıp Alman’ya gitmiş Frankfurtta bir kitabevi açmıştım..
İşte o dönemde Alman halkını daha ayrıntılı tanıdım.. İçlerinde iyiler de  vardı ama, emin olun çoğunluğu kendini beğenmiş, tarih şuuru, dünya bilgisi olmayan, araştırmadan saplantılara kapılmış kişilerdi.. “Deutschland über alles!” (herşeyin üstünde Almanya!) demesini bilir, daima büyüklenirlerdi. Ülkelerinde en ağır işlerde çalıştırdıkları yabancıları ve Türkler’i “auslander” diye aşağılar, hakir görürlerdi..
Bu konuda devam etmek için kestirmeden gideyim, bir Almanın kendi teşhislerini de hatırlatayım.. Türk işçisi kılığına girerek, Almanya’da, Türklere ve yabancılara uygulanan baskı ve hakaretlere canlı tanınıklık eden bir Alman gazetecinin sözlerine baş vurayım..
O günlerde, Alman gazeteci Günther Wallraf, kaçak bir Türk işçisi kılığına bürünerek röportajlar yapmıştı.. Sonra bunları GANZ UNTEN (EN ALTTAKİLER)  adı ile kitaplaştırdı. Bu kitabını, Almanların yabancılara, özellikle de Türkler’e tepeden bakışlarını, küçümsemelerini dile getirmek için yazdığını açıklamıştı. Şöyle demişti: “Oynadığım yabancı rolü, benim Alman toplumundaki bir çok olguyu daha iyi anlamamı sağladı. Kendisini becerikli, üstün, kalıcı ve adil sayan bir toplumun asıl yüzünü, onun dar görüşlülüğünü ve soğuk yanlarını yaşadım.  Ve kitabımı Almanların vicdanlarını sarsmak için yazdım..” notunu eklemişti..
Her halde Alman gazetecinin bu tespiti, Almanların kendilerini büyük görmelerini, her olayı kendi bakış açılarına göre çarpıtarak değerlendirmelerini izah için yeterlidir. Ve Ermeni meselesindeki soykırım saplantılarının yanlışlığını açıklamak için de bu tespit kafi bence.. Şunu da ekleyeyim.. Wallraf’ın bu “En Alttakiler” kitabı üzerine, ben de o münasebetle “TARİH İTİRAZ EDİYOR! EN ÜSTTEKİLER TÜRKLER”(***) kitabımı yazmıştım. Ermeni meselesinin bazı gerçeklerini de bu kitabımda açıklamıştım.
Ermeni meselesinde Alman halkının ilk öndüşüncesi şudur: “Türkler Müslüman, Ermeniler hrıstiyandır, o halde bu meselede Türkler haksız, Ermeniler haklıdır..” Halkı da hemen her konuda bu önyargıya göre karar verir, okumuşu, aydını, parlamenteri de..
Şimdi sorularıma geçeyim..
Peki arkadaş? Biz bu Ermenilerileri 1915’te niçin tehcir ettik yani topluca göç ettirdik? Durup dururlarken mi?
Biz Rusya ile savaş halinde iken Ruslar’a yardım ve yataklık yaptıkları için.. Yaptıkları, bize karşı yapılmış hainlikler değil miydi? Evet ama.. Orası Alman’ı ilgilendirmez..
Peki, o I. Dünya Savaşı nasıl çıkmıştı? Rusya’ya ilk savaş ilan edenler Almanlar değil mi idi? Sebebi de Alman İmparatoru Wilhelm’in dünyaya egemen olma hayalleri değil mi idi?
Bu soruları şimdi Almanlara sorsanız, çoğunluğu ayrıntılı cevap veremez. Çünkü gerçeklerri bilmez, sadece kendi çıkarlarına göre laf etmeğe kalkışırlar..
Bizi o savaşa, kim  ve hangi olaylar sokmuştu?
Göben ve Breslav kruvazörlerini Almanyadan getirip Karadeniz’e çıkaran, Odesa limanını bombardıman eden Amiral Şuson Alman değil mi idi?
Bu savaşta bizim tarafsız kalmamız mümkünken, Almanların yanında ve emrinde savaşa katılma kararımızı veren Enver Paşa’ya o zamanlar ne denirdi? “Almancı Enver” değil mi?
Osmanlı Devleti o savaşta, silah ve mühimmat olarak neleri kullanmıştı?
Alman silah ve mühimmatını değil mi?
Bu savaşa sırf Alman çıkarları uğruna, Almanın bütün dünyaya hakim olma hayallerine hizmet için katıldığımızı kimse inkar edebilir?
Böyle daha yüzlerce soru sorabilirim.. Ama bıktırmayayım sizleri..
Bizi o savaşa Alman’ın soktuğunu, yani Ermenileri tehcire tabi tutmamızın altında başta Alman devletinin sorumluluğunun olduğunu, bugün olaya soykırım diyenlerin suratlarına çarpmalıyız o halde..
Savaştaki yenilgiden sonraki bazı olayları da hatırlayalım..
Bizi Alman çıkarları uğruna savaşa sokan İttihatçılar, harpten sonra ne yaptılar?
Hepsi yurt dışına kaçtılar.. Neyle?
U-67 Alman denialtısı ile.. Talat’ı, Enver’i, Cemal’i bütün Paşalar, Dr. Nazım’ı, Bahattin Şakir’i hepsi o denizaltıya doluştular.. Odessa da karaya çıktılar.. Oradan sağa sola dağıldılar.. Sonra pek çoğu Ermeni kurşunları ile öldüler..
Talat Paşa soluğu Berlin’de aldı.. 1919’da Berlin’de İttihatçıları topladı.. Çareler aradılar..
Ancak şimdi bunlara dalarsak konu yine uzar gider.. Özetleyeyim..
Demek ki Alman Parlamentosunun bugün yaptığının adı büyük bir kalleşliktir. Savaşa Alman çıkarlarına hizmet için girmişiz.. Bütün kararları Almanlara kiralanmış, Devlet adamlarımız vermişler..  Yani şimdi soykırım kararı alan Almanlar, bizi o savaşa sokmasalardı, Osmanlı, tab’ai sadıka saydığı Ermeni’yi techir eder miydi?
Uzatmayayım.. Alman Meclisinde alınan soykırım kararına evet oyu veren o Almanlaşmış Türklerden ise ağzımı bozmayayım diye şimdilik söz etmek istemiyorum..
 
(*) İttihatçı ve Nazi Çılgınlıkları sa. 274-400 Tel: 0535 3199349 ve  [email protected]
(**) Rus Yarbayının Ağzından Türklere Karşı Ermeni Vahşeti/Muhittin Nalbantoğlu, Toker Yayınları. 192 sa. Tel: 0535 3199349 ve  [email protected]
(***) Tarih İtiraz Ediyor, En Üsttekiler Türkler/Yalçın Toker, Toker Yayınları. 256 sa. Tel: 0535 3199349 ve  [email protected]

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 15922 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Atatürk, Devrimler, Laiklik ve Bugünlükler...
5/30/2016
Din ve Hukukun, Siyasi Çıkar İçin İstismarı Devam Edecek mi?
5/23/2016
Dertlerimizi İçimize Ata Ata İleri...
5/17/2016
Laikliğe Son Verip, İslami Anayasa Getirmeye Çalışanlara Sorularım Var...
5/9/2016
Üstad Necip Fazıl Bugün Sağ Olsaydı, Mutlaka İsmail Kahraman'ı Azarlardı...
5/2/2016
Devleti Yönetenlerin Yanlışları Üzerine...
4/18/2016
Büyüklerle Anılarımda-1 Adnan Menderes
4/11/2016
Başbuğ Türkeş'i Rahmetle Anarken
4/4/2016
Bizde ve Başka Ülkelerde Devlet Adamlığı Anlayışı...
3/28/2016
İçki Konusu...Atatürk,Baburşah ve Nevai
3/14/2016
Atatürk Döneminde ve Günümüzde Türk Kadını...
3/7/2016
Atatürk Dönemi yazarları... Yahya Kemal Beyatlı ve bugünler
2/29/2016
95 Yıl Öncesi ve Bugünkü Türk Basınının Özgürlüğü
2/22/2016
Atatürk Beşiktaşlı!
2/15/2016
ORTA DOĞU GAZETESİ ile RAHMİ TURAN Arasındaki ihtilaf üzerine ilk Söyleyeceklerim..
2/5/2016
Erdoğan'ın Başkanlık Hayalleri ve Türkeş'in Gönül Seferberliği!
2/1/2016
Ruslar Bizden Özür Dilemişti!
1/26/2016
Yavru Vatan Kıbrıs ve Rauf Denktaş!
1/18/2016
Hendek Kazanlar Acaba Közüm Han Destanımızı mı Uyguluyor?
1/11/2016
Ruslar, Tarih Sahnesine, Türk Egemenliği Altında Çıkmışlardı...
1/4/2016
Devletler Arası İlişkiler ve Türkiye-Rusya Konusu...
12/28/2015
65 Yaştan Büyüklere Noter ve Doktor Eziyetleri Konusunu Noktalarken...
12/23/2015
65 Yaşından Büyüklere Çektirilen Eziyetler
12/16/2015
NECATİ BİLGİÇ’i de Kaybedince...
12/9/2015
Hayalle Hakikatin Karıştığı Bir İstanbul Hikayesi
12/2/2015
MHP'deki Hüsran ve Bekleyiş devam Ediyor!
11/25/2015
Devlet Bey Ülkücüleri ve Milliyetçileri Hala Üzüyor!
11/16/2015
Sportif Konular... Kaf Sin Kaf... Baba Oğul Demirörenler v.b
11/9/2015
Devlet Bey Daha İstifa Etmedi mi?
11/3/2015
Genel Seçimler ve Tayyip Bey'in Başkanlık Özlemi!
10/22/2015
Sabiha Gökçen ve Dersim İsyanları
10/13/2015
Üç Türk Büyüğü: Atatürk, Ziya Gökalp ve Nasrettin Hoca
10/5/2015
Atatürk'ün Adalete Saygısı ve Bugünkü Saygısızlıklar!
9/28/2015
Arşiv Belgelerinde Ermeni Vahşetleri...
9/21/2015
Ermeni tehciri Kararnamesi ve İttihatçıların Yargılanmaları
9/14/2015
Tuğrul Türkeş ve MHP'deki Yıllarımdan Anılar
9/7/2015
Osmanlı'nın 'Teba-i Sadıka'sı, Ermenilerin İsyan ve Hainlikleri!
8/31/2015
Rumların Kıbrıs Planları, İngiliz’in Kalleşlikleri ve Türk-İslam Dünyasının Umursamazlığı..
8/24/2015
Yunanlıların Pontus Hayalleri...
8/17/2015
Çinlilerin Acımasızlıklarına Tarihten Bazı Örnekler...
8/10/2015
İki Ahmet Davutoğlu!
8/3/2015
IŞİD ve PKK Terör Örgütleri Türkiyemizi Kana Buladılar
7/27/2015
Irak ve Suriye'deki Türkmen Kardeşlerimizin Dramı
7/20/2015
Bu Çinliler Ne Yapmak İstiyor?
7/13/2015
Milliyetçi Harekete Yakışmayan Gelişmeler!
7/6/2015
Ellerinde Kuran'la Kürsüye Çıkanlar!
6/29/2015
Fikret Orman'ın İbrahim'e Sözlerini Beşiktaş Başkanına Yakıştıramadım!
6/26/2015
Merhaba Turktimeseverler
6/22/2015
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.

Bu haber henüz yorumlanmamış...

SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
TÜİK
Joachim Löw
passolig
Almazbek Atambayev
Ahmet Kaya
Zlatan Ibrahimoviç
hdp
İtalya
harç