İstihbarat Talanları!
M. Kürşat Türker

Fuller , her ne kadar iyi izlenme oranına sahip bir dizinin aktörü olmasa da , ülkemizde yeteri seviyede tanınmaktadır.., 20 yılını verdiği Ortadoğu coğrafyasında , özellikle Sunni ülkeler ve ek olarak da Çin'de mesai harcamıştır.., itinadan yoksun bir günah çıkarma izlenimi taşıyan " İslamsız Dünya " adlı eserinde içten içe bir çok savaştan ve sorundan İslam'ı sorumlu tutmak haksızlık olur cümlesini işlemiştir.., Tabii, peygamberimizin vahiy alışını , sanki bir ateşli hastalığın sonucu imiş gibi anlatması biraz yabanıl bir tavırdır. Cümle şöyledir ; " Muhammed , belirli psikolojik sıkıntı dönemleri yaşadığı kırk yaşında Hira dağına çekildiği günlerde ..., " Her neyse , ezcümle gelmek istediğim nokta ; İslam algısındaki bu tip patolojilerin sonuçlarının trajedilerle kol kola seyretmesi şaşırtıcı olmamıştır tarih sayfalarını sıkça karıştıranlara.., Bir de Mustafa kemal ismine karşı zorunlu hürmet belirteçlerinin ardına gizlenemeyen manasız sübjektiviteye sahiptir Fuller .., Hilafetin kaldırılmasını İtalya başbakanının Papalığı lağvetmesi ile özdeşleştirmesi kısmı ise tarihe refakat iddiasındaki biri için cehaletin dibidir.., Onun kafasında oluşan yeni İslam ; Atak tepkiler vermeyen , yumuşak , kapitalizmle halvet olmayı rasyonalize edebilen bir yapıda olmalıdır .., ne de olsa bir çok Yankee kuruluşu gibi MAT ( Merkezi Ah Alma Teşkilatı ; 24-05-2013 tarihli köşe yazısında hakkında yeter derece malumat vardır ) için de öncelik ; yatırımını korumaktır.., Yatırım ve koruma kelimeleri bir başka konuya da ışık tutar ..; Özellikle 11 Eylül saldırısı sonrası en gözde sektör olan sözleşmeliler sektöründen bahsetmek isterim bu minvalde.., Bizdeki kadro bekleyenler değil .., bahsettiklerim ; Yankee güvenlik güçleri bünyesindeki iyi huylu olduğu düşünülen tümör benzeri oluşumlar , sözleşmeli askerlerdir .., Vatanı ve sancağı olmayan askerler .., Günümüzde gerek MAT gerekse de demokrat Yankee yönetimi , bu profesyonel askerleri temin eden yasal ordu statüsünden yoksun kapital firmalarla içlidışlı olmaktan pek de çekinmemektedirler .., Yüksek ihale bedelleri ile kurulan bu kendini güvende hissetme çarkından en büyük payı alan kuşkusuz Blackwater firmasıdır.., ancak Felluce de gizlenemeyecek düzeyde masum insan katliamı; kuşkusuz kapital derebeyleri ve onların batı tipi ihale mafyaları olan lobi şirketlerinin de katkısı ile şekillenmiştir..,1920 de İngilizlere karşı kahramanca direnen Felluceli'lerin torunları da 2004 de Yankeelere teslim olmamıştır netice itibariyle ve efsanevi sunni direnişlerinden birdir 21. yüzyılda .. Diğer yandan ; Antisosyal kişilik bozukluğundan muzdarip olanlar için yeni savaş alanları inşa etmek çok zekice bir Yankee dehasıdır .., Ölürlerse tedavi masraflarından kar , ölmezlerse Yankee çıkarlarının çarkındalar ...!
Son günlerin gözde istihbarat konusu hakkında bir analitik sorgu yaparak yazımı bitireceğim,

ANALİTİK SORGU : Bir istihbarat dairesi üst yetkilisi , karşı istihbarat konumundaki kurumsal yapılarca sevilmemekte veya aralarında çıkar uyumsuzluğu yaşanmakta ise sorun için doğru analitik sorgu yönelimi ne olmalıdır ..?
SAV : Karşıt tepkiyi ölçme hali söz konusu değilse.., tepki gösterenlerin ortak çıkarları ilk sorgulama kanalıdır..!

MAT SÖZLÜĞÜNDEN : Build Up Material : ( Yemleme malzemesi ) : Bir istihbarat kuruluşu tarafından , karşı servise aktarılmak üzere bir double ajana verilen hakiki bilgilerdir .., Veriliş maksadı da , ajanın karşı istihbarat teşkilatında itibarını artırmaktır...Sayfa Adresi: http://www.turktime.com/yazar/istihbarat-talanlari/3912