E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Şaibeli Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Kurul Seçimleri Mahkemelik Oldu 

Gaziantep Elbeyliler Dernek Başkanı ve Beğdilli Oğuz Boyları Federasyonu Genel Başkanı Faik AKYILMAZ Birliğin son genel kurulunun iptali için yasal yollara başvurdu.

23.10.2019 - 18:36
Şaibeli Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Kurul Seçimleri Mahkemelik Oldu

Akyılmaz Türktime’la yapılan röportajında şunları ifade etmiştir.

 

Beğdili Oğuz Boyları Federasyonu Genel Başkanı ve Gaziantep Elbeyliler Dernek Başkanı olarak sivil toplum kuruluşumla topluma hizmet ediyorum. Genel Başkanı olduğum Federasyon aynı zamanda Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliğine üye olup, Birlik genel kurul delegesi olarak şahsım görevlendirilmiştir. Birlik Tüzüğüne göre Eylül 2019 tarihine kadar yapılması gereken Genel Kurul öncesi, Mayıs-Eylül 2019 tarihleri arasında kamuoyuna ve Birlik üyesi olan ve olmayan dernek, federasyon ve konfederasyonlara yönelik Genel Başkan Adayı olarak seçim çalışması yürüttüm.Maalesef Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu'nun 2016-2019  Birlik Genel Kurul seçimlerde usulsüzlük yaptığını üzülerek ifade ediyorum,Birliğin kuruluş amacından saptığını belirterek,Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği’nin Doğanbey Mahallesi Doğanbey caddesi, Doğanbey TOKİ Konutları A31-1 blok D:5 Osmangazi-BURSA adresinde 27 Eylül 2019 günü saat 09:00’da Birlik Merkezinde yapılan 2. Olağan Genel Kurula çağrının usulüne uygun yapılmaması, genel kurulun toplantı ve karar alma usul ve yöntemine aykırılık oluşturan uygulamalar, genel kurul toplantı tutanaklarının ve hazirun cetvelinin delegelerden gizlenmesi, toplantı tutanaklarından bir suretini isteyenlere verilmemesi, Birlik genel merkez adresine gönderilen yeni üye başvuru kabul ve Birliğin yönetim birimlerine yazılı iadeli taahhütlü kargo ve postaların KASITLI alınmaması ve/veya Birliğin giden/gelen evrak kayıtlarının yapılmaması genel başkan adaylarının dilekçelerinin işleme konulmaması, eski Birlik üyelerinin yeni üyelik gibi Genel Kurul öncesi Birliğe kayıtlarının yapılması, Genel Kurul gündeminde Birlik tüzük değişikliği teklifi eski metin yeni metin olarak ayrı ayrı gösterilmediğinden tüzük değişiklikleri içeriği anlaşılmadan el kaldırma yöntemi ile oylanmıştır. Sadece seçili Birlik delegelerinin telefon yoluyla aranılarak Birlik genel Kurul toplantısına çağrılması şeklindeki yasaya, tüzüğe ve hukuka aykırılıklar ve diğer hukuka aykırılıklar ve usulsüzlükler sebebi ile iptale tabi hale gelmiştir. Bu nedenden ötürü Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği’nin 2016 1. Olağan Genel Kurul ve 2019 2. Olağan Genel Kurul Kararlarının usulsüz işlemler ve hukuka aykırılıklar nedeniyle yok hükmünde olmasının tespiti gerekmektedir.

Şaibeli seçim

2016 yılın’da Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği kuruldu. Kurulduktan sonra bu birliğin ana amacı  Yörük Türkmen derneklerinin federasyon, konfederasyon, vakıfları tek çatı altında birleştirmek olarak kabul edildi. Binlerce Yörük Türkmen Derneği ile birlikte Federasyon ve Konfederasyonlar Birlik çatısı altında üyelik çağrıları yapılmayarak KASITLI olarak Birlik’te küçük olsun benim olsun anlayışının hakim olmasına yol açıldı.Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği’ne üye olmak için başvuran 52 Dernek ve Federasyonların göndermiş olduğu yeni üyelik başvurusuna ilişkin Birliği’nin yeni üyelikler hakkında yasal süre olan 1 ay içerisinde yanıt vermemesi kendi kuruluş amacını red etmek anlamında geldiği gibi.. Yeni üyelik başvuruları hakkında Birlik Yönetim Kurulu tarafından yapılan ve/veya yapılmayan işlemler, mer’i mevzuata aykırı olduğu gibi Yörük Türkmen davasına’da zarar vermiştir.

"Birlik Başkanı Kendisine Oy Vermeyecek Üyeleri Kasıtlı Olarak Birlik Genel Kurul’una Çağırmadı"

Birliği’nin 2016 ve 2019 genel kurul seçimleri öncesi ve sonrasında da usulsüz işlemler yapıldığına ilişkin delile dayalı iddialar ortaya atıldı. Örneğin, Birlik Tüzüğü’ne aykırı olarak, Birliğe üyelik şartlarına haiz olmayan derneklerin Birliğe üye yapılması, yine Birliği’nin 2016 ve 2019Genel Kurula davet edilen Birlik Yönetimince seçilen belirli delegeler; Genel Kurul’un yapılacağına ilişkin gazete ilanını (Bursa’da tiraji sınırlı bir yerel gazete ilanında) 27.09.2019 tarihinde öğrenilmiştir. İlgili ilana Basın İlan Kurumu web adresinde dahi erişim yoktur. Birlik Yönetimince 2. Olağan Genel Kurulun yapılacağı Eylül ayı içerisinde Birlik web sayfasını internet ortamından kaldırması ve bugüne kadar halen resmi Birlik internet sitesinin yokluğu’da Birliğin usulüne uygun işlem yapmadığının KANITI’dır.Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Yönetiminin 2. Olağan genel kurulu üyelik listesinde belirtilen delegelerin tamamına 112 delegeye değil sadece belirli, seçilen delegelere telefon yoluyla Genel Kurul seçimleri duyurulmuştur.

"Birlik  Hukuki Tüzel Kişiliği Zarar Görmesin Diye Sineye Çekildi"

Birlik Yönetim Kurulu üyelerinin bazılarının tarafıma şifaen belirttiği üzere, Genel Başkan Sayın İrfan TATLIOĞLU’nun Yönetim Kurulunu saf dışı bırakarak tüm yetkileri tek başına kullandığı, keyfi bir yönetim sergilediği, Tüzük ile belirlenen Birliğin amacı dışında genel kurul seçimleri tertip ettiği, Birlik imkânları keyfi olarak kullandığı gibi bir çok ithamlara yer verildiği görülmektedir. Bu ithamlar Görevi kötüye kullanma suçları oluşturabilecek nitelikte ağır ithamlardır. Dışarıdan değil, bizzat Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ortaya atılan bu ithamlar Birliğin 2. Olağan Genel Kurulunun gizlilik içinde yapılmasına neden olmuştur.Bu durumda Birliğin Olağan Genel Kurulundaki son derece ciddi ithamların incelenerek doğru olup olmadığının tespiti, doğru ise usulsüz ve hukuka aykırı işlem yapanlarhakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulması, gereklidir. Açıklamalarımda belirttiğim üzere birlik yönetimi tüzüğe, yasalara aykırı işlemler yaptılar tabi bunlarla ilgili bir hukuki süreç 2016’da yapılmadı. Niye işte birlik zarar görmesin diye sineye çekildi ama usulsüz işlemler ortadan kaybolmaztespit edildiği zaman bu vebale ve haksızlıklara imza atanların yüzü kızarır mı bilmiyorum.

Son Birlik Genel Kurul Seçimlerde Yaşanan Şaibeli Durum Bardağı Taşırdı

Birlik Tüzük hükmü gereğince Birliğin 2. Olağan Genel Kurulu’nu Eylül 2019 tarihinde yapacağını ama hangi gün yapılacağını bilmiyordum. Buna rağmen 23.09.2019 tarihinde Birlik Genel Merkez’ine Birlik Genel Başkanlığına adaylığıma ilişkin dilekçe İADELİ taahhütlü olarak gönderilmesine rağmen,  BİRLİK GENEL BAŞKANLIK ADAYLIK DİLEKÇEM’in akibeti konusunda tarafıma herhangi bir olumlu/olumsuz dönüş yapılmadığı gibi, Birlik genel kurul delegelerine TÜZÜK gereğince elektronik posta adresiyle gönderilmediği gibi;Birlik Resmi web sitesinin Eylül 2019’da internetten kaldırılması yoluyla şahsımın Birlik başkan adaylığı hususunda Birlik Genel Kurul delegelerine duyuru yapılmayarak Birlik Tüzüğünün 9/A-1 maddesi ihlal edilmiştir.

Birliğin 2016 yılında yapılan Genel Kurul hazirun listesinde kayıtlı delegelerin birdenbire üyeliklerinin Birlik Yönetim Kurulunca düşürüldüğü ve/veya hiç üye olunmamış gibi ve/veya tekraren dernekleri ve federasyonları temsilen yeni delege kaydı yapılarak Derbis sistemine kayıtları yapıldığı ve 27.09.2019 tarihli 2. Olağan Genel Kurul’un toplanmasında ve karar almasında HAZİRUN listesinin bu delegelerden oluştuğuna ilişkin ciddi iddialar sözkonusu’dur.

27.09.2019 tarihinde yapılan Birliği’nin 2. olağan genel kurul toplantısında hazır bulunmam ve Birlik Genel Başkanlığına adaylığıma ilişkin resmi dilekçemin gereği KASITLI olarak ifa edilmemiştir. Ancak Genel Başkan adaylığım Divan Heyetince işleme konulmamıştır. Toplantının başlangıcında, divan heyetine şahsımın Genel Başkanlık adaylık dilekçem dışında diğer şikayet dilekçelerimin sunulup/sunulmadığını bilmiyorum. Dilekçelerimde Birliğin usul ve yasaya uygun bir Olağan Genel Kurul toplantısı yapılması için çaba gösterdim.Dilekçelerim işleme konulmadığı gibi, dilekçelerimde belirttiğim uyarılara rağmen Birliğin 2. Olağan Genel Kurul toplantısı usulüne uygun yapılmadı. Tüm bunlardan, mevcut Birlik Genel Başkan Sayın İrfan TATLIOĞLU’nun kendisine ve yaptığı işlemlere karşı çıkmayacak, yapılan işlemleri sorgulamayacak yeni bir yönetim oluşturma amacını güttüğü ve bu amaçla yapılan Olağan Genel Kurulda istediği sonuca varmak için her türlü hukuksuzluğu ortaya koyduğu anlaşılmaktadır.

Tabi burada etik dışı işlemler de var mesela şöyle;  Bursa İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürünün hem 2016 hem de 2019 Birlik genel kurulunda divan başkanlığını yapması etik olarak uygun değildir. 

Faik Akyılmaz son olarak şunları ifade etmiştir. Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği yeniden yapılandırılmalı, katılımcı demokrasi, şeffaflık, gücün tek bir elde toplanmasının önlenmesi ve hesap verilebilirlik ilkesinin hayata geçirilmesi çok önemlidir. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız, şahsıma bu hususta destek veren tüm Yörük Türkmen Derneklerine, Federasyonlarına ve Konfederasyonlarına teşekkürlerimi arz ederim.

 

YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.

Bu haber henüz yorumlanmamış...

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Bakan Akar'dan Patriot açıklaması
Milli Savunma Bakanı, Türkiye'nin Patriot füze sistemi satın alabileceğini ...
91 yaşındaki dilencinin üzerinden 2 bin 500 lira çıktı
Bursa'da zabıta ekiplerinin dilencilik yaparken yakaladığı 91 yaşındaki ...
AP'de Türkiye'ye Suriye tepkisi
Avrupa Parlamentosu'nun aşırı sağcı İtalyan üyesi Angelo Ciocca, Ankara'dan ...
 
Trump'tan yeni Türkiye tweeti
ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni Türkiye açıklaması geldi.
Rusya'dan 'Güvenli Bölge' açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Suriye'nin kuzeydoğusunda uluslararası ...
Komşusunun eşeğine tecavüz etti
Eskişehir’de komşusuna ait eşeğe tecavüz ettiği iddia edilen M.K. hakkında ...
 
Azez'de SMO üssüne saldırı: 4 ölü
Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine ...
Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.
İYİ Parti'den İmamoğlu'na destek
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ...
 
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
ANKET
Koronavirüse karşı önlem aldınız mı?Sonuçları göster Anket arşivi
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
  •SİTENE EKLE
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
borsa istanbul
Gençlerbirliği
şampiyonlar Ligi
sınav stresi
Şota Arveladze
Barack Obama
siyanürlü mektup
Carlos Arroyo
Ölüm
casino siteleri-en iyi bahis sitesi-dijital ajans-bitcoin nedir-peppara bahis siteleri-