BOP'a Batmış Yankeeler!
M. Kürşat Türker

11 eylül 2001 saldırıları sonrası beşgen binanın koridorlarında söylenen bir deyim, yankeelerin İslam ülkelerindeki yeni  stratejilerinin işaretini verir gibiydi : " Tek sahip olduğun malzeme çekiçse, tüm sorunlar bir çiviymiş gibi görülmeli ". Üretilen bop projesi ile İslam ülkeleri demokratik ve hatta seküler modellemelerle yeniden dizayn edilmeli , ulus devletler yerini federatif ve konfederatif devlet modellerine terk etmeliydi.., Lego gibi ayrılan bu parçalar gerektiğinde mezhepsel ya da ırksal yakınlıklarla başka şekilde birleşebilmeliydi.., Engel teşkil eden tüm antika diktatörler, gerektiği yerlerde modifiye diktatörlerle değiştirilmeliydi.., İlerleyen süreçte ;  Saddam kimyasal silahlarla askercilik oynamakla itham edildiğinde kendi kendine " ne oluyoruz " diyebildi mi bilemiyorum ..., Ayrıca da  Kaddafi , ülkesinde interneti yaygınlaştırmayarak Fransız parfümlerinin pazarını daraltmakta olduğu için hedef tahtasına asılmamıştı Sarkozy tarafından .., 
Konuya dönersek ; bahsi geçen çiviler , haritada belirteç olarak kullanılan raptiyeler gibi bop bölgesinde ülkelere  mıhlanacaktı belli ki ... Ensar el Şeria  2013 temmuzunun ilk haftasında haritadaki Mısır'a saplanıverdi. Sekülarizm karşıtı ,radikal ve şeriatçi bir model olarak.., Ama aslında 2011  Tunus sınırlarında meydan okuyan bir ensar el şeria zaten peydah edilmişti ve lideri de eski bir el kaide milisiydi.. Ek olarak nijeryadaki  boko haram ( Batı eğitimi haramdır) ;  2002 yılında kurulmuş bir örgüt olarak daha esmer tenli ancak radikal dinci temsilcileri olan başka bir çivi modeli olarak da adlandırılabilir bu minvalde .., Tabii olarak bop haritasında gözlerimizi dinlendireceğimiz bir yer bulamaz olduk diyerek sıkılabilirsiniz.., Sabrediniz.. Nijer ülkesinde kanla imza atanlar adlı bir tugay baş gösterirken , şimdilerde haberlerde popüler olan el nusra , Suriyede insan kalbi yemeye yelteniverdi.. Ne ilginçtir ki örnek olarak veremediğim bir çok İslam ülkesinde de  sivilcelenen tüm örgütler bir şekilde el kaide ile ilişkilenmekteydi.. Usame bin ladin, adeta moleküllerine ayrılarak islam devletlerine dağılıvermişti ..., fantastik değil mi ?

SORU   :    11 eylül efsanesi hatıralara yaklaştırılırken,  yankeelerin saldırıya uğrayacağız hezeyanlarını eylemle bütünleştirmesi ve temsilciliklerinden dahi çekilmesi neyi ifade etmektedir...? 
 
ANALİTİK  : 11 eylül , dünyadaki özgür ya da sömürge tüm ülkelerin bilinçaltında , Hollywood destekli olan süper devlet imajını yerle yeksan etti.., İç çamaşırımıza dek izlendiğimize ilişkin varsanılardan kurtulma fırsatı verdi.., Mutlaka ki trajediydi.. Saldırılara ilişkin soru işaretleri denizi, tatmin edici bir cevaba akacak  kanal bulamasa da , kamikaze tipi bu saldırılar yankeelerin bilinçaltına çok da yabancı değildi.. İntikam alınması fikrine uysalca getirilen yankeeler;  Irakta fetişsel bir sıcak savaşa girmenin nedenini dahi merak edecek durumda değildi.., uzun süre saplandıkları Vietnam tecrübesini kısa sürede hafızalarından silen yankeeler, tv kanallarından izledikleri savaş simülasyonu ile telkin bulmuştu belki.., ancak artık savaşın şekli de değişmeliydi..,  Sıcak savaş kurgularında son 2 yılda başka bir aşamaya geçildi... Ölüm haberlerinin gelmemesi için yöntem ; profesyonel katillere şirket kurdurup, hizmet alımı şeklinde ihalelerle güvenlik işleri ? vermekti..., ek olarak insansız hava araçları ile insanlı konvoylara ateş etmek maliyet anlamında da doğru bir seçimdi belki ...,
                Diğer yandan 11 eylül , aslında el kaide çivisini islam dünyasına çakan bir çekiçtir de denilebilir.., Yankeelerin hezeyan azığından dökülen komünizmin yerini İslamiyet almıştı bu sayede..
 
BOPA BATIŞ : Yankeeler çok kısa sürede  fazla sayıda stratejik değişiklik yapmaya alışkın değildirler esasen.., planlarını uzun vadeli ve isabetli öngörülerle ?  yaparak yol almaya alışkın teknokratlarca yönetilerek dünyanın jandarması olmaya hak kazanmışlardır.. Ancak artık onlar da görmelidirler ki , projede sona doğru yaklaşırken bataklığa kendileri de çekilmektedirler..,  birincil operasyon bölgesi olmamış 3 ülke sayılabilir sadece bop haritasından geriye kalan..; S. Arabistan , Katar ve Türkiye.. Tabii son aşama İran.. Her neyse .., Özetle söylenilmesi gereken ; yankeeler mevcut demokrasi ihracaat projesini sonlandırmazsa saplanacakları bop bataklığından steril çıkamayacaktır ..., ve de vebalsiz...  İslam ülkeleri halklarına futbol oynamaları için bowling topu vermek masumane bir plan değildir..., Ve ne yazık ki Mısır ülkesinde Sıffın savaşını andıran görüntülerle karşılaşan İslam dünyası durumu dahi tahlilden uzaktır.., Bir siyasi partinin iktidarı uğruna meydanlarda elinde musafla mücadele veren bir halk kesimi, en doğal tabirle cahil bir güruhtur.., Ve ne yazık ki bop ülkelerinin hemen hepsi için demokrasi tehlikeli ve de lükstür...
 
SORU :  Yankee ülkesinde uzun süre gezinmiş bir ordu komutanı , üç evladı yankee ülkesinin de vatandaşı olan ve eğitim liyakatları yankeelerce verilmiş bir parti başkanına darbe yapıyorsa buradan ne çıkarılmalıdır...? ( Bu soru yankee kültür ve dil okullarının olduğu ülke vatandaşlarına yöneliktir )
 
ANALİTİK  :  9 yaşında bir kızla evlenilmesi fikrinden tepkiler üzerine cayıp ,14 yaşta karar kılan ( Pedofili) , eşi ölmüş kocaların 6 saat kadar eşleriyle birlikte olabilmesi ( Nekrofili ) üzerine yasa taslağı hazırlayan bir zihniyet , kanaatimce zamanından önce olmuş olsa,  cezalandırılmaya susamıştır...!
 
          " Malu mülke mağrur olma , deme var mı ben gibi..,
             Bir muhalif yel eser , savurur harman gibi ....   "  İmam-ı Rabbani , Mektubat , 23. mektup.Sayfa Adresi: http://www.turktime.com/yazar/bop-a-batmis-yankeeler/3825