Çöküş
M. Kürşat Türker

21. Yüzyılın ilk 15 yılı  .; Art arda bir çok ideoloji , paradigma , değer yargısı ve siyaset yapma biçiminin çöküşünü sahneledi izleyenlere .., Öncelikle medeniyetler çatışması tezi  Suriye sahnesinde çöktü ki ; sonuç olarak sunnilerle Yahudilerin karşısında Şiiler ve Ortodoksların ittifakı yeni bir hipotez ihtiyacını haykırdı. El Nusra cephesi savaşçılarının finansmanı ile sağlık sigortalarının karşılanmasında İsrail ve Sunni ülkeler el ele verirken , mezhep savaşlarında emperyalizm safında hizalanmaktan geri durmayan sunni ülke iktidarlarının balonuna hilafet nefesi pompalandı.., Siyasal İslam ideolojilerinin çöküşü de muhtemelen art arda yaşandı ve yaşanmaya da devam edecek gibi gözükmekte .., Döngüsel tarihin görüngüsel açılımınca şunu söylemek mümkündür ki ; Milliyetçi , kafatasçı , radikal unsurlar bir süreliğine pragmatist , liberal ve paraziter unsurların yerini alabilir.., Diğer taraftan serbest piyasa ekonomisi balonu patlarken içerisinde biriken burjuva dışkısı sadece ezilenlerin midesini bulandırmayabilir.., Dini ideolojiler mide spazmı geçirirken Tanrı kelamını cerrah selamı izleyebilir .., Çöküş denilen entropik süreç esnasında omurgası eğilmez hanedanlıklar yüz üstü yere çakıldı hatırlarsınız ( Saddam , Kaddafi , Mübarek ) ve devamında da  omurgasız İslam iktidarları kaçacak delik bulamayabilir ( Mursi ve sonrakiler ) .., Çöküş esnasında cezalandırılanların hemen tamamının İslam ülkeleri iktidarları ve ölenlerin büyük çoğunluğunun da İslam ülkelerinin garibanlarının olması aklını kullananlar için tabii olarak sürpriz değildir .., Aslında cezalandırılan İslam değildir.., Devşirilmiş dinlerinde Allah sığınağını kaybedip emperyal sığınaklarında güvence arayanlar ve kapital kasalarında huzur bulmak için dinlerini eğip bükerken Allah dışında güçlerin huzurunda eğilip bükülenler  bahse konu çöküşün fiili sorumlusu ve de sürükleyicisidirler.., Çöküş denilenin anlık ve gürültülü bir eylem olmayıp , zamana yayılmış ve aşama aşama sindirilebilir bir süreç olduğunu özellikle son yıllarda yaşayarak gören tüm ölümlüler gibi ben de  ; yakın zamanda sonlanmayacak bu musibeti bizzat elleri ve dilleri ile hazırlayanları işaret etmeye uğraştım elimden geldiğince .., Sahih olması şüpheli hadislerde anlatılan deccal kavramının soyut bir nitelik değilse eğer , ete kemiğe bürünmüş halinin kim ya da ne olabileceğine de ışık tutmaya uğraştım kendi kelamımca .., Münafıkların İslam üzerine giydirmeye çalıştığı kostümün iplerini sökmeyi görev bildim dolayısıyla .., Ve şimdi  , emperyalizm'e ait çökertme planında sıranın Türkiye ve S. Arabistan'a geldiği öngörüsü ile son bir uyarıyı da görev bilmekteyim ki ; Ne şahsi servetleri yazıda bahsi geçen iktidarların devrilmesini , ne de ulusal zenginlikleri o memleketlerin parçalara ayrılmasını engelledi .., Ve sorarım ki ;  Gözleri var görmezlerden , kulakları var duymazlardan ve akılları var da kullanmazlardan mı olmayı seçtiniz dirençli bir ısrar ile ...? Sayfa Adresi: http://www.turktime.com/yazar/cokus/5113