Mağdur Gazetecilere Müjde! Ergun Babahan'a Resmi Gazete Darbesi...
Ankara Kulisi

Anayasa Mahkemesinin, gazetecilerin ücret ve fazla mesailerinin zamanında verilmemesi durumunda geçecek her gün için yüzde 5 fazlasıyla ödeme mecburiyeti getiren kanun hükümlerinin iptal istemini reddettmesine ilişkin kararının gerekçesi Resmi gazetede yayınlandı. .
Oy birliği ile alınan kararda ''Çalışma koşulları bakımından işçilerden farklı bir konumda olan ve kamuoyunu doğru bilgilendirme görevleri bulunan gazetecileri işveren karşısında korumak amacıyla getirildiği anlaşılan itiraz konusu bu kurallarla, gazetecilerin bazı alacaklarının zamanında ödenmesine, gecikme halinde ise belli miktarda ilave yapılarak tahsiline imkan sağlanmıştır. Fazla çalışma ücretiyle normal ücretin yüzde beş fazlasıyla ödenmesine ilişkin bu kuralların, "zamanında" ödenmeme koşuluna bağlı olarak uygulanabilir oldukları açıktır. Ayrıca, bu düzenlemelerin basın özgürlüğü yönünden önemli bir işlev gördüğü de yadsınamaz. Gazetecinin görevinin haber alma, verme, basma ve yayma gibi kamu düzenini yakından ilgilendiren niteliği de göz önüne alındığında kuralların başlı başına çalışma barışını bozacak nitelikte oldukları söylenemez', Yaptıkları işin özelliği nedeniyle basın çalışanlarını ödenmeyen ücretleri konusunda korumaya yönelik düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı bir yönü de bulunmamaktadır'' denildi.
 
BABAHAN UĞRAŞMIŞTI
 
Sabah Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Ergun Babahan dava sürecinde bu maddenin iptali için büyük uğraş vermiş ve yazdığı yazılar ile kimilerine göre bu süreci etki altına almaya çalışmıştı. Babahan sürgüne gönderilen ve iş akitleri tazminatsız feshedilen Sabah ve ATV çalışanlarının gazete aleyhine tazminat davası açmaları üzerine yazılar yazıp ''212 Sayılı Yasa bu mesleğe ve çalışanlarına zarar veriyor. Kanuna göre, basın çalışanlarının ücret ve alacaklarında günlük faiz yüzde beş. Bu absürd bir oran'' diyerek yasanın iptalini
istemişti. Ancak Babahan yazılarında mahkemelerin tazminat oranlarında yüzde 95'e varan kesinti uyguladıklarından bahsetmemişti. Basın örgütlerinin büyük tepkisini çeken bu yazıların ardından Yüksek Mahkeme yasasının iptali istemini reddetti. Böylelikle iş akitleri tazminatsız feshedilen ve halen bir bölümünün davaları devam eden gazeteciler de rahat nefes aldı.
 
Babahan'ın sonuçsuz kalan bu çabası Sabah ve ATV'e 2002 yılı sonunda yönetimin yeni sözleşme dayatmasıyla başlamıştı. Hak kaybı getiren bu sözleşmeleri Sabah ve ATV'den 13 muhabir imzalamadı. Bunun üzerine dönemin Sabah ve ATV yöneticileri Ergun Babahan, Mehmet Tezkan ve Muharrem Sarıkaya bu muhabirleri doğu illerine geçici görev adı altında sürgüne göndermiş, ardından da işlerine tazminatsız son vermişti. 13 muhabir yargı yoluna giderek ,38 ay süren dava sonucu davayı kazanıp faizi ile birlikte tazminatlarını almışlardı.Sayfa Adresi: http://www.turktime.com/yazar/magdur-gazetecilere-mujde-ergun-babahan-a-resmi-gazete-darbesi-/1742