( T ) Errorizm
M. Kürşat Türker

 Ulusal nitelikli bir savaş , iç savaş ve dini -etnik - sınıfsal ezilmişlik durumları dünya ölçeğinde bilinen tüm terör örgütlerinin çıkış zemininde etkin tarihsel ayraçlar olarak yer ediyormuş gibi görünüyor olsa da , silah piyasası , antiterör yapılanmalarının kadrolaşması ve olağanüstü hal durumları ile askeri kontrolün politik faydaları açısından da bu tür toplumsal devinimler makul bir zemini oluşturur. Hırsızlık mesleğinin devamının , sigorta ve güvenlik şirketlerinin varlığına olan katkıları üzerinden de düşünülmelidir mevzu .., Bazen ortaya çıkışları ve bazen de devamlılıkları açısından lojistik , askeri ve algısal destekleri olağan görünen süreçler esnasında gelişse de çoğunun tasarımında usta eller iş görmüştür. Bazı örgütlerin nitelikleri ile devam etmek gerekirse ; Aktif silahlı mücadelesi esnasında ( 1969-2005 ) toplamda 3120 kişinin ölümüne neden olan eylemlerin sorumlusu olan IRA örgütü , başta nokta hedef suikastları ve ses getiren bombalama tarzında eylemleri ile hatırlanır. Diğer yandan bahse konu örgüt ; 1996 yılında Manchester şehrinde sabah saatlerinde 1.4 tonluk bir bomba ile planladıkları ses getirecek eylemlerinden bir saat önce güvenlik birimlerini arayarak çevrenin boşaltılmasını sağlamış ve 15 bin ila 25 bin arası kişinin ölümü ile neticelenebilecek eylemlerinin hedefinin masum siviller olmadığını vurgulamışlardır. Sempatiyi engelleyecek en önemli unsur ise 1 milyar sterlini bulan maddi hasar maliyeti olmuştur.., 1961 - 2011 yılları arasında Milliyetçi - sosyalist idealarla eylemlerini gerçekleştiren ETA örgütü , bu zaman zarfında 829 kişinin ölümü ile ilişkili bulunmuştur. Ancak bu süreç zarfında sosyal ve siyasal hakları belli ölçülerde kazandıklarından dolayı lojistik anlamda destek devamlılıkları daimi olarak sınırlı kalmışlardır. Siyasi kanadını erken süreçlerde kurmuş olan örgüt , varlık zeminlerindeki kayganlıktan ve eylem sayılarından dolayı esasında dünyanın azılı terör örgütleri listesinde alt sıralarda sayılmaları mantıklıdır.., Son asrımızda partileşen terör örgütleri ve suç örgütlerine dönüşen siyasal partiler ( Mussolini ve Hitler iktidarları ) mevzusu esasında bir yazı dizisi konusunu teşkil ediyor olsa da , benim giriş örnekleri sonrası geleceğim husus memleketin durumudur. Ülkenin musallat edildiği örgüt , tıpkı diğer örneklerdeki gibi bir savaş hikayesinin sonrasında şekillendirilmiş olup , ülke yönetiminin aldığı son savaş kararı sonrasında devreye girmiştir.., Bahis konusu karar; Kıbrıs harekatı kararı olup , emperyalizm adına intikam süreçlerinin ilmek ilmek işleneceği boğazlı kazak tasavvurunun şişe dizilmesinin sebebidir.., İyi planlandığı çok sonraları anlaşılacak olan 80 ihtilali öncesi kendisini Marksist - Leninist çizgide tahayyül eden Kürt hareketi , ihtilal sonrası eylemleri ile hedefinin feodal derebeyiler veya devletin ileri gelenleri olmadığını göstermiştir.., Lojistik desteğini İhtilal döneminde işkenceye maruz kalan mahkumlardan alan örgüt , bir çok örgütün on yıllar boyunca elde edemeyeceği meşru zemini dört yılda elde etmiştir.., 1984-2011 yılları arasında 35.576 kişinin ölümüne sebebiyet vermiş olan PKK , eylem niteliği itibari ile olduğu gibi eylem sonuçları itibari ile de bahse konu ettiğim örgütlerle karşılaştırılamaz.., Hiç suikast gerçekleştirmemiş olması bir yana , ölümlerin azımsanmayacak kısmının da kendi ırkından insanlar olduğu da göz ardı edilemez.., Başından beri kötü yazılmış bir tiyatro metni ve açığa düşen mizansenleri anlamında barış süreci denilen şey ise , anlam ifade edecek biçimde yeniden gözden geçirilmez ise alkış almaktan çok tepki doğuracak bir gösteriye dönüşecektir.., Silah bırakmaksızın eylemsizlik kararı almak ne kadar kurnazca gelse de, kalekollara tepki göstermek de o kadar yüzsüzce olur.., Siyasi çıkarları açısından sürüncemenin ilelebet devamı adına çakallarla koşturmacayı sürdürmeye meyilli her eksik akıllı siyasi karakter de bu av sonunda attan düşmeyi kötü mukadderat saymamalıdır.., Artık mızrağın sığmadığı çuvalın yararı adına en inandırıcı değerlendirme ; görmemektense tek gözle görmek iyidir şeklinde olacaktır.., Çünkü tekrardan çuval kafaya geçmektedir..!Sayfa Adresi: http://www.turktime.com/yazar/-t-errorizm/4525