Islah Edilmemiş Demokrasi
M. Kürşat Türker

Tam çevirisi ahali yönetimi şeklindedir. Uygulama alanlarında; halkın eşit oy hakkıyla belirli bir süre yönetici kademesini tayin etmesi şeklinde anlam bulur...Tarihle sınanmış çeşitli arazları mevcuttur...

" Demokrasinin herhangi bir formunun, insanların insanlar üzerinde kurduğu egemenliği tahrip edebileceği yönündeki herhangi bir düşünce ütopiktir " ( Max Weberin Michelse mektubu, 1908 )
Bir asır sonra bakıldığında durum çok da farklı değildir.., Halkın yöneticiler katına bahşettiği ayrıcalıkların olağan sayıldığı her düzen, esasen özünde arızalıdır..
Max Weber bir diğer tespitinde de isabetli çıkıyor;
" Sosyal demokrasi hiçbir zaman sürekli bir şekilde kentleri ya da devleti fethedemez.., Aksine devlet sosyal demokrat partiyi fetheder "
Bu tespit; mevcut siyasal atmosferimizde sol partilerin devlet algısıyla kurmaya başladığı yeni ilişkiye de gönderme yapabilir..,
Bürokratik despotizm olgusunun kontrolü , tüm modern demokrasilerde birincil problemdir der Weber.., Bu hususta ülkemizin sicil defteri kara kaplı ve kalın deri kaplamadır..

Aşağıda konuya dair lakayt ama bilgibilimsel bir metotla irdeleme yapılacaktır ... :

ÖNERME : Temsili demokrasi uygulamaları yeni hanedanlıklar kurulmasını engellemek yolunda kalıcı başarı gösterememiştir..

ÇATIŞMA : Birleşik devletler kendi demokratik uygulanmasında neredeyse Teslise ulaşmıştır..; Baba Bush , Oğul Bush ve kutsal Obama şeklinde bir silsile yakalanmıştır.., Şimdilerde bu zihniyetin ayrışık devletçikler üretmek adına mevcut kaygılarını demokrasi balonuna üflemesi ise manidardır.. Bizde ilişkiler samimidir.. ;Baldızın işe sokulması, görümceye liyakat verilmesi, parti liderliklerinin mümkünse aile efradına devri gibi bazı geleneklerimiz içten içe köy çayırları kokar.

YANILSAMA : Demokrasi halkın oy hakkı ile değil , oy verebilme seçeneği ile makbul bir yönetim sunar..İnsanların ehven-i şerde karar kıldığı , mecburiyetten tercih zorunluluğunda bırakıldığı bir seçme biçimi arızalıdır..
Örneğin 1936 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi güzel bir sanrı çeşididir.., Oysa çok partili seçimler ilk 1946 da olmuştur.., O da açık oy gizli tasnif cinsi olduğundan güvenilirliği tartışılır...Yani tek partili bir sistemde oy hakkı bir çeşit yazılı yoklamadır.., Şark tipi masum bir kandırmacadır...
 
ONARMA : Tahakküm le ilgili sıkıntının aşılmasına engel olmak için son yüzyılda liberal demokrasi adlı yara bandı kullanıma sunulmuştur.., Azınlıkların haklarına anayasal güvence vermek suretiyle çoğunluk tahakkümü kırılmaya çalışılmış olsa da büyük hanedanlık çeşitlerinin liberal demokrasi ile azalmadığı görülebilmektedir..
 
ISLAH : Mevcut temsili demokrasi sisteminde, ehveni şerde hapsolunmasını önlemek mümkündür.., Tek kişilik opera dinlerken yazdığından şüphelendiğim siyasi partiler kanunu vakit kaybetmeksizin modern demokrasilerdeki modellerle ıslah edilmelidir..
 İkinci aşamada da oy pusulalarında hiçbiri seçeneği kullanılmalı , halkın % 51 i bu seçenekte karar kılarsa , seçime giren tüm partilerin liderleri ile birlikte lağvolunması, yeni lider ve kadrolarla siyasete zorlanması yürürlüğe konabilir.. Buradan emekliliğe sevkolunan politikacılar için dizilerde karakter oyunculuğu ya da sözleşmeli tiyatro oyunculuğu gibi mesleki yerleştirmeleri kolaylaştırmak suretiyle topluma hizmet sunmaları desteklenebilir..
 
     Demokrasi hakkında zamana yayılan lafı güzaf cinsinden nüktelerim ;
" Demokrasi televizyona benzer; halk aldatıcı reklamlara karşın kötü programlar izlerken, elindeki uzaktan kumandanın seçimden seçime çalıştığının farkında değildir." 1997
 
" Demokrasi de tomografi gibi beyin dokusunu gözlemlemekte kullanılabilir." 2012
( Bazı yerel lehçelerde d harfi t , k harfi g olarak söylenebilmektedir )Sayfa Adresi: http://www.turktime.com/yazar/islah-edilmemis-demokrasi/3683