Hacıyatmaz
M. Kürşat Türker


                                         Tahminen  Ortadoğu ve Hindistan -  Afganistan ekseninde oyuncak olarak tasarlanmış olan hacıyatmaz , kendi popüler kültür sıçrayışını ağır sanayi devrinde yapmıştır. Takriben üç , belki dört neslin bilinçaltında yer eden ve esasında  kereste hammaddesinden sayılabilecek oyuncaktan fazlası olmayan hacıyatmaz ,  kendisini değerlendirebildiğim kadarıyla;  ağırlık merkezi meselesinden öte mühim bir felsefi mesele idi ve ayrıca da  isminin manası itibariyle de sorun ihtiva etmekteydi.., Bilenler bilir ki  son üç , belki dört nesildir çocukluğumuzun şahitlik ettiği hacıyatmazların ortak özelliği " Hangi koşullar altında olursa olsun sırtının yere gelmemesi " idi .., Ama şu bilgiyi de değerlendirmeliyiz ki  ;  çocuklardan ziyade bebeklerin problem çözmeleri daha duygubütüncül ve  keskindir .., Hacıyatmazları hızlıca yere çarparlar ki ,  bazı bebeklerin bundan hoşlandığı dahi görülmüştür.., Kişisel anlamda ;  tahsil hayatının da etkisi ile belki de , politikacı imgesi ile hacıyatmaz simgesi arasındaki bağ bende de netleşti.., Ancak çok geçmeden  , daha kuzey ve Asya yörelerinden " Matruşka bebeği " adlı benzer hammaddeden üretilmiş oyuncak ile tanıştı aynı nesiller.., O yıllarda çocukluk gözlemiyle , asıl göz önündeki politikacıların matruşka bebeği oldukları , arka plandakilerin de hacıyatmaz kıvraklığında olduklarını kavradım.., Tabii , bilenler olsa dahi  Matruşka bebeğinin özelliğini de belirtmeliyiz ki ; " Başından ve ayaklarından tutup , ters istikamette çevirdiğiniz zaman açılan ve içinden bir öncekinin bir küçük bedeni olarak doğan tahta tabiatlı oyuncaklardır "
 PSİKANALİTİK AÇIDAN  :  Çocukluk çağının bilinçaltı alanında bu hatıra fotoğrafına sahip bireylerden bazıları , malum coğrafyalarda politika yapmaktadırlar .., diğer bir taraftan da ; çocukluk çağındakilerin  bilinç alanına yapılan kesintisiz saldırılar neticesinde  zamane çocuklarının kendilerinin birer hacıyatmazlara dönüşmesi de rastlantısal değildir..! 
BACA TEMİZLİĞİ : Şu var ki ;  çocuk yaşta , başı bir türlü yerde durmayan hacıyatmaz isimli oyuncağa  ,  belki de isminden dolayı uhrevi manalar da yüklediğim bir dönem vakidir..
                                              
                                 " Onları gördüğünde  görünüşleri hoşuna gider .., konuşurlarsa sözlerini dinlersin .., Onlar sanki  dayanmış keresteler gibidirler .., her yüksek sesli seslenişi kendi aleyhlerine zannederler .., Onlar düşmandır. Onlardan sakın .., Onları Allah kahretsin . Nasıl olup da döndürülüyorlar ..?  "  ( Münafikun Suresi 4.Ayet )Sayfa Adresi: http://www.turktime.com/yazar/haciyatmaz/5044