​YAZ/KIŞ SAATİ HOKUS POKUSU VE AVRUPA İLE FARK!
Bülent Kuşoğlu

Torba kanun görüşmelerinde Bakanlar Kurulu’ndan gelen tasarıdaki 130 madde, yaklaşık 60 farklı kanun ile ilgiliydi. Hükümet tasarısıyla yağan o zam ve vergi yağmuru arasındaki bir madde de Enerji Bakanlığı’ndan çıkmıştı. Madde tam olarak şöyle idi:
“26/12/1925 tarihli ve 697 sayılı Günün Yirmidört Saate Taksimine Dair Kanunun 2 nci maddesinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bakanlar Kurulu bir saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmaya yetkilidir.”

Konu Danıştay’ın kalıcı hale getirilen yaz saati uygulaması ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararını iptal etmesi ile gündeme gelmişti. Basından biliyordum ama detayını öğrenememiştim. Madde görüşülürken konu teknik deyip Maliye Bakanı sözü Enerji Bakanlığı yetkililerine verdi. Enerji Bakanlığı yetkilileri açıklamalar yapıyor fakat bir türlü kış saatine geçilmemesinin gerekçesini izah edemiyorlardı. Israr edince, “İTÜ’ye bir rapor hazırlattık, orada gerekçesi ve tasarruf miktarı yazıyor” dediler. Raporu verdiler. 46 sayfalık bir rapor ama İTÜ raporu değildi. İTÜ ve YTÜ akademisyenlerinden oluşan 6 kişinin yaptığı bir çalışmaydı. Resmi ve kurumsal bir çalışma ürünü değildi. Adı; SABİT SAAT UYGULAMASI (SSU) DEĞERLENDİRME RAPORU (Kasım-Aralık 2016 – Ocak-Mart 2017 Dönemi) idi.

Rapor uzun, detaylı ama işin özü ile ilgili değildi. Bir çok kavramı, dünya uygulamalarını anlatıyor, “İklimsel Faktörler ve Isıtma Derece Günler Kaynaklı Elektrik Tüketimi” gibi başlıklar taşıyor, beden saati, gün saati tarifesi anlatılıyor ama net olarak kış saati uygulamasına geçilmemesi ile ne kadar tasarruf sağlandığı anlatılmıyordu. Raporda yanlış yoktu ama konuyu da açıklamıyordu. (Zaten sonradan anladık ki rapor Kasım-Aralık 2016 ile Ocak-Şubat 2017’yi karşılaştırmış.)

Sonuçta, ısrarlı talebimiz üzerine son 5 yılda gerçekleşen brüt elektrik tüketim miktarlarını aldık.

Şöyleydi;

2012            242,4 milyar kwh
2013            248,3 milyar kwh
2014            257,2 milyar kwh
2015            263,8 milyar kwh
2016            278,4 milyar kwh

Artış miktarlarına bakınca durum anlaşıldı. 2016’ya kadar ortalama 7 milyar kwh olan artış (6, 9, 6) birdenbire 2016’da 15 milyar kwh’a çıkmıştı. 2016 kış saatine geçilmeyen yıldı.

Mesele anlaşılmıştı. Bakanlık, yada İktidar, üretimin tüketimden fazla olduğunu görünce (Üretim 274,4 milyar kwh) ve garantili alım anlaşmaları olunca siyaseten sıkıntıya girmemek için kış saatine geçmeyerek tüketimi artırmış ve maliyeti halka yüklemişti.

Devletin kaçındığı ve halka yüklenen fatura tutarını tam olarak hesaplayamadım ama tutardan önemlisi iktidarın eleştiriden kaçınması idi.  Bu şekilde kimse hükümeti köprü geçişlerinde olduğu gibi eleştirmiyordu.

Eleştiri olmadığı gibi bir de rivayet çıkmıştı. Hükümet bu düzenlemeyi sabah namazına kalkan müminler için yapmıştı. Halbuki sabah namazına kalkmanın huzurunu duyan müminlerin böyle bir derdi de, talebi de yoktu. İhlasla namaz kılanın böyle bir sorunu zaten olamazdı. Buna rağmen kimse dillendirmedi. Dillendiremedi.

Ancak, siyaseten yapılan bu iş özellikle İstanbul’da çok sıkıntılara sebep oldu, Müslümanların çocukları sabahın köründe eziyet çeke çeke okullarına gittiler, hatta yaralanmalı, ölümlü kazalar oldu… Halk tam bir eziyet yaşadı…

Avrupa ile aramızda ki fark kışın 3 saate çıkıyor bu durumda ama gerçek fark saatlerle, günlerle, yıllarla ölçülemez vaziyette maalesef…

Bunları Komisyon ve TBMM Genel Kurul’unda anlattım. Sonuç değişmedi. Madde maalesef iktidar oylarıyla geçti…
 
 
 Sayfa Adresi: http://www.turktime.com/yazar/8203-yaz-kis-saati-hokus-pokusu-ve-avrupa-ile-fark/5604