KAPİTALİZMİN TAÇ TÖRENİ ..,
M. Kürşat Türker

VİRAL KAPİTAL : İster, bir çeşit viroloji laboratuvarında biyoteknolojik yöntemlerle yapay olarak üretilmiş olsun isterse de kapitalizmin doğa ve yeryüzüne yaptığı tahribata karşı Coronavirüs'ün yeni bir yaşam formu için uygun mutasyonlara uğraması ile gelişmiş olsun önümüzde net olarak görülen gerçek; kapitalizmin son taç töreni, bir vahşi virüs  yönetmenliğinde gerçekleşmektedir..!

 

OLASI KÜRESEL KURGU :  Hayvandan insana bulaşı özelliği ve  kan damarları, bağırsak, böbrek ve akciğerde spesifik reseptöre ( ACE-2 ) bağlanma özelliği kazanması açısından düşünüldüğünde mevcut coronavirüs'ün bir çeşit vahşi virüs formu olduğunu söylemek abartı sayılmamalıdır. Bunun yanında mevcut RNA virüslerinin çoğalma ve enzim üretim yeteneklerini yok eden UV ışığına dayanıklılık özelliği kazanıp kazanmadığını görebilmek için yaklaşık olarak 6-8 haftalık bir gözlem süresine ihtiyaç olduğunu söylemek mümkündür. Şayet bu çeşit bir mutasyon söz konusu olmazsa Mayıs ayının 3. haftasından sonra virüsün atmosferik yayılımında ciddi bir düşüş yaşanması ve pandemi grafiğinde aşağı yönlü ciddi bir seyir gerçekleşmesi olasıdır. Mevcut ismi ile SARS-Cov2 virüsünün bu denli hızlı yayılımından ve yayılımın olduğu ülkelerdeki mortalite ( Hastalığa bağlı ölüm ) sayılarından birinci derecede sorumlu makamın WHO ( Dünya Sağlık Örgütü ) olduğunu yüksek sesle söylemek gerekmektedir. Çin epidemisinden sonra ilk olarak 19 Şubat 2020 de İran'da sınırlar ötesi yayılım tanımlandığında pandemi kararı almayan ve akabinde iki gün sonra İtalya'da yani uzak kıta da yayılım başladığında da bu kararı öteleyen ve ancak 11 Mart 2020 tarihinde küresel yayılım 

( Pandemi ) kararı alabilen WHO, benim açımdan kendisini lağvetmiştir.., Oysa 20 Şubat 2020 tarihinde alınacak Pandemi kararı ile tüm hava, deniz ve kara ulaşımları uluslararası düzeyde yasaklanıp ulusal düzeyde sınırlandırılabilmiş olsa idi tablo şu anki duruma göre 7 ila 20 de bir düzeyinde kalabilirdi.., Gelinen aşamada, yayılım hızına koşut vaka artış ve ölüm oranları açısından bakıldığında muhtemel senaryoda ; Mayıs sonuna kadar tüm dünyada 70-120 milyon vaka ve 5-7 milyon ölüm olasılık dahilindedir. Ek olarak şimdiye kadar Çin'de ikinci bir mutasyonu tanımlanan SARS-Cov2 virüsünün Avrupa ve Amerika yayılımları esnasında 80 den fazla mutasyona uğraması da olasılık dahilindedir.., Ve herkesin gözleri önünde gerçekleşecek bu tabloda en belirgin hususun ; Sağlık sistemini özelleştirmeye teslim etmemiş, hastayı müşteri olarak tanımlamaktan imtina etmiş sağlık sistemlerine sahip devletler bu küresel savaştan en az hasarla kurtulacaktır.. Bu minvalde Yankeeler en riskli etnik grup olup kitlesel facia düzeyine hazırlıklı olmaları gerekmektedir..

 

OLASI YÖRESEL KURGU  : Enflasyon sepetine tenis topunu koyarak enflasyon oranını düşüren cingöz bakkal tavrı ya da geçici işçilik müessesesini 6 aydan 3 aya indirerek işsizlik oranını düşüren sivri akıllı manav zihniyeti ile arasına mesafe koyamayan yöresel devletler, tanı kitlerini uzunca bir süre devreye sokmayarak vaka oranını düşük göstermek ve ölüm raporlarına da bilinmeyen viral pnömoni veya sekonder bakteriyel pnömoni yazmak suretiyle kendisini pek uzunca bir süre kandırabilecek olsalar dahi önünde sonunda gerçeklerle yüzleşeceklerdir.. Ülkemizde, Nisan ayının ikinci haftasına kadar salgının bölgesel yayılımı ve gerçekçi sayılarına ulaşacağımız kanaatindeyim.. Avrupa'da İtalya ve İspanya gibi hava,deniz ve kara taşımacılığının fazla olduğu ve turistik değeri haiz ülkelerde salgının yüksek vaka ve ölüm oranlarına ulaştığı ve ulaşacağı yalın bir gerçektir.( Bu oranın düşük olduğu Karadağ Avrupa'da nispeten korunaklı kalmıştır) Halen daha günde 40 bin test sayısına ulaşamamış, yeterli sayıda ( En az 60 bin ) mekanik Ventilatör ( Solunum Cihazı ) cihazına sahip olmadığı aşikar olan ülkemizde bir an önce sokağa çıkma yasağı uygulanması ve bu yasağa binaen güncel yaşamsal işleyişin devamına ilişkin bir savaş koordinasyon merkezinin koordine edilmesi naçizane kişisel tavsiyemdir. Ülke olarak bu savaşın ilk cephesinde elde edeceğimiz kazanımlar mücadele gücünü artıracak ve toplumsal kaygı eşiğini de yukarı çekecektir.., Ülkemiz açısından başarılı bir savaşta dahi olası rakamlara hazırlıklı olunulması ( Mayıs sonuna kadar 2.5 - 4 Milyon vaka ve 80-120 bin ölüm olasılığı ) ve toplumsal psikolojik destek birimlerinin aktif katılımı ile topyekün mücadele gücünün üst düzeyde tutulması elzemdir..Sayfa Adresi: http://www.turktime.com/yazar/kapitalizmin-tac-toreni-/6295