SOYKIRIMCI SİYONİST YAHUDİ İSRAİL DEVLET DEĞİLDİR
Tekin Öget

 

 

Filistin'de, Mescidi Aksa ve Gazze’de Müslümanlara çoluk çocuk, kadın, erkek, yaşlı, genç demeden onca zulüm yapan, vahşice, hunharca kahpe ve alçakça saldırıp şehit eden eli kanlı Siyonist işgalci terör örgütü İsrail’e devlet demek, insanlığa resmen hakarettir ve suçtur. Kendilerini üstün ırk ve her şeyin sahibi gören bu terör örgütü dünyadaki tüm huzursuzluklar ve savaşların soykırımların gerisinde varlardır. Osmanlı döneminde sesleri çıkmayan bu hainler o dönemki payitaht topraklarındaki tüm huzursuzluk dönemlerinin de müsebbipleriydi. Osmanlı yıkıldıktan sonra ele geçirdikleri her mevziden hayalleri olan büyük İsrail devletini kurmak için dünyadaki tüm güçlerini nüfuzlarını kullanmaya başladılar. Filistin topraklarına adeta çökmeye işgale başladılar. Bugün bu işgali tamamlamak “misakı milli” sınırlarımız içine de besledikleri fonladıkları açık gizli tüm güçleriyle işbirlikçileri ve terör unsurlarıyla saldırıyorlar. Müslüman aleminin bu bölük pörçük başına buyruk halleri adeta bu terör örgütünün ekmeğine yağ sürmekte. “Şuurlu hiçbir Müslüman bu zulme ve soykırım ile işgale sessiz kalamaz kalmamalı.” Bu terör örgütü her ne kadar elebaşları değişse de asla bu hedeflerinden vazgeçmezken, onca Müslüman devlet nasıl Filistin'e Kudüs’e Mescidi Aksaya ilk mescide sırt dönebilir? Tepkisiz ve sessiz kalabilir? Bu gaflet uykusundan bu Müslüman alemi ne zaman uyanacak? Ne zaman 1,5 milyar Müslüman alemi tek ses olup masaya yumruğunu vurup bu soykırımcı Siyonist Yahudi işgalci İsrail terör örgütüne karşı ortak hareket edecek? Gözler önünde git gide küçülen Filistin topraklarını hiç mi görmezler? Bu gaflet uykusundan uyandıracak tek ses yine o eli kanlı terör örgütüne yükseltilecek ses olan çok daha güçlü yeni bir “One Minute”tir. Yani o Davos’taki ruhtur, duruştur, güçlü sestir. Ve bu duruş ve ruh bu ses geri gelmeli getirilmelidir. Bu ruh geri gelmedikçe getirilmedikçe bu gaflet uykusundan uyanıldığı gün ne Filistin kalır ne Kudüs ne ilk kıblemiz kalır ne de Mescidi Aksa. İslam alemi artık uyanmalı, birlik olmalı top yekûn hep birlikte sahip çıkmalı Filistin ve Kudüs davasına. Filistin'in, Kudüs'ün kaderi, bir avuç fanatik soykırımcı Siyonist Yahudi teröristin insafına bırakılmamalı. Filistin ve Kudüs davası her Müslüman devletin ikili veya tekli bu aşırı fanatik soykırımcı Siyonist Yahudilerle olan ilişki ve ortak çıkarlarının üzerindedir. Dün ve Bugün bu sesi en çok yükselten lider 86 yıllık esaretten Ayasofya’yı kurtarıp tekrar camii şerif yapan Recep Tayyip Erdoğan’dır ve Türkiye’dir. Tüm İslam alemi amasız fakatsız Erdoğan ve Türkiye etrafında toplanmalı ve kıyama kalkmalıdır. Bu zulme ses vermeli ses yükseltmeli ve birlik olup kenetlenmelidir. Aksi halde bu zulüm ve soykırım devam etmeye bizlerde seyretmeye devam ederiz. “Her mümin bilmelidir ki İsrail diye bir devlet yoktur ve asla var olmayacakta.” Var olan tek gerçek İsrail’in dün de bugün de olduğu gibi, soykırımcı Siyonist Yahudi işgalci bir terör örgütü olduğu gerçeğidir.  

 Bu gerçek hiçbir zaman değişmeyecek... Sayfa Adresi: http://www.turktime.com/yazar/soykirimci-siyonist-yahudi-israil-devlet-degildir/7270