Hodgamlık Rejimi
M. Kürşat Türker

( Hodgam : Ben merkezcil , egosantrik " egocentrism " )
 
YERLEŞİK HEZEYAN  :  " Kanellahü vela şey'e maahü " :  " Allah vardı ve beraberinde başka bir şey yok idi "
 
                                       Hz. Muhammed , kainatın yaratılışı öncesine ilişkin soru soranlara yukarıdaki cümle ile izahat vermişti. Bu cümlede geçen Allah yerine kendi ismini koyan ve çevresini , yerleşkesini ya da ülkesini kendi algı biçimine göre şekillendirmeye soyunan ölümlünün hali pür melali , yerleşik hezeyandan muzdarip olma halidir. Meslek hayatı boyunca ;  Allah , Hz. Muhammed , Hz. İsa , Hz. Musa , Hz. Meryem , Hitler ve Lenin gibi bir çok karakterle yüz yüze gelme imkanı bulmuş biri olarak ( Kapalı ve güvenlikli psikiyatri servisi ortamında ) yerleşik hezeyanın doğru saptanması konusunda titiz davranmanın gerekliliğine inanmaktayım.
 
GEÇERLİ HEZEYAN  : Şayet en başta ben var isem faşizm neden kötü bir yönetim biçimi olsun ki .., Politbüro yönetiminde tek söz sahibi ben isem komünizm ne de insancıl bir sistemdir .., Fetva sesi benim sözümü terennüm edecek ise Şeriat zaten yaratıcının da emri değil midir .., Ve tabii Demokrasi , hareket halinde dahi sakatlanmadan inebileceğimiz bir çeşit toplu taşıma aracıdır..
 
PAYLAŞILMIŞ PSİKOZ  :  " Memleketin layıkı veçhiyle yönetimi ve mütenakız unsurların merhale kat etmek yolundaki engellemelerinden kurtulabilmenin yegane çaresi  ; bilbedahe hodgamlık rejiminin tesis edilmesidir "
 
AKLİ VE NAKLİ PERDE :   Enflasyon , işsizlik , asgari ücret , gayrı milli tedrisat , adalet terazisinin kefesine çöreklenmiş siyaset , savurganlıkta çığır açan bürokrasi , yok olan koruyucu sağlık hizmetleri ve hastaların müşteriye dönüşmesi , faiz sistemi ve kumarhane ekonomisi , medeni tefecilik sisteminin meşrulaştığı finans yönetimi , Arabistan , Katar , İsrail ve Barzani dışında müttefik bulunamaması ve çok eşli NATO ile yaşanan libidosu yüksek hafta sonları , ülkenin bir üssünün yankeelere verildiği şehrin aylarca iç savaş ve işgal görünümünde Irak , Suriye ve Yemen özdeşleşmesine maruz kalması , yayın yasakları , manuel ve oto sansür yoluyla medyanın zapturapt altına alınması  hamdolsun ki memleketimiz ve milletimizin muhatap olmadığı mevzulardır. Yanmayan kefen , hidayet yürüten ve sırat köprüsünden cennete götürmesi garantili terlikler , günahlardan arındıran ve tüm kirleri yok etmede formaldehite rahmet okutan kutsal su satışlarının asla ve kat'a yaşanmadığı .., silikon vadilerinde raks eşliğinde dini tartışmaların normal karşılanmadığı .., fetvaların takvaya takla attırıp , şeytan iğvalarına tavla oynatmadığı .., din kurumunun bacasından dökülen kurumların aklını kullanamayanların dimağlarını karanlık dehlizlere koymadığı ..; Ez cümle din adı altında arsızlık , doymazlık ve aymazlıkların asla zuhur olmadığı topraklarda yaşamaktayız vesselam ..!
 
DÖNEM ÖDEVİ   :    İşte bu ahval ve şerait güzergahında artık tek istikametimiz  olan hodgamlık rejiminin vakit kaybetmeksizin tesis edilerek  , önceleri nazlanarak yürüdüğümüz ve şimdilerde koşar adım savrulduğumuz külli belamıza kavuşmaya muvaffak olmalıyız..!Sayfa Adresi: http://www.turktime.com/yazar/hodgamlik-rejimi/4968