10 KASIM VESİLESİ ile; ATATÜRK KİTAPLARIM..
Yalçın TokerBüyük Atamızı, sonsuzluğa uğurladığımız 10 Kasım 1938 tarihinin 80. yılında, Türk Milleti olarak, sevgi ile, tutku ile, hasretle andık..
Ülkemizde Atatürk’ü unutturmaya, Atatürk sevgisini, Atatürk’ün ismini yok etmeye çalışan kişilerin giderek çoğalmakta olduğu son yıllarda, bu büyük milletin her ferdi olarak, Atamıza sahip çıkmak zorundayız..
Bunun için, çocuklarımıza Atatürk sevgisini aşılamak, onlara atasını öğretmek, onları Atatürk sevgisi ile büyütmek her Türk’ün baş görevidir.
Bakınız ben bu görevimi nasıl yerine getirdim?.. Kısaca anlatayım..
Okuma yazmaya, hayata yeni adım atmış olan çocuklarımızın Atatürk’ü öğrenmeleri, Atatürk sevgisi ile büyümeye başlamaları için tam 20 kitapçık yazdım..
Sonra, çocukluğunu geride bırakıp, büyümeye başladıkları, Üniversiteli oldukları, büyüyü yaşlandıkları yıllar için başka Atatürk kitapları yazmağa devam ettim..
Şimdi eğer izin verirseniz, “Yalçın kendinden bahsediyor, eserlerinden söz ediyor, nerede ise reklam yapıyor” demezseniz  size yazdığım kitaplar üzerine konuşayım kısaca..


Gerçi son zamanlarda, bir kısım yazarların kendi kitaplarından söz etmesi, adeta gazetelerde, televizyonda saatlerce onların reklamını yapması adet oldu ve gazeteci için normal karşılanmaya başladı ya, olsun.. Ben yine de, gazetecilik anlayışıma sığmayan bu ortamda, sıkıla sıkıla, kısaca, kitaplarımdan söz edeceğim..
1-Mustafa’nın Doğumu, Ailesi ve Okulu: 16 sa.
2- Karga Kovalayan Küçük Mustafa: 16 sa.
3- Adının Mustafa Kemal Olması: 16 sa.
4- Babasından Kalan Kılıç: 16 sa.
5- Harbiyede Hürriyetçi Fikirlerle Tanışması: 16 sa.
6- Gazeteciliği ve Hapse Girmesi: 16 sa.
7- Yüzbaşı Mustafa Kemal’in Hürriyet Mücadelesi: 16 sa.
8- Çanakkale Savaşında, Annesinin Kaçırılışı: 16 sa.
9- I. Dünya Savaşından, Kurtuluş Savaşına: 16 sa.
10- Cumhurbaşkanlığı, Atatürk Devrimleri: 16 sa.
11- Soru- Cevaplarla Atatürkü Öğreniyorum-1: 16 sa.
12- Soru-Cevaplarla Atatürkü Öğreniyorum-2: 16 sa.
İşte okuma-yazmayı öğrenirken, çocuklarımıza Atatürk’ü öğretmek istediğim ilk 12 kitabım bunlar..
Gelelim Okumayı öğrenmiş olanlara, Orta okul düzeyinde iken okumaları için hazırladığım kitaplarıma:
13- Kendi Anlatımıyla Hayatı: 46 sa.
14- Atatürk İlke ve İnkılapları: 64 sa.
15- Atatürk Savaşlarda: 48 sa.
16- Atatürk İstanbulda: 48 sa.
17- Atatürkün Yakın Çevresi: 64 sa.
18- Atatürk Şiirleri: 48 sa.
19- Atatürk ve Bayram Şiirleri: 48 sa.
20- Atatürk ve Milli Şiirler: 48 sa.
Büyüklere ve herkese Atatürk kitaplarım:
ATATÜRKÜN MECLİS KONUŞMALARI:
21- Atatürkün Meclis Konuşmaları cilt-1: 192 sa.
22- Atatürkün Meclis Konuşmaları cilt-2: 240 sa.
23- Atatürkün Meclis Konuşmaları cilt-3: 256 sa.
24- Atatürkün Meclis Konuşmaları cilt-4: 432 sa.
25- Atatürk Muhalifler cilt-1: 256 sa.
26- Atatürk Muhalifler cilt-2: 256 sa.
27- Atatürk Muhalifler cilt-3: 256 sa.:
28- Atatürk Muhalifler cilt-4: 648.
DİĞER BAZI ATATÜRK KİTAPLARIM:
29- Atatürkün Kürk Politikası: 208 sa.
30- Atatürk’e Diktatör Diyenin… : 208 sa.
Ben 60 küsür kitap yazdım.. Her kitabımda; mesela En Üsttekiler Türkler,  Cumhuriyet Kavgaları, Milli Mücadele, 150’likler gibi bütün kitaplarımda da Atamız’dan söz eden satırlarım vardır. Ama ben burada yalnız adında Atatürk bulunan kitaplarımı hatırlattım.
Şunu da vurgulamalıyım ki, mevcut kitaplarım arasında benim en çok emek verdiklerimin başında NUTUK gelir..Atamızın Büyük Nutuku’nu satır satır okuyup, sadeleştirerek baskıya hazırladım.. Tam 752 sayfa olan bu Nutuk, piyasadaki baskılar arasında ilk önde gelenlerdendir.. Toplamaya kalkışırsam, isimlerini andığım ve göz nuru döktüğün bütün bu eserlerin sayfa tutarı; 4232 sayfa ediyor. Atamıza hizmet yolunda helal olsun! 
Zaten ben bu kitapları para kazanmak için yazmadım.. Atamıza, milletimize hizmet için yazdım.. Atamıza ithaf ettiğim bütün bu eserlerim O’nun ruhunu şadetsin.Sayfa Adresi: http://www.turktime.com/yazar/10-kasim-vesilesi-ile-ataturk-kitaplarim-/5952